Quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu việt nam

91 2 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 15:27

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỞNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THƯỢNG THẮNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỐ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TÉ Chuyên ngành: Tài - ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS LÝ HOÀNG ÁNH TP HỒ CHÍ MINH – 2017 MỞ ĐẦU B Tính cấp thiết đề tài B Thanh khoản quản trị RRTK yếu tố định an toàn hoạt động NHTM Một RRTK xảy ra, tùy vào mức độ sức lan truyền, làm ngưng trệ hoạt động hay nhiều ngân hàng, kéo theo cỗ máy tài hay nhiều nước Chính ảnh hưởng lớn, vừa mang tính cục vừa mang tính tồn cầu loại rủi ro này, quản trị RRTK trở thành vấn đề thường trực mang tính sống cho hệ thống ngân hàng kinh tế Trong thập kỉ qua, phát triển thị trường tài bùng nổ thị trường xuyên quốc gia dần làm chuyển hóa chất RRTK ngành ngân hàng với xu hướng ngày phức tạp nguy hiểm Khủng hoảng khoản hệ thống TCTD nhiều nước giới bắt nguồn từ gia tăng nợ xấu khoản cho vay chấp chuẩn Mỹ 2007- 2008 dóng lên hồi chng báo động cho chế quảnrủi ro khoản bị xem nhẹ Từ đến nay, loạt sách, quy chuẩn ban hành nhằm đổi thắt chặt an tồn cơng tác quản trị RRTK ngân hàng toàn giới Tại Việt Nam, căng thẳng khoản năm 2008, với diễn biến thị trường nửa cuối 2010 cho thấy tầm quan trọng quản trị RRTK NHTM Việc Tăng cường nhận thức, đổi phát triển hệ thống quản trị rủi ro nói chung RRTK nói riêng, trở nên vơ cấp bách Trong thời gian vừa qua, tình hình kinh tế vĩ mơ, mơi trường kinh doanh nhiều bất ổn, vậy, toàn hệ thống Eximbank bước vượt qua khó khăn hồn thành tiêu đề Eximbank trải qua chặng đưởng phát triển từ ngân hàng trung bình đến ngân hàng vững mạnh trở thành ngân hàng lớn Trở thành NHTM cổ phần lớn, hội & thách thức Eximbank không nhỏ vấn đề đảm bảo an toàn hoạt động dần ban lãnh đão Eximbank quan tâm nhằm hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, ổn định Trong xu chung giới Việt Nam, với định hướng mình, đánh giá củng cố lại cơng tác quản trị RRTK việc nên làm cần làm Eximbank Xác định tầm quan trọng vấn đề, học viên lựa chọn đề tài nghiên cứu luận văn cao học “Quản trị rủi ro khoản Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt nam” Qua nghiên cứu học viên muốn tổng hợp lý luận RRTK quản trị RRTK, tìm hiểu thực trạng quản trị RRTK Eximbank để từ đề xuất số giải pháp nhằm Tăng cường công tác quản trị RRTK Ngân hàng Mục đích nghiên cứu đề tài B Hệ thống hóa làm sáng tỏ thêm lý luận rủi ro khoản quản trị rủi ro khoản Ngân hàng thương mại; Phân tích, đánh giá thực trạng quản trị rủi ro khoản Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam, sở tìm hạn chế ngun nhân hạn chế; Đề xuất giải pháp Tăng cường quản trị rủi ro khoản Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu B Đối tượng nghiên cứu: Rủi ro khoản quản trị Rủi ro khoản khơng gian thời gian: Phân tích thực trạng quản trị rủi ro khoản Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam từ năm 2012 đến năm 2016 Phương pháp nghiên cứu B Các phương pháp chủ yếu sử dụng nghiên cứu là: Sử dụng phương pháp nghiên cứu như: Thống kê, so sánh, tổng hợp, diễn giải phương pháp chuyên gia để thực trình nghiên cứu Kết cấu luận văn B Ngoài phần mở đầu, kết luận, Luận văn trình bày gồm chương Chương Tổng quan rủi ro khoản quản trị rủi ro khoản Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro khoản Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam Chương 3: Giải pháp Tăng cường quản trị rủi ro khoản Ngân hàng TMCP Xuất nhập việt Nam CHƯƠNG TỔNG QUANQUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TRONG NGÂN B HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 RỦI RO THANH KHOẢN TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG B THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm khoản rủi ro khoản kinh doanh Ngân B hàng thương mại 1.1.1.1 Khái niệm khoản B Trong tài chính, thuật ngữ “thanh khoản" sử dụng nhiều phạm vi khác Dưới góc độ tài sản, khoản khả chuyển đổi tài sản thành tiền mặt cách dễ dàng nhanh chóng với chi phí hợp lí Dưới góc độ doanh nghiệp nói chung, khoản lượng tiền tương đương tiền mà doanh nghiệp sở hữu Nhưng thuật ngữ sử dụng góc độ quản trị ngân hàng lại hiểu “khả ngân hàng tìm kiếm, sử dụng nguồn tiền để đáp ứng nhu cầu toán, chi trả cấp tỉn dụng cho khách hàng thời kì cụ thể ” [2] 1.1.1.2 Khái niệm rủi ro khoản B Trong hoạt động kinh doanh ngân hàng, ngân hàng xem khả khoản tốt khoản vốn khả dụng với chi phí thấp thời điểm ngân hàng nhu cầu Điều gợi ý rằng, ngân hàng khả khoản tốt ngân hàng tay lượng vốn khả dụng với quy mơ hợp lý ngân hàng nhanh chóng huy động vốn thơng qua đường vay nợ hay bán tài sản Nếu NHTM khả đáp ứng nhu cầu tiền mặt nói NHTM rơi vào tình trạng khó khăn tốn Khả tốn khơng hợp lý dấu hiệu đầu tiền cho thấy ngân hàng dang tình trạng vấn đề tài Ngân hàng không dự trữ đủ tiền để đáp ứng nhu cầu rút tiền gửi khách hàng loại rủi ro đặc trưng phổ biến ngân hàng thương mại - loại rủi ro gọi rủi ro khoản (RRTK) Đến nghiên cứu khoản, nhiều quan điểm khác RRTK Theo tác giả sách Commercial banking - the management of risk, Benton thì: Rủi ro khoản ỉà rủi ro tổn thất phát sinh từ trạng thái thiếu hụt tiền mặt tài sàn tương đương tiền, hay đặc biệt rủi ro ton thất phát sinh từ trạng thải thiếu khả thu xếp nguồn tài trợ với mức độ hợp lý chi phí, hay thu xếp tài sản với mức giá hợp lý, nhằm trang trải nghĩa vụ dự định bất định [3] Theo tác giả sách “Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng”, Nguyễn Văn Tiến thì: “Rủi ro khoản khả ngân hàng không đáp ứng nghĩa vụ tài chỉnh cách tức thời phải huy động vốn bổ sung với chi phỉ cao phải bán tài sàn với giả trị thấp ”.[6] Như rủi ro khoản nội dung sau: Thiếu ngân quỹ để đáp ứng nhu cầu chi trả cho người gửi tiền, toán khoản nợ đến hạn mà ngân hàng vay, trái phiếu khoản vay định chế tài khác mà đến hạn tốn Ngoài ra, thiếu ngân quỹ để giải ngân cho hợp đồng tín dụng thỏa thuận nội dung rủi ro khoản Thiếu ngân quỹ thiếu dự trữ ngân hàng, huy động nguồn ngân quỹ từ bên để đáp ứng nhu cầu khoản Sự thiếu hụt ngân quỹ để đáp ứng nhu cầu bên đối tác dẫn đến tổn thất cho ngân hàng, giảm thu nhập, giảm giá thị trường vốn Khi thiếu khả chi trả làm cho ngân hàng uy tín thị trường, huy động vốn cho vay ngân hàng khó khăn tất yếu dẫn đến giảm khả sinh lời nhiều cách thể khác rủi ro khoản, lại nhìn từ góc độ NHTM, hiểu: Rủi ro khoản rủi ro phát sình từ trạng thải mà NHTM khơng đủ vốn khả dụng - cung khoản vào thời điếm mà NHTM cần để đáp ứng cầu khoản, trạng thái tác động xấu tới uy tín, thu nhập khả tốn cuối NHTM RRTK khơng phải rủi ro đơn lẻ rủi ro thị trường hay rủi ro tín dụng mà loại rủi ro mang tính hệ lẽ ngồi ngun nhân mang tính đặc thù, RRTK bắt nguồn chuyển biến xấu tác động rủi ro phi tài rủi ro tài khác hoạt động ngân hàng 1.1.2 Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro khoản B Tình trạng khó khăn khoản ngân hàng thương mại xuất phát từ lý sau đây: Ngân hàng vay mượn nhiều khoản tiền gửi, quỹ dự trữ từ cá nhân tổ chức tài khác, sau chuyển hố thành tài sản đầu tư kỳ hạn Vì vậy, tình trạng cân đối thời hạn nguồn vốn sử dụng vốn xảy ngân hàng Trường hợp thấy luồng tiền thu hồi từ khoản đầu tư cân xác với luồng tiền để trang trải cho nguồn vốn huy động trước Do nhạy cảm thay đổi lãi suất đầu tư, khoản tiền gửi Khi lãi suất đầu tư tăng, số người gửi tiền rút vốn họ khỏi ngân hàng để đầu tư vào nơi tỷ suất sinh lợi cao hơn, khách hàng vay tiền trì hỗn u câu vay vốn tích cực tiếp cận khoản tín dụng lãi suất thấp Như vậy, thay đổi lãi suất ảnh hưởng khách hàng gửi tiền khách hàng vay tiền hai tác động đến trạng thái khoản ngân hàng Hơn nữa, xu hướng thay đổi lãi suất ảnh hưỏng đến giá trị thị trường tài sản mà ngân hàng đem bán để tăng thêm nguồn cung cấp khoản trực tiếp ảnh hưởng đến chi phí vay mượn thị trường tiền tệ Ngoại trừ hai nhân tố nêu trên, điều ngân hàng phải đặt ưu tiên cao việc đáp ứng nhu cầu khoản Mất cảnh giác khu vực làm tổn hại nghiêm trọng niềm tin công chúng vào ngân hàng Một nhiệm vụ nhà quản trị khoản trì mối liên hệ gần gủi với khách hàng gửi tiền lớn khách hàng vay nắm giữ hạn mức lớn để xác định hay khơng rút vốn Tóm lại, rút số nguyên nhân sâu xa gây rủi ro khoản cho ngân hàng sau: Sự không cân xứng kỳ hạn tài sản nguồn vốn: Khi tiến hành huy động vốn, lúc NHTM huy động nguồn vốn kỳ hạn dài Thực tế cho thấy, nguồn vốn huy động thưởng kỳ hạn ngắn, phần lớn khoản cho vay đầu tư lại kỳ hạn dài Điều làm cân xứng ngày đáo hạn TSC TSN nên dòng tiền bên TSC thưởng không trùng khớp để trang trải dòng tiền vào bên TSN Vậy nên, NHTM ln phải đối mặt với tình trạng thâm hụt thặng dư khoản Biến động lãi suất: Khi lãi suất thị trường tài thay đổi, khách hàng gửi Tiền xu hướng rút tiền gửi họ NHTM lãi suất thấp tìm kiếm NHTM khác lãi suất huy động cao Trong đó, khách hàng nhu cầu tín dụng tìm cách trì hỗn việc hồn trả khoản nợ đáo hạn rút hết số dư hạn mức tín dụng với mức lãi suất thỏa thuận với NHTM lãi suất thấp, tìm cách trả trước hạn trì hỗn việc rút vốn vay với mức lãi suất thỏa thuận với NHTM lãi suất cao Như vậy, biến động lãi suất đồng thời ảnh hưởng đến tiền gửi tiền vay tức dòng tiền vào, dòng tiền sau đến khoản NHTM Tính chất đặc biệt ngành kinh doanh tiền tệ đòi hỏi NHTM phải ln sẵn sàng đáp ứng cầu khoản: Đối với lĩnh vực kinh doanh khác (không phải kinh doanh tiền tệ, doanh nghiệp dây dưa nợ với khách hàng, chậm tốn với đối tác, chí chủ động chiếm dụng vốn đối tác kinh doanh Nhưng với NHTM kinh doanh lĩnh vực Tiền tệ nhạy cảm, NHTM làm Bất kỳ trục trặc khoản gây tâm lý lo lắng công chúng, NHTM khơng giải khó khăn này, khách hàng gửi Tiền đồng loạt kéo đến ngân hàng để rút tiền, trạng thái khoản trở nên trầm trọng NHTM bị phá sản Mặt khác, bảng cân đối kế toán NHTM, bên TSN ln tỷ lệ đinh khoản tiền gửi khơng kỳ hạn tiền gửi kỳ hạn rút trước hạn Đây TSN mà NHTM nghĩa vụ phải trả khách hàng nhu cầu rút, NHTM luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu khoản 1.1.3 Hậu rủi ro khoản B Rủi ro khoản rủi ro nguy hiểm ngân hàng, liên quan đến sống ngân hàng Một ngân hàng hoạt động bình thưởng phải đảm bảo khả toán tại, tương lai, nhu cầu toán đột xuất Một rủi ro khoản xuất khơng ảnh hưởng đến thân NHTM mà ảnh hưởng đến kinh tế xã hội Thứ nhất, RRTK xảy ra, tùy theo mức độ nghiêm trọng mà ngân hàng phải chịu: chuyển hóa tài sản tính khoản cao thành tiền với chi phí cao, tiếp cận thị trường tiền tệ để tăng vốn với điều kiện khắt khe hơn, ví dụ, phải tài sản chấp, lãi suất cao, khơng tuần hồn nợ cũ, hạn mức tín dụng bị xem xét lại thưởng xun bị tò chối cho vay, đình trệ hoạt động, dẫn tới giảm thu nhập, uy tín dẫn tới khách hàng Thứ hai, Trường hợp đặc biệt, RRTK đẩy ngân hàng tới tình trạng mât khả toán, trạng thái bên bờ vực phá sản ngân hàng Khi ngân hàng khả toán gây nên tâm lý lo ngại không thân ngân hàng mà khách hàng ngân hàng khác Niềm tin cơng chúng bị lung lay dẫn đến hàng loạt ngân hàng khả toán thời gian ngắn khiến hệ thống ngân hảng rơi vào tình trạng hồn loạn, hỗn loạn hệ thống ngân hàng dẫn đến khủng hoảng kinh tế - xã hội trị quốc gia 1.2 QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI B 1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro khoản B Trong trình hoạt động kinh doanh, ngân hàng ln ưa thích trạng thái khoản ròng thích hợp cho vừa đảm bảo an tồn vừa lợi nhuận tối đa Tuy nhiên công việc không đơn giản, RRTK tiềm ẩn hoạt động thưởng ngày ngân hàng Chính vậy, quản trị khoản vào QTRRTK quy trình tác động liên tục, chủ đích nhà quản trị ngân hàng lên nguồn cung nguồn cầu khoản nhằm đảm bảo yêu cầu toán, chi trả yêu cầu cấp tín dụng ngân hàng với hao tổn nhỏ Thanh khoản ngân hàng liên quan trục tiếp đến an tồn sinh lời Duy trì an toàn khoản - tức khả đáp ứng kịp thời nhu cầu khoản mục tiêu quan trọng, xuyên suốt hoạt động ngân hàng Để trì nó, ngân hàng phải chấp nhận khoản chi phí định Ngân hàng ln cân nhắc mức độ an toàn khoản khả sinh lời 1.2.2 Quy trình quản trị rủi ro khoản ngân hàng thương mại B Theo quan điểm trưởng phái mới, nhiều người đồng thuận, cho cần quản trị tất loại rủi ro kinh doanh ngân hàng cách toàn diện Theo đó, quản trị rủi ro q trình tiếp cận rủi ro cách khoa học, toàn diện hệ thống nhằm nhận dạng, kiểm sốt, phòng ngừa giảm thiểu tổn thất, mát, ảnh hưởng bất lợi rủi ro Quản trị rủi ro khoản NHTM kết hợp khéo léo bền chặt nội dung bao gồm: Tổ chức QTRRTK, Nhận biết RRTK quơ tín hiệu thị trường, Đo lường RRTK biện pháp hạn chế xử lý RRTK 1.2.2.1 Tố chức quản trị rủi ro khoản B Quản trị rủi ro khoản nằm thể thống hệ thống quản trị rủi ro hoạt động trọng tâm quản trị tài sản nợ (ALM) NHTM Do QTRRTK cần thực phận sau: Hội đồng quảnrủi ro (RMC) trực thuộc hội đồng quản trị thực hiên giám sát đưa sách tổng thể, hạn mức toàn rủi ro ngân hàng, phải bao gồm RRTK Hội đồng chịu trách nhiệm hồ trợ HĐQT việc xác định vị rủi ro cho toàn ngân hàng Hệ thống quản trị tài sản - nợ trách nhiệm quản lý cấu trúc bảng cân đối để đạt lợi nhuận lớn mà dảm bảo tuân thủ định hướng chung rủi ro ngân hàng, từ vai trò việc QTRRTK ngân hàng Các phận liên quan hệ thống bao gồm: Hội đồng quảntài sản-nợ (ALCO) quan trách nhiệm việc điều hành máy ALM, bao gồm ALCO cấp lãnh đạo (Board ALCO) ALCO cấp quản lý (Management ALCO) Các ngân hàng vừa nhỏ hoạt động quốc gia xây dựng ALCO cấp quản lý Bộ phận ALM (ALM uniưdesk) nơi ứng dụng phát triển chương trình quản trị rủi ro; nhận biết, đo lường theo dõi trạng thái bảng cân đối nguy 73 - sách tuyển dụng thu hút nhân lực trình độ Theo quan điểm ngân hàng lớn giới, nhân viên tài sản chiến lược ngân hàng Việc bồi dưỡng nhân lực phải dựa việc tuyển chọn nhân lực Khi ngân hàng chọn người lực, trình độ, hồi bão, động, sáng tạo việc bồi dưỡng thêm ngân hàng mang lại hiệu cao Để làm tốt công tác tuyên dụng, thu hút người tài, Eximbank cần phải làm tốt hai nhiệm vụ: Một là, Xây dựng quy trình tuyển dụng chặt chẽ bản, bao gồm: hệ thống tiêu chuân vị trí, xây dựng cách thức thi tuyển phù hợp, công khai trình thi tuyển nhiều phương tiện thơng tin Hai là, Thực sách ưu đãi để thu hút người tài từ nơi khác - Tạo môi trường làm việc tốt chế độ đãi ngộ hợp lý Môi trường làm việc tốt đội ngũ nhân viên làm việc tận tâm, động, sáng tạo; mối quan hệ lãnh đạo nhân viên gần gũi, cởi mở, chân thực, thắng thắn; nhân viên tạo điều kiện để phát huy tối đa lực Làm việc môi trường mà người lãnh đạo coi trọng giá trị Con người, coi trọng nhân viên nhân viên coi ngân hàng nhà, họ cống hiến với thái độ trách nhiệm lao động cao Trong sống, yếu tố tinh thần môi trường làm việc, người lao động ln quan tâm tới vật chất, chế độ đãi ngộ ngân hàng dành cho nhân viên Đây nhu cầu đáng người lao động Nếu thu nhập chế độ đãi ngộ không tốt, nhân viên giỏi sẵn sàng kể họ làm việc môi trường tốt Vì vậy, Eximbank cần xây dựng khung tiền lương phù hợp, kích thích nhân viên thê gắn bó lâu dài với ngân hàng Đồng thời sách khen thưởng kịp thời, hợp lý với nhân viên thành tích xuất sắc; chế độ chăm lo, quan tâm tới đởi sống không nhân viên mà người nhà họ 74 Ngân hàng nên xây dựng văn hố doanh nghiệp cho ngân hàng Một mơi trường làm việc cởi mở, thân thiện sắc văn hoá riêng ngân hàng động lực thúc đẩy đội ngũ nhân viên nhiệt tình cống hiến, sáng tạo trung thành với nhà thứ hai 3.2.7 Nhóm giải pháp cơng nghệ B Đề cao tầm quan trọng hệ thống công nghệ thông tin phù hợp quản trị ngân hàng nói chung QTRRTK nói riêng, đặt tiêu chuẩn hệ thống công nghệ thông tin theo phát triên hoạt động hệ thống ngân hàng nói chung Eximbank nói riêng, từ đầu tư hợp lý vào sở hạ tầng máy móc, trang thiết bị phụ trợ việc truyền tin thưởng xuyên theo dõi, nâng cấp theo yêu cầu Xây dựng phát triển kho liệu cho tồn Eximbank đóng góp cho hệ thống thơng tin tồn hệ thống ngân hàng Eximbank cần tiếp tục phát triển hệ thống kho lun trữ liệu thông tin lớn năm tới, đảm bảo vững chắc, đáng tin cậy độ an tồn, bảo mật cao cho thân ngân hàng, với đưởng truyền thông tin hai chiều nhanh tiện lợi từ hội sở đến tất chi nhánh, điểm giao dịch ngược lại Hệ thống sở liệu cần phải phát triển sở kết hợp cách khoa học luồng thông tin từ thị trường, luồng thông tin từ hệ thống core-banking, luồng thông tin từ công tác định giá luồng thông tin từ phận nguồn vốn Eximbank cần đảm bảo tính cập nhật thưởng xuyên hệ thống thông tin nhằm đảm bảo tính sẵn có, tính phù hợp thực tiễn thông tin công tác quản trị nói chung quản trị tài sản - nợ nói riêng Hệ thống thông tin phát triển điều kiện để nâng cao chất lượng hoạt động chế định giá chuyển vốn nội Chú tâm vào việc phát triển công nghệ theo chiều sâu bàng việc mua đẩu tư nghiên cứu phát triển phần mềm, tiện ích phù hợp với yêu cầu hoạt động theo dõi, đo lường giám sát rủi ro khoản, đặc biệt phải kể đến phần mềm hỗ trỡ hoạt động định giá chuyển nội bộ, tính tốn chênh lệch dòng Tiền hoạt động xây dựng, phân tích kịch 75 3.2.7 Nhóm giải pháp khác 3.2.7.1 Nâng cao chất lượng quản trị rủi ro khoản giúp đỡ tổ chức tư vấn Một giải pháp cho Eximbank việc Tăng cường quản trị RRTK tìm kiêm trợ giúp, tư vấn chuyên sâu tổ chức kinh nghiệm, nâng cao hon vai trò tư vấn SMBC, McKinsey: thông qua ủy ban liên minh, Eximbank kiến nghị SMBC tư vấn vê mơ hình, phương pháp quảnrủi ro, rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường rủi ro khoản Điều giúp Eximbank xây dựng hệ thống sách, quy trình QTRRTK họp lý, an tồn, hiệu nhanh chóng 3.2.7.2 Thắt chặt mối quan hệ tương tác ngân hàng khách hàng Eximbank cần tiếp tục đẩy mạnh việc marketing, xây dựng quảng bá thương hiệu nhằm gây dựng niềm tin lòng dân chúng nói chung khách hàng nói riêng Liên tục nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ sản phẩm tiện ích để thu hút khách hàng thỏa mãn khách hàng tại, tạo nhóm khách hàng trung thành Thơng tin yếu tố ảnh hưởng lớn đến niềm tin khách hàng Để xây dựng niềm tin vững chắc, ngồi việc minh bạch hóa thơng tin, Eximbank phải nhanh nhạy việc đưa thơng tin ngồi thị trường, thơng số tình hình tài chính, nên cập nhật theo quý nửa năm Eximbank cần thực cơng khai quy trình quản trị rủi ro nói chung quản trị RRTK nói riêng cách chi tiết báo cáo thưởng niên, tạo điều kiện cho giới chức trách kiểm tra, giám sát mà tạo niềm tin hình ảnh đẹp mắt dư luận Ngồi ra, cần nhũng biện pháp nhanh chóng kịp thời để trấn an dư luận khách hàng tin đồn thất thiệt thực căng thẳng khoản xảy 3.2.7.3 Xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh đẩy mạnh phối kết hợp với ngân hàng khác thị trường Để tồn thị trường cần khả cạnh tranh cao, nhiên Eximbank khơng nên lợi ích trước mắt mà đẩy NH vào tình nguy hiểm tương lai 76 Như biết, RRTK rủi ro hệ thống, ngân hàng nhỏ hệ thống ngân hàng Việt Nam bị khoản trầm trọng, Eximbank phần bị ảnh hưởng Do đó, tham gia thị trường, đặc biệt điều kiện kinh tế nay, Eximbank cần : Thiết lập mối quan hệ bền chặt với NH khác, nhằm học hỏi trao đổi kinh - nghiệm quản trị RRTK góp phần nâng cao tính bền vững hệ thống Tham gia thị trường LNH cách động phải đặt an toàn - chung lên đầu, tránh việc dồn ép NH, tạo điều kiện giúp đỡ ngân hàng nhỏ thiếu vốn cần với điều kiện cho phép để tránh tình trạng căng thẳng vốn hay sụp đổ ngân hàng dẫn đến hiệu ứng hệ thống, tình trạng NHNN thắt chặt sách Tiền tệ Thực giám sát nguồn vốn cho vay ữên LNH cách chặt chẽ, - tránh tình trạng nhận Tiền gửi từ khoản vốn cho vay LNH gây an toàn cấu tài sản — nợ giảm hiệu việc sử dụng vốn 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với Chính Phủ B Thị trường tài phát triển môi trường hiệu cho NHTM giảm thiểu rủi ro khoản cách đáng kể Để tạo điều kiện cho thị trường tài phát triển, xin kiến nghị giải pháp sau: - Bô sung cơng cụ hồn thiện chế hoạt động cơng cụ tài Một mặt làm giảm áp lực cho NHTM việc đáp ứng vốn cho kinh tế, mặt khác đa dạng hóa thêm nghiệp vụ tài tạo điều kiện cho NHTM phát triển dịch vụ - Tiếp tục xây dựng chế điều hành tỷ giá linh hoạt, eắn với diễn biến cungcầu thị trường Xây dựng sách ngoại hối hiệu nhằm kiểm sốt tình trạng la hóa, Thức đẩy giao dịch ngoại hối, tạo điều kiện thu húí đầu tư nước ngồi - Phát triển thị trường Tiền tệ an toàn, hiệu quả, tạo sở để lãi suất hình thành tự theo quan hệ cung cầu - Tiếp tục hoàn thiện thị trường chứng khoán theo tiêu chuẩn khu vực quốc tế 77 3.3.2 Đối vói Ngân hàng Nhà nước Việt Nam B 3.3.2.1 Hồn thiện mơi trường pháp lý B Hội nhập quốc tế mở hội để ngành Ngân hàng trao đổi, hợp tác, tiếp cận luồng vốn trợ giúp kỹ thuật quốc tể cho ngân hàng Việt Nam, góp phần làm cho quản trị hệ thống ngân hàng Việt Nam phù họp với trình độ chuẩn mực quốc tê Song, quản trị ngân hàng cần đứng giác độ tổng thể tò quản trị mục tiêu chiến lược đến tổ chức - hoạt động đặc biệt quản trị rủi ro mang lại an toàn cho NHTM Để tạo thay đổi tính chiến lược quản trị ngân hàng, Bộ Luật rành rẽ cần thiết Về lâu dài, NHNN cần hướng tới việc thiết lập tiêu chuẩn pháp định tính khoản, xây dựng lộ trình thực cách phù họp tiêu chuẩn pháp định để giúp ngân hàng ổn định vững chãi kế thời điếm xâu kéo dài Bên cạnh nồ lực NHTM, Chính phủ NHNN cần phải tích cực hỗ trợ NHTM để đảm bảo khả khoản Thơng qua việc xây dựng hồn thiện khung pháp lý đồng bộ, chặt chẽ linh hoạt, đảm bảo ổn định hiệu cao hoạt động hệ thống ngân hàng Việt Nam Đây tiền đề sở để thực tốt học kinh nghiệm, đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn hiệu Để hoàn thiện khung pháp lý, học viên đưa số kiến nghị Chính phủ NHNN vấn đề sau: - Khi ban hành văn pháp luật, văn hướng dẫn thi hành luật quy chế nghiệp vụ, Chính phủ NHNN cần xem xét quan tâm đến tính khả thi, phù hợp với thơng lệ quốc tế đảm bảo đáp ứng yêu cầu, cam kết quốc tế Việc ban hành văn quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động NHTM cần thực đồng với việc ban hành văn điều chỉnh hoạt động kinh doanh quản lý Bộ, ngành khác - Chính phủ NHNN cần nghiên cứu sớm ban hành văn điều chỉnh hoạt động ngân hàng phù hợp với thời kỳ hội nhập - NHNN cần bám sát q trình hội nhập, tiến hành rà sốt văn quy 78 phạm pháp luật ban hành, đối chiếu với diễn biến thực tế thị trường với cam kết Việt Nam để sửa đổi, bổ sung cho phù họp quy định khoản - Xây dựng bo sung văn pháp lý liên quan đến việc phát triên dịch vụ ngân hàng mới, cơng cụ tài phái sinh Các văn liên quan đến việc phát triển dịch vụ NHTM Việt Nam thị trường nước Xây dựng chế giám sát đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng mở rộng phát triển nước khu vực giới Ngồi ra, xuất phát từ vai trò môi trường cạnh tranh việc - nâng cao lực cạnh tranh NHTM nước, môi trường tốt tạo điều kiện Thức hoạt động cạnh tranh, ngược lại kìm hãm lực cạnh tranh ngân hàng Vì vây, Chính phủ cần sớm hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động cạnh tranh thông qua bổ sung văn hướng dẫn cụ thể Luật cạnh tranh áp dụng lĩnh vực tài tiền tệ 3.3.2.2 Tăng cường cơng tác tra, kiểm soát B Trong thời gian qua, chế giám sát rủi ro NHNN nhiều đổi mới, đưa quy định an toàn hoạt động ngân hàng phù hợp với thông lệ quốc tế, nhiên tồn nhiều vấn đề yếu Vì vậy, thời gian tới NHNN cần tiếp tục thực công tác đối mới, hoàn thiện chế giám sát Tăng cường cơng tác giám sát ngân hàng Theo đó, NHNN cần thực số công việc sau: - Hoàn thiện cấu chức nhiệm vụ quan tra giám sát ngân hàng, đảm bảo thực đầy đủ bốn khâu: cấp phép- ban hành quv chế- thực giám sát- xử phạt thu hồi giấy phép - Hoàn thiện chế an toàn biện pháp thận trọng lĩnh vực ngân hàng, đôi phương thức giám sát ngân hàng,đổi nội dung, phương pháp quy trình tra - Nâng cao trình độ cán đạo đức nghề nghiệp tra ngân hàng Chú trọng nâng cao trình độ nghiệp vụ tra viên Xử lý nghiêm vi phạm đạo đức nghề nghiệp đồng thời chế độ đãi ngộ phù hợp cho tra viên lực, trình độ thành tích - Tăng cường hiệu cơng tác giám sát tò xa NHNN 79 NHTM Cần thiết phải xem quản trị RRTK ưu tiên hàng đầu hoạt động kinh doanh ngân hàng cách nâng cao lực quản trị ban điều hành, nâng cao lực hoạch định dự báo để kế hoạch chủ động đối phó kịp thời 3.3.2.3 Điều hành sách tiền tệ linh hoạt B Việc điều hành sách tiền tệ cách linh hoạt phát triển hoạt động thị trường tiền tệ cách hiệu quả, đặc biệt cơng cụ thị trường mở, ln nhân tố tích cực cho quản trị RRTK NHTM Cụ thể, NHNN nên: - Tiếp tục sử dụng linh hoạt công cụ nghiệp vụ thị trường mở để thực cung cấp nguồn vốn ngắn hạn cho ngân hàng, “cứu nguy” khoản thời gian hệ thống ngân hàng thiếu khoản Để tạo điều kiện cho ngân hàng nhỏ tiếp cận với nguồn vốn này, tránh tình trạng ngân hàng nhỏ cân khoản lại không vay mà phải vay lại khoản vốn từ ngân hàng lớn thị trường liên ngân hàng với lãi suất cao hơn, NHNN cần tăng số lượng phiên giao dịch, tăng khối lượng giao dịch mở rộng loại giấy tở giá thực giao dịch - Cơng cụ dự trữ bắt buộc cần xem xét kĩ lưỡng trước điều chỉnh tình hình Công cụ trực tiếp tác động tới khoản ngân hàng, tăng DTBB, giảm lượng tiền cho vay ngân hàng đồng thời làm giảm đáng kể khả khoản ngân hàng Thanh khoản hệ thống trước mắt căng thẳng, nội lực ngân hàng yếu, lại tiếp tục tăng DTBB đổ thêm dầu vào lửa NHNN nên xem xét sử dụng công cụ vào cuối năm, tăng trưởng tín dụng cao nhiều so với mục tiêu đề - Phát triển thị trường tiền tệ quy mơ chiều sâu để khả truyền tải chế điều tiết NHNN kinh tế cần tiếp tục đa dạng chuẩn hố cơng cụ nợ thị trường tiền tệ, nới lỏng họp lý điều kiện gia nhập thị trường, chn hố quy trình phương thức giao dịch giúp NHTM nâng cao hiệu mua bán vốn, nâng cao khả phòng ngừa rủi ro khoản 80 3.3.2.4 Ngân hàng Nhà nước nên trọng phát triển thị trường liên ngân hàng B Như đề cập phần trên, ừong hạn chế tính liên kết tồn hệ thống yếu, ngân hàng chưa hồ trợ, giúp đỡ thực sự, nguyên nhân dẫn đến nguy khủng hoảng khoản tính chất dễ lan truyền Chính thế, NHNN với tư cách tổ chức quản lý hoạt động toàn hệ thống NHTM, cần nâng cao vai trò việc tạo gắn kết chặt chẽ NHTM Để làm điều này, trước hết, NHNN cần đối xừ công tất loại hình NHTM, khơng kể ngân hàng tư nhân hay ngân hàng nhà nước, ngân hàng thấy vai trò, vị trí tồn hệ thống, từ họ cách xử mực, hợp lý, góp phần phát triên thị trường liên ngân hàng cách bền vững Tiếp đó, NHNN cần đa dạng hóa cơng cụ tốn, tín dụng thị trường liên ngân hàng để tạo thuận lợi hoạt động giao dịch ngân hàng Một thị trường liên ngân hàng phát triển, trở thành nơi quen thuộc để NHTM giải khó khăn khoản mình: ngân hàngkhoản kịp thời hồ trợ ngân hàng thiếu hụt khoản, san sẻ gánh nặng cho NHNN Điều giảm áp lực lên NHNN việc hỗ trợ khoản, đồng thời tăng tính chủ động, độc lập NHTM việc quản trị khoản đích mà NHTM muốn vươn tới kinh tế thị trường 3.3.2.5 Nâng cao chất lượng trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) B Trung tâm thơng tin tín dụng chức thu nhận, xử lý, lưu trữ, phân tích dự báo thơng tin phục vụ cho u cầu quản lý Nhà nước, thực dịch thông tin Ngân hàng CIC tô chức Việt nam thực chức quan đăng ký thơng tin tín dụng cơng cộng, hoạt động mục tiêu an toàn hệ thống ngân hàng Sản phấm dịch vụ CIC kênh thông tin tin cậy, đóng góp tích cực cơng tác quản lý NHNN bảo đảm hoạt động kinh doanh tín dụng an tồn, hiệu quả, góp phần vào việc ổn định hệ thống ngân hàng Trong bối cảnh mới, NH TCTD không nâng cao lực quản trị, đảm bảo an toàn hiệu hoạt động đáp ứng yêu cầu phát triền hội nhập; nâng cao khả tiếp cận tín dụng cho khách hàng; nâng cao văn hóa tín dụng Điều lại khiến thơng tin khách hàng vay vai trò quan trọng 81 họ cơng tác quản trị rủi ro Chính vậy, nhiệm vụ đặt với CIC từ 2011 -2015 phải đại hóa nâng cao chất lượng thơng tin tín dụng 82 KẾT LUẬN CHƯƠNG Trên sở khung lý thuyết chương 1, thực trạng chương 2, chương đưa giải pháp kiến nghị nhằm Tăng cường quản trị khoản cho Eximbank, cụ thể là: - Giải pháp Eximbank + Nhóm giải pháp cấu tô chức quản trị rủi ro, bao gồm: Tăng cường nhận thức, ý thức chủ động ban quản lý cấp cao việc quản trị RRTK theo chuẩn mực an toàn; Tăng cường lực hệ thống quản trị tài sản - nợ; Gắn kết công tác quản trị RRTK với công tác quản trị rủi ro khác; Thực công tác quản trị RRTK phải phù hợp với thông lệ quốc tế quy định pháp luật + Hoàn thiện hệ thống sách quản trị RRTK vững sở kết hợp chuẩn mực an toàn NHNN + Nhóm giải pháp nhận biết, đo lường theo dõi RRTK, cụ thể là: Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện triển khai thử nghiệm khả chi trả phân tích tình huống; Tiếp tục triển khai áp dụng cách hiệu chế chuyển vốn nội + Nhóm giải pháp kiểm soát - xừ lý RRTK, như: Tiến hành xây dựng kế hoạch tài trợ dự phòng (CFP); Nâng cao chất lượng quảntài sản nợ + Nhóm giải pháp kiểm tra, giám sát, cụ thể là: Chú trọng công tác giám sát báo cáo nội bộ; Nâng cao vai trò tham gia Kiểm tốn nội + Nhóm giải pháp nhân sự, như: Đàc tạo đào tạo lại cho nguồn nhân lực có; sách tuyển dụng thu hút nhân lực trình độ; Tạo mơi trường làm việc tốt chế độ đãi ngộ hợp lý + Phát triển công nghệ theo chiều sâu việc mua đầu tư nghiên cứu phát triển phần mềm, tiện ích phù hợp với yêu cầu hoạt động theo dõi, đo lường giám sát rủi ro khoản - Những giải pháp, kiến nghị Chính Phủ NHNN hồn thiện hệ thống tài chính, mơi trường pháp lý, tăng cường cơng tác tra, kiểm sốt, điều hành sách tiền tệ linh hoạt, trọng phát triển thị trường liên ngân hàng 83 KẾT LUẬN B Trên sở vận dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu, lý luận điều kiện thực tế Eximbank, Luận văn thực nội dung sau đây: Thứ nhất, hệ thống hóa nội dung rủi ro khoản quản trị rủi ro khoản kinh doanh ngân hàng, đủ nội hàm khoa học hình thành khung lý thuyết định hướng cho trình nghiên cứu; Thứ hai, phân tích, đánh giá thực trạng tính khoản quản trị rủi ro khoản, tìm hạn chế, tồn nguyên nhân hạn chế làm sở khoa học thực tiễn nhằm đưa giải pháp tăng cường quản trị rủi ro khoản thời gian tới Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt nam; Thứ ba, Trên sở khoa học lý luận thực tiễn luận văn đưa hệ thông giải pháp, kiến nghị đề xuất nhằm tăng cường quản trị rủi ro khoản Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập Việt Nam Những đóng góp luận văn: - Hệ thống hóa làm sáng tỏ thêm lý luận rủi ro khoản quản trị rủi ro khoản; - Phân tích, đánh giá thực trạng quản trị rủi ro khoản NHTM phân Xuất nhập Việt Nam, sở rút nguyên nhân hạn chế sở khoa học thực tiễn cho hệ thống giải pháp, kiến nghị đề xuât; - Đưa số nhóm giải pháp yếu tố mới, như: + Nhóm giải pháp cấu tố chức quản trị rủi ro + Nhóm giải pháp sách quản trị rủi ro khoản + Nhóm giải pháp kiếm sốt — xử lý rủi ro khoản Mặc dù cố gắng, hướng dẫn tận tình người hướng dẫn khoa học PGS.TS Lý Hoàng Ánh, giúp đỡ ban lãnh đạo, đồng nghiệp ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam song luận văn chắn hạn chế định, mong Hội đồng quan tâm đóng góp để luận văn hoàn thiện DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt B Frederic s.Mishkin (1995), Tiền tệ, ngân hàng thị trường tài chính, Nxb khoa học kỹ thuật, Hà Nội Phan Thị Thu Hà (2009), Quản trị ngân hàng thương mai, Nxb Giao thông vận tải, Hà nội Benton E.Gup (2005), Commercial banking — the management of risk, Nxb J.Wiley Nguyễn Thị Mùi (2008), Quản trị ngân hàng thương mại, Nxb tài chính, Hà Nội Peter S.Rose (2001), Quản trị ngân hàng hàng thương mại, Nxb tài chính, Hà Nộiệ Nguyễn Văn Tiến (2010), Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, Nxb thống kê, Hà Nội Nghị định số 141/NĐ - CP ngày 22/11/2006 quy định mức vốn pháp định TCTD Ngân hàng TMCP XNK Việt nam, Báo cáo thưởng niên năm 2012 - 2016 Ngân hàng TMCP XNK Việt nam, Báo cáo tài năm 2012 - 2016 10 Ngân hàng TMCP XNK Việt nam, Quy định quản lý khả chi trả, khả khoản 11 Ngân hàng TMCP XNK Việt nam, Quy định quản lý kỳ hạn TSC, TSN 12 Ngân hàng TMCP XNK Việt nam, Quy định tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động Ngân hàng 13 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Quyết định 457/QĐ-NHNN ban hành ngày 19/04/2005 quy định tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động kinh doanh TCTD 14 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thông tư 13/2010/TT-NHNN ban hành ngày 20/5/2010 quy định tỷ lệ bảo đảm an toàn TCTD 15 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thông tư số 19/2010/TT-NHNN ban hàng ngày 27/9/2010 sửa đổi, bổ sung số điều thông tư số 13/2010-TT-NHNN quy định tỷ lệ bảo đảm an tồn hoạt động tổ chức tín dụng 16 Quốc Hội, Luật tổ chức tín dụng Việt Nam năm 2010 17 Quốc Hội, Luật Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam năm 2010 Website: 18 http://www.sbv.gov.vn 19 http://www.eximbank.com.vn 20 http://www.acb.com.vn 21 http://www.sacombank.com.vn 22 http://www.navibank.com.vn 23 http://www.vietcombank.com.vn 24 http://www.vietinbank.com.vn 25 http://www.bidv.com.vn 26 http://www.mbbank.com.vn 27 http://www.shb.com.vn 28 http://www.vneconomy.com.vn 29 http://www.mof.com.vn 30 http://www.cafef.com.vn 31 http://www.vnexpress.com.vn PHỤ LỤC B Định hướng phát triển chung NHTM XNK Việt Nam B Với phương châm phát triển nhanh bền vững cách linh hoạt hiệu quả, Eximbank thưởng xuyên theo dõi tình hình hoạt động cập nhật kịp thời chương trình hành động, Chương trình hành động kế hoạch phát triển giai đoạn 2015 2025 tầm nhìn đến năm 2030 cụ thể sau: Chương trình 1: Chương trình Phát triển tín dụng chặt với quảnrủi ro Duy trì phát triển mạnh tài trợ khách hàng doanh nghiệp, nhát doanh nghiệp xuất nhập khẩu; đồng thời điều chỉnh cấu phát triển tín dụng cân tín dụng doanh nghiệp bán lẻ; trọng phát triển tín dụng tài trợ cho doanh nghiệp xuất hoạt động ngành xuất chủ lực, thu hút nguồn ngoại tệ đế chủ động tài trợ cho doanh nghiệp xuất Đối với nghiệp vụ ngân hàng bán lẻ, tài trợ vốn dùng cho nhu cầu tiều dùng, tài trợ vốn để thực phương án trực tiếp sản xuất kinh daonh dịch vụ Bên cạnh việc phát triển tín dụng, Eximbank khơng ngừng quản lý bốn loại rủi ro hoạt động ngân hàng như: rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro khoản rủi ro hoạt động nhằm đảm bảo phát triển tín dụng đảm bảo tính an tồn Chương trình 2: Phát triển mạng lưới, đầu tư sở vật chất; Xây dựng hệ thống sở vật chất phát triển mạng lưới phục vụ cho điều kiện kinh doanh ngày thuận lợi, đại, Tăng cường tiềm lực sở vật chất, tăng tỷ lệ sở hữu tài sản quảnthương hiệu Bên cạnh đó, việc đầu tư sở vật chất Eximbank thống mẫu thiết kế bươc thể hóa thiết kế toàn hệ thống đảm bảo thiết kế phù hợp đến năm 2020 Tăng cường diện Eximbank Tp Hồ Chí Minh, Hà Nội số tỉnh Thành phố tiềm lực kinh tế, trung tâm thương mại, khu công nghiệp, khu chế xuất góp phần tăng thị phần sản phấm Eximbank mạnh nằm đảm bảo đến cuối 2015, Eximbank mặt 48/63 tỉnh, thành phố tồn quốc đến 2020 63/63 tỉnh, thành phố Chương trình 3: Chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực; Xây dựng kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh giai đoạn 2015 - 2020 đưa Eximbank trở thành định chế tài phát triển theo chiều rộng chiến lược theo chiều sâu sản phẩm, dịch vụ ngân hàng.; Thường trực Hội đồng quản trị chủ trương xây dựng Trung tâm đào tạo Eximbank khu đất Phú Mỹ Hưng với thiết kế, chức đào tạo theo mô hình Trưởng đào tạo Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) Tokyo; mởi lãnh đạo Trưởng đào tao SMBC sang làm Giám đốc trung tâm đào tạo Eximbank; hơp tác chặt chẽ với SMBC để chương trình đào tao SMBC thiết thực, yêu cầu nghiệp vụ thực tế Exminbank Chương trình 4: Chương trình phát triển cơng nghệ thông tin công tác quản trị Mời chuyên gia giỏi nhiều kinh nghiệm để cộng tác tư vấn nâng cấp phát triển hệ thống hoàn thiện hệ thống Core Banking Hợp tác với JIRA (thuộc SMBC) tư vấn nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin Eximbank Chương trình 5: Chương trình tiếp thị quảng bá thương hiệu Eximbank Bao gồm: giới thiệu nhận diện thương hiệu với logo thône điệp bước đâu cơng chúng đón nhận Trong giai đoạn tiếp theo, chiến dịch truyền thông, quảng bá thương hiệu bước lồng ghép sản phẩm, dịch vụ ngân hàng nhằm thu hút thêm thị phần, khách hàng củng cố tăng thị phần Eximbank nước ... Việt Nam Chương 3: Giải pháp Tăng cường quản trị rủi ro khoản Ngân hàng TMCP Xuất nhập việt Nam CHƯƠNG TỔNG QUAN VÊ QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TRONG NGÂN B HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 RỦI RO THANH KHOẢN... Ngồi phần mở đầu, kết luận, Luận văn trình bày gồm chương Chương Tổng quan rủi ro khoản quản trị rủi ro khoản Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro khoản Ngân hàng TMCP Xuất nhập. .. công tác quản lý khoản ngân hàng 1.4 KINH NGHIỆM VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN CỦA MỘT SÓ B NGÂN HÀNG VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUÁT NHẬP KHẨU VIỆT NAM 1.4.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu việt nam , Quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu việt nam , Định hướng phát triển chung của NHTM XNK Việt Nam

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay