Giáo án Tiếng Việt 1 bài 9: Âm O, C

3 6 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 14:59

Giáo án Tiếng việt BÀI : O - C I.Mục tiêu: 1.Kiến thức : Học sinh nhận biết chữ o, c ; tiếng bò, cỏ 2.Kĩ : Đọc câu ứng dụng : bò bê có bó cỏ 3.Thái độ : Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : vó bè II.Đồ dùng dạy học: -GV: -Tranh minh hoạ có tiếng : bò, cỏ; câu ứng dụng : bò bê có bó cỏ -Tranh minh hoạ phần luyện nói : vó bè -HS: -SGK, tập viết, tập Tiếng việt III.Hoạt động dạy học: Tiết1 1.Khởi động : Oån định tổ chức 2.Kiểm tra cũ : -Đọc viết : l, h, lê, hè -Đọc câu ứng dụng : ve ve ve, hè -Nhận xét cũ 3.Bài : Hoạt động GV Hoạt động HS Giới thiệu :Giới thiệu trực tiếp hôm học âm o-c Hoạt động : Dạy chữ ghi âm o-c -MT:Nhận biết chữ o-c tiếng bò-cỏ -Cách tiến hành : a.Dạy chữ ghi âm o -Nhận diện chữ: Chữ o gồm nét cong kín Hỏi: Chữ o giống vật ? -Phát âm đánh vần : o, bò Thảo luận trả lời: giống bóng bàn, trứng , … Giáo án Tiếng việt -Đọc lại sơ đồ  (Cá nhân- đồng thanh) b.Dạy chữ ghi âm c: Ghép bìa cài, đánh vần, đọc trơn :bò -Nhận diện chữ: Chữ c gồm nét cong hở phải Hỏi : So sánh c o ? Giống : nét cong -Phát âm đánh vần tiếng : o, cỏ Khác : c có nét cong hở, o có nét cong kín -Đọc lại sơ đồ  -Đọc lại sơ đồ (C nhân- đ thanh) Ghép bìa cài, đánh vần, đọc trơn :cỏ Viết bảng : o, c, bò, cỏ Hoạt động2:Luyện viết -MT:HS viết âm tiếng vừa học -Cách tiến hành: c.Hướng dẫn viết bảng : +Viết mẫu bảng (Hướng dẫn qui trình đặt viết) Hoạt động 3:Hướng dẫn đọc tiếng từ ứng dụng -MT:HS đọc tiếng ứng dụng có ơ-ơ -Cách tiến hành:HS đọc GV kết hợp giảng từ -Đọc sơ đồ -Đọc lại tồn bảng Củng cố dặn dò Đọc cá nhân, nhóm, bàn, lớp Tiết 2: Hoạt động 1: Luyện đọc -MT: Đọc câu ứng dụng : bò bê có bó cỏ -Cách tiến hành :Đọc tiết GV chỉnh sữa lỗi phát âm Đọc lại tiết (C nhân- đ thanh) Thảo luận trả lời : bò bê có bó Giáo án Tiếng việt -Treo tranh hỏi : Tranh vẽ ? -Tìm tiếngâm học ( gạch chân : bò, bó, cỏ) cỏ Đọc thầm phân tích tiếng bò, bó, cỏ Đọc câu ứng dụng (C nhân-Hướng dẫn đọc câu ứng dụng : bò bê có bó cỏ.đthanh) Hoạt động 2:Luyện viết: Đọc SGK(C nhân- đ thanh) -Mục tiêu: HS viết âm tiếng ứng dụng vào +Cách tiến hành :GV hướng dẩn HS viết theo dòng Tơ tập viết : o, c, bó, cỏ Hoạt động3:Luyện nói -MT:Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung vó bè Hỏi: -Trong tranh em thấy ? -Vó bè dùng làm ? -Vó bè thường đặt đâu ? Q hương em có vó bè khơng? -Em biết loại vó bè khác? 4:Củng cố dặn dò -Đọc SGK -Nhận xét tuyên dương Quan sát trả lời ... cong -Phát âm đánh vần tiếng : o, c Kh c : c có nét cong hở, o c nét cong kín -Đ c lại sơ đồ  -Đ c lại sơ đồ (C nhân- đ thanh) Ghép bìa c i, đánh vần, đ c trơn :c Viết bảng : o, c, bò, c .. .Giáo án Tiếng việt -Đ c lại sơ đồ  (C nhân- đồng thanh) b.Dạy chữ ghi âm c: Ghép bìa c i, đánh vần, đ c trơn :bò -Nhận diện chữ: Chữ c gồm nét cong hở phải Hỏi : So sánh c o ? Giống... GV chỉnh sữa lỗi phát âm Đ c lại tiết (C nhân- đ thanh) Thảo luận trả lời : bò bê c bó Giáo án Tiếng việt -Treo tranh hỏi : Tranh vẽ ? -Tìm tiếng c âm h c ( gạch chân : bò, bó, c ) c Đ c thầm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 9: Âm O, C, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 9: Âm O, C

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay