Giáo án Tiếng Việt 1 bài 8: Âm L, H

3 25 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 15:06

Giáo án Tiếng việt BÀI : L - H I.Mục tiêu: 1.Kiến thức :Học sinh nhận biết chữ l , h ; tiếng lê, hè 2.Kĩ :Đọc câu ứng dụng : ve ve ve , hè 3.Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung :le le II.Đồ dùng dạy học: -GV: -Tranh minh hoạ có tiếng : lê, hè; câu ứng dụng : ve ve ve , hè -Tranh minh hoạ phần luyện nói : le le -HS: -SGK, tập viết, tập Tiếng việt III.Hoạt động dạy học: Tiết1 1.Khởi động : Oån định tổ chức 2.Kiểm tra cũ : -Đọc viết : ê, v , bê, ve -Đọc câu ứng dụng : bé vẽ bê -Nhận xét cũ 3.Bài : Hoạt động GV Hoạt động HS Giới thiệu :Giới thiệu trực tiếp hôm học âm l-h Hoạt động : Dạy chữ ghi âm l-h -MT:Nhận biết chữ ghi âm l-h,tiếng lê-hè -Cách tiến hành: Đọc lại sơ đồ ↓↑ a.Dạy chữ ghi âm l : -Nhận diện chữ: Chữ l gồm nét : nét khuyết nét móc ngược Hỏi: Chữ l giống chữ ? Giáo án Tiếng việt -Phát âm đánh vần : l , lê b.Dạy chữ ghi âm h : Thảo luận trả lời: giống chữ b +Mục tiêu: nhận biết chữ h âm h Giống :đều có nét khuyết +Cách tiến hành : Khác : chữ b có thêm nét thắt -Nhận diện chữ: Chữ h gồm nét khuyết nét móc hai đầu (Cá nhân- đồng thanh) Hỏi: Chữ h giống chữ l ? Giống : nét khuyết -Phát âm đánh vần tiếng : h, hè Khác : h có nét móc hai đầu, l có nét móc ngược -Đọc lại sơ đồ ↓↑ -Đọc lại sơ đồ (C nhân- đ thanh) Hoạt động 2:Luyện viết -MT:HS viết âm tiếng ứng dụng -Cách tiến hành: Viết bảng : l , h, lê, hè c.Hướng dẫn viết bảng : +Viết mẫu bảng (Hướng dẫn qui trình đặt ‘viết) Hoạt động 3:Hướng dẫn đọc tiếng từ ứng dụng Đọc cá nhân, nhóm, bàn, lớp -MT:HS tiếng ứng dụng -Cách tiến hành:HS đọc GV kết hợp giảng từ -Đọc lại tồn bảng Củng cố dặn dò Tiết 2: Hoạt động 1:Luyên đọc : -MT:Đọc câu ứng dụng:ve ve ve hè -Cách tiến hành: a.Luyên đọc tiết 1: GV chỉnh sữa lỗi phát âm cho HS b.Đọc câu ứng dụng: -Treo tranh hỏi : Tranh vẽ ? -Tìm tiếngâm học ( gạch chân : hè) Đọc lại tiết (C nhân- đ thanh) Thảo luận trả lời : ve kêu, hè Đọc thầm phân tích tiếng hè Đọc câu ứng dụng Giáo án Tiếng việt -Hướng dẫn đọc câu ứng dụng : ve ve ve, hè Đọc SGK(C nhân- đ thanh) c.Đọc sách giáo khoa Hoạt động 2: Luyện viết Tô tập viết : l, h, lê, hè -MT:HS viết âm tiếng vào -Cách tiến hành:HS viết vào theo dòng Hoạt động 3:Luyện nói: +Mục tiêu: Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung le le +Cách tiến hành : Hỏi: -Trong tranh em thấy ? Quan sát trả lời ( vịt, ngang, vịt xiêm ) -Hai vật bơi trơng giống ? -Vịt, ngan người ni ao, hồ Nhưng ( vịt trời ) có lồi vịt sống tự khơng có nguời chăn, gọi vịt ? + Kết luận : Trong tranh le le Con le le hình dáng giống vịt trời nhỏ hơn, có vài nơi nước ta -Giáo dục : Cần bảo vệ vật quí 4:Củng cố dặn ø-Đọc SGK -Nhận xét tuyên dương .. .Giáo án Tiếng việt -Phát âm đánh vần : l , lê b.Dạy chữ ghi âm h : Thảo luận trả lời: giống chữ b +Mục tiêu: nhận biết chữ h âm h Giống :đều có nét khuyết +Cách tiến h nh : Khác : chữ b có thêm... thêm nét thắt -Nhận diện chữ: Chữ h gồm nét khuyết nét móc hai đầu (Cá nhân- đồng thanh) H i: Chữ h giống chữ l ? Giống : nét khuyết -Phát âm đánh vần tiếng : h, h Khác : h có nét móc hai đầu,... ve h -Cách tiến h nh: a.Luyên đọc tiết 1: GV chỉnh sữa lỗi phát âm cho HS b.Đọc câu ứng dụng: -Treo tranh h i : Tranh vẽ ? -Tìm tiếng có âm h c ( gạch chân : h ) Đọc lại tiết (C nhân- đ thanh)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 8: Âm L, H, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 8: Âm L, H

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay