Giáo án Tiếng Việt 1 bài 8: Âm L, H

3 28 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 15:06

Giáo án Tiếng việt BÀI 8: l -h I Mục đích yêu cầu: - Học sinh đọc biết l - h - lê - hè - đọc câu ứng dụng : ve ve ve, hê - Phát triển lời tự nhiên theo chủ đề le le II Đồ dùng dạy học: Giáo viên:- Tranh minh hoạ mẫu vật - thực hành - Tranh minh hoạ phần luyện nói Học sinh: - Sách giáo khoa, đồ dùng thực hành III Các hoạt động dạy học ổm định tổ chức (1') Kiểm tra cũ - Gọi h/s đọc ê - v, bê - ve đọc CN + ĐT + N - Cho h/s viết bảng ê, v, bê, ve h/s viết bảng - Gọi học đọc câu ứng dụng sgk giáo viên nhận xét ghi điểm Dạy học (29') TIẾT 1: a Giới thiệu - Cho h/s quanh sát tranh - H/s quan sát tranh trả lời ? Tranh vẽ - Tranh vẽ lê ? Trong tiếng lê chứa âm học - Âm ê học ? Trong tiếng hè chứa âm học - Âm e học - Gv ghi bảng cho h.s đọc e, ê hơm học chữ âm lại l - h giáo viên ghi đầu - Chỉ bảng họi h/s ghi đầu l - lê h - hè đọc CN + nhóm + ĐT b Dạy chữ ghi âm l nhận diện chữ l chữ l gồm nét sổ thẳng Phát âm đánh vần tiếng - Phát âm lê - Gv phát âm mẫu(lỡi cong lên chạm lợi) đọc CN + ĐT + nhóm * đánh vần: l - ê - lê đọc CN + ĐT giáo viên ghi bảng lê - GV ghi bảng chi học sinh đọc CN + ĐT + N ? Nêu cấu tạo tiếng lê - Tiếng lê gồm âm ghép lại âm l đứng trước ê đứng sau - Giới thiệu âm h GV phát âm mâuc (miệng há, lưỡi sát h/s đọc ĐT +9 CN+N Giáo án Tiếng việt nhẹ, cong từ họng) + Đánh vần: hè, hờ - e - he huyền hè bảng cho h.s đọc ? Nêu âm đọc tiếng hè đọc CN + ĐT + N h/s đọc CN + ĐT + N - Tiếng gồm âm ghép lại h đứng trước e đứng sau, dấu huyền c đọc ĐT + CN + N Cho h/s đọc Hướng dân chữ viết - Hướng dẫn chữ viết đứng riêng - GV viết mẫu vừa viết vừa nêu quy trình - Chữ l gồm nét , nét khuyết nét móc ngược - Chữ h gồm nét khuyết nét móc đầu (đầu cao li) - Gọi h/s sinh nhắc lại quy trình viết chữ l, h - cho h/s viết bảng GV nhận xét sửa sai cho h/s - GV viết bảng chữ lê, nêu quy trình viết - Cho h/s viết bảng h/s nêu quy trình chữ e , h h/s viết bảng - h/s quan sát - H/s viết bảng Gv uốn nắn sửa sai TIẾT 2: c Luyện tập: Luyện đọc (10') - Chỉ bảng cho h/s đọc tiết - Đọc phát âm l - lê ; h - hè - Đọc từ, tiếng ứng dụng - Đọc câu ứng dụng - Giới thiệu tranh minh họa câu ứng dụng GVNX chung bảng cho h/s đọc câu - h/s đọc tiết ĐT + CN + N ĐT + CN + N - H/s quan sát thảo luận nhóm Giáo án Tiếng việt ứng dụng Gv đọc mẫu: ve ve ve hè GVNX sửa sai Luyện viết (10') - cho h.s mở tập viết viết - GV theo gõi, nhắc nhở uốn nắn cho em 3.Luyện nói (10') - GV cho học sinh quan sát tranh phần luyện nói - Giới thiệu h/s quan sát tranh phần luyện nói le le - Cho h/s đọc tên luyện nói: le le ? Trong tranh em thấy h/s đọc ĐT + CN - h/s viết tập viết - Hs quan sát tranh đọc CN + ĐT + N - Con vịt, ngan bơi ? Hai vật bơi trơng giống gì? - Con vịt, ngan, xiêm - Vịt, ngan người nuôi ao, hồ có lồi vịt sống tự khơng có người chăn gọi vịt - Con vịt trời - Trong tranh le le, le le hình giống vịt trời nhỏ * Trò chơi: - Cho h/s lấy đồ dùng theo lệnh - H/s thực hành ghép chữ gv, h/s ghép thành tiếng l lê ; h - hè GVNX tuyên dương Củng cố - dặn dò (5') - Đọc CN + ĐT + N - Chỉ bảng cho h/s đọc hướng dẫn h.s đọc sgk - H/s đọc sgk nhà làm nội dung sau - Giáo viên nhận xét học ========================= .. .Giáo án Tiếng việt nhẹ, cong từ h ng) + Đánh vần: h , h - e - he huyền h bảng cho h. s đọc ? Nêu âm đọc tiếng h đọc CN + ĐT + N h/ s đọc CN + ĐT + N - Tiếng gồm âm ghép lại h đứng trước... - Gọi h/ s sinh nhắc lại quy trình viết chữ l, h - cho h/ s viết bảng GV nhận xét sửa sai cho h/ s - GV viết bảng chữ lê, nêu quy trình viết - Cho h/ s viết bảng h/ s nêu quy trình chữ e , h h/s viết... ao, h có lồi vịt sống tự khơng có người chăn gọi vịt - Con vịt trời - Trong tranh le le, le le h nh giống vịt trời nhỏ * Trò chơi: - Cho h/ s lấy đồ dùng theo lệnh - H/ s thực h nh ghép chữ gv, h/ s
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 8: Âm L, H, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 8: Âm L, H

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay