Tác động của phát triển tài chính đến tăng trưởng kinh tế ở khu vực đông nam á

133 8 0
  • Loading ...
1/133 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 15:27

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH - - NGUYỄN HẢI SƠN ĐỀ TÀI: TÁC ĐỘNG CỦA PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ KHU VỰC ĐÔNG NAM Á LUẬN VĂN THẠC SỸ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TP Hồ Chí Minh, Tháng Mười Hai 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH - - LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã ngành: 60.34.02.01 ĐỀ TÀI: TÁC ĐỘNG CỦA PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ KHU VỰC ĐÔNG NAM Á HVTH: Nguyễn Hải Sơn MSHV: 020117150150 GVHD: TS Đặng Văn Dân TP Hồ Chí Minh, Tháng Mười Hai 2017 TÓM TẮT LUẬN VĂN - Mục tiêu: Nghiên cứu nhằm ước lượng tác động phát triển tài khu vực Đơng Nam Á giai đoạn 1992 – 2016 dựa số phát triển tài Sahay cộng (2015) xây dựng, góp phần bổ sung chứng thực nghiệm quan hệ biến số - Phương pháp: Phân tích hồi quy tuyến tính theo mơ hình Fixed Effect Random Effect cho liệu panel giai đoạn nghiên cứu thực kiểm định liên quan đến mơ hình - Kết quả: Kết phân tích cho thấy biến số phát triển tài tác động dương tính đến tăng trưởng, tác động khu vực ngân hàng lên tăng trưởng mạnh so với khu vực thị trường tài Mặt khác, phát triển tài mức gây tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế Tăng trưởng dân số ảnh hưởng đến mức độ tác động biến số tài lên tăng trưởng - Kết luận: Dữ liệu nghiên cứu cho thấy mối quan hệ phát triển tài tăng trưởng kinh tế khu vực Đông Nam Á vững chắc, nhiên yếu tố quan trọng tăng trưởng LỜI CAM ĐOAN Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn LỜI CÁM ƠN Trước hết, xin gởi lời cám ơn đến TS Đặng Văn Dân (Khoa Tài chính, Đại học Ngân hàng TPHCM), người trực tiếp hướng dẫn thực đề tài Xin cám ơn thầy lời khun hữu ích cho đề tài, hướng dẫn cách thức bố cục tận tình sửa chữa điểm sai sót, chi tiết quan trọng đề tài Tôi xin gởi lời cám ơn đến GS Georgios Chortareas (Department of Management, King’s College London) nhiệt tình trao đổi email vấn đề liên quan đến kỹ thuật ước lượng nghiên cứu ơng có liên quan đến đề tài Ngồi xin gửi lời cám ơn đến bạn Vũ Minh (cựu học sinh 12A2, niên khoá 2008 – 2011) trao đổi vấn đề liên quan đến thuật toán kỹ thuật định lượng theo trường phái thống kê Bayes, trường phái lên mạnh lĩnh vực thống kê khoa học Đồng thời xin cám ơn số anh chị nhóm Thống kê ứng dụng R góp ý đưa hướng dẫn hữu ích sử dụng phần mềm Cuối cùng, muốn bày tỏ lòng biết gia đình, bố mẹ, anh chị em tạo điều kiện thuận lợi dành lời động viên, chia sẻ để tơi hồn thành luận văn Nguyễn Hải Sơn 20/10/2017 MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT i DANH MỤC BẢNG BIỂU ii DANH MỤC HÌNH ẢNH iii TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU .1 Đặt vấn đề, tính cấp thiết lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .4 Tính giá trị thực tiễn đề tài Bố cục dự kiến đề tài .6 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN Hệ thống tài phát triển tài 2.1.1 Hệ thống tài 2.1.1.1 Khái niệm hệ thống tài 2.1.1.2 Nguyên nhân hình thành hệ thống tài 2.1.1.3 Chức hệ thống tài 2.1.2 Phát triển tài 12 2.1.2.1 Khái niệm phát triển tài .12 2.1.2.2 Các thước đo phát triển tài 14 Cơ sở lý luận tăng trưởng .22 2.2.1 Tăng trưởng kinh tế 22 2.2.2 Chỉ tiêu đo lường 23 Tổng quan tài liệu mối quan hệ tàităng trưởng 24 2.3.1 Sự phát triển tư tưởng chủ đạo qua thời gian 24 2.3.1.1 Quan điểm ủng hộ 25 2.3.1.2 Quan điểm hoài nghi 29 2.3.2 Các nghiên cứu thực nghiệm 32 2.3.2.1 Nghiên cứu liệu chéo (Cross-country/ Cross-sectional) 34 2.3.2.2 Nghiên cứu chuỗi thời gian (Time series) .38 2.3.2.3 Nghiên cứu liệu bảng (Panel) 43 TỔNG KẾT CHƯƠNG .47 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .48 Mô hình liệu nghiên cứu 48 3.1.1 Mơ hình nghiên cứu 48 3.1.2 Dữ liệu nghiên cứu 50 Phương pháp nghiên cứu .50 3.2.1 Phương pháp xử lý liệu trống 50 3.2.2 Quy trình phân tích tiên lượng 52 TỔNG KẾT CHƯƠNG .55 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .56 Thống kê mô tả 56 Phân tích tương quan 60 Phân tích hồi quy 62 4.3.1 Hồi quy OLS gộp 62 4.3.2 Hồi quy FEM/REM 65 4.3.2.1 Mơ hình theo FD 65 4.3.2.2 Mơ hình theo FI FM 71 Thảo luận kết 73 TỔNG KẾT CHƯƠNG .76 KẾT LUẬN VÀ HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI 77 Kết luận 77 Hạn chế đề tài 78 TỔNG KẾT CHƯƠNG .80 TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 PHỤ LỤC A: PHƯƠNG PHÁP PCA 93 PHỤ LỤC B: DANH MỤC VIẾT TẮT DÀNH CHO PHỤ LỤC .96 PHỤ LỤC C: TỔNG HỢP NGHIÊN CỨU DỮ LIỆU CHÉO 100 PHỤ LỤC D: TỔNG HỢP NGHIÊN CỨU DỮ LIỆU CHUỖI THỜI GIAN 102 PHỤ LỤC E: TỔNG HỢP NGHIÊN CỨU DỮ LIỆU PANEL 107 PHỤ LỤC F: CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH .116 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt (tên đầy đủ) Ý nghĩa BIS (Banking International Settlement) Ngân hàng Thanh toán Quốc tế DN Doanh nghiệp DOLS (Dynamic OLS) Mơ hình OLS động ECM (Error correction model) Mơ hình hiệu chỉnh sai số EFA (Exploratory factors analysis) Mơ hình phân tích nhân tố khám phá FEM (Fixed effects model) Mơ hình tác động cố định GFDD (Global financial development data) (hay gọi Finstats) Dữ liệu phát triển tài tồn cầu (World Bank) IFS (International Financial Statistics) Thống kê Tài Quốc tế IMF IMF (International Monetary Fund) Quỹ Tiền tệ Quốc tế NHTM Ngân hàng thương mại NHTW Ngân hàng trung ương OLS (Ordinary least-square) Phương pháp hồi quy bình phương thông thường nhỏ PCA (Principal component analysis) Phương pháp phân tích thành phần REM (Random effects model) Mơ hình tác động ngẫu nhiên TFP (Total factor productivity) Năng suất nhân tố tổng hợp TGTC Trung gian tài TTCK Thị trường chứng khốn TTTC Thị trường tài VAR (Vector auto-regression) Mơ hình tự hồi quy vector VECM (Vector equilibrium/error correction model) Mơ hình hiệu chỉnh sai số vector WB (World Bank) Ngân hàng Thế giới -i- DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Các biến số đóng góp vào số phát triển tài 19 Bảng 3.1: Các biến số mơ hình 50 Bảng 3.2: Thống kê liệu trống toàn Panel 51 Bảng 4.1: Thống kê mô tả biến số 56 Bảng 4.2: Hồi quy FEM theo FD 65 Bảng 4.3: Hệ số chặn mô hình FEM(FD) quốc gia 66 Bảng 4.4: Kiểm định tính gộp, tính chéo mơ hình FEM(FD) 67 Bảng 4.5: Mơ hình FEM(FD) REM(FD) .68 Bảng 4.6: Hausman Test mơ hình với FD .68 Bảng 4.7: Các kiểm định bổ sung cho REM(FD) .69 Bảng 4.8: Kiểm định phương sai sai số thay đổi cho REM(FD) robust 70 Bảng 4.9: Hồi quy FEM(FI) FEM(FM) .71 Bảng 4.10: Hệ số chặn mơ hình FEM(FI), FEM(FM) quốc gia .72 Bảng 4.11: Các mơ hình FEM, REM cho FI FM 72 Bảng PL 1: Thống kê missing data nước .117 Bảng PL 2: Kết phân tích POLS phương pháp Bayes .118 Bảng PL 3: Wald test, VIF test, Durbin Watson test cho POLS 119 Bảng PL 4: Kiểm định nhân tử Lagrange hiệu ứng chéo thời gian 120 Bảng PL 5: Hồi quy FEM theo FI 120 Bảng PL 6: Hồi quy FEM theo FM 121 Bảng PL 7: Kiểm định tính gộp, tính chéo mơ hình FEM(FI), FEM(FM) .121 Bảng PL 8: Các kiểm định bổ sung cho FEM(FI) REM(FM) 122 Bảng PL 9: Ước lượng vững (Robust) cho FEM(FI) REM(FM) .122 - ii - (Levine cộng sự, 2000) 74 nước (1960 – 1995) IV, GMM (Rousseau Wachtel, 2000a) 47 nước (1980 – 1995) Panel VARs GDPPC SML MC (Rousseau Wachtel, 2000b) 84 nước (1960 – 1995), liệu trung bình năm OLS, Fix effects, IV GDPPCR FD3a FD4a (FD4M1)/GDP (Beck Levine, 2002) 42 nước, 36 ngành công nghiệp sản xuất (1980 – 1990) OLS, kỹ thuật hồi quy Panel (Calderon Liu, 2002) 109 nước công nghiệp phát triển (1960 1994) Panel VAR, phân rã Geweke, nhân Granger IIC SSCE OPEN GOV FD initial INF - Cả kỹ thuật hồi quy IV GMM cho thấy FD tương quan (+) với EG - Hệ thống pháp lý tiêu chuẩn kế tốn khác giải thích khác biệt mức độ FD nước - SML TGTC phát triển dẫn đến GDPPC cao - Tác động MC lên GDPPC yếu - Mơ hình OLS: quan hệ FD – EG độc lập với INF; INF tác động lên EG phần thơng qua FD - Mơ hình FEM: FD tương quan (+) với EG (khi INF ngưỡng – 8%), tác động giảm (không đổi chiều) INF cao; INF tiếp tục tăng cao, FD tăng khơng làm tăng EG (ngưỡng INF có tác động từ 13 – 25%) - INF tác động EG trực tiếp gián tiếp thơng qua FD: tác động trực tiếp INF cao, tác động gián tiếp qua FD INF ổn định - Các ngành phụ thuộc vào nguồn tài trợ ngồi có xu hướng tăng trưởng nhanh nước có hệ thống tài hệ thống pháp lý phát triển - Hệ thống tài theo ngân hàng hay thị trường khơng ảnh hưởng đến EG - Causal chiều FD – EG - FD tác động EG mạnh nước phát triển; khoảng thời gian dài, tác động EG lớn - FD tác động EG thơng qua kênh tích lũy vốn TFP (kênh TFP trội hơn) (Beck Levine, 2004) 40 nước (1976 – 1998) OLS, GMM (Christopoulos Tsionas, 2004) 10 nước phát triển (1970 – 2000) (Rioja Valev, 2004) 74 nước (1961 – 2005) Panel VECM, panel cointegration, threshold cointegration, FMOLS GMM (Ndikumana, 2005) 99 nước (1965 – 1997) OLS, Fix effects (Stengos Liang, 2005) 66 nước (1961 – 1995) (Bangake Eggoh, 2009) 71 nước (1960 – 2004) Mơ hình IV tuyến tính cục bán tham số có hiệu chỉnh Panel cointegration (Pool OLS, Dynamic OLS, Fix effects, Random effects) - FD tổng thể tương quan (+) với EG - Sự phát triển hệ thống ngân hàng TTCK tương quan (+) có ý nghĩa với EG => hàm ý TTCK cung cấp dịch vụ tài khác biệt với hệ thống ngân hàng - Tồn quan hệ cân dài hạn FD – EG (phân tích panel cointegration) - Causal dài dạn từ FD => EG, khơng có chiều ngược lại causal ngắn hạn Phân loại nhóm nước theo mức độ FD, FD tác động (+) mạnh đến EG chủ yếu nước có hệ thống tài phát triển; mối quan hệ khơng rõ ràng nhóm nước lại - Các số FD khác tương quan (+) với INV => hàm ý hệ thống tài tăng trưởng, vốn dễ tiếp cận rẻ hơn, dẫn đến tăng khả tích lũy vốn - Khơng thấy chứng ủng hộ quan điểm hệ thống tài theo ngân hàng hay thị trường hiệu việc thúc đẩy INV => hàm ý cấu trúc tài khơng ảnh hưởng đến EG Sử dụng cách tiếp cận bán tham số nghiên cứu tác động phi tuyến FD lên EG => tồn tác động phi tuyến; kết nhạy cảm với thước đo FD khác Causal chiều (nhưng chiều supply-leading trội hơn, mạnh nước thu nhập thấp) (Blanco, 2009) 18 nước Mỹ Latin (1962 – 2005) GMM, nhân Granger (cách tiếp cận Jacknife), VDA GDPPC FD1a LLY BDa (Caporale cộng sự, 2009) 10 nước thành viên EU (1994 – 2007) GMM, nhân Granger GDPPCR FD1a MCa FD2a SPREAD RI (Kendall, 2009) Ấn Độ (209 quận, bang) (1991 – 1993, 2000 – 2001), liệu cấp khu vực Mơ hình phi tuyến, kỹ thuật hồi quy panel GDP theo khu vực Tổng tín dụng tiền gửi NHTM khu vực (Nguyễn Trọng Hoài Đào Quang Thanh, 2009) nước châu Á (1986 – 2007) Fix effects, Random effects GDP FD1a FD2a GOV OPEN INF Chỉ số pháp lý (Rule of law index) Chỉ số quyền lợi tín dụng (Credit right index) OPEN GOV INF SSCE POLS IIC INV Tỉ lệ mù chữ POPR Cơ sở hạ tầng Khu vực địa lý - EG tương quan (+) với FD - Causal trường hợp không đồng (heterogeneity): EG => FD - Trường hợp mơ hình GMM, có heterogeneity, causal từ EG => FD (ở nước thu nhập thấp thu nhập cao); causal chiều (ở nước thu nhập trung bình nước có luật pháp tín dụng rõ ràng (chỉ số pháp lý quyền lợi tín dụng cao)) K LABOR FD2 tương quan (+) với EG - MC, FD2 RI tương quan (+) với EG (MC tương quan yếu) - SPREAD tương quan (-) với EG - EG tương quan (+) với FD1 - Causal ngắn hạn từ SPREAD MC => EG - Do EG nhiều quận Ấn Độ bị kiềm chế tài khu vực ngân hàng phát triển => nghiên cứu tầm quan trọng việc thúc đẩy khuếch tán mức độ phát triển khu vực ngân hàng khu vực địa lý nước - Mối quan hệ FD – EG phi tuyến - Vốn nhân lực FD thay việc tạo EG (Rousseau Yilmazkuday, 2009) 84 nước (1960 – 2004), liệu trung bình năm Phân tích đồ họa chiều, Fix effects GDPPCR FD4a (FD4M1)/GDP LLY (Esso, 2010a, 2010b) 15 nước ECOWAS (1960 – 2005) Panel cointegration (Pesaran cộng sự, 2001) GDPPC FD1a (Estrada cộng sự, 2010) 116 nước (1987 – 2008), liệu lặp năm Fix effects, OLS GDP TFP LLY FD3a MC IIC SSCE INF OPEN GOV FO IIC HCI TFP ban đầu POLI OPEN INF GOV FICR Nếu INF thấp, FD tác động (+) đến EG (đặc biệt nước thu nhập thấp); INF cao, tác động biến (trừ FD đủ cao để bù đắp lại) => có hiệu ứng ngưỡng lạm phát => tăng trưởng nhanh khó đạt tình lạm phát khu vực tài phát triển khơng đủ mạnh => hàm ý sách phải kiểm sốt lạm phát (khơng phải trade-off) - FD tương quan (+) dài hạn với EG (Verde, Ghana) - EG tương quan (+) dài hạn với FD (Cote D’Ivoire, Liberia) - Causal từ FD => EG (Verde, Ghana, Guinea, Liberia, Mali, Sierra Leone); EG => FD (Verde, Cote d'Ivoire, Sierra Leone) - Tồn cointegration FD EG (Verde, Cote d'Ivoire, Ghana, Guinea, Liberia, Mali, Sierra Leone) FD tương quan (+) với GDP kể có khơng có FO (Ratsimalahelo Barry, 2010) 12 nước Tây Phi (ECOWAS): nước WAEMU, nước WAEMU (1962 – 2006) Nhân Granger, phân rã Geweke GDPPC (Hassan cộng sự, 2011a) Hiệp hội nước Hồi giáo (1980 – 2005) Pool OLS, VARs, nhân Granger GDPPCR (Hassan cộng sự, 2011b) 168 nước (1980 –2007) OLS, Pool WSL, Panel VARs GDPPCR (Kar cộng sự, 2011) 15 nước MENA (1980 – 2007) Panel bootstrap, nhân Granger (có tính đến tính phụ thuộc chéo) GDP - nước WAEMU: causal từ: + FD1 FD3 => EG (7 nước); EG => FD1 (trừ Mali, Nigeria, Togo); EG => FD3 (Senegal, Togo) + FD4 => EG (trừ Burkina, Togo); EG => FD4 (Benin, Ivory) `+ BLR => EG (trừ Mali, Nigeria, Senegal); EG => BLR (Burkina) FD1a FD3a FD4a BLR FD1a FD3a FD4a GDS FD1a FD3a FD4a GDS FD1a FD2a FD3a FD4a M1/GDP LLY IIC OPEN GOV INF - nước WAEMU: causal từ: + EG => FD1, FD3 (trừ Sierra Leone) + EG => FD4 (trừ Sierra Leone, Gambia); FD4 => EG (Gambia, Nigeria) + EG => BLR (Liberia); BLR => EG (Gambia) - Mơ hình Pool OLS: FD tương quan (+) với EG - Causal chiều nước - GDS tương quan (+) với EG (ở phần lớn nước) - FD1, FD3 tương quan (+) với EG Đông Á Thái Bình Dương, Mỹ Latin vùng Caribbean; tương quan (-) nước thu nhập cao - Causal chiều vùng cận Sahara, Đông Á Thái Bình Dương Causal từ FD => EG số nước, chiều ngược lại số nước khác (hơn kết nhạy cảm với biến FD khác nhau) 10 nước (6 nước OECD, nước MENA) (1990 – 2006) nước phát triển (Trung Quốc, Nhật, UK, Mỹ, Hong Kong) (1988 – 2008) 24 nước châu Phi (1981 – 2010) GMM, Panel cointegration GDPPC FD1a LLY Fix effects, Random effects GDPPC MC GMM GDPPC FD1a FD4a (Ayadi cộng sự, 2013) Các nước Địa Trung Hải (1985 – 2009) Fix effects, Random effects, GMM GDPPC FD1 BD MC SETGDP MT (Gantman Dabós, 2013) 111 nước (1961 – 2009) 2SLS, CCEMG GDPR FD1a (Rachdi Mbarek, 2011) (Wong Zhou, 2011) (Adusei, 2013) INF GOV - FD tương quan (+) với EG toàn 10 nước - Causal chiều (OECD); từ EG => FD (MENA) Mơ hình Fix effects: FD tương quan (+) với EG OPEN GOV HC GFCa IIC OPEN FOI INF GOVD LDI FDI FRI AID REMIT IIC IIC INF OPEN GOV INV FD tương quan (+) với EG; OPEN IIC tương quan (-) với EG - FD1 tương quan (-) với EG - BG tương quan (-) với EG có thêm biến tương tác với chất lượng thể chế - MC tương quan (+) với EG thể chế yếu (quan hệ mạnh thay MC MT) - IIC, GOV INF tương quan (-) với EG - INV tương quan (+) với EG - Khơng có tương quan FD EG (Asghar Hussain, 2014) 15 nước phát triển (1978 – 2012) Panel cointegration (Pedroni, 1999), Granger causality, FMOLS GDP FD1a, FD2a, FD3a => PCA OPEN FDI HCI GFC INT (Grassa Gazdar, 2014) nước GCC (1996 – 2011) GLS, Pool OLS, Fix effects, Randon effects GDPPCR CBA FD3a CONDEPO CONCRE ISDEPO ISCRE Sukuk IIC OPEN SSCE GOV (Lerohim cộng sự, 2014) nước Asean (2002 – 2011) Fix effects GDP DEP GFCa INF (Menyah cộng sự, 2014) 21 nước châu Phi (1965 – 2008) Panel bootstrap, nhân Granger GDPPC OPEN (Chortareas cộng sự, 2015) 20 nước phát triển, 17 nước (1970 – 2007) Panel cointegration (có xét đến tính phụ thuộc chéo) GDPPC FD1a, FD2a, FD3a, FD4a => PCA FD1a FO OPEN - FD tương quan (+) với EG yếu hệ thống tài phát triển - Khi xét giả thuyết đồng phi nhân (homogenous non-causality): tìm thấy causal từ FD => EG (Jordan, Malaysia, Pakisan, Syria); từ EG => FD (Chile, Trung Quốc, Ai Cập, Sri Lanka, Thái Lan); chiều (Bangladesh, Indonesia, Mauritius, Philippines); khơng có causal (Ấn Độ, Hàn Quốc) - Tồn cointegration mức độ mạnh - CONCRE tương quan (-) với EG (Random effects, GLS) - CONDEPO tương quan (-) với EG (Fix effects, GLS) - ISDEPO tương quan (+) với EG (Random effects, GLS) - ISCRE tương quan (+) với EG (Random effects, GLS) - GFC tương quan (+) với EG thông qua TTCK - INF tương quan (-) với EG - Không thấy tương quan biến FD EG Causal từ FD => EG (Benin, Sierra Leone, South Africa, Zambia); từ EG => FD (Nigeria, Zambia) - FD EG tương quan (+) chiều với nước - FD tương quan (+) với EG nước phát triển (Ductor Grechyna, 2015) 101 nước (1970 – 2010) Pool OLS, IV GDPPCR FD1a FD3a LLY (Hoàng Thị Phương Anh Đinh Tấn Danh, 2015) 29 nước châu Á (1996 – 2013) DOLS GDPPC FD1a IIC GOV HCI OPEN INF DIFF GOV OPEn INF DIFF Nguồn: Tổng hợp tác giả Ang (2008) - FD thường tương quan (+) với EG, tốc độ phát triển tài tăng nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng trưởng khu vực sản xuất (phát triển khơng tương xứng nhau) FD tương quan (-) với EG - FD tương quan (+) với EG mạnh nước thu nhập thấp - Chênh lệch FD-EG (quan hệ tương tác) tương quan (-) với EG tốc độ phát triển tài tăng nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế nước thu nhập thấp PHỤ LỤC F: CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH Hình PL 1: Missing data Brunei Nguồn: Tác giả tính toán Hình PL 2: Missing data Cambodia Nguồn: Tác giả tính toán Hình PL 3: Missing data Vietnam nước lại Nguồn: Tác giả tính toán Bảng PL 1: Thống kê missing data nước39 Brunei LOG.GDPPC OPEN LOG.FD LOG.FM LOG.FI INTER.FD INTER.FI INTER.FM 22 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 3 3 16 Cambodia LOG.GDPPC OPEN LOG.FD LOG.FI LOG.FM INTER.FD INTER.FI INTER.FM 22 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 3 3 18 Laos, Indonesia, Malaysia, Myanmar Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam LOG.GDPPC OPEN LOG.FD LOG.FI LOG.FM INTER.FD INTER.FI INTER.FM 23 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 2 2 12 Nguồn: Tác giả tính toán Các biến số INF, INF.SQ POPR loại khỏi bảng không chứa liệu trống quan sát 39 Bảng PL 2: Kết phân tích POLS phương pháp Bayes Hồi quy theo FD Intercept LOG.FD OPEN INF INF.SQ POPR INTER.FD p!=0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 9.8 100.0 nVar r2 BIC post prob Hồi quy theo FI p!=0 Intercept 100.0 LOG.FI 100.0 OPEN 29.7 INF 100.0 INF.SQ 100.0 POPR 100.0 INTER.FI 17.0 EV 9.1149 0.8228 0.4159 -4.8655 3.7376 0.7891 -4.1470 EV 10.2045 2.1519 0.0414 -4.7500 3.9890 28.1344 -0.2599 SD 0.21210 0.12747 0.07583 1.02390 0.95303 3.56156 1.10349 SD 0.21059 0.13586 0.07521 0.89304 0.82550 7.10249 0.71581 nVar r2 BIC post prob Hồi quy theo FM p!=0 Intercept 100.0 LOG.FM 100.0 OPEN 100.0 INF 100.0 INF.SQ 94.9 POPR 5.6 INTER.FM 5.9 nVar r2 BIC post prob EV 8.00621 0.21447 0.65224 -5.03475 3.62155 0.03186 -0.01053 SD 0.18558 0.03407 0.08340 1.49297 1.40394 2.23627 0.14285 model 9.1196 0.8182 0.4194 -4.8648 3.7379 -4.1817 model 9.0718 0.8656 0.3838 -4.8720 3.7353 8.0754 -3.8269 0.735 -265.0730 0.902 0.736 -260.6273 0.098 model 10.2819 2.2118 -4.8296 4.0701 30.0619 model 10.0309 2.0723 0.1371 -4.5581 3.8347 24.5325 model 10.2731 2.1124 -4.8430 4.0139 28.6151 -1.4583 model 10.0011 1.9489 0.1479 -4.5518 3.7524 22.4586 -1.6503 0.796 -328.1345 0.592 0.799 -326.3067 0.237 0.798 -324.7776 0.111 0.802 -323.5482 0.060 model 8.0182 0.2142 0.6495 -5.2340 3.8202 model 8.0038 0.1996 0.6513 -5.2116 3.7770 -0.1780 model 8.0115 0.2143 0.6476 -5.2343 3.8173 0.5671 model 7.8086 0.2366 0.7035 -1.3748 0.615 -188.5610 0.833 0.615 -183.2703 0.059 0.615 -183.1674 0.056 0.596 -182.9854 0.051 Nguồn: Tác giả tính toán Bảng PL 3: Wald test, VIF test, Durbin Watson test cho POLS Wald test H0: Có biến số thừa mơ hình (tất hệ số H1: Khơng có biến số thừa mơ hình Mơ hình theo FD data: LOG.GDPPC ~ LOG.FD + OPEN + INF + INF.SQ Chisq = 593.78, df = 5, p-value < 2.2e-16 Mơ hình theo FI data: LOG.GDPPC ~ LOG.FI + OPEN + INF + INF.SQ Chisq = 860.89, df = 6, p-value < 2.2e-16 Mơ hình theo FM data: LOG.GDPPC ~ LOG.FM + OPEN + INF + INF.SQ Chisq = 340.87, df = 6, p-value < 2.2e-16 VIF test VIF >= 10: có đa cộng tuyến; VIF < 10: khơng Mơ hình theo FD LOG.FD OPEN INF INF.SQ POPR 3.618939 2.107719 7.942515 7.406520 1.370939 Mơ hình theo FI LOG.FI OPEN INF INF.SQ POPR 2.777820 2.193776 7.915996 7.294967 1.290370 Mơ hình theo FM LOG.FM OPEN INF INF.SQ POPR 5.116578 1.690948 8.277914 7.602809 1.291914 hồi quy đồng thời = 0) + POPR + INTER.FD + POPR + INTER.FI + POPR + INTER.FM có đa cộng tuyến INTER.FD 2.525230 INTER.FI 1.664258 INTER.FM 4.453381 Durbin Watson test H0: Khơng có tự tương quan mơ hình H1: Có tự tương quan mơ hình Mơ hình theo FD data: LOG.GDPPC ~ LOG.FD + OPEN + INF + INF.SQ + POPR + INTER.FD DW = 0.21379, p-value < 2.2e-16 Mơ hình theo FI data: LOG.GDPPC ~ LOG.FI + OPEN + INF + INF.SQ + POPR + INTER.FI DW = 0.26907, p-value < 2.2e-16 Mơ hình theo FM data: LOG.GDPPC ~ LOG.FM + OPEN + INF + INF.SQ + POPR + INTER.FM DW = 0.14858, p-value < 2.2e-16 Nguồn: Tác giả tính toán Bảng PL 4: Kiểm định nhân tử Lagrange hiệu ứng chéo thời gian Lagrange Multiplier Test H0: Khơng có hiệu ứng chéo (và/hoặc hiệu ứng thời gian) H1: Có hiệu ứng chéo (và/hoặc hiệu ứng thời gian) Mơ hình theo FD ways (GHM) way (BP) way (Honda) Mơ hình theo FI ways (GHM) way (BP) way (Honda) Mơ hình theo FM ways (GHM) way (BP) way (Honda) Chisquare (Normal) 1642.6 1642.6 40.529 1412.8 1412.8 37.587 1904.6 1904.6 43.461 p-value < < < < < < < < < 2.2e-16 2.2e-16 2.2e-16 2.2e-16 2.2e-16 2.2e-16 2.2e-16 2.2e-16 2.2e-16 GHM: Phương pháp Gourieroux, Holly Monfort (1980); BP: Phương pháp Breusch-Pagan Nguồn: Tác giả tính toán Bảng PL 5: Hồi quy FEM theo FI LOG.FI OPEN INF INF.SQ (1) 0.963*** (0.102) 0.260*** (0.074) -1.869*** (0.314) 1.440*** (0.281) POPR INTER.FI R2 Adjusted R2 F Statistic df Note: 0.563 (0.358) 0.516 0.483 43.651*** 5; 205 Dependent variable (Biến phụ thuộc): LOG.GDPPC WAY WAYS (2) (3) (4) (5) 0.864*** 0.836*** 0.161 0.161 (0.105) (0.103) (0.098) (0.100) 0.254*** 0.254*** 0.251*** 0.251*** (0.072) (0.073) (0.062) (0.063) *** *** *** -1.733 -1.815 -1.084 -1.084*** (0.311) (0.306) (0.260) (0.260) *** *** *** 1.340 1.382 0.848 0.848*** (0.277) (0.277) (0.228) (0.229) *** *** -8.251 -8.469 0.004 (2.711) (2.713) (2.286) 0.503 0.860*** 0.860*** (0.352) (0.285) (0.286) 0.537 0.532 0.227 0.227 0.503 0.500 0.080 0.075 *** *** *** 39.386 46.616 10.788 8.941*** 6; 204 5; 205 5; 184 6; 183 *p
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của phát triển tài chính đến tăng trưởng kinh tế ở khu vực đông nam á , Tác động của phát triển tài chính đến tăng trưởng kinh tế ở khu vực đông nam á , CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU, CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN, CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN, CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI, TÀI LIỆU THAM KHẢO, PHỤ LỤC A: PHƯƠNG PHÁP PCA, PHỤ LỤC B: DANH MỤC VIẾT TẮT DÀNH CHO PHỤ LỤC, PHỤ LỤC D: TỔNG HỢP NGHIÊN CỨU DỮ LIỆU CHUỖI THỜI GIAN, PHỤ LỤC E: TỔNG HỢP NGHIÊN CỨU DỮ LIỆU PANEL, PHỤ LỤC F: CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay