Giáo án Tiếng Việt 1 bài 9: Âm O, C

5 27 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 15:00

Giáo án Tiếng việt BÀI 9: O - C I Mục đích yêu cầu - Học sinh đọc viết được; O, C, bò, cỏ Đọc câu ứng dụng: bò bê có bó cỏ - PT lời nói tự nhiên theo chủ đề; vó bè II.Đồ dùng dạy học: Giáo viên: - Tranh minh họa từ khóa: bò, cỏ câu ứng dụng - Tranh minh hoạ phần luyện nói Học sinh: - Sách giáo khoa, tập, đồ dùng thực hành lớp III hoạt động dạy học: ổn định tổ chức Kiểm tra cũ - Gọi h/s đọc l, h lê, Đọc CN + ĐT + N - Gọi 2,3 h/s đọc câu ứng dụng sgk, gv đọc cho lớp viết bảng l, h, lê GVNX ghi điểm - h/s viết bảng Dạy (29') TIẾT 1: a Giới thiệu bài: - Giờ học hôm cô dạy em thêm âm O - GV ghi bảng O ? Đó âm gì? - Âm O - GV ghi bảng cho h/s đọc - Đọc CN + ĐT + N b Dạy chữ ghi âm Giới thiệu âm O - Chỉ bảng cho h/s đọc - Phát âm đánh vần tiếng - Đọc CN + ĐT + N Giáo án Tiếng việt Gv gài bảng tiếng mới: bò Nhẩm thầm tiếng ? Nêu cấu tạo tiếngâm ghép lại b đứng trước O đứng sau huyền âm O H/s đọc CN + N + ĐT - Chỉ cho h/s đọc, đánh vần, trơn ? Tranh vẽ - Tranh vẽ bò - Qua tranh ghi bảng tiếng bò Chỉ bảng cho h/s đọc tiếng CN + ĐT + N - Chỉ bảng cho h/s đọc khoá CN + ĐT + N Giới thiệu âm C - Giáo viên giới thiệu âm, tiếng, từ khố C Cỏ ? Âm gì, tiếng Cỏ h/s nhẩm thầm âm C tiếng cỏ Cho h/s đọc đọc CN + ĐT + N ? Nêu cấu tạo tiếng Cỏ gồm âm ghép lại, c đứng trước, o đứng sau, dấu ? âm o - Chỉ bảng cho h/s đọc âm, tiếng, từ đọc CN + ĐT + N - Chỉ bảng cho h/s đọc khoá h/s đọc CN + ĐT + N Hướng dẫn viết Họ, đọc âm âm o, c Giáo án Tiếng việt - GV viết mẫu hướng dẫn h/s nêu cách viết chữ o nét tròn kín cao 2li, chữ c nét cong hở phải (2 li) - h/s viết bảng h/s viết bảng - Cho h/s so sánh âm o c giống nhau: nét cong khác nhau: o cong khép kín c cong hở phải Luyện đọc từ - GV ghi bảng từ ứng dụng h/s nhẩm bo bò bó co cò cọ bảng đọc từ (mỗi h/s từ, tiếng) lớp đọc CN + ĐT + N Củng cố - Học làm gì, có tiếng gì, từ học o có bò, bó gì? c có cò, cỏ - Chỉ bảng cho h/s đọc đọc CN + ĐT TIẾT c Luyện tập: Luyện đọc (5') - Chỉ bảng cho h/s đọc nội dung tiết h/s đọc tiết 1, đọc CN + ĐT + N - GV nhận xét sửa cho h/s Giáo án Tiếng việt Luyện đọc câu ứng dụng (8') - Giới thiệu tranh, hướng dẫn h/s quan sát tranh quan sát tranh, thảo luận ? Tranh vẽ bác nơng dân cho bò, bê ăn Giảng nội dung tranh: bò , bê có cỏ non ăn lúc no nê, bác nơng dân chăm sóc bò bê cẩn thận, bò bê giúp người nơng dân cày bừa - Qua tranh ghi từ ứng dụng: bò bê có bó cỏ h/s nhẩm thầm - Chỉ bảng đọc tiếngâm h/s đọc nhẩm thầm - Chỉ bẩng đọc câu đọc CN + ĐT + N Hướng dẫn viết (10') - Yêu cầu h/s nêu cách viết tưng tiếng h/s nêu cách viết - GV viết mẫu, hướng dẫn h/s viết b đứng trước nối liền với o, dấu huyền - Cho h/s mở tập viết viết h/s viết tập viết - GV thu số Luyện nói (8') Giới thiệu tranh, hướng dẫn h/s quan sát h/s quan sát tranh, thảo luận ? Trong tranh em thấy gì? vó, bè, nhà, cối ? Vó, bè dùng để làm vó, bè dùng để bắt cá ? Vó, bè thường đặt đâu, quê em có Giáo án Tiếng việt vó, bè khơng vó, bè đặt ao, sơng, hồ - Cho h/s đọc chủ đề phần luyện nói đọc CN + ĐT Củng cố dặn dò (4') - Chỉ bảng cho h/s đọc lại đọc CN + ĐT + N - Cho đọc SGK đọc SGK học bài, xem sau - GV nhận xét học =========================== ... bảng tiếng bò Chỉ bảng cho h/s đ c tiếng CN + ĐT + N - Chỉ bảng cho h/s đ c khoá CN + ĐT + N Giới thiệu âm C - Giáo viên giới thiệu âm, tiếng, từ khố C Cỏ ? Âm gì, tiếng C h/s nhẩm thầm âm C tiếng. .. tiếng c Cho h/s đ c đ c CN + ĐT + N ? Nêu c u tạo tiếng C gồm âm ghép lại, c đứng trư c, o đứng sau, dấu ? âm o - Chỉ bảng cho h/s đ c âm, tiếng, từ đ c CN + ĐT + N - Chỉ bảng cho h/s đ c khoá... tiếng) lớp đ c CN + ĐT + N C ng c - H c làm gì, c tiếng gì, từ h c o c bò, bó gì? c có c , c - Chỉ bảng cho h/s đ c đ c CN + ĐT TIẾT c Luyện tập: Luyện đ c (5') - Chỉ bảng cho h/s đ c nội dung
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 9: Âm O, C, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 9: Âm O, C

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay