Tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh bình thuận

93 2 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 15:27

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGAN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH BÙI HỒNG ANH TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAMCHI NHÁNH BÌNH THUẬN LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH- NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH BÙI HỒNG ANH TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAMCHI NHÁNH BÌNH THUẬN LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã ngành: 60.34.02.01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: NGƯT., PGS., TS LÝ HÒANG ÁNH TP.HCM THÁNG 11 /2017 LỜI CAM ĐOAN Tác giả luận văn lời cam đoan danh dự cơng trình khoa học Cụ thể: Tơi tên là: Bùi Hồng Anh Sinh ngày: 30/04/1975 – tại: Bình Thuận Quê quán: Tân Thạnh – Long An Hiện công tác tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt NamChi nhánh Bình Thuận Là học viên cao học khóa: XVII Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Mã số học viên: 02113140309 Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã ngành: 60.34.02.01 Cam đoan đề tài: “Tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa tại Ngân hàng TMCP Ngoai thương Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bình Thuận” Người hướng dẫn khoa học: NGƯT., PGS., TS Lý Hoàng Ánh Luận văn được thực hiện tại Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Đề tài cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu tính độc lập riêng, không chép bất kỳ tài liệu chưa được cơng bố tồn bợ nợi dung bất kỳ ở đâu Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật lời cam đoan danh dự TP Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2017 Tác giả luận văn Bùi Hoàng Anh MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC BIỂU ĐỒ/SƠ ĐỒ MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: SỞ LÝ THUYẾT TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA 1.1 SỞ LÝ THUYẾT CHUNG VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng 1.1.2 Đặc điểm tín dụng ngân hàng 1.1.3 Vai trò tín dụng ngân hàng 1.1.4 Phân loại tín dụng ngân hàng 1.1.5 Mở rộng tín dụng ngân hàng 10 1.2 TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA 12 1.2.1 Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ vừa 12 1.2.2 Những điểm mạnh điểm yếu doanh nghiệp nhỏ vừa 14 1.2.3 Vai trò doanh nghiệp nhỏ vừa kinh tế 15 1.2.4 Những khó khăn chủ yếu ảnh hưởng phát triển DNNVV Việt Nam 18 1.3 SỰ CẦN THIẾT CỦA TDNH ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN DNNVV 22 1.3.1 Đặc điểm hoạt động TDNH DNNVV 22 1.3.2 Sự cần thiết việc mở rộng TDNH phát triển DNNVV 23 1.4 KINH NGHIỆM ĐẦU TƯ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DNNVV CỦA MỘT SỐ NHTM VIỆT NAM 26 1.4.1 Vietinbank 26 1.4.2 BIDV 27 1.4.3 Techcombank 27 1.4.4 Bài học kinh nghiệm Vietcombank 28 Kết luận Chương 29 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH BÌNH THUẬN 30 2.1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA TẠI BÌNH THUẬN 30 2.1.1 Vài nét tình hình kinh tế - xã hợi tỉnh Bình Thuận 30 2.1.2 Thực trạng phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa tại Bình Thuận 31 2.1.3 Mợt số chương trình hỗ trợ phát triển DNNVV Bình Thuận thời gian qua 33 2.1.4 Thực trạng cấp tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa tại Bình Thuận 35 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA TẠI VCB BÌNH THUẬN 36 2.2.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Ngoai thương Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bình Thuận 36 2.2.2 Tình hình họat động kinh doanh tại chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bình Thuận 37 2.2.3 Thực trạng tín dụng DNNVV tại chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bình Thuận 42 2.3 NHỮNG THÀNH TỰU, HẠN CHẾ NGUYÊN NHÂN ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNNVV TẠI VCB BÌNH THUẬN 54 2.3.1 Những thành tựu chủ yếu 54 2.3.2 Những hạn chế 55 2.3.3 Các nguyên nhân hạn chế 57 Kết luận Chương 66 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH BÌNH THUẬN 67 3.1 MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN VCB BÌNH THUẬN GIAI ĐOẠN 2017-2020 67 3.1.1 Mục tiêu tổng quát phát triển kinh tế xã hợi tỉnh Bình Thuận 67 3.1.2 Mục tiêu phát triển VCB Bình Thuận đến năm 2020 67 3.2 GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNNVV TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOAI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH BÌNH THUẬN 68 3.2.1 Giải pháp nâng cao khả huy động vốn tại VCB Tỉnh Bình Thuận 68 3.2.2 Giải pháp mở rợng tín dụng DNNVV tại VCB Tỉnh Bình Thuận 69 3.3 KIẾN NGHỊ 72 3.3.1 Kiến nghị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 72 3.3.2 Các kiến nghị quan quản lý nhà nước 76 Kết luận Chương 81 KẾT LUẬN 82 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt ATM Nghĩa tiếng Anh Automatic Teller Machine Nghĩa tiếng Việt Máy rút tiền tự động BIDV Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư phát triển Việt Nam CBTD Cán bộ tín dụng CTCP Công ty cổ phần DN Doanh nghiệp DNNVV Doanh nghiệp nhỏ vừa DNTN Doanh nghiệp tư nhân ĐTNN Đầu tư nước DV Dịch vụ KD Kinh doanh NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NHTMNN Ngân hàng thương mại nhà nước TCTD Tổ chức tín dụng Techcombank Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam TNHH Trách nhiệm hữu hạn UBND Ủy Ban Nhân Dân VCB Thuận Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Bình Thuận Bình Vietcombank Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam Vietinbank Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam WTO Word Trade Organization Tổ chức thương mại thế giới Xây dựng XD DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng Bảng 1.1 Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Tên bảng Tiêu chí xác định DNNVV Trang 14 Số lượng doanh nghiệp địa bàn tỉnh Bình Thuận từ 2014-6/2017 Số lượng DNNVV tại tỉnh Bình Thuận năm 2016 Dư nợ cho vay theo quy mô doanh nghiệp NHTM địa bàn Bình Thuận từ 2014-6/2017 31 32 35 Tình hình huy đợng vốn NHTM tại tỉnh Bình Thuận từ Bảng 2.4 2014-6/2017 38 Tình hình cho vay NHTM tại tỉnh Bình Thuận từ 2014Bảng 2.5 6/2017 40 Bảng 2.6 Kết hoạt động kinh doanh VCB Bình Thuận từ 2014 – 2016 41 Bảng 2.7 Tình hình tín dụng VCB Bình Thuận DNNVV từ 2015 đến 06/2017 45 Bảng 2.8 cấu dư nợ cho vay Doanh nghiệp theo ngành tại VCB Bình Thuận 06/2017 48 Bảng 2.9 cấu tín dụng theo thời hạn nợ tại VCB Bình Thuận 06/2017 49 Bảng 2.10 Bảng 2.11 Tình hình nợ xấu tại VCB Bình Thuận qua năm theo quy mơ doanh nghiệp Tình hình nợ xấu VCB Bình Thuận DNNVV phân theo ngành nghề kinh doanh Bảng 2.12 cấu dư nợ tại VCB Bình Thuận từ 2015 đến 6/2017 Thị phần cho vay DNNVV VCB Bình Thuận so với địa Bảng 2.13 bàn tòan tỉnh Bình Thuận 50 51 52 53 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ/SƠ ĐỒ Sơ đồ Biểu đồ 2.1 Biểu đồ 2.2 Biểu đồng 2.3 Sơ đồ 2.1 Tên sơ đồ cấu số lượng doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận năm 2016 cấu dư nợ cho vay tại VCB Bình Thuận từ 2015 đếb tháng 6/2017 Thị phần dư nợ cho vay DNNVV tại VCB Bình Thuận so với địa bàn tòan tỉnh Bình Thuận Sơ đờ tiếp nhận hờ sơ khách hàng tại VCB Tỉnh Bình Thuận Trang 32 52 53 43 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Trong kinh tế thị trường, DNNVV vai trò quan trọng việc thực mục tiêu kinh tế - xã hội đất nước, giải công ăn việc làm cho người lao động Vì vậy, ưu tiên phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa chủ trương lớn nhiều quốc gia, kể quốc gia phát triển Sự phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa lại ý nghĩa quan trọng nước ta giai đoạn đầu kinh tế thị trường hội nhập quốc tế Trong năm qua, Đảng Nhà nước ta khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ vừa phát triển thông qua việc thực nhiều cải cách chế, sách thể thấy hệ thống pháp luật, môi trường kinh doanh dần cải thiện ngày chuyển biến tích cực tạo điều kiện cho DNNVV phát triển Tuy nhiên q trình phát triển DNNVV gặp nhiều khó khăn Bên cạnh khó khăn cơng nghệ, trình độ quản lý, thị trường tiêu thụ vấn đề vốn phục vụ cho trình sản xuất kinh doanh vấn đề nang giải Vì để phát triển loại hình doanh nghiệp phục vụ cho phát triển kinh tế cần phải giải pháp tăng cường nguồn cung ứng vốn cho loại hình doanh nghiệp này, nguồn vốn tín dụng Ngân hàng phải quan tâm hàng đầu ưu điểm vốn Trước quan tâm toàn xã hội phát triển loại hình DNNVV, việc mở rộng tín dụng loại hình doanh nghiệp điều tất yếu không phù hợp với định hướng Nhà nước mà thị trường nhiều tiềm cho TCTD thời gian tới Hiện Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam nhiều quan tâm đến loại hình doanh nghiệp Nhằm góp phần thúc đẩy phát triển DNNVV tạo điều điều kiện cho Ngân hàng TMCP Ngọai thương Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bình Thuận mở rộng tín dụng loại hình doanh nghiệp cách hiệu quả, chọn nghiên cứu thực luận văn Thạc sĩ kinh tế với đề tài : “TÍN DỤNG ĐỐI VỚI 71 rộng, am hiểu thị trường sản phẩm, dịch vụ DN mà đầu tư; kỹ phân tích, nắm bắt kịp thời biến động tình hình kinh tế ảnh hưởng đến ngành hàng liên quan, Để từ tăng cường hoạt động tư vấn cho khách hàng DNNVV hoạt động ngành nghề liên quan, mặt giúp họ kịp thời giải pháp hạn chế rủi ro xảy ra, nâng cao hiệu kinh doanh; mặt bảo toàn đồng vốn cho vay NH tạo lợi ích chung cho NH DN Ví dụ CBTD cho vay DN hoạt động ngành kinh doanh thủy sản xuất khẩu, cần phải trang bị đầy đủ kiến thức xuất thủy sản: nắm bắt, phân tích tình hình biến động giá hàng thủy sản thị trường ngồi nước, tình hình thực kế hoạch xuất thủy sản Nhà nước, để từ tư vấn cho khách hàng thời điểm nên thu vào, dự trữ hay bán sản phẩm để đạt hiệu cao  VCB Bình Thuận cần đưa thêm nhiều sản phẩm phù hợp với nhu cầu DNNVV Nhu cầu vốn DNNVV thường không cố định cần phải xử lý nhanh chóng lúc nơi Do muốn mở rộng tín dụng dành cho đối tượng khách hàng đòi hỏi VCB Bình Thuận cần đưa thêm nhiều sản phẩm phù hợp với nhu cầu họ Trong trọng đến gói tín dụng chun biệt cho ngành hàng nhằm cung cấp, hỗ trợ giải khó khăn riêng, đặc thù ngành cách triệt để phù hợp  Đa dạng hóa kênh tiếp nhận nhu cầun vay vốn từ DNNVV Một kênh mà VCB Bình Thuận sử dụng đăng ký hồ sơ vay trực tuyến Khách hàng truy cập website Vietcombank để đăng ký nhu cầu vay vốn cung cấp hồ sơ theo quy định Ngân hàng tiếp nhận xử lý theo quy trình làm giảm thời gian lại khách hàngThường xuyên tư vấn cho DNNVV thuộc lĩnh vực nông, lâm, thủy sản biện pháp phòng ngừa rủi ro mạnh dạn cho vay ngành kinh tế này: 72 Xét theo ngành nghề nơng, lâm, thủy sản ngành hoạt động kinh doanh gặp rủi ro nợ xấu cao Nhằm phục vụ cho mục tiêu phát triển ngành kinh tế địa phương, VCB Bình Thuận thời giang tới cần mạnh dạn việc cho vay ngành kinh tế Tuy nhiên, phía ngân hàng cần phải biện pháp để phòng ngừa rủi ro nợ xấu cho ngân hàng, biện pháp tốt tư vấn cho khách hàng số biện pháp phòng ngừa rủi ro kinh doanh mua bảo hiểm tài sản, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, lĩnh vực xuất nhập áp dụng cơng cụ phòng ngừa rủi ro tỷ option, swap, future  Đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian thẩm định phê duyệt khoản vay 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Là đơn vị phụ thuộc hoạt động theo qui chế chung đạo Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, nên bên cạnh giải pháp cụ thể chi nhánh, luận văn số kiến nghị Hội sở nhằm đẩy mạnh hoạt động tín dụng đối tượng DNNVV góp phần phát triển kinh tế tỉnh Bình Thuận nói riêng nước nói chung  Cần phải đơn giản hóa quy chế cho vay DNNVV: Hiện VCB Tỉnh Bình Thuận áp dụng quy trình cho vay DNNVV doanh nghiệp lớn với nhiều hồ sơ thủ tục Vì VCB Bình Thuận cần phải đơn giản hóa qui chế cấp tín dụng phù hợp cho loại hình doanh nghiệp Quy chế phải thoã mãn yêu cầu sau: - Ưu tiên rút ngắn thời gian công tác thẩm định DNNVV; - Cải tiến thủ tục cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa theo hướng đơn giản, rõ ràng hơn, không phức tạp chủ doanh nghiệp trình độ quản lý chủ doanh nghiệp loại doanh nghiệp thường giới hạn; - Quy định cởi mở cho vay tín chấp DNNVV quy định phải lãi hai năm liên tục, báo cáo tài phải kiểm toán, 73 vấn đề khó cho DNNVV thành lập mở rộng sản xuất kinh doanh Để làm điều đòi hỏi VCB Bình Thuận cần phải giải pháp cụ thể sau: Thiết kế danh mục hồ sơ pháp lý, hồ sơ vay vốn hồ sơ đảm bảo tiền vay cụ thể, chi tiết cho đối tượng DNTN, Công ty TNHH, Công ty Cổ phần chí cho loại ngành nghề, mục đích vay vốn, mẫu biểu chi tiết cho loại hình doanh nghiệp nhằm giúp cho khách hàng muốn vay vốn ngân hàng cần phải thủ tục đề khách hàng chuẩn bị trước Những thơng tin in tờ rơi, trang web ngân hàng, khách hàng cần họ cập nhật vào để biết thông tin Thiết kế mẫu biểu phải đảm bảo theo hướng đơn giản, đủ tính pháp lý thơng tin chi tiết ban đầu cần khơng bị trùng lắp Đặc biệt đơn đề nghị vay vốn phương án kinh doanh, nên sử dụng từ đơn giản, dễ hiểu khách hàng, trừ trường hợp cho vay dự án lớn cần lập tính tốn tiêu dự án đầu tư Thực sách khách hàng đặc biệt DNNVV, tạo điều kiện để phục vụ khách hàng nhanh hơn, chất lượng hơn, giúp khách hàng cạnh tranh lành mạnh, qua thu hút nhiều khách hàng uy tín đến giao dịch, mở rộng thị phần tín dụng ngân hàng Ngân hàng phải thường xuyên phân loại khách hàng DNNVV theo tiêu chí định để sách ưu đãi định DN Những doanh nghiệp uy tín, quan hệ tín dụng thường xuyên, trả nợ gốc lãi hạn phải hưởng ưu đãi giảm lãi suất tiền vay, tăng lãi suất tiền gửi, giảm phí dịch vụ  Giải pháp chế bảo đảm tiền vay Giải hạn chế DNNVV việc thiếu tài sản đảm bảo hạn chế môi trường pháp lý chế đảm bảo tiền vay VCB Bình Thuận vấn đề lớn, số giải pháp trước mắt phía chi nhánh để tháo gỡ phần khó khăn là: 74 - Cần quan điểm linh hoạt hình thức cho vay đảm bảo Năng lực DNNVV thường lớn so với tài sản thực họ, ngân hàng giải cho vay vào tính khả thi phương án sản xuất kinh doanh khả cạnh tranh sản phẩm thị trường, tài sản đảm bảo tiền vay điều kiện cuối cùng, nguồn trả nợ rủi ro xảy Do đó, muốn mở rộng tín dụng đồng thời tạo điều kiện phát triển DNNVV, VCB Bình Thuận cần mạnh dạn áp dụng hình thức cho vay đảm bảo hàng hóa doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thương mại, khoản phải thu phát sinh từ hợp đồng xuất doanh nghiệp thuộc lĩnh vực nông, thủy sản Để thực điều cần bước thí điểm với doanh nghiệp làm ăn hiệu quả, thiết kế hợp đồng đảm bảo chặt chẽ, quy định cụ thể trách nhiệm bên thực bước đúc kết để triển khai rộng rãi - Việc định giá tài sản đảm bảo theo giá thị trường cần quy định cụ thể trường hợp CBTD tự định giá, trường hợp phải thuê thẩm định giá độc lập nhằm giảm chi phí cho doanh nghiệp Vì mục đích cuối lựa chọn dự án tốt, khách hàng tốt kết hợp chặt chẽ biện pháp phòng ngừa rủi ro đặt niềm tin vào tài sản đảm bảo - sách cụ thể việc thực cho vay khơng đảm bảo DNNVV Muốn thực điều đòi hỏi Chi nhánh cần sách phân loại khách hàng DNNVV, nên thực cho vay khơng đảm bảo doanh nghiệp lực tài tốt thực tốt cơng tác giám sát tín dụng sau giải ngân  Cần phải chế thơng thống việc giao tiêu cho chi nhánh Hàng năm VCB Bình Thuận hoạt động dựa vào tiêu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Tuy nhiên năm gần Chi nhánh hoàn thành tiêu trước hạn, tình VCB thường ưu tiên tín dụng cho khách hàng lớn DNNVV Một số khách hàng nhỏ muốn đặt quan hệ tín dụng với ngân hàng bị từ chối nhiều lần buộc họ phải tìm đến 75 NHTMCP khác với lãi suất cao thủ tục lại đơn giản nhiều Do phía Hội sở cần phải xem xét lại vấn đề phải biện pháp thơng thống hơn, tạo nhiều mối quan hệ tín dụng DNNVV mầm mống doanh nghiệp lớn tương lai Ngoài ra, Tỉnh Bình Thuận số ngành kinh tế đặc thù nông, thủy sản, dịch vụ du lịch, khai thác Do q trình cho vay VCB cho phép Chi nhánh cho vay điều kiện đặc thù theo ngành nghề địa phương, chovay sở lưu trú  Cần phải xây dựng cho qui trình cho vay bán lẻ hiệu Xu hướng phân khúc thị trường ngân hàng thành thị trường công ty lớn, DNNVV cá nhân để cách phục vụ theo hướng chuyên nghiệp cần thiết Lúc xem họ DN lớn khơng phù hợp Hiện nay, sử dụng công nghệ cho vay bán lẻ DNNVV phổ biến rộng rãi Việc áp dụng công nghệ cho vay bán lẻ đại giúp VCB khả tăng hiệu việc quan hệ với DNNVV mạng lưới hoạt động  VCB cần tăng cường hoạt động hỗ trợ phi tài DNNVV Xây dựng tổ chức tốt mạng lưới thông tin thị trường, thông tin doanh nghiệp nhằm thu hút tạo gắn bó khách hàng với hệ thống VCB Thơng qua số hình thức đưa thơng tin cần thiết qui trình thủ tục hướng dẫn khách hàng nhu cầu quan hệ với VCB trang web nhằm hướng dẫn khách hàng tốt hơn, tạo cho hộp thư riêng khách hàng nhu cầu tư vấn gửi trực tiếp vào hộp thư Hàng năm VCB tổ chức hội thảo khách hàng dành cho DNNVV nhằm tìm hiểu kỹ nhu cầu họ để biện pháp phục vụ họ tốt  VCB cần đa dạng hóa sản phẩm tín dụng dịch vụ ngân hàng Đa dạng hóa sản phẩm tín dụng ngân hàng phù hợp với đặc thù doanh nghiệp tạo nhiều thuận lợi cho giao dịch tín dụng ngân hàng khách hàng 76 Một hệ thống sản phẩm đa dạng phù hợp với loại hình khách hàng giúp mở rộng tín dụng phân tán rủi ro, nhu cầu đa dạng DNNVV Giải pháp hoàn thiện bổ sung sản phẩm phù hợp với đối tượng khách hàng DNNVV thực theo hai hướng thiết kế lại sản phẩm cho phù hợp với DNNVV nghiên cứu phát triển sản phẩm Trên sở ban hành hệ thống văn hướng dẫn chi nhánh cho loại sản phẩm riêng biệt 3.3.2 Các kiến nghị quan quản lý nhà nước:  Về phía Chính phủ - Chính phủ cần phải kế hoạch phát triển DNNVV giai đoạn cụ thể, phải ủy quyền cho UBND cấp tỉnh thực điều Kế hoạch phải cụ thể hóa chi tiết tránh trường hợp chung chung, trách nhiệm giao phải cụ thể ban ngành liên quan, khơng khơng tạo đồng thuận quan quan chức việc thực thi sách hỗ trợ DNNVV trình phát triển - Chương trình hỗ trợ lãi suất cho DNNVV thời gian qua vai trò lớn việc kích thích DN phát triển Tuy nhiên chương trình diễn thời gian ngắn trình hỗ trợ xảy nhiều tiêu cực phía doanh nghiệp ngân hàng Vì thời gian tới phủ đưa nhiều chương trình hỗ trợ mới, hỗ trợ lãi suất, hỗ trợ số ngành quan trọng nông nghiệp, thủy sản, chăn nuôi Tuy nhiên trình hỗ trợ cần phải kế hoạch giám sát chặt chẽ từ phía Chính phủ tránh trường hợp xảy tiêu cực làm động thái làm cơng tác tra, kiểm tra - Chính phủ cần phải tăng cường hỗ trợ quỹ bảo lãnh tín dụng phát huy vai trò việc bảo lãnh DNNVV kế hoạch kiểm tra q trình thực địa phương, tránh trường hợp thành lập cho vào hoạt động hiệu lại khơng cao 77 - sách hỗ trợ xuất cho DNNVV: Tỉnh Bình Thuận tỉnh tiềm mặt hàng xuất lớn thủy sản, nông sản Tuy nhiên, DNNVV vấn đề tìm thị trường xuất vấn đề nang giải Xuất phát từ trình độ quản lý, trình độ ngoại ngữ yếu nên chuyện tự tìm thị trường xuất cho điều khơng dễ Do phía Chính phủ nên nhiều chương trình hợp tác với nhiều quốc gia giới thủy sản, nông sản, long , đồng thời thơng tin, tạo điều kiện cho DNNVV Tỉnh Bình Thuận điều kiện tiếp cận với thị trường này, làm cầu nối giao thương để DNNVV hội tìm đối tác cho - Chính sách thuế: Trước tiên Chính phủ cần sách giảm thuế xuất hàng hóa thuế nhập thiết bị cơng nghệ DNNVV nhằm khuyến khích DN đẩy mạnh xuất hàng hóa tăng cường đầu tư cho máy móc thiết bị cơng nghệ, chí khâu đăng ký lệ phí trước bạ cần phải ưu đãi số tài sản giá trị lớn áp dụng mức lệ phí trước bạ cao khơng khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, trình chuyển nhượng tài sản số doanh nghiệp ngại đóng loại phí nên để ngồi sổ sách khơng đưa vào báo cáo kế tốn doanh nghiệp Nên sách ưu đãi thuế TNDN DNNVV thành lập, thực tế luật thuế TNDN ưu đãi cho doanh nghiệp thành lập từ dự án đầu tư thuộc vùng miền miễn giảm chưa sách ưu đãi thuế TNDN chung cho DNNVV  Đối với Ngân hàng nhà nước: Ngân hàng nhà nước cần ban hành qui chế tín dụng riêng dành cho DNNVV làm sở cho NHTM thực Bên cạnh ban hành qui định NHTM tùy theo qui mô nguồn vốn phải dùng biên độ định nguồn vốn vay DNNVV Chỉ đạo tổ chức tín dụng ưu tiên vốn cho DNNVV số lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nông, thủy sản để tạo điều kiện cho DNNVV phát triển 78  Đối với hiệp hội DNNVV Việt Nam: Trong kinh tế thị trường hội nhập kinh tế quốc tế, vai trò hiệp hội DNNVV ngày khẳng định vai trò vị trí Đó điều kiện giúp cho DN tổ chức quan hệ liên kết, liên doanh để nâng cao lực cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp mình, đồng thời cầu nối DN với quan nhà nước, giúp cho DN tham gia vào việc hoạch định thể chế, sách quản lý kinh tế Đây nội dungViệt Nam cam kết gia nhập WTO, để thể chế sách phản ánh nội dung đổi Việt Nam phù hợp quy định WTO Chính phủ phải tạo điều kiện thuận lợi biện pháp hỗ trợ cho Hiệp Hội DNNVV Việt Nam, để đơn vị thật trở thành “nhạc trưởng” – quan chuyên trách tiếng nói quan trọng hoạch định sách định hướng phát triển cho DNNVV Hiệp hội DNNVV nhiệm vụ hàng năm tập hợp phân tích, nghiên cứu, định hướng cho DNNVV Hiệp hội thu hút đông đúc DNNVV tham gia  Về phía Chính quyền địa phương - UBND tỉnh Bình Thuận phải sớm xây dựng cho chiến lược phát triển DNNVV giai đoạn từ đến năm 2025 cách cụ thể Các DNNVV khu vực kinh tế động dễ bị tác động khu vực kinh tế tiến trình hội nhập Do UBND tỉnh cần chủ động xây dựng chiến lược phát triển phù hợp với điều kiện đặc thù Tỉnh Bình Thuận, để doanh nghiệp cở sở dựa vào xây dựng định hướng phát triển cho riêng kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với tiến trình hội nhập Việc thành lập Ban đạo hội nhập kinh tế quốc tế Tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2015-2025 thích hợp, nhiên Ban đạo cần phải nhanh chóng đẩy mạnh hoạt động việc phân tích lĩnh vực mà Tỉnh Bình Thuận chịu nhiều tác động trình gia nhập WTO Qua đó, Ban đạo nên tiến hành rà sốt, xây dựng lại chế, sách, văn tỉnh liên quan đến việc thực thi hiệp định hàng rào kỹ thuật thương mại WTO, ban hành quy định khuyến 79 khích ưu đãi đầu tư địa bàn tỉnh phù hợp với luật doanh nghiệp, luật đầu tư xu hội nhập Hỗ trợ DN địa bàn nâng cao lực cạnh tranh, xúc tiến đầu tư mở rộng thị trường, thu hút đầu tư thực giải pháp đào tạo nguồn nhân lực cho DN - Về phía Chính phủ tỉnh Bình Thuận phải sách cụ thể thiết thực để hỗ trợ mặt sản xuất ổn định, lâu dài cho doanh nghiệp nhỏ vừa Các quan chức Nhà nước cần hành động cụ thể việc hỗ trợ thông tin chế, sách chế độ, thơng tin thị trường giá cả, công nghệ, kỹ thuật cho DNNVV Các ban ngành Tỉnh cần công khai, minh bạch hóa thơng tin quy hoạch, phát triển kinh tế xã hội nói chung quy hoạch, phát triển vùng, khu vực, ngành nghề cụ thể đồng thời công khai rộng rãi thông tin đại chúng để DNNVV kịp thời nắm bắt để định hướng phát triển phù hợp Ngồi ra, cấp quyền cần tháo gỡ khó khăn thủ tục cấp đất, thuê đất, giải phóng mặt để tạo điều kiện thuận lợi cho DN phát triển - Phát triển mơ hình vườn ươm doanh nghiệp: UBND tỉnh Bình Thuận nên sách khuyến khích thành lập vườn ươm doanh nghiệp để thực hỗ trợ thời hạn cho doanh nghiệp giai đoạn khởi theo quy trình hệ thống, thơng qua việc cung cấp cho doanh nghiệp ươm tạo không gian, dịch vụ hỗ trợ kinh doanh nguồn lực cần thiết nhằm giúp doanh nghiệp thực hóa ý tưởng kinh doanh - Đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở, sở hữu cơng trình xây dựng, nhà xưởng cho DN; đồng thời chế thơng thống, đơn giản hơn, nhiều ưu đãi phí, thuế liên quan để khuyến khích DN chủ động thực hiện, từ để DN giấy tờ cần thiết đưa vào giá trị tài sản doanh nghiệp làm sở chấp vay vốn ngân hàng - Về phía Cục Thuế tỉnh Bình Thuận: Tăng cường kiểm tra, giám sát DN hành vi gian lận, ghi sổ sách kế tốn khơng thực tế xử lý doanh theo quy định Khuyến khích doanh nghiệp nên thuê riêng kế toán 80 để ghi chép sổ sách kế toán phát sinh hàng ngày, tránh trường hợp thuê kế toán bên ngồi nhằm mục đích đối phó với quan thuế Điều làm cho thông tin báo cáo tài doanh nghiệp bị sai lệch làm ảnh hưởng đến tình hình thẩm định, xét duyệt cho vay Ngân hàng Quy mơ nhỏ lại ln khó khăn vốn nên hầu hết DNNVV Tỉnh Bình Thuận khơng đủ kinh phí để đầu tư, nâng cao trình độ chuyên môn cho người lao động Đây lực cản mà tất doanh nghiệp gặp cần phải tâm vượt qua tồn phận doanh nghiệp điều kiện hội nhập Liên kết đào tạo trường Đại học DNNVV nhu cầu khách quan xuất phát từ lợi ích hai phía Do đó, mối liên kết vừa mang tính tất yếu, vừa mang tính khả thi cao việc đáp ứng lao động cho doanh nghiệp Thơng qua DN, Trường nắm bắt xác nhu cầu DN, xây dựng nội dung, chương trình phù hợp; ngược lại nhờ mối liên kết mà DN tuyển dụng sử dụng số lượng lao động theo nhu cầu Nhà nước cần phải chế tài hỗ trợ mối liên kết - Giảm bớt thủ tục hành khâu đăng ký kinh doanh phải kế hoạch giám sát thực thi vốn đăng ký kinh doanh giấy phép Hiện đa phần DNNVV đăng ký kinh doanh thường vốn thực tế hoạt động không với giấy phép kinh doanh, số doanh nghiệp đăng ký vốn nhỏ vốn thực tế muốn giảm thuế phải nộp Một số doanh nghiệp hoạt động đấu thầu xây dựng, cung cấp thiết bị cơng nghệ kê khai vốn đăng ký kinh doanh lớn gấp nhiều lần so với thực tế muốn nâng cao lực đấu thầu Điều gây nhiều khó khăn cho Ngân hàng muốn đánh giá tình hình tài doanh nghiệp cho vay 81 KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương nêu định hướng phát triển DNNVV tỉnh Bình Thuận thời kỳ hội nhập, sở khó khăn chung DNNVV, đặc biệt khó khăn việc tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng tồn nguyên nhân ảnh hưởng đến việc mở rộng tín dụng DNNVV Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bình Thuận Chương tập trung tìm giải pháp cụ thể Chi nhánh nhằm khắc phục tồn tại, đề xuất kiến nghị cấp quản lý Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam để tháo gỡ khó khăn vướng mắc nhằm mở rộng tín dụng hiệu cho DNNVV, đáp ứng nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh doanh nghiệp góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương đất nước 82 KẾT LUẬN Phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam nhu cầu tất yếu, phù hợp với trình độ phát triển đất nước xu hướng phát triển giới Cùng xu đó, hoạt động tín dụng DNNVV Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bình Thuận nhiều tiến triển đáng khích lệ, tỷ trọng dư nợ khu vực khách hàng DNNVV không ngừng nâng lên, nhiều tồn khiến việc mở rộng tín dụng khu vực nhiều hạn chế Qua nghiên cứu đề tài “Tín dụng DNNVV Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bình Thuận”, luận văn làm sáng tỏ số vấn đề mang tính lý luận thực tiễn sau: - Trên sở nghiên cứu lý luận thực tiễn tín dụng ngân hàng DNNVV, luận văn nêu đặc điểm khẳng định vai trò quan trọng DNNVV phát triển kinh tế đất nước; phân tích thuận lợi khó khăn DNNVV gặp phải; vai trò tín dụng ngân hàng phát triển DNNVV - Nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng nói chung tài trợ tín dụng DNNVV Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bình Thuận nói riêng; từ đánh giá mặt thành tựu, mặt hạn chế, khó khăn nguyên nhân tồn hạn chế để đề giải pháp phù hợp cho việc mở rộng tín dụng DNNVV địa bàn tỉnh Bình Thuận - Trên sở định hướng phát triển DNNVV thời gian tới, luận văn đưa hệ thống giải pháp, kiến nghị đề xuất khả ứng dụng thực tế DNNVV VCB Bình Thuận Việc thực giải pháp khơng thiết phải theo trình tự định mà phải thực đồng từ ngành, cấp liên quan, thân DNNVV, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Ngoại thương Chi nhánh tỉnh Bình Thuận thực mục tiêu đề 83 Cũng đề tài nghiên cứu nào, đề tài nghiên cứu mặt hạn chế Đó đề tài tập rung nghiên cứu vào đối tượng tín dụng DNNVV VCB Bình Thuận Do kết chưa mang tính đại diện cao cho toàn DNNVV NHTM nước Hướng nghiên cứu mở rộng phạm vi khu vực nước Bên cạnh hạn chế thời gian, kiến thức nên đề tài không tránh khỏi thiếu sót định Tác giả luận văn mong đóng góp ý kiến để giúp luận văn hoàn chỉnh 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO TÁC GIẢ: Ths Bùi Diệu Anh – TS Hồ Diệu – TS Lê Thị Hiệp Thương (2009), Nghiệp vụ tín dụng ngân hàng, NXB Phương Đơng TS Lê Thị Tuyết Hoa – PGS.,TS Nguyễn Thị Tuyết Nhung (2011), Tiền Tệ Ngân hàng, NXB Phương Đông PGS., TS Nguyễn Đăng Dờn (2009), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Đại học Quốc gia TP.HCM TS Nguyễn Minh Kiều (2007), Nghiệp vụ ngân hàng đại, NXB thống kê TS Trương Quang Thông (2010), Sách chuyên khảo: Tài trợ tín dụng ngân hàng cho DNNVV – Một nghiên cứu thực nghiệm khu vực Hồ Chí Minh, NXB Tài TS Trần Trọng Huy (2013), Luận án tiến sỹ kinh tế “Tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam địa bàn TP.HCM” TS Võ Đức Toàn (2012), Luận án tiến sỹ kinh tế “Tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” Thúy Hải (02/4/2012), Doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam – Những điều trăn trở, Báo Sài Gòn Giải phóng TS Cao Sỹ Kiêm (2013), Doanh nghiệp nhỏ vừa: Thực trạng giải pháp hỗ trợ năm 2013, Tạp chí Tài số 02-2013 10 PGS.,TS Đồn Thanh Hà cơng (2013), Đề tài cấp Thành phố “Nghiên cứu lộ trình giải pháp nâng cao lực cạnh tranh cho DNNVV thành phố Cần Thơ sau Việt Nam gia nhập WTO sau thời kỳ khủng hoảng kinh tế giới” 11 Bộ Tài (2012), Chế độ kế toán DNNVV, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân 12 Chính phủ (2009), Nghị định 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 trợ giúp phát triển DNNVV 85 13 Chính phủ (2006), Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 Giao dịch bảo đảm 14 Chính phủ (2012), Quyết định 1231/QĐ-TTg ngày 07/9/2012 phê duyệt kế hoạch phát triển DNNVV giai đoạn 2012-2015 15 Cục Thống kê Bình Thuận, Niên giám thống kê tỉnh Bình Thuận (từ năm 2012 đến 2016) 16 Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) (2009), Mở rộng nâng cao khả tiếp cận tín dụng DNNVV” TÀI LIỆU: 17 Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Thuận giai đoạn 20142016 18 Báo cáo tình hình doanh nghiệp đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bình Thuận, 2016 19.Báo cáo tổng kết Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Thuận 2014, 2015, 2016, sơ kết tháng đầu năm 2017 20 Báo cáo tổng kết Ngân hàng Ngoại thương Chi nhánh tỉnh Bình Thuận, 2014, 2015, 2016, sơ kết tháng đầu năm 2017 21 Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2015-2025 22 Quy trình tín dụng DNNVV ban hành kèm theo Quyết định số 36/QĐNHNT.CSTD ngày 28/01/2008 Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Một số trang Web từ internet: 23 www.vietcombank.com.vn 24 www.binhthuan.gov.vn, 25 www.techcombank.com.vn, 26 www.bidv.vn 27 www.thuvienphapluat.vn 28 www.cafef.vn 29 www.vietinbank.vn ... VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH BÙI HỒNG ANH TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI. .. TRẠNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH BÌNH THUẬN 30 2.1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI BÌNH THUẬN ... dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng TMCP Ngoai thương Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bình Thuận - Chương 3: Giải pháp mở rộng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng TMCP Ngoai thương Việt Nam Chi nhánh
- Xem thêm -

Xem thêm: Tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh bình thuận , Tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh bình thuận

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay