Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh gia lai

103 2 0
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 15:28

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ====***==== PHẠM THU HIỀN NÂNG CAO HIỆU U HU ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP Đ U PHÁT TRI N VIỆT NAM - CHI NHÁNH GIA LAI U N V N THẠC KINH TẾ Chuyên ngành: TàiNgân hàng Mã số: 60340201 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS LÝ HOÀNG ÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – N M 2017 TĨM TẮT U N V N Hệ thống ngân hàng bước trưởng thành Các ngân hàng thương mại ngày hoàn thiện nghiệp vụ, với chức làm trung gian chuyển vốn từ chủ thể dư thừa sang chủ thể thiếu hụt đóng vai trò quan trọng việc huy động vốn để tài trợ cho đầu tư, phát triển sản xuất, tăng cường an sinh xã hội, cho tăng trưởng ấn tượng kinh tế, cho phát triển mạnh mẽ đất nước Song song với cơng tác cấp tín dụng cho kinh tế, việc trọng công tác huy động vốn ý nghĩa với ngân hàng thương mại, huy động vốn yếu tố then chốt, lề đảm bảo cho hoạt động bình thường hiệu ngân hàng Các ngân hàng thương mại không ngừng nâng cao khả cạnh tranh, thu hút nguồn tiền nhàn rỗi dân cư để khẳng định vị trí mình, tạo sở cho tồn phát triển ngân hàng thương mại Trong trình nghiên cứu, sở lý luận vốn ngân hàng thương mại, hình thức huy động vốn chủ yếu ngân hàng thương mại, đề tài “Nâng cao hiệu huy động vốn Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt NamChi nhánh Gia Lai” khái quát hóa thực trạng huy động vốn ch nh ng thành tựu, kết đạt được, tồn hoạt động huy động vốn Chi nhánh thời gian qua Từ đó, đưa giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu huy động vốn Chi nhánh Luận văn hẳn nhiều thiếu sót, tác giả mong nhận nhiều đóng góp để vấn đề nghiên cứu hoàn thiện ỜI CAM ĐOAN Tôi tên H Sinh ngày TH H tháng nămGia Lai uê quán Hương hê, Hà Tĩnh Hiện cơng tác hòng hách hàng Doanh nghiệp - Ngân hàng TMCP Đầu hát triển Việt am - Chi nhánh Gia Lai Là học viên cao học lớp CH 7B3 Trường Đại học Hồ Chí gân hàng Thành phố inh Cam đoan đề tài “Nâng cao hiệu huy động vốn Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt NamChi nhánh Gia Lai” Chuyên ngành: Tài ngân hàng ã số 34 gười hướng d n khoa học S.TS L H H Luận văn thực Trường Đại học gân hàng T Hồ Chí inh Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng nội dung công bố trước ho c nội dung người khác thực ngoại trừ trích d n d n nguồn đầy đủ luận văn Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm lời cam đoan TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2017 Người cam đoan ỜI C M ƠN Trước tiên, xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới thầy hướng d n khoa học tơi, S.TS Lý Hồng nh, người tận tình hướng d n, dìu dắt, giúp đỡ tơi với nh ng ch d n khoa học quý giá suốt q trình triển khai, nghiên cứu hồn thành đề tài luận văn Xin chân thành cảm ơn uý Thầy, trực tiếp giảng dạy truyền đạt nh ng kiến thức khoa học chuyên ngành, chia sẻ kinh nghiệm cho thời gian học lớp Cao học Tài gân hàng vừa qua Xin cảm ơn Thầy, hòng đào tạo sau đại học tạo điều kiện cho cập nhật thông tin liên quan kịp thời suốt trình học làm đề tài luận văn Xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo anh chị đồng nghiệp gân hàng TMCP Đầu hát triển Việt am - Chi nhánh ia Lai cung cấp số liệu tạo điều kiện giúp tơi hồn thành đề tài nghiên cứu Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn đến gia đình, bạn bè, nh ng người động viên giúp đỡ suốt thời gian học tập thời gian làm luận văn c dù nhiều cố gắng để thực đề tài cách hoàn ch nh Xong v n chưa nhiều kinh nghiệm cơng tác nghiên cứu khoa học kiến thức hạn chế nên khơng thể tránh khỏi sai sót Tơi mong nhận góp ý iảng viên bạn đọc để hồn ch nh luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn! MỤC ỤC LỜ CA Đ A LỜ CẢ Ơ DA H ỤC C C TỪ V ẾT TẮT DA H ỤC C C BẢ HẦ B Ể , B Ể ĐỒ, HÌ H VẼ Ở ĐẦ Đ t vấn đề……………………………………………………………………… Lý chọn đề tài………………………………………………………… …… ục tiêu đề tài……………………………………………………………… Đối tượng phạm vi nghiên cứu……………………………………………… hương pháp nghiên cứu………………………………………………………… Tổng quan lĩnh vực nghiên cứu……………………………………………… ết cấu luận văn…………………………………………………………… CHƯƠ SỞ L TH YẾT V H Ệ Â H 1.1 THƯƠ Ả H Y ĐỘ VỐ CỦA Huy động vốn HT .7 1.1.1 Tổng quan HT 1.1.2 Huy động vốn HT 1.1.3 Đ c điểm vai trò nguồn vốn huy động hoạt động kinh 11 doanh HT 16 1.2 Hiệu huy động vốn HT 1.2.1 1.2.2 1.3 19 hái niệm hiệu huy động vốn HT .19 Các ch tiêu đánh giá hiệu huy động vốn HT .21 Các nhân tố ảnh hưởng đến huy động vốn HT 28 1.3.1 Các nhân tố chủ quan 28 1.3.2 Các nhân tố khách quan 32 1.4 CHƯƠ ột số học kinh nghiệm HT TH C T T C ĐẦ V H TT HỆ Việt am 34 Ả H Y ĐỘ Ể V ỆT A - CH VỐ T H H Â H A LA 37 hái quát gân hàng T C Đầu hát triển Việt am - Chi nhánh 2.1 Gia Lai 37 2.1.1 cấu tổ chức gân hàng T C Đầu hát triển Việt am - Chi nhánh ia Lai .38 2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh gân hàng T C Đầu hát triển Việt am - Chi nhánh ia Lai 40 2.2 Thực trạng hiệu huy động vốn gân hàng T C Đầu hát triển Việt am - Chi nhánh ia Lai 45 2.2.1 uy mô nguồn vốn tốc độ tăng trưởng nguồn vốn 45 2.2.2 Chi phí huy động vốn 57 2.2.3 Sự phù hợp gi a huy động vốn sử dụng vốn 59 2.3 Đánh giá hiệu huy động vốn gân hàng T C Đầu hát triển Việt am - Chi nhánh ia Lai 61 2.3.1 h ng thành tựu đạt 61 2.3.2 h ng hạn chế nguyên nhân 62 CHƯƠ Â T C ĐẦ V 3.1 CA H Ệ H TT Ả H Y ĐỘ Ể V ỆT A VỐ T Â H - CHI NHÁNH GIA LAI 69 Định hướng nâng cao hiệu huy động vốn gân hàng T C Đầu hát triển Việt am - Chi nhánh ia Lai thời gian tới 69 3.2 iải pháp nâng cao hiệu huy động vốn gân hàng T C Đầu hát triển Việt am - Chi nhánh ia Lai 71 3.2.1 Xây dựng chiến lược cấu huy động vốn 71 3.2.2 Tăng cường hoạt động tiếp thị, quảng cáo huy động vốn .71 3.2.3 rộng nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng 72 3.2.4 Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đội ngũ cán ngân hàng .74 3.2.5 Thực chiến lược cạnh tranh huy động vốn động hiệu qủa .75 3.2.6 Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát .76 3.2.7 Đầu hồn thiện đại hóa cơng nghệ ngân hàng .77 3.2.8 Xây dựng sách lãi suất linh hoạt 77 3.2.9 hanh chóng mở rộng dịch vụ mới, đa dạng hóa hình thức huy động, tăng cường khoản thu từ dịch vụ 78 T L Ệ THA HỤ LỤC HẢ DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CHỮ VIẾT TẮT Agribank BIDV NGU ÊN NGHĨA gân hàng ông nghiệp hát triển ông thôn Việt am gân hàng Thương mại cổ phần Đầu hát triển Việt Nam ĐCTC Định chế tài DN Doanh nghiệp HAGL Hồng Anh Gia Lai NHNN gân hàng hà nước NHTM gân hàng Thương mại NHTW gân hàng Trung ương SXKD Sản xuất kinh doanh TLHT HHĐV Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch huy động vốn TMCP Thương mại cổ phần TSL VHĐ Tỷ suất lợi nhuận vốn huy động VCSH Vốn chủ sở h u DANH MỤC B NG BI U, BI U ĐỒ, HÌNH VẼ B NG BI U TT Bảng Bảng Nội dung Tình hình huy động vốn B DV Chi nhánh Trang ia 41 Biến động huy động vốn theo cấu B DV Chi 45 Lai Bảng 2.2 nhánh Gia Lai Bảng Vốn huy động B DV Chi nhánh ia Lai 47 Bảng cấu nguồn vốn huy động theo đối tượng 49 BIDV Chi nhánh Gia Lai Bảng cấu nguồn vốn huy động theo tiền tệ B DV 51 Chi nhánh Gia Lai Bảng cấu nguồn vốn huy động theo thời gian 53 BIDV Chi nhánh Gia Lai Bảng cấu nguồn vốn huy động theo kỳ hạn B DV 55 Chi nhánh Gia Lai Bảng Chi phí huy động vốn bình qn 57 Bảng Tình hình thu nhập từ nguồn vốn huy động 59 So sánh nguồn vốn huy động dư nợ tín dụng 60 10 Bảng BI U ĐỒ, HÌNH VẼ TT Biểu đồ/Hình vẽ Nội dung Biểu đồ cấu nguồn vốn huy động theo đối tượng 50 Biểu đồ cấu nguồn vốn huy động theo tiền tệ 51 Biểu đồ cấu nguồn vốn huy động theo thời gian 53 Biểu đồ cấu nguồn vốn huy động theo kỳ hạn 55 Hình 2.1 cấu tổ chức B DV Chi nhánh ia Lai 39 Trang PH N MỞ Đ U Đ v nđ Hội nhập kinh tế quốc tế trở thành nh ng xung lực cho trình đổi phát triển kinh tế, với phát triển hệ thống tài Việt am Sau gần ba thập kỷ tiến hành cải cách, hệ thống (NHTM) Việt am trải qua - gân hàng Thương mại giai đoạn phát triển đáng lưu ý giai đoạn đầu tăng vọt cầu dịch vụ ngân hàng thời kỳ chuyển đổi, giai đoạn từ đến củng cố, chấn ch nh hệ thống ngân hàng1 Ngày nay, hệ thống HT nước ta nh ng bước phát triển vượt bậc Trải qua ch ng đường trên, hệ thống HT Việt am không ngừng phát triển lớn mạnh quy mô, chất lượng, hiệu hoạt động mạng lưới chi nhánh rải khắp nhiều khu vực Đối tượng khách hàng HT không nh ng bao gồm Doanh nghiệp (D ), cơng ty, mà hộ Sản xuất kinh doanh (SXKD) cá thể Trong nh ng năm qua, hoạt động ngân hàng góp phần tích cực cho dịch vụ huy động vốn, tài trợ vốn hoạt động SXKD, thu hút vốn đầu nước ngồi …2 Chính mà HT trở thành kênh cung ứng vốn hiệu cho kinh tế Để nh ng bước phát triển vậy, để kinh tế tiếp tục tăng trưởng ổn định, cần làm tốt n a công tác huy động vốn cho kinh tế, tăng cường n a hiệu huy động vốn tổ chức, trung gian tài – nh ng định chế ngày đóng vai trò quan trọng cho phát triển đất nước ột nh ng trung gian tài quan trọng HT , với nghiệp vụ chủ yếu huy động vốn từ kinh tế để phân phối lại cho kinh tế3 uá trình hội nhập kinh tế khu vực quốc tế diễn sôi động, đồng nghĩa với việc cạnh tranh không ch nội ngành quốc gia mà 6/ / Chủ tịch nước Cộng hồ xã hội Chủ nghĩa Việt am ký lệnh công bố hai luật gân hàng, Luật gân hàng hà nước Luật tổ chức tín dụng Theo báo cáo thường niên qua năm gân hàng hà nước Điều Hoạt động ngân hàng gân hàng thương mại – Luật tổ chức tín dụng số 47/ / H ngày 16/06/2010 KẾT U N Trong hoàn cảnh kinh tế phát triển nay, vấn đề huy động vốn vấn đề then chốt” kinh tế nói chung hoạt động HT Do tính chất đ c thù, phức tạp đa dạng hoạt động huy động vốn nên việc nâng cao hiệu huy động vốn phục vụ kinh tế ý nghĩa quan trọng lâu dài Vì vậy, để tồn ngày phát triển n a, B DV Chi nhánh ia Lai xác định tập trung đẩy mạnh hoạt động huy động vốn lên hàng đầu, đ c biệt nâng cao hiệu huy động vốn nh ng mục tiêu quan trọng Do đó, việc nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng hiệu huy động vốn BIDV Chi nhánh ia Lai, nh ng kết đạt được, nh ng hạn chế, nguyên nhân đưa nh ng giải pháp nhằm nâng cao hiệu huy động vốn điều cần thiết, góp phần vào phát triển bền v ng ngân hàng, nâng cao vị khả cạnh tranh với ngân hàng khác địa bàn Tuy nhiên điều kiện thời gian nghiên cứu chưa nhiều trình độ hạn chế nên luận văn tránh khỏi nh ng hạn chế thiếu sót mong nhận góp ý chân thành ất uý thầy cô, bạn bè bạn đồng nghiệp để luận văn hoàn ch nh hơn, thiết thực việc áp dụng vào thực tế TÀI IỆU THAM KH O Lê Thị Tuyết Hoa ctg ( 7), Giáo trình Lý thuy t Tài – Tiền tệ, XB inh tế, T HC Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm năm B DV Chi nhánh ia Lai Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm năm nhiệm vụ trọng tâm B DV Chi nhánh ia Lai Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm năm nhiệm vụ trọng tâm nhiệm vụ trọng tâm B DV Chi nhánh ia Lai Bùi Diệu Anh, Lê Thị hương Hiệp, Võ Thị Thanh Hạnh ( ga, guyễn Thị ỹ 3), Hoạt động kinh doanh Ngân hàng, XB hương Đông Đinh Thuỵ im Hoàng ( ), Báo cáo nghi n cứu khoa học với đề tài “Giải pháp tăng cường hoạt động tiền gửi ti t kiệm Chi nhánh Ngân hàng Xuất nhập Exim ank Frederic S Mishkin (1991), Tiền tệ ngân hàng thị trường tài chính, NXB hoa học kỹ thuật, Hà ội ế hoạch chiến lược xây dựng giải pháp B DV Chi nhánh ia Lai từ năm – 2020 ế hoạch chiến lược xây dựng giải pháp B DV từ năm 10 Luật tổ chức tín dụng Việt am số 47/ / H – 2020 .ngày 6/ 6/ uốc hội 11 Bùi Văn Vần ctg ( 3), Giáo trình tài doanh nghiệp, NXB Tài chính, Hà ội 12 guyễn hắc inh ( 4), Từ điển Toán kinh t , Thống k , Kinh t lượng Anh – Việt, NXB hoa học kỹ thuật 13 guyễn gọc Diên ( 5), Luận văn Huy động vốn Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Việt NamChi nhánh Thăng Long 14 guyễn Văn Thuận ( ), uản trị tài chính, XB Thống ê 15 Peter S Rose (2001), uản trị ngân hàng thương mại, Đại học inh tế uốc dân NXB Tài chính, Hà ội 16 han Thị Cúc, Đồn Văn Huy, Trần Duy Vũ gọc Lan ( ), Hệ thống thơng tin tài ngân hàng, XB Đại học quốc gia T HC Các website tham khảo http://bizlive.vn/thoi-su/lam-the-nao-de-kinh-te-viet-nam-co-the-tranh-motcuoc-suy-thoai-3293377.html http://cafef.vn/ngan-hang-truoc-ap-luc-huy-dong-von20170718110637418.chn https //vi.wikipedia.org/wiki/ gân_hàng_thương_mại https://voer.edu.vn/m/cac-quan-diem-ve-hieu-qua-kinh-doanh-ban-chat-cuahieu-qua-kinh-doanh-trong-doanh-nghiep/4ebebdaa www.bidv.com.vn www.google.com.vn www.sbv.gov.vn www.techcombank.com.vn www.vneconomy.vn PHỤ ỤC 01 PHỎNG VẤN CHU ÊN GIA Kính chào Ơng/Bà, học viên cao học Trường Đại học gân hàng T HC , tiến hành nghiên cứu đề tài “Nâng cao hiệu huy động vốn Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt NamChi nhánh Gia Lai”, nhằm góp phần nghiên cứu tổng hợp vấn đề từ thực tiễn kiến Ơng/Bà giúp cho tơi liên kết ch t chẽ gi a sở lý luận từ đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu huy động vốn gân hàng T C Đầu Phát triển Việt am – Chi nhánh Gia Lai Kính chúc Ơng/Bà sức khỏe thành cơng cơng việc! PH N I: THƠNG TIN CHUNG - Họ tên ……………………………… iới tính ( am/ ) ………… - cơng tác …………………………………………………………… - hòng ban ……………………………………………………………… - Chức vụ ………………………………………………………………… PH N II  ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC NHÂN TỐ NH HƯỚNG ĐẾN HIỆU U HU ĐỘNG VỐN CỦA BIDV CHI NHÁNH GIA LAI Trong nh ng phát biểu bên dưới, Ơng/Bà vui lòng đánh dấu chéo (X) theo lựa chọn phát biểu theo từ ( ) đến (5) theo mức độ hài lòng sau: ( ) Hồn tồn khơng đồng ý ( ) hơng đồng ý (3) Bình thường (4) Đồng ý (5) Hoàn toàn đồng ý ĐÁNH GIÁ STT CÂU HỎI Theo Ơng/Bà tiêu chí dùng để đánh giá hiệu huy động vốn phải Quy mơ nguồn vốn tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động” khơng? Theo Ơng/Bà nhân tố uan điểm lãnh đạo ngân hàng huy động vốn; Uy tín ngân hàng; Đạo đức nghề nghiệp trình độ chun mơn cán bộ, nhân viên ngân hàng; sở vật chất ngân hàng; Các hình thức huy động vốn tích hợp tiện ích ảnh hưởng đến hiệu huy động vốn BIDV Chi nhánh ia Lai” nhân tố ảnh hưởng đến hiệu huy động vốn ngân hàng phù hợp hay khơng? Theo Ơng/Bà nhân tố ảnh hưởng đến hiệu huy động vốn, phải quan điểm lãnh đạo ngân hàng huy động vốn nhân tố ảnh hưởng khơng? Theo Ông/bà hiệu huy động vốn gân hàng TMCP Đầu hát triển Việt Chi nhánh am – ia Lai thật tốt theo số liệu thực tế hay không?  ĐỊNH HƯỚNG CỦA CÁC CHU ÊN GIA Theo Ông/Bà định hướng hoạt động huy động vốn định hướng hiệu huy động vốn B DV gì? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Theo Ơng/Bà để nâng cao hiệu huy động vốn B DV Chi nhánh ia Lai cần nh ng giải pháp gì? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Chân thành cảm ơn đóng góp ý kiến Ông/Bà! PHỤ ỤC 02 B NG CÂU HỎI KH O ÁT V đánh giá nh n ố ảnh hư ng đến hi u hu động vốn BIDV Chi nhánh Gia Lai Của Cán hu động vốn Chào Anh/Chị, tiến hành nghiên cứu đề tài “Nâng cao hiệu huy động vốn Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt NamChi nhánh Gia Lai”, nhằm mục đích khảo sát để đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn, từ đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu huy động vốn BIDV Chi nhánh Gia Lai Vì vậy, câu trả lời Anh/Chị d liệu quan trọng để tơi hồn thành nghiên cứu khảo sát đề tài Thông tin trả lời Anh/Chị gi bí mật Kính chúc Anh/Chị sức khỏe thành cơng cơng việc! PH N I: THÔNG TIN CHUNG - Họ tên ……………………………… iới tính ( am/ ) ………… - cơng tác …………………………………………………………… - hòng ban ……………………………………………………………… - Chức vụ ………………………………………………………………… PH N II  ĐÁNH GIÁ HIỆU U HU ĐỘNG VỐN CỦA BIDV CHI NHÁNH GIA LAI Trong nh ng phát biểu bên Vietinbank ia Lai, Anh/Chị vui lòng đánh dấu chéo (X) theo lựa chọn phát biểu theo từ ( ) đến (5) theo mức độ hài lòng sau ( ) Hồn tồn khơng đồng ý ( ) hơng đồng ý (3) Bình thường (4) Đồng ý (5) Hồn toàn đồng ý STT ĐÁNH GIÁ CÂU HỎI UAN ĐI M CỦA ÃNH ĐẠO VỀ HU ĐỘNG VỐN 5 uan điểm lãnh đạo B DV huy động vốn rõ ràng, phù hợp với tình hình thực tế ngân hàng Cách thức điều hành ban lãnh đạo chi nhánh hiệu khơng? Chiến lược cấu huy động vốn phù hợp với B DV Chi nhánh ia Lai giai đoạn không? UY TÍN CỦA NGÂN HÀNG Uy tín BIDV Chi nhánh Gia Lai lợi so với Ngân hàng khác địa bàn Khách hàng chủ yếu biết đến hình ảnh BIDV Chi nhánh ia Lai qua phương tiện truyền thông Dịch vụ BIDV Chi nhánh Gia Lai nhanh chóng, xác, đơn giản thủ tục điều kiện sử dụng sản phẩm dịch vụ góp phần xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp BIDV CHẤT ƯỢNG NHÂN S QU N LÝ NHÂN S Công tác đào tạo nhân thường xun tổ chức chun mơn không (nghiệp STT ĐÁNH GIÁ CÂU HỎI vụ huy động vốn) Nhân phận huy động vốn động sáng tạo công việc, tinh thần trách nhiệm ý thức tổ chức kỷ luật cao Các cán thuộc phận huy động vốn xếp, bố trí phù hợp với lực khơng? Ở V T CHẤT NGÂN HÀNG sở vật chất BIDV Chi nhánh Gia Lai 10 trọng đầu tư, giao diện đẹp, thân thiện với khách hàng CÁC HÌNH THỨC HU ĐỘNG VỐN S TÍCH HỢP CÁC TIỆN ÍCH Hình thức huy động BIDV Chi nhánh Gia 11 Lai đa dạng đáp ứng nhu cầu khách hàng hay khơng? Sự tích hợp tiện ích kèm tạo điều kiện 12 thuận lợi giúp khách hàng giao dịch hay không? KI M TRA, KI M SOÁT NỘI BỘ 13 14 Hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội triển khai thường xuyên, hiệu Các cán kiểm tra, kiểm sốt làm việc trách nhiệm đạo đức STT TRANG THIẾT BỊ, CÔNG NGHỆ 15 ĐÁNH GIÁ CÂU HỎI Trang thiết bị, cơng nghệ BIDV thực tốt đại Thông qua trang thiết bị cơng nghệ 16 BIDV thơng tin lãi suất tiền gửi, hình thức tiết kiệm, … tìm kiếm cách dễ dàng Chân thành cảm ơn đóng góp ý kiến Anh/Chị! PHỤ ỤC 03 Bảng Tổng hợp kế khảo sá V đánh giá nh n ố ảnh hư ng hi u hu động vốn BIDV Chi nhánh Gia Của Cán hu động vốn Phiếu Hoàn oàn đồng ý STT Phá biểu ố lượng phiếu Tỷ l (%) Phiếu Đồng ý Phiếu Bình Phiếu khơng hường Đồng ý ố ố ố lượng lượng lượng phiếu phiếu phiếu Tỷ l (%) ố lượng phiếu Tỷ l (%) Phiếu hồn tồn khơng Đồng ý ố lượng phiếu Tỷ l (%) UAN ĐI M CỦA ÃNH ĐẠO VỀ HU ĐỘNG VỐN uan điểm lãnh đạo B DV huy động vốn rõ ràng, phù 19 38% 20 40% 12% 8% 2% 36 72% 14 28% 0% 0% 0% 38 76% 18% 6% 0% 0% hợp với tình hình thực tế ngân hàng Cách thức điều hành ban lãnh đạo chi nhánh hiệu không? Chiến lược cấu huy động vốn phù hợp với B DV Chi nhánh ia Lai Phiếu Hoàn oàn đồng ý STT Phá biểu ố lượng phiếu Tỷ l (%) Phiếu Đồng ý Phiếu Bình Phiếu khơng hường Đồng ý ố ố ố lượng lượng lượng phiếu phiếu phiếu Tỷ l (%) ố lượng phiếu Tỷ l (%) Phiếu hồn tồn khơng Đồng ý ố lượng phiếu Tỷ l (%) giai đoạn khơng? U TÍN CỦA NGÂN HÀNG Uy tín BIDV Chi nhánh Gia Lai lợi so với Ngân hàng khác 11 22% 15 30% 20 40% 8% 0% 4% 6% 12% 24 48% 15 30% 23 46% 16 32% 10% 6% 6% địa bàn Khách hàng chủ yếu biết đến hình ảnh BIDV Chi nhánh Gia Lai qua phương tiện truyền thông Dịch vụ BIDV Chi nhánh Gia Lai nhanh chóng, xác, đơn giản thủ tục điều kiện sử dụng sản phẩm dịch vụ góp phần xây dựng hình ảnh chun nghiệp BIDV Phiếu Hoàn oàn đồng ý Phá biểu STT ố lượng phiếu CHẤT ƯỢNG NHÂN Tỷ l (%) Phiếu Đồng ý Phiếu Bình Phiếu khơng hường Đồng ý ố ố ố lượng lượng lượng phiếu phiếu phiếu Tỷ l (%) ố lượng phiếu Tỷ l (%) Phiếu hoàn tồn khơng Đồng ý ố lượng phiếu Tỷ l (%) U N Ý NHÂN Công tác đào tạo nhân thường xun tổ chức chun mơn 13 26% 11 22% 10% 11 22% 10 20% 12 24% 18% 10 20% 16 32% 6% 10 20% 10% 11 22% 16 32% 16% 23 46% 11 22% 14 28% 4% 0% không (nghiệp vụ huy động vốn) Nhân phận huy động vốn động sáng tạo công việc, tinh thần trách nhiệm ý thức tổ chức kỷ luật cao Các cán thuộc phận huy động vốn xếp, bố trí phù hợp với lực khơng? Ở V T CHẤT NGÂN HÀNG sở vật chất BIDV Chi nhánh Gia Phiếu Hoàn oàn đồng ý STT Phá biểu ố lượng phiếu Tỷ l (%) Phiếu Đồng ý Phiếu Bình Phiếu khơng hường Đồng ý ố ố ố lượng lượng lượng phiếu phiếu phiếu Tỷ l (%) ố lượng phiếu Tỷ l (%) Phiếu hoàn tồn khơng Đồng ý ố lượng phiếu Tỷ l (%) Lai trọng đầu tư, giao diện đẹp, thân thiện với khách hàng CÁC HÌNH THỨC HU ĐỘNG VỐN S TÍCH HỢP CÁC TIỆN ÍCH Hình thức huy động BIDV Chi nhánh 11 ia Lai đa dạng đáp ứng nhu 19 38% 17 34% 10 20% 6% 2% 13 26% 19 38% 14 28% 4% 4% 19 38% 25 50% 10% 2% 0% cầu khách hàng hay khơng? Sự tích hợp tiện ích kèm tạo 12 điều kiện thuận lợi giúp khách hàng giao dịch hay khơng? KI M TRA, KI M ỐT NỘI BỘ 13 Hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội triển khai thường xuyên, hiệu Phiếu Hoàn oàn đồng ý STT Phá biểu ố lượng phiếu 14 Các cán kiểm tra, kiểm sốt làm việc trách nhiệm đạo đức Tỷ l (%) Phiếu Đồng ý Phiếu Bình Phiếu khơng hường Đồng ý ố ố ố lượng lượng lượng phiếu phiếu phiếu Tỷ l (%) ố lượng phiếu Tỷ l (%) Phiếu hồn tồn khơng Đồng ý ố lượng phiếu Tỷ l (%) 14% 12 24% 14% 18 36% 12% 26 52% 17 34% 10% 4% 0% 15 30% 14 28% 15 30% 12% 0% TRANG THIẾT BỊ, CƠNG NGHỆ 15 Trang thiết bị, cơng nghệ BIDV thực tốt đại Thơng qua trang thiết bị công 16 nghệ B DV thơng tin lãi suất tiền gửi, hình thức tiết kiệm, … tìm kiếm cách dễ dàng ... tồn phát triển ngân hàng thương mại Trong q trình nghiên cứu, sở lý luận vốn ngân hàng thương mại, hình thức huy động vốn chủ yếu ngân hàng thương mại, đề tài Nâng cao hiệu huy động vốn Ngân hàng. .. Chi nhánh Trang ia 41 Biến động huy động vốn theo cấu B DV Chi 45 Lai Bảng 2.2 nhánh Gia Lai Bảng Vốn huy động B DV Chi nhánh ia Lai 47 Bảng Cơ cấu nguồn vốn huy động theo đối tư ng 49 BIDV Chi. .. huy động vốn gân hàng T C Đầu tư hát triển Việt am (BIDV) – Chi nhánh ia Lai Chi nhánh cấp B DV Hoạt động môi trường cạnh tranh, Chi nhánh g p phải nhiều khó khăn Hoạt động huy động vốn Chi nhánh,
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh gia lai , Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh gia lai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay