Giáo án Tiếng Việt 1 bài 8: Âm L, H

4 33 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 15:06

Giáo án Học vần BÀI : L - H I.Mục tiêu: 1.Kiến thức :Học sinh nhận biết chữ l , h ; tiếng lê, hè 2.Kĩ :Đọc câu ứng dụng : ve ve ve , hè 3.Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung :le le II.Đồ dùng dạy học: -GV: -Tranh minh hoạ có tiếng : lê, hè; câu ứng dụng : ve ve ve , hè -Tranh minh hoạ phần luyện nói : le le -HS: -SGK, tập viết, tập Tiếng việt III.Hoạt động dạy học: Tiết1 1.Khởi động : Ổn định tổ chức 2.Kiểm tra cũ : -Đọc viết : ê, v , bê, ve -Đọc câu ứng dụng : bé vẽ bê -Nhận xét cũ 3.Bài : TaiLieu.VN Page TG Hoạt động GV Hoạt động HS 1.Hoạt động 1: Giới thiệu : +Mục tiêu: +Cách tiến hành :Giới thiệu trực tiếp : Hôm học âm l, h 2.Hoạt động : Dạy chữ ghi âm a.Dạy chữ ghi âm l : +Mục tiêu: nhận biết chữ l âm l +Cách tiến hành : -Nhận diện chữ: Chữ l gồm nét : nét khuyết nét móc ngược Hỏi: Chữ l giống chữ ? -Phát âm đánh vần : l , lê b.Dạy chữ ghi âm h : Thảo luận trả lời: giống chữ b Giống :đều có nét khuyết +Mục tiêu: nhận biết chữ h âm h Khác : chữ b có thêm nét thắt +Cách tiến hành : (Cá nhân- đồng thanh) -Nhận diện chữ: Chữ h gồm nét khuyết nét móc hai đầu Hỏi: Chữ h giống chữ l ? Giống : nét khuyết Khác : h có nét móc hai đầu, l có nét móc ngược -Phát âm đánh vần tiếng : h, hè (C nhân- đ thanh) c.Hướng dẫn viết bảng : +Viết mẫu bảng (Hướng dẫn qui trình đặt ‘bút) +Hướng dẫn viết khơng ngón trỏ TaiLieu.VN Viết bảng : l , h, lê, hè Đọc cnhân, nhóm, bàn, lớp Page d.Hướng dẫn đọc tiếng từ ứng dụng -Đọc lại toàn bảng 3.Hoạt động 3: Củng cố dặn dò Tiết 2: 1.Hoạt động 1: Khởi động : On định tổ chức 2.Hoạt động 2: Bài mới: +Mục tiêu: -Đọc câu ứng dụng : ve ve ve, hè Đọc lại tiết (C nhân- đ thanh) Thảo luận trả lời : ve kêu, hè Đọc thầm phân tích tiếng hè Đọc câu ứng dụng (C nhânđ thanh) : Đọc SGK(C nhân- đ thanh) Tô tập viết : l, h, lê, hè - Phát triển lời nói tự nhiên +Cách tiến hành : a.Luyện đọc: -Treo tranh hỏi : Tranh vẽ ? -Tìm tiếngâm học ( gạch chân : hè) -Hướng dẫn đọc câu ứng dụng : ve ve ve, hè b.Đọc SGK: c.Luyện viết: d.Luyện nói: +Mục tiêu: Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung le le +Cách tiến hành : Hỏi: -Trong tranh em thấy ? Quan sát trả lời -Hai vật bơi trông giống ( vịt, ngang, vịt ? xiêm ) -Vịt, ngan người ni ao, hồ Nhưng có lồi vịt sống tự khơng có nguời chăn, gọi vịt ? TaiLieu.VN ( vịt trời ) Page + Kết luận : Trong tranh le le Con le le hình dáng giống vịt trời nhỏ hơn, có vài nơi nước ta -Giáo dục : Cần bảo vệ vật quí 3.Hoạt động 3:Củng cố dặn dò TaiLieu.VN Page ... có nét khuyết +Mục tiêu: nhận biết chữ h âm h Khác : chữ b có thêm nét thắt +Cách tiến h nh : (Cá nhân- đồng thanh) -Nhận diện chữ: Chữ h gồm nét khuyết nét móc hai đầu H i: Chữ h giống chữ l ?...TG Hoạt động GV Hoạt động HS 1. Hoạt động 1: Giới thiệu : +Mục tiêu: +Cách tiến h nh :Giới thiệu trực tiếp : H m h c âm l, h 2.Hoạt động : Dạy chữ ghi âm a.Dạy chữ ghi âm l : +Mục tiêu: nhận... biết chữ l âm l +Cách tiến h nh : -Nhận diện chữ: Chữ l gồm nét : nét khuyết nét móc ngược H i: Chữ l giống chữ ? -Phát âm đánh vần : l , lê b.Dạy chữ ghi âm h : Thảo luận trả lời: giống chữ b
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 8: Âm L, H, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 8: Âm L, H

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay