Giáo án Tiếng Việt 1 bài 9: Âm O, C

3 9 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 14:59

GIÁO ÁN HỌC VẦN BÀI 9: O, C I Mục tiêu: - Đọc đợc: o,c, bò, cỏ; từ câu ứng dụng - Viết đợc: o,c, bò, cỏ - Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề: bờ hồ II.Đồ dùng dạy học : - Tranh minh họa từ khóa: , bò, cỏ - Tranh minh họa câu ứng dụng, phần luyện nói - Bộ ghép chữ Tiếng Việt III Các hoạt động dạy học: Nội dung - Thời gian Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Kiểm tra cũ ( - Đọc viết: l, h,lê, hè phút): - Gọi HS đọc câu ứng dụng - HS Bài mới: - Âm o giống gì? - Giống trứng HĐ1: Dạy chữ ghi âm (15phút) Con chữ o có nét cong tròn khép kín * Dạy âm o, bò - u cầu HS lấy âm o - GV - HS lấy âm o nhận xét - HS đọc - GV đọc mẫu- hướng dẫn - HS đọc - Yêu cầu ghép thêm âm b, dấu huyền để có tiếng - GV - HS ghép nhận xét, đọc mẫu - HS đọc - u cầu phân tích tiếng bò * Dạy âm c, cỏ TaiLieu.VN ? Ta vừa học âm gì? Yêu cầu đọc lại - 3- em đọc Page * Giải lao ( Tương tự âm o, bò) HĐ2: Luyện viết( 7- phút) * Hướng dẫn viết o, bò - GV viết mẫu- hướng dẫn lưu ý HS viết chữ bò: Từ điểm - HS viết lên không dừng bút chữ b lia bút sang trung, quan sát điểm đặt bút chữ o để viết chữ o Dấu huyền đặt âm o - Luyện viết bảng o, bò - GV uốn nắn, giúp đỡ HS - Nhận xét * Hướng dẫn viết c, cỏ - Yêu cầu HS so sánh chữ c với chữ o HĐ3: Đọc tiếng ứng dụng ( 7-8 phút) - Gv hướng dẫn quy trình tương - Giống nhau: nét cong tự viết chữ o, bò - Khác nhau: c có nét - Gọi HS đọc bảng: cong hở, o có nét cong bo, bò, bó kín co, cò, cọ - HS đọc cá nhân 1-2 em - Gọi HS giỏi nhận biết HS lắng nghe nghĩa số từ ngữ thơng dụng qua tranh( hình) minh họa 6- HS đọc SGK) - GV bổ sung- Gọi HS đọc - HS trả lời kết hợp đọc HĐ4: Củng cố ( kết hợp phân tích cấu tạo tồn tiếng 3- phút) - Hơm ta vừa học âm mới, tiếng mới? Tiết Nội dung - Thời gian Hoạt động Thầy Hoạt động Trò HĐ1: Luyện đọc * Gọi HS đọc toàn bảng - HT : Cá nhân, nhóm lớp TaiLieu.VN Page ( 10 phút) ( GV lưu ý HS đọc yếu) * Luyện đọc câu ứng dụng: “bò bê có bó cỏ” - GV đưa tranh vẽ yêu cầu HS quan sát để trả lời: + Tranh vẽ gì? + Tranh vẽ cảnh người cho bò bê ăn - Gọi HS luyện đọc câu ứng bó cỏ dụng - HS lắng nghe cách đọc - GV đọc mẫu câu ứng dụng - Yêu cầu HS luyện viết bó,cỏ Tập viết (GV theo dõi, uốn nắn HS ) HĐ2: Luyện viết ( 10 phút) - GV đưa tranh vẽ hỏi: o,c, - HT : Cá nhân, nhóm lớp - HS luyện viết + Trong tranh em thấy gì? + Vó bè dùng để làm gì? * Giải lao + Vó bè thường đặt đâu? - HS đọc tên luyện nói HĐ3: Luyện nói + Quê em có vó bè khơng? - HS quan sát tranh trả ( 8phút) ( GV giới thiệu thêm vó bè lời HĐ4: Trò chơi( số loại vó khác để HS phút) nắm - Thi tìm tiếngâm mới? HĐ5: Củng cố- - Gọi HS đọc tiếng Dặn dò( 3- phút) - Gọi HS đọc toàn - Nhận xét học TaiLieu.VN - HT : Theo nhóm - 3-4 HS đọc - HS đọc Page ... trình tương - Giống nhau: nét cong tự viết chữ o, bò - Kh c nhau: c có nét - Gọi HS đ c bảng: cong hở, o c nét cong bo, bò, bó kín co, c , c - HS đ c cá nhân 1- 2 em - Gọi HS giỏi nhận biết... điểm đặt bút chữ o để viết chữ o Dấu huyền đặt âm o - Luyện viết bảng o, bò - GV uốn nắn, giúp đỡ HS - Nhận xét * Hướng dẫn viết c, c - Yêu c u HS so sánh chữ c với chữ o HĐ3: Đ c tiếng ứng dụng... + Tranh vẽ gì? + Tranh vẽ c nh người cho bò bê ăn - Gọi HS luyện đ c câu ứng bó c dụng - HS lắng nghe c ch đ c - GV đ c mẫu c u ứng dụng - Yêu c u HS luyện viết bó ,c Tập viết (GV theo dõi,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 9: Âm O, C, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 9: Âm O, C

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay