Giáo án Tiếng Việt 1 bài 9: Âm O, C

3 18 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 14:59

Giáo án Học vần Bài : o - c I.Mục tiêu: 1.Kiến thức :Học sinh nhận biết chữ o, c ; tiếng bò, cỏ 2.Kĩ :Đọc câu ứng dụng : bò bê có bó cỏ 3.Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : vó bè II.Đồ dùng dạy học: -GV: -Tranh minh hoạ có tiếng : bò, cỏ; câu ứng dụng : bò bê có bó cỏ -Tranh minh hoạ phần luyện nói : vó bè -HS: -SGK, tập viết, tập Tiếng việt III.Hoạt động dạy học: Tiết1 1.Khởi động : Ổn định tổ chức 2.Kiểm tra cũ : -Đọc viết : l, h, lê, hè -Đọc câu ứng dụng : ve ve ve, hè -Nhận xét cũ 3.Bài : TG Hoạt động GV Hoạt động HS 1.Hoạt động 1: Giới thiệu : +Mục tiêu: +Cách tiến hành :Giới thiệu trực tiếp : Hôm học âm o, c 2.Hoạt động : Dạy chữ ghi âm a.Dạy chữ ghi âm o: +Mục tiêu: nhận biết chữ o âm o +Cách tiến hành : -Nhận diện chữ: Chữ o gồm nét cong kín Hỏi: Chữ o giống vật ? TaiLieu.VN Thảo luận trả lời: giống Page -Phát âm đánh vần : o, bò bóng bàn, trứng , … +Phát âm : miệng mở rộng, mơi tròn +Đánh vần : (Cá nhân- đồng thanh) b.Dạy chữ ghi âm c: Ghép bìa cài, đánh vần, đọc trơn :bò +Mục tiêu: nhận biết chữ c, âm c +Cách tiến hành : -Nhận diện chữ: Chữ c gồm nét cong hở phải Hỏi : So sánh c o ? Giống : nét cong -Phát âm đánh vần tiếng : o, cỏ +Phát âm : Gốc lưỡi chạm vào vòm mềm bật ra, khơng có tiếng Khác : c có nét cong hở, o có nét cong kín (C nhân- đ thanh) +Đánh vần: c.Hướng dẫn viết bảng : +Viết mẫu bảng (Hướng dẫn qui trình đặt bút) Ghép bìa cài, đánh vần, đọc trơn :cỏ +Hướng dẫn viết khơng ngón trỏ d.Hướng dẫn đọc tiếng từ ứng dụng -Đọc lại toàn bảng Viết bảng : o, c, bò, cỏ 3.Hoạt động 3: Củng cố dặn dò Đọc cnhân, nhóm, bàn, lớp Tiết 2: 1.Hoạt động 1: Khởi động: On định tổ chức 2.Hoạt động 2: Bài mới: +Mục tiêu: -Đọc câu ứng dụng : bò bê có bó cỏ TaiLieu.VN Page - Phát triển lời nói tự nhiên +Cách tiến hành : a.Luyện đọc: -Treo tranh hỏi : Tranh vẽ ? -Tìm tiếngâm học ( gạch chân : bò, bó, cỏ) Đọc lại tiết (C nhânđ thanh) -Hướng dẫn đọc câu ứng dụng : bò bê có bó cỏ.Thảo luận trả lời : bò bê có bó cỏ b.Đọc SGK: c.Luyện viết: d.Luyện nói: +Mục tiêu: Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung vó bè +Cách tiến hành : Hỏi: -Trong tranh em thấy ? -Vó bè dùng làm ? Đọc thầm phân tích tiếng bò, bó, cỏ Đọc câu ứng dụng (C nhân- đthanh) Đọc SGK(C nhân- đ thanh) Tô tập viết : o, c, bó, cỏ -Vó bè thường đặt đâu ? Q hương em có vó bè khơng? -Em biết loại vó bè khác? 3.Hoạt động 3:Củng cố dặn dò TaiLieu.VN Quan sát trả lời Page ... chữ c, âm c +C ch tiến hành : -Nhận diện chữ: Chữ c gồm nét cong hở phải Hỏi : So sánh c o ? Giống : nét cong -Phát âm đánh vần tiếng : o, c +Phát âm : G c lưỡi chạm vào vòm mềm bật ra, khơng c ... dẫn đ c tiếng từ ứng dụng -Đ c lại toàn bảng Viết bảng : o, c, bò, c 3.Hoạt động 3: C ng c dặn dò Đ c cnhân, nhóm, bàn, lớp Tiết 2: 1. Hoạt động 1: Khởi động: On định tổ ch c 2.Hoạt động 2: Bài. .. khơng c tiếng Kh c : c có nét cong hở, o c nét cong kín (C nhân- đ thanh) +Đánh vần: c. Hướng dẫn viết bảng : +Viết mẫu bảng (Hướng dẫn qui trình đặt bút) Ghép bìa c i, đánh vần, đ c trơn :c +Hướng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 9: Âm O, C, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 9: Âm O, C

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay