Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu chi nhánh tiền giang

81 2 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 15:27

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH ************  TRỊNH ĐÌNH TÀI QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU CHI NHÁNH TIỀN GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH ************  TRỊNH ĐÌNH TÀI QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU CHI NHÁNH TIỀN GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: TàiNgân hàng Mã số: 60 3402 01 Người hướng dẫn khoa học TS.ĐẶNG VĂN DÂN TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 TÓM TẮT Luận văn thạc sĩ với đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu Chi nhánh Tiền Giang” tác giả thực dựa tài liệu liên quan đến công tác quản trị rủi ro ngân hàng thương mại; hoạt động tín dụng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng ACB CN Tiền Giang giai đoạn 2014 – 2016 Từ thực tiễn nghiên cứu cho thấy công tác quản trị rủi ro ACB CN Tiền Giang năm qua tốt Ngoài kết đạt tồn số hạn chế định Cụ thể: Quy trình sách tín dụng nhiều điểm chưa chặt chẽ, hệ thống xếp hạng tín dụng nội nhiểu điểm chưa hợp lý, cơng tác kiểm tra, giám sát mục đích vay vốn chưa hiệu Để nâng cao công tác quản trị rủi ro tín dụng, ACB CN Tiền Giang cần tiếp tục phát huy kết đạt khắc phục điểm hạn chế nêu Tại luận văn này, tác giả đề số số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản trị rủi ro tín dụng cho ACB CN Tiền Giang, cụ thể sau: hồn thiện quy trình, sách tín dụng; thiết lập hệ thống kiểm sốt q trình thẩm định cho vay; nâng cao công tác quản lý đào tạo nhân sự; đẩy mạnh công tác xử lý nợ xấu Bên cạnh đó, tác giả số kiến nghị quan quản lý nhà nước, Ngân hàng nhà nước, Hội sở ACB liên quan đến cơng tác quản trị rủi ro tín dụng LỜI CAM KẾT Tơi tên là: Trịnh Đình Tài Là học viên cao học khóa 17 Đại học Ngân hàng TP.HCM Mã số học viên: 020116140405 Tên đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu CN Tiền Giang Người hướng dẫn: TS.Đặng Văn Dân Luận văn thực Đại học Ngân hàng TP.HCM Tôi cam đoan: Luận văn chưa nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng nội dung cơng bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan TP.HCM ngày 12 tháng 10 năm 2017 Tác giả Trịnh Đình Tài LỜI CẢM ƠN Tác giả chân thành cảm ơn Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM tạo điều kiện cho tác giả trở thành học viên cao học Khóa 17 Trường Cảm ơn Qúy Thầy trang bị cho tác giả kiến thức quý báo trình học Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Tác giả cảm ơn Qúy Anh Chị ACB CN Tiền Giang hỗ trợ tác giả việc chia sẻ kinh nghiệm thực tế cơng tác quản trị rủi ro tín dụng ACB CN Tiền Giang Đặc biệt, tác giả xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến TS.Đặng Văn Dân, người giúp đỡ, hướng dẫn tác giả tận tình trình thực luận văn Xin chân thành cảm ơn! TP.HCM ngày 12 tháng 10 năm 2017 Tác giả Trịnh Đình Tài MỤC LỤC Trang GIỚI THIỆU MỤC TIÊU ĐỀ TÀI CÂU HỎI NGHIÊN CỨU ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI TỔNG QUAN VỀ LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI 10 TÓM TẮT CỦA ĐỀ TÀI CHƯƠNG I: SỞ LÝ LUẬN LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN TRỊ RỦI RO TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng 1.1.3 Các nguyên nhân gây rủi ro tín dụng 1.1.3.1 Nguyên nhân khách quan 1.1.3.2 Nguyên nhân chủ quan 1.1.4 Những ảnh hưởng rủi ro tín dụng đến ngân hàng thương mại kinh tế .11 1.2 Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại .11 1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng .11 1.2.2 Mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng 12 1.2.3 Các phương pháp quản trị rủi ro tín dụng .12 1.2.4 Các mơ hình lượng hóa đánh giá rủi ro tín dụng 13 1.2.4.1 Mơ hình 5C 14 1.2.4.2 Mơ hình xếp hạng tín dụng Moody Standard & Poors .15 1.2.4.3 Mơ hình điểm số Z (Z – Credit scoing model) .16 1.2.4.4 Mơ hình điểm số tín dụng tiêu dùng 17 1.2.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 17 1.2.5.1 Các yếu tố chủ quan .17 1.2.5.2 Các yếu tố khách quan 18 1.3 Rút kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng số ngân hàng giới học cho ACB .19 1.3.1 Kinh nghiệm số nước giới 19 1.3.2 Bài học công tác quản trị rủi ro tín dụng ACB CN Tiền Giang 20 KẾT LUẬN CHƯƠNG I 21 CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU CN TIỀN GIANG 22 2.1 Khái quát điều kiện kinh tế địa bàn tỉnh Tiền Giang 22 2.2 Giới thiệu tổng quan ACB CN Tiền Giang 24 2.2.1 Quá trình hình thành phát triển ACB CN Tiền Giang 24 2.2.2 cấu tổ chức quản lý ACB – Chi nhánh Tiền Giang 24 2.2.3 Kết hoạt động kinh doanh ACB CN Tiền Giang .26 2.2.4 Tình hình hoạt động tín dụng ACB – Chi nhánh Tiền Giang thời gian từ năm 2014 đến 2016 .26 2.2.4.1 Quy mô tốc độ tăng trưởng tín dụng 26 2.2.4.2 cấu tín dụng ACB CN Tiền Giang 28 2.2.4.3 cấu tín dụng theo thành phần kinh tế 30 2.3 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng ACB Chi nhánh Tiền Giang thời gian từ năm 2014 đến năm 2016 31 2.3.1 Tình hình rủi ro tín dụng ACB CN Tiền Giang 35 2.3.2 Các cơng tác quảnrủi ro tín dụng ACB CN Tiền Giang .35 2.3.2.1 Quy trình tín dụng ACB CN Tiền Giang 35 2.3.2.2 Phân cấp thẩm định thực tế hồ sơ 38 2.3.2.3 Thẩm quyền phán phê duyệt cấp tín dụng 40 2.3.2.4 Chấm điểm xếp hạng tín dụng để phân loại sàng lọc khách hàng 41 2.3.2.5 Công tác xử lý thu hồi nợ xấu 43 2.4 Đánh giá kết công tác thực quản trị rủi ro tín dụng ACB CN Tiền Giang 44 2.5 Những mặt hạn chế nguyên nhân công tác quản trị rủi ro tín dụng ACB CN Tiền Giang .45 2.5.1 Những mặt hạn chế 45 2.5.2 Nguyên nhân hạn chế nêu 47 2.5.2.1 Nguyên nhân chủ quan 47 2.5.2.2 Nguyên nhân khách quan .49 KẾT LUẬN CHƯƠNG II .50 CHƯƠNG III: NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU CN TIỀN GIANG 52 3.1 Định hướng cơng tác quản trị tín dụng ACB CN Tiền Giang đến năm 2020 52 3.2 Những giải pháp nâng cao cơng tác quản trị rủi ro tín dụng ACB CN Tiền Giang 52 3.2.1 Hồn thiện sách tín dụng quy trình tín dụng 52 3.2.2 Thiết lập hệ thống kiểm sốt q trình thẩm định cho vay 56 3.2.3 Công tác quản lý đào tạo nhân 58 3.2.4 Tn thủ cơng tác trích lập dự phòng khoản nợ xấu 59 3.2.5 Công tác xử lý nợ xấu 61 3.2.6 Một số giải pháp khác 61 3.3 Kiến nghị 62 3.3.1 Kiến nghị với quan quản lý nhà nước Chính phủ 62 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng nhà nước 63 3.3.3 Kiến nghị với hội sở Ngân hàng TMCP Á Châu 64 KẾT LUÂN CHƯƠNG III 67 KẾT LUẬN CHUNG 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO .69 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng việt NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần ACB Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu CN Chi nhánh PGD Phòng giao dịch VNĐ Việt Nam đồng USD Đô la Mỹ DNNN Doanh nghiệp nhà nước DNTN Doanh nghiệp tư nhân CTCP Công ty cổ phần CTTNHH Công ty trách nhiệm hữu hạn Trang 55 Việc kiểm tra sử dụng vốn vay ý nghĩa quan trọng hoạt động cho vay Nó giúp cho ngân hàng phát sớm tình hình kinh doanh khả trả nợ khách hàng để phương án đối phó hợp lý Việc kiểm tra cần phải tiến hành định kỳ, đột xuất tham gia kiểm tra cấp độ lãnh đạo Kiểm tra cần bám sát tình hình kinh doanh, uy tín khách hàng kết hợp với kiểm tra tài sản đảm bảo + Giai đoạn đôn đốc nợ trễ hạn xử lý khoản nợ xấu: Việc đôn đốc, nhắc nhở khách hàng cần ban giám đốc, trưởng phòng kinh doanh phối hợp với nhân viên kinh doanh thực Khi khách hàng dấu hiệu trả nợ trễ hạn thường xuyên ban giám đốc cần phải quan tâm sâu sát phương án xử lý sớm tốt Nếu khách hàng tình hình kinh doanh khó khăn tạm thời, cấu vốn chưa hợp lý chi nhánh nên mạnh dạng trao đổi với khách hàng để cấu lại nguồn vốn, thời gian trả nợ hợp lý cho khách hàng Nếu khách hàng dấu hiệu sử dụng vốn sai mục đích, tình hình kinh doanh xuống, khả quản lý kém, chay lì việc trả nợ vay chi nhánh cần biện pháp thu hồi dần khoản vay khách hàng Đối với khoản vay xảy nợ xấu phối hợp chặt chẽ với quan nhà nước án, thi hành án, bán đấu giá để tiến hành thu hồi nợ sớm sách hỗ trợ khách hàng nợ xấu để họ xúc tiến việc lý tài sản sớm tốt như: giảm lãi phạt, ưu đãi lãi suất rẻ cho người mua 3.2.2 Thiết lập hệ thống kiểm sốt q trình thẩm định cho vay Cơng tác thẩm định cho vay khâu quan trọng quy trình cho vay khách hàng Chi nhánh cần thiết lập quy trình cụ thể, chặt chẽ, khoa học cho công tác thẩm định cho vay Cụ thể sau: - Đối với việc thu thập chứng từ vay vốn chứng từ thu thập cần đầy đủ, ràng khả đối chiếu với tình hình tài thực tế khách hàng Ví dụ: việc xác nhận doanh thu thực tế từ hoạt động kinh doanh xác định qua sổ sách ghi Trang 56 chép nội bộ, kê tài khoản giao dịch ngân hàng, định mức tiêu hao hóa đơn tiền điện, tiền nước khách hàng hoạt động sản xuất, - Đối với việc xác định nhu cầu vốn thực tế khách hàng: Các khoản vay cá nhân mua nhà, sửa chữa nhà cửa, tiêu dùng cá nhân nhân viên tín dụng phải kiểm tra, đối chiếu tính hợp lý giá trị đầu tư, giá trị hàng hóa tiêu dùng Các khoản vay bổ sung vốn kinh doanh nhu cầu vốn khách hàng xác định qua sổ sách, chứng từ khách hàng bổ sung - Đối với công tác phân tích tình hình kinh doanh khách hàng nhân viên quan hệ khách hàng cần xác định rủi ro tiềm ẩn để biện pháp kiểm soát Nhân viên quan hệ khách hàng cần phân tích số khoản mục sau: + Phân tích chi tiết khoản mục công nợ phải thu khách hàng: Nhân viên quan hệ khách hàng cần xác định khoản phải thu khó đòi, mức độ thu hồi khoản phải thu này, mức độ tập trung nguồn đầu Từ đó, phát sinh nghi ngờ cần phải xác định rõ, đối chiếu hóa đơn, chứng từ phát sinh nhằm xác định chất lượng cơng nợ khách hàng + Phân tích chi tiết chất lượng hàng tồn kho khách hàng (gồm: nguyên liệu, thành phẩm dở dang, thành phẩm, phế phẩm, công cụ dụng cụ): Thông qua sổ sách ghi chép, thẩm định địa điểm kinh doanh thực tế khách hàng mà nhân viên quan hệ khách hàng cần đánh giá khả luân chuyển hàng tồn kho, chất lượng hàng tồn kho tại, mức độ hao hụt q trình sản xuất hàng hóa + Phân tích chi tiết khoản mục tài sản cố định, sở sản xuất kinh doanh: Xác định xem mức độ khấu hao tài sản cố định, từ xác định mức độ đáp ứng sở vật chất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh khách hàng + Phân tích chi tiết khoản phải trả (bao gồm: phải trả nhà cung cấp, nợ thuế, nợ tiền công nhân, ): việc xác định khoản mục giúp cho việc đánh giá mức độ nợ ngân hàng khách hàng q lớn khơng, uy tín tốn tốt khơng Từ khoản nợ ảnh hưởng lớn đến khả trả nợ vay khách hàng Trang 57 + Phân tích chi tiết mức độ tham gia vốn tự khách hàng: Việc khách hàng tham gia vốn tự với tỷ trọng lớn làm giảm chi phí vay tỷ trọng đòn cân nợ khách hàng Nếu khách hàng trì tỷ trọng vốn tham gia lớn giúp khách hàng dễ dàng vượt qua lúc thị trường tài khó khăn, lãi suất vay tăng cao - Trong hệ thống kiểm sốt q trình thẩm định việc phối hợp thẩm định thực tế nhân viên quan hệ khách hàng, nhân viên phân tích ban lãnh đạo chi nhánh thẩm định thực tế khách hàng quan trọng Từ đó, ban giám đốc chi nhánh cần xếp thời gian thẩm định thực tế khách hàng; trưởng phòng khách hàng cá nhân tham gia thẩm định thực tế khách hàng doanh nghiệp ngược lại hồ sơ mà cấp phê duyệt ban tín dụng chi nhánh - Trong cơng tác làm tờ trình kiến nghị cấp tín dụng ban giám đốc xếp sau: phòng khách hàng cá nhân nhân viên quan hệ khách hàng tự phân tích hồ sơ tỷ đồng; phòng khách hàng doanh nghiệp nhân viên quan hệ khách hàng tự phân tích hồ sơ 20 tỷ đồng Điều làm cho công tác thẩm định dễ bị sơ sài, chiều, thiếu sâu sắc Từ đó, việc làm tờ trình kiến nghị mức cấp cần tham gia nhân viên phân tích tín dụng để đảm bảo tính khách quan đa chiều Cụ thể khoản vay mức tỷ đồng khách hàng cá nhân; 20 tỷ đồng khách hàng doanh nghiệp nhân viên phân tích khơng tham gia làm tờ trình phải thẩm định thực tế khách hàng, tham gia đề xuất mức cấp, điều kiện kèm theo ký tờ trình thẩm định 3.2.3 Cơng tác quản lý đào tạo nhân - Công tác nhân cần ban giám đốc đặc biệt trọng Bao gồm số nhiệm vụ sau: tuyển dụng, đào tạo huấn luyện, giám sát nhân sự, chế độ đãi ngộ tiến trình thăng tiến nghề nghiệp - Do nhu cầu ngày mở rộng mạng lưới, mở rộng tín dụng nên việc tuyển dụng nhân để giảm bớt công việc cho nhân hữu, phát triển kinh doanh cần thực đặn liên tục Ban giám đốc cần khuyến khích tuyển dụng nhân kinh nghiệm từ ngân hàng khác địa bàn ACB Bên cạnh đó, xem xét Trang 58 vài trường hợp sinh viên trường kiến thức tốt, kỹ nhiệt huyết để bổ sung vào đội ngũ kinh doanh chi nhánh Thông báo tuyển dụng cần phổ biến rộng rãi, quy trình tuyển dụng cần minh bạch, khách quan để tuyển chọn nhân chất lượng cho chi nhánh - Công tác đào tạo nhân góp phần khơng nhỏ giúp cho nhân viên sớm hòa nhập vào mơi trường ACB nâng cao trình độ chun mơn Ban giám đốc cần thường xun gửi nhân đặc biệt nhân tham gia khóa học nghiệp vụ Trung tâm đào tạo ACB, lớp học sản phẩm, thẩm định tín dụng lớp kỹ mềm Bên cạnh đó, nhân kinh doanh cần giao cụ thể cho nhân viên hữu kinh nghiệm kiến thức tốt để kèm cập Thường xuyên tổ chức buổi giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với chi nhánh lân cận ACB - Công tác giám sát nhân quan trọng, cấp lãnh đạo từ trưởng phòng, ban giám đốc cần quản lý nhân cách chặt chẽ Mạnh dạng loại bỏ nhân tha hóa phẩm chất, vi phạm đạo đức nghề nghiệp Đối với nhân yếu mặt lực cần khuyến khích cho tái đào tạo luân chuyển sang vị trí cho phù hợp - Chính sách đãi ngộ tiến trình thăng tiến nghề nghiệp cần ban giám đốc phổ biến rộng rãi Cần sách thưởng nóng cho nhân bán hàng thành tích đột phá Xác định tiến trình nghề nghiệp, cụ thể thời gian chức danh cho nhân viên để họ động lực phấn đấu Khuyến khích đề bạc, bổ nhiệm nhân nội cho chức danh quảnchi nhánh phòng giao dịch Tạo mơi trường gần gũi, thân thiện, chia sẻ để nhân viên tinh thần thoải mái cơng việc 3.2.4 Tn thủ cơng tác trích lập dự phòng khoản nợ xấu ACB CN Tiền Giang cần tiến hành phân loại nợ vay định kỳ tiến hành trích lập dự phòng theo quy định hành Ngân hàng nhà nước Hiện tại, Ngân hàng nhà nước quy định việc phân loại nợ vay trích lập dự phòng: Thơng tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013; Thơng tư 09/2014/TT-NHNN ngày 18/03/2014, Văn 5057/NHNN – TTGSNH ngày 06/07/2015, phân loại nợ định thực thành nhóm sau: Trang 59 Nhóm 1: Nợ đủ tiêu chuẩn Nhóm 2: Nợ cần ý Nhóm 3: Nợ tiêu chuẩn Nhóm 4: Nợ nghi ngờ Nhóm 5: Nợ khả vốn Dựa vào phân loại đơn vị tiến hành trích lập dự phòng theo quy định, nhằm dự phòng cho tổn thất xảy Trích lập dự phòng khoản vay chia làm phần: - Trích lập dự phòng chung: Số tiền trích lập 0,75% tổng dư nợ khoản vay từ nhóm đến nhóm 4; trừ khoản vay sau: Đảm bảo tiền gửi tổ chức tín dụng nước, chi nhánh ngân hàng nước ngồi Việt Nam; Khoản cho vay, mua kỳ hạn giấy tờ giá tổ chức tín dụng nước, chi nhánh ngân hàng nước Việt Nam - Trích lập dự phòng cụ thể khoản vay theo nhóm nợ từ nhóm đến nhóm Cụ thể sau: Nhóm 1: 0% Nhóm 2: 5% Nhóm 3: 20% Nhóm 4: 50% Nhóm 5: 100% Số tiền dự phòng tính theo khoản nợ theo công thức sau: R = (A-C)xr Trong đó: R: Số tiền dự phòng cụ thể phải trích lập A: Số dư nợ gốc khoản nợ C: Giá trị khấu trừ tài sản đảm bảo r: Tỷ lệ trích lập dự phòng cụ thể Trang 60 Việc phân loại nợ trích lập dự phòng ACB CN Tiền Giang cần thực cách chủ động, nghiêm chỉnh, đầy đủ Điều giúp ACB CN Tiền Giang dự phòng tốt trước tổn thất rủi ro tín dụng xảy 3.2.5 Cơng tác xử lý nợ xấu - Công tác xử lý nợ xấu ban giám đốc chi nhánh đặc biệt trọng thòi gian vừa qua Tuy nhiên, hạn chế định Trong thời gian tới, ban giám đốc cần tổ chức họp định kỳ hàng tuần vấn đề xử lý nợ Lập tổ xử lý nợ nhỏ phòng khách hàng doanh nghiệp phòng khách hàng cá nhân để ban giám đốc thời gian sâu sát trường hợp khách hàng - Công tác nhắc nợ, đôn đốc nợ trễ hạn không nhân viên quan hệ khách hàng thực mà trưởng phòng kinh doanh ban giám đốc phải tham gia đốc thúc, nhắc nợ trực tiếp khách hàng Trong trường hợp trễ nợ kéo dài ban giám đốc cần xuống trực tiếp khách hàng để đốc thúc nợ - Hàng tháng tổ chức chia sẻ kinh nghiệm, nguyên nhân xảy nợ hạn biện pháp để không nhân viên nợ q hạn mà nhân viên khác học hỏi - Ban giám đốc cần phối hợp chặt chẽ với quan nhà nước như: tòa án, thi hành án, bán đấu giá để thúc đẩy việc xử lý bán tài sản thu hồi vốn Trường hợp, khách hàng dấu hiệu lừa đảo cần mạnh dạng phối hợp với quan công an điều tra làm rõ, xử lý nghiêm khắc 3.2.6 Một số giải pháp khác - Ban giám đốc chi nhánh cần xây dựng mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng cụ thể cho phòng ban chi nhánh cho thời gian tới Các mục tiêu nhằm đảm bảo ngăn ngừa, giảm thiểu rủi ro tín dụng xảy thời gian tới đồng thời phải đảm bảo khả giám sát chéo phận - Việc kiểm tra phê duyệt kết định giá cần tập trung trước Điều nhằm đảm bảo việc kiểm soát giá thẩm định hợp lý, khách quan Lý do: theo quy định ACB mơ hình tập trung áp dụng TP.Hồ Chí Minh, TP.Hà Nội (Mơ hình tập trung nhân hội sở việc kiểm tra, phê duyệt hội sở thực hiện); Trang 61 tỉnh khác áp dụng mơ hình bán tập trung (Mơ hình bán tập trung nhân hội sở việc kiểm tra, phê duyệt ban giám đốc chi nhánh thực hiện) - Đối với khoản vay khác địa bàn tỉnh Tiền Giang khó thẩm định thực tế khách hàng khó giám sát mục đích vay vốn khách hàng ban giám đốc cần hạn chế cho vay tiến tới bàn giao hồ sơ cho đơn vị ACB tỉnh bạn quản lý - Ban giám đốc cần lên kế hoạch hạn chế cho vay tập trung nhiều vào nhóm ngành nghề, lĩnh vực nhằm thực phân tán rủi ro tín dụng Đặc biệt, chi nhánh cần soát lại khách hàng bên nhóm ngành thủy sản, lương thực ngành ACB CN Tiền Giang cho vay nhiều thân ngành gặp nhiều khó khăn 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị với quan quản lý nhà nước Chính phủ Hiện tại, Ngân hàng TMCP Á Châu nói riêng ngân hàng thương mại nói chung cần hỗ trợ từ Chính phủ quan quản lý nhà nước từ nhiều khâu quy trình tín dụng Cụ thể sau: - Thứ nhất, công tác hỗ trợ cung cấp thơng tin tình hình phát triển ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp Hỗ trợ ngân hàng việc xác định mức độ rủi ro việc nhận tài sản bảo đảm thông qua xác minh quy hoạch, lộ giới, tranh chấp, chủ sở hữu, - Thứ hai, quan nhà nước địa phương cần hỗ trợ ngân hàng việc nhận tài sản chấp thủ tục phát sinh sau nhận tài sản chấp như: công chứng, đăng ký tài sản chấp, chuyển nhượng sở hữu, thực di sản thừa kế chủ sở hữu trình nhận tài sản đảm bảo - Thứ ba, công tác xử lý nợ xấu đặc biệt cần quan quản lý nhà nước địa phương, Chính phủ hỗ trợ nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp ngân hàng khách hàng vay tranh chấp xảy Cụ thể số việc quan trọng cần hỗ trợ là: Trang 62 + Đầu tiên, Chính phủ quan quản lý nhà nước cần hồn thiện khung pháp lý hoạt động tín dụng, xử lý tranh chấp, xử lý tài sản, văn liên quan đến giám sát hoạt động tín dụng cho hiệu + Kế đến, quan quản lý địa phương bao gồm: tòa án, thi hành án, bán đấu giá cần tạo điều kiện, thủ tục nhanh gọn vấn đề xử lý nợ xấu, xử lý tài sản + Tiếp sau đó, Chính phủ cần sớm đề án cụ thể xử lý nợ xấu ngành nghề, địa phương; để lĩnh vực tài Việt Nam lành mạnh, hiệu quả, phù hợp với thông lệ quốc tế khả cạnh tranh với định chế tài tồn cầu 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng nhà nước - Nâng cao công tác quản lý, điều hành: + Ngân hàng nhà nước quan chịu trách nhiệm sách tiền tệ quốc gia Thị trường tài quốc gia ổn định hay khơng phụ lớn vào sách, cơng cụ quản lý điều hành ngân hàng nhà nước + Ngân hàng nhà nước cần ban hành sách kịp thời để hỗ trợ hoạt động tín dụng sách lãi suất, tỷ giá, nghiệp vụ phái sinh + Bên cạnh đó, ngân hàng nhà nước cần sớm ban hành Quy định chung việc quản trị rủi ro tín dụng để làm sở cho ngân hàng thực theo - Nâng cao công tác tra, giám sát ngân hàng nhà nước: + Ngân hàng nhà nước cần xây dựng đội ngũ tra, kiểm tra, giám sát trình độ chun mơn cao, nhiều kinh nghiêm đạo đức nghề nghiệp tốt Từ đó, thường xuyên tra, kiểm tra giám sát TCTD để kịp thời phát xử lý từ vụ việc vi phạm nhỏ Việc xử lý phải thật nghiêm hành vi vi phạm dù bắt đầu để tránh gây hậu nghiêm trọng sau + Thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ quy định pháp luật phân tán rủi ro tín dụng, trích lập dự phòng nợ q hạn, … Trang 63 - Nâng cao công tác trao đổi, cung cấp thông tin: + Trung tâm thông tin tín dụng (CIC) ngân hàng nhà nước cần cập nhật thơng tin đầy đủ, kịp thời xác dư nợ vay, tài sản đảm bảo khách hàng Nguồn thông tin đầu vào CIC chủ yếu ngân hàng báo cáo Trung tâm thơng tin tín dụng tổng hợp vào hệ thống Vì vậy, cần biện pháp kiểm tra, kiểm chứng thông tin cung cấp nêu Thanh tra ngân hàng nhà nước cần chế tài ngân hàng cung cấp thông tin không đúng, không kịp thời + Trung tâm thông tin nên cung cấp thêm thơng tin tài chính, kinh doanh doanh nghiệp dựa yêu cầu báo cáo thuế, báo cáo kiểm tốn doanh nghiệp Ngồi ra, trung tâm thơng tin tín dụng cần phối hợp với quan chức như: thuế, hải quan, cơng an, tòa án,… để cập nhật thơng tin cảnh báo khách hàng đến ngân hàng dư nợ vay hữu 3.3.3 Kiến nghị với hội sở Ngân hàng TMCP Á Châu - Thứ nhất, hội sở cần hồn thiện mơ hình quản trị rủi ro tín dụng tổ chức thực thống từ hội sở đến kênh phân phối Trên sở phân tích tình hình kinh doanh, đánh giá rủi ro liên quan đến hoạt động cho vay khả chịu đựng rủi ro ngân hàng Từ đó, ACB cần xây dựng cho chiến lược quản trị rủi ro hợp lý Nó cần dung hòa yếu tố thúc đẩy kinh doanh phải đảm bảo vấn đề quản trị rủi ro Chiến lược quản trị rủi ro cần ngân hàng xem xét, đánh giá hàng năm để biện pháp điều chỉnh cho phù hợp với thời kỳ Ngoài ra, hội sở cần quán triệt sâu sắc đến chi nhánh hệ thống ACB hiểu rõ, thực nghiêm chỉnh đầy đủ mơ hình quản trị rủi ro tín dụng - Thứ hai, sách tín dụng, quy trình tín dụng cần hội sở cập nhật điều chỉnh thường xuyên để phù hợp với thực tế thị trường, tình hình kinh tế xã hội thường xuyên thay đổi Đặc biệt, tình hình kinh tế, xã hội vùng miền, địa phương khác Vì vậy, ngồi định hướng sách tín dụng chung hội sở cần chế, sách riêng cho vùng miền nhằm đảm bảo sách cho vay quảnrủi ro phù hợp với địa phương nơi ACB hoạt động Trang 64 - Thứ ba, nâng cấp hệ thống công nghệ thơng tin nội hệ thống xếp hạng tín dụng nội nhằm phản ánh tốt tình hình khách hàng xếp loại khách hàng cách hợp lý Để làm điều hệ thống xếp hạng tín dụng nội cần đảm bảo tối thiểu nguyên tắc sau: + Xây dựng sở số liệu, thông tin tất khách hàng thu thập thời gian năm liền kề trước năm xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội + Ít năm lần, hệ thống xếp hạng tín dụng nội phải xem xét, sửa đổi, bổ sung sở số liệu, thông tin khách hàng thu thập năm + quy định mức xếp hạng tương ứng với mức độ rủi ro từ thấp đến cao + Bên cạnh đó, hệ thống xếp hạng tín dụng cần đảm bảo yêu cầu sau: tính độc lập, tính minh bạch, chịu trách nhiệm, tính ứng dụng, đánh giá lại, tuân thủ quy định nội bộ, giám sát HĐQT Ban điều hành - Thứ tư, hội sở cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng Một nguyên nhân gây rủi ro tín dụng gây hậu lớn hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại thiếu giám sát, buông lỏng quản lý hội sở, từ khơng đơn vị kinh doanh khơng tn thủ ngun tắc, quy trình sách tín dụng Để làm điều hội sở cần làm công việc sau: + Tăng cường tần suất kiểm tra hoạt động cấp tín dụng Chi nhánh Tổ Kiểm tra khu vục/ Kiểm toán nội Hội sở Đảm bảo năm phải kiểm tra chi nhánh tối thiểu lần Trong q trình kiểm tra, phát sai phạm dấu hiệu bất thường cần trình cấp lãnh đạo hướng xử lý phù hợp + Phòng Kiểm sốt rủi ro Chi nhánh cần chế hoạt động tách biệt với chi nhánh nhằm tăng cường tính độc lập hoạt động kiểm sốt, tránh tình trạng làm việc dựa quan điểm rủi ro Lãnh đạo chi nhánh Nhân Trang 65 phòng kiểm sốt rủi ro cần trải qua kinh nghiệm làm tín dụng để từ nắm quy trình tín dụng tình hình thẩm định thực tế khách hàng - Thứ năm, hoạt động ngân hàng yếu tố ngưới ln đóng vai trò then chốt Đội ngũ nhân cần hoàn thiện trình độ nghiệp vụ chun mơn đạo đức nghề nghiệp Để làm điều hội sở cần phải tiến hành công việc sau: + Tuyển chọn nhân giỏi, trình độ chun mơn, am hiểu địa bàn đặc biệt vị trí lãnh đạo then chốt + Thường xuyên tổ chức lớp đào tạo ngắn hạn nghiệp vụ chuyên môn ý thức đạo đức nghề nghiệp cán nhân viên + Tạo môi trường làm việc cạnh tranh, động sách lương thưởng ràng, hợp lý + Triển khai quy hoạch nhân sự, đề bạc, bổ nghiệm nhân đạo đức trình độ chun mơn vào vị trí lãnh đạo - Thứ sáu, hội sở cần rút ngắn thời gian khâu phối hợp thẩm định chi nhánh hồ sơ lớn, hồ sơ phức tạp Ngoài ra, khâu phê duyệt hồ sơ cấp tín dụng cấp phê duyệt hồ sơ hội sở cần nghiên cứu kỹ lưỡng hồ sơ Chi nhánh gửi lên điều kiện phê duyệt vừa đảm bảo hạn chế rủi ro, vừa phù hợp với tình hình thực tế khách hàng Bên cạnh đó, hội sở cần tăng cường vai trò Phòng Khách hàng lớn, Phòng Quản lý bán hàng khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ, Phòng Quản lý bán hàng khách hàng cá nhân nhằm đảm bảo việc xử lý triệt để khó khăn, vướng mắc phát sinh chi nhánh cách nhánh chóng đầy đủ - Thứ bảy, cơng tác xử lý nợ xấu hỗ trợ hội sở quan trọng Trường hợp khách hàng gặp khó khăn tài chính, kinh doanh tạm thời thái đội hợp tác trả nợ vay hội sở cần sách miễn giảm lãi suất phí cho khách hàng nhằm giúp khách hàng vượt qua khó khăn trước mắt Trường hợp khách hàng khả trả nợ vay, cần phải xử lý tài sản phải chuyển qua thu hồi phát tài sản hội sở cần cử nhân trực tiếp tham gia xử lý hồ sơ dư nợ Trang 66 lớn, yếu tố phức tạp Ngoài ra, hội sở cần thường xuyên tổ chức khóa học liên quan đến xử lý nợ hạn chia sẻ kinh nghiệm xử lý nợ hạn nhân viên chi nhánh nắm KẾT LUẬN CHƯƠNG III Từ nguyên nhân gây rủi ro tín dụng chương III tác giả đề xuất số nhóm giải pháp cho cơng tác quản trị rủi ro tín dụng ACB CN Tiền Giang Đồng thời kiến nghị số vấn đề với quan quản lý nhà nước, Chính phủ, Ngân hàng nhà nước Hội sở ACB Từ đó, tạo lập mơi trường kinh doanh tốt hơn, an toàn hơn, ổn định bền vững, phát triển quản trị rủi ro tín dụng hiệu thời gian tới Trang 67 KẾT LUẬN CHUNG Ngân hàng tổ chức trung gian tài quan trọng bậc góp phần thúc đẩy tăng trưởng phát triển kinh tế Tuy nhiên, xuất phát từ đặc thù hoạt động mình, ngân hàng lại lĩnh vực kinh doanh đầy rủi ro, rủi ro tín dụng nguy lớn đe dọa tồn phát triển ngân hàng Hoạt động kinh doanh kèm với cơng tác quản trị rủi ro tín dụng ACB CN Tiền Giang thời gian qua đạt số thành cơng định số hạn chế định Thông qua giải pháp mà đề tài mang lại dựa đặc thù riêng ACB CN Tiền Giang tác giả hy vọng ban giám đốc ACB CN Tiền Giang điều chỉnh phù hợp nhằm khắc phục hạn chế kết kinh doanh công tác quản trị rủi ro tín dụng ngày tốt Đề tài đúc kết từ sở kiến thức thu thập trình học tập, nghiên cứu tài liệu, thực tiễn cơng tác tín dụng ACB CN Tiền Giang, chia sẻ kinh nghiệm kiến thức đồng nghiệp hướng dẫn nhiệt tình TS Đặng Văn Dân Tuy nhiên, trình thực tế nghiên cứu khơng thể tránh khỏi sai sót Kính mong góp ý từ Qúy thầy để đề tài hoàn thiện Em chân thành cảm ơn Qúy thầy Trang 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO A - Sách Dương Hữu Hạnh (2012), Quản trị ngân hàng thương mại cạnh tranh toàn cầu, Nhà xuất Lao động Dương Hữu Hạnh (2013), Quản trị rủi ro ngân hàng kinh tế toàn cầu, Nhà xuất Lao động Nguyễn Văn Tiến (2015), Sách Toàn tập quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất Lao động Nguyễn Ninh Kiều (1998), Tiền tệ Ngân hàng, Nhà xuất Thống kê Lý Hoàng Ánh (2013), Tiền tệ - ngân hàng, Đại học Quốc Gia TP HCM Nguyễn Minh Kiều (2009), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Nhà xuất Thống kê B – Tài liệu ACB Công văn ACB số 819/TCQĐ–HĐQT.17 ngày 24/03/2017 quy định “Quy chế cho vay Ngân hàng TMCP Á Châu khách hàng” Công văn ACB số 115/NVCV-QLRRTD.17 ngày 14/03/2017 quy định “Định hướng sách hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Á Châu” Công văn ACB số 449/ NVCV-QLRRTD.17 ngày 11/07/2017 quy định “Quy chế thẩm quyền phê duyệt cấp phê duyệt tín dụng số thẩm quyền phê duyệt khác Ngân hàng TMCP Á Châu” Công văn ACB số 572/ NVCV-QLRRTD.17 ngày 22/09/2017 quy định “Thực tăng trưởng tín dụng Ngân hàng TMCP Á Châu” Công văn ACB số 803/ NVCV-TĐTS.15 ngày 14/10/2015 quy định “Quy định kiểm soát, phê duyệt Tờ trình thẩm định tài sản Ngân hàng TMCP Á Châu” Trang 69 Công văn ACB số 1666/ NVCV-TĐTS.13 ngày 19/11/2013 quy định “Quy định mối quan hệ quy trình phối hợp tác nghiệp đơn vị với Phòng thẩm định tài sản Ngân hàng TMCP Á Châu” Công văn ACB số 642/ NVCV-QLRRTD.17 ngày 18/10/2017 quy định “Quy định việc kiểm tra, thẩm định tài sản bảo đảm định kỳ xác định, điều chỉnh, hạch toán giá trị tài sản bảo đảm q trình cấp tín dụng Ngân hàng TMCP Á Châu” Công văn ACB số 147/ NVQĐ-QLN.17 ngày 25/03/2017 quy định “Quy định việc tổ chức hoạt động quản lý, giám sát xử lý nợ Ngân hàng TMCP Á Châu” Bảng cân đối vốn kinh doanh, Báo cáo thu nhập, chi phí kết kinh doanh năm 2013, 2014, 2015, 2016 Phòng kế tốn Ngân hàng TMCP Á Châu – CN Tiền Giang C - Các website: http://www.acb.com.vn http://www.sbv.gov.vn http://www.tiengiang.com.vn ... quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Tiền Giang 10 TÓM TẮT ĐỀ TÀI Nghiên cứu nhằm mục tiêu xác định, đánh giá rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Á Châu. .. trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu Chi nhánh Tiền Giang tác giả thực dựa tài liệu liên quan đến công tác quản trị rủi ro ngân hàng thương mại; hoạt động tín dụng cơng tác... Châu – Chi nhánh Tiền Giang Trên sở lý luận rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng Luận văn tiến hành phân tích thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Tiền Giang,
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu chi nhánh tiền giang , Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu chi nhánh tiền giang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay