Xây dựng mô hình xếp hạng tín nhiệm ngân hàng thương mại tại việt nam

91 9 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 15:27

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH ĐÀO THỊ VÂN ANH XÂY DỰNG HÌNH XẾP HẠNG TÍN NHIỆM NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH ĐÀO THỊ VÂN ANH XÂY DỰNG HÌNH XẾP HẠNG TÍN NHIỆM NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Mã ngành: Tài ngân hàng 60 34 02 01 Giảng viên hướng dẫn khoa học: TS Võ Hồng Đức TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 i TĨM TẮT Q trình thực xếp hạng tín nhiệm ln phức tạp tạo nhiều tranh luận khó đạt đồng thuận Tuy nhiên, mức độ tín nhiệm doanh nghiệp thường xem thước đo hiệu hoạt động, mức độ rủi ro triển vọng phát triển đối tượng đánh giá Trong trình hội nhập kinh tế Việt Nam, xếp hạng tín nhiệm đóng vai trò quan trọng cho doanh nghiệp, đặc biệt ngân hàng thương mại Mức độ tín nhiệm ngân hàng thương mại mang đến hội tiếp cận nguồn vốn, đặc biệt nguồn vốn từ bên quốc gia có chất lượng tốt Quan trọng mức xếp hạng tín nhiệm có ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí sử dụng vốn, hay chi phí vay vốn ngân hàng thương mại thị trường quốc tế Trong đó, tìm hiểu lý thuyết nghiên cứu định lượng cho thấy nghiên cứu xếp hạng tín nhiệm, đặc biệt xếp hạng tín nhiệm ngân hàng chưa thực nhiều bối cảnh Việt Nam Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tiến hành phân loại (xếp hạng) ngân hàng thương mại (NHTM) năm gần Tuy nhiên kết nghiên cứu chưa công bố rộng rãi mà giới hạn thông tin nội ngành Do vậy, đồng thuận kết không cao kỳ vọng Năm 2012, Phòng Thương Mại Cơng Nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố báo cáo thường niên số tín nhiệm Việt Nam, kết xếp hạng tín nhiệm 32 ngân hàng thương mại Việt Nam Tuy nhiên, với công bố kết xếp hạng này, tiêu chí phương pháp xếp hạng chưa đáp ứng đầy đủ kỳ vọng ngân hàng xếp hạng nhà đầu tư Trên sở tầm quan trọng mức độ cần thiết, mục tiêu nghiên cứu nhằm: (1) khảo sát xây dựng hệ thống tiêu tài chính, sở lý thuyết hàn lâm, nhằm mục đích đánh giá hiệu hoạt động đo lường mức độ rủi ro tài NHTM Việt Nam; (2) thực đánh giá xếp hạng tín nhiệm 32 NHTM Việt Nam theo phương pháp hồi quy logit thứ tự; (3) tiến hàng so sánh đối chiếu kết xếp hạng ngân hàng đạt từ nghiên cứu với kết phân loại VCCI công bố năm 2012 thực xếp hạng tín nhiệm 18 NHTM năm 2016 Kết đạt từ nghiên cứu hướng đến việc cung cấp thêm chứng khoa học định lượng nhằm trả lời câu hỏi NHTM Việt Nam hoạt động hiệu ổn định Nghiên cứu ii không thực nhằm mục đích tiên đốn NHTM phá sản Việt Nam Do vậy, kết đạt từ nghiên cứu không nên sử dụng để đưa kết luận khơng có sở khả phá sản NHTM tương lai Đóng góp quan trọng nghiên cứu đề ý tưởng việc sử dụng tiêu tài để xếp hạng tín nhiệm ngân hàng thương mại Việt Nam Kết đạt từ nghiên cứu phù hợp với kết xếp hạng tín nhiệm VCCI Kết cung cấp cho bên liên quan tham khảo đầu tư, gửi tiền quản lý vĩ Trong q trính tái cấu hệ thống ngân hàng nay, kết xếp hạng tín nhiệm ngân hàng giúp q trình tái cấu hiệu iii LỜI CAM ĐOAN Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn TP Hồ Chí Minh ngày….tháng….năm 2017 Tác giả luận văn Đào Thị Vân Anh iv LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn thạc sĩ kinh tế này, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến giảng viên hướng dẫn khoa học: Tiến sĩ Võ Hồng Đức, tận tình hướng dẫn tơi suốt q trình hồn thiện luận văn Đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành đến chị Nguyễn Thị Lan Như-Ngân hàng nhà nước Việt Nam thành viên Ban nghiên cứu-Trường DH mở TP Hồ Chí Minh nhiệt tình bảo cung cấp cho tơi tài liệu hữu ích để hồn thành đề tài nghiên cứu Tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng đến thầy cô giáo Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh tận tình truyền đạt kiến thức năm học tập, vốn kiến thức trang bị trình học kiến thức tảng cho trình nghiên cứu đề tài Cuối kính chúc thầy sức khỏe thành công nghiệp cao quý Xin chân thành cảm ơn! v MỤC LỤC Tóm tắt i Lời cam đoan ii Lời cảm ơn iii Mục lục iv Chương 1: Giới thiệu tổng quan 1.1 Giới thiệu 1.2 Ý nghĩa thực tiễn luận văn 1.3 Mục tiêu nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Cấu trúc luận văn Kết luận chương Chương 2: Cơ sở lý thuyết giả thuyết nghiên cứu 2.1 Lý thuyết phân tích tài ngân hàng 2.1.1 Tổng quan nghiên cứu phân tích tài ngân hàng 2.1.2 Các tiêu chí phản ánh lực tài 11 2.2 Xếp hạng tín nhiệm 20 2.3 Hệ thống xếp hạng theo VCCI 21 2.3.1 Tìm hiểu hệ thống đánh giá lực tài ngân hàng theo tiêu chuẩn QĐ06/2008/NHNN 21 2.3.2 2.4 Hệ thống xếp hạng theo VCCI công bố 24 Giả thuyết cho câu hỏi nghiên cứu 26 vi Kết luận chương Chương 3: Phương pháp nghiên cứu 3.1 hình nghiên cứu 29 3.2 Nguồn liệu mẫu nghiên cứu 31 3.3 Các tiêu đánh giá hình 35 Kết luận chương Chương 4: Phân tích liệu kết 4.1 Xây dựng hình hồi quy 37 4.2 Xây dựng hình xếp hạng tín nhiệm ngân hàng thương mại kết xếp hạng tín nhiệm 32 NHTM năm 2012 49 4.3 Phân tích nhân tố tài có ảnh hưởng đến kết xếp hạng tín nhiệm ngân hàng thường mại 52 4.4 4.3.1 Chỉ tiêu vốn 52 4.3.2 Chỉ tiêu chất lượng tài sản 53 4.3.3 Chỉ tiêu khả khoản 53 4.3.4 Chỉ tiêu lợi nhuận 54 4.3.5 Cấu trúc thu nhập chi phí 54 Phân tích kết xếp hạng tín nhiệm ngân hàng thương mại Việt Nam 54 4.4.1 Kết năm 2012 54 4.4.2 Kết xếp hạng tín nhiệm 18 ngân hàng năm 2016 56 Kết luận chương Chương 5: Trao đổi hàm ý vii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT NH Ngân hàng NHTM Ngân hàng thương mại NHNN Ngân hàng nhà nước TCTD Tổ chức tín dụng TP Thành phố HCM Hồ Chí Minh XHTN Xếp hạng tín nhiêm VN Việt Nam CIC Trung tâm thơng tin tín dụng VCCI Phòng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam VCSH Vốn chủ sở hữu BLĐ Ban lãnh đạo CRV Cơng ty cổ phần xếp hạng tín nhiệm Doanh nghiệp Việt Nam viii DANH MỤC CÁC BẢNG Số thứ tự Tên bảng Trang Bảng 2.1 Bảng xếp hạng ngân hàng VCCI 25 Bảng 3.1 Bảng xếp hạng 32 NHTM dó VCCI cơng bố năm 2012 32,33 Bảng 3.2 Bộ 15 tiêu tài Erdogan (2008) 33, 34 Bảng 3.3 Các số đánh giá hình 35 Bảng 4.1 Bảng tóm tắt liệu 32 NHTM 37 Bảng 4.2 Bảng tóm tắt liệu NHTM xếp hạng nhóm I 38 Bảng 4.3 Bảng tóm tắt liệu NHTM xếp hạng nhóm II 38 Bảng 4.4 Bảng tóm tắt liệu 11 NHTM xếp hạng nhóm III 39 Bảng 4.5 Bảng tóm tắ liệu NHTM xếp hạng nhóm IV 40 Bảng 4.6 Kết hệ số tương quan cặp biến 41 Bảng 4.7 Bảng kết hình hồi quy U1 42 Bảng 4.8 Bảng kết hình hồi quy U2 43 Bảng 4.9 Bảng kết hình hồi quy U3 43 Bảng 4.10 Bảng kết hình hồi quy U4 44 Bảng 4.11 Bảng tóm tắt kết hình 44,45 Bảng tóm tắt kết hình giới hạn 46 Bảng 4.12 biến Bảng 4.13 Bảng kết hình hồi quy R3 47 Bảng 4.14 Phân tích tác động biên biến hình R3 48 Bảng 4.15 Phân tích tác động biên biến hình U4 48, 49 Bảng kết xếp hạng tín nhiệm 32 NHTM theo 49, 50 Bảng 4.16 Bảng 4.17 Bảng 5.1 hình U4 Bảng kết xếp hạng tín nhiệm 32 NHTM theo 51,52 hình R3 Bảng kết xếp hạng tín nhiệm 18 NHTM năm 2016 56 ... trạng xếp hạng tín nhiệm ngân hàng thương mại Việt Nam, nghiên cứu mơ hình xếp hạng tín nhiệm ngân hàng thương mại ngồi nước, từ đề xuất xây dựng mơ hình xếp hạng tín nhiệm ngân hàng thương mại. .. đến xếp hạng tín nhiệm ngân hàng thương mại Việt Nam  Xác định mức độ ảnh hưởng tiêu tài đến kết xếp hạng tín nhiệm ngân hàng thương mại Việt Nam, từ xây dựng mơ hình xếp hạng tín nhiệm ngân hàng. .. Mục tiêu tổng quát:  Xây dựng mô hình xếp hạng tín nhiệm ngân hàng thương mại Việt Nam Mục tiêu cụ thể:  Tìm hiểu thực trạng xếp hạng tín nhiệm ngân hàng thương mại Việt Nam  Xác định tiêu tài
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng mô hình xếp hạng tín nhiệm ngân hàng thương mại tại việt nam , Xây dựng mô hình xếp hạng tín nhiệm ngân hàng thương mại tại việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay