Giáo án Tiếng Việt 1 bài 8: Âm L, H

2 22 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 15:06

Giáo án Học vần BÀI: L - H A.Mục tiêu: 1.Kiến thức :Học sinh nhận biết chữ l , h ; tiếng lê, hè 2.Kĩ :Đọc câu ứng dụng : ve ve ve , hè 3.Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung :le le B.Đồ dùng dạy học: -GV: -Tranh minh hoạ có tiếng : lê, hè; câu ứng dụng : ve ve ve , hè -Tranh minh hoạ phần luyện nói : le le -HS: -SGK, tập viết, tập Tiếng việt C.Hoạt động dạy học: Tiết1 : 35p I.Kiểm tra cũ : - Đọc viết : ê, v , bê, ve - Đọc câu ứng dụng : bé vẽ bê -Nhận xét cũ II.Bài : Hoạt động GV Hoạt động HS Giới thiệu : Dạy chữ ghi âm a.Dạy chữ ghi âm l : -Nhận diện chữ: Chữ l gồm nét : nét khuyết nét móc ngược -Thảo luận trả lời: giống chữ b -Hỏi: Chữ l giống chữ ? + Giống :đều có nét khuyết -Phát âm đánh vần : l , lê + Khác : chữ b có thêm nét thắt b.Dạy chữ ghi âm h : (CN-N-CL) -Nhận diện chữ: Chữ h gồm nét khuyết nét móc hai đầu + Giống : nét khuyết -Hỏi: Chữ h giống chữ l ? + Khác : h có nét móc hai đầu, l TaiLieu.VN Page -Phát âm đánh vần tiếng : h, hè có nét móc ngược c.Hướng dẫn viết bảng : (CN- N- CL) +Viết mẫu bảng (Hướng dẫn qui trình đặt ‘bút) -Viết bảng : l , h, lê, hè +Hướng dẫn viết không ngón trỏ d.Hướng dẫn đọc tiếng từ ứng dụng -Đọc lại tồn bảng -Đọc cá nhân, nhóm, lớp - Củng cố dặn dò Tiết 2: 30p Luyện tập : a.Luyện đọc: -Treo tranh hỏi : Tranh vẽ ? -Tìm tiếngâm học ( gạch chân : hè) -Đọc lại tiết (CN-N-CL) -Hướng dẫn đọc câu ứng dụng : ve ve ve, hè -Thảo luận trả lời : ve kêu, b.Đọc SGK: hè -Đọc thầm phân tích tiếng hè c.Luyện viết:GV uốn nắn hs viết -Đọc câu ứng dụng (CN-N-CL) d.Luyện nói:Hỏi: - Đọc SGK(C nhân- đ thanh) -Trong tranh em thấy ? - Tơ tập viết : l, h, lê, hè -Hai vật bơi trơng giống ? -Vịt, ngan người ni ao, hồ Nhưng có lồi vịt sống tự khơng có nguời chăn, gọi vịt ? -Quan sát trả lời + vịt, ngang, vịt xiêm + Kết luận : Trong tranh le le Con le le hình dáng giống vịt trời nhỏ hơn, có vài nơi nước ta -Giáo dục : Cần bảo vệ vật quí TaiLieu.VN + vịt trời Page ...-Phát âm đánh vần tiếng : h, h có nét móc ngược c .H ớng dẫn viết bảng : (CN- N- CL) +Viết mẫu bảng (H ớng dẫn qui trình đặt ‘bút) -Viết bảng : l , h, lê, h +H ớng dẫn viết khơng ngón trỏ d .H ớng... nói :H i: - Đọc SGK(C nhân- đ thanh) -Trong tranh em thấy ? - Tơ tập viết : l, h, lê, h -Hai vật bơi trông giống ? -Vịt, ngan người ni ao, h Nhưng có lồi vịt sống tự khơng có nguời chăn, gọi vịt ?... dẫn đọc tiếng từ ứng dụng -Đọc lại toàn bảng -Đọc cá nhân, nhóm, lớp - Củng cố dặn dò Tiết 2: 30p Luyện tập : a.Luyện đọc: -Treo tranh h i : Tranh vẽ ? -Tìm tiếng có âm h c ( gạch chân : h ) -Đọc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 8: Âm L, H, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 8: Âm L, H

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay