Giáo án Tiếng Việt 1 bài 9: Âm O, C

4 11 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 14:59

Giáo án Tiếng việt Bài 9: o - c I MỤC TIÊU: - Học sinh đọc viết được: o, c , bò, cỏ tiếng ứng dụng - Viết : o, c, bò, cỏ - Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề : vó bè II CHUẨN BÒ: - Bộ đồ dùng HVTH lớp - Tranh minh họa từ khóa: bò, cỏ - Tranh minh họa câu ứng dụng phần luyện nói III CÁC HOẠT ÑỘNG DẠY – HỌC: Tiết Hoạt động Giáo viên Ổn định: Hoạt ñộng học sinh - Hát vui Kiểm tra cũ: - Cho lớp viết bảng tiếng lê, hè học sinh lên bảng viết - Giáo viên nhận xét, cho điểm - Lớp viết bảng con, học sinh viết bảng lớp - Lớp nhận xét - Gọi – học sinh đọc từ, câu ứng dụng - Giáo viên nhận xét, cho điểm Bài mới: a Giới thiệu bài: Hôm học tiếp âm nữa: âm o, âm c - – học sinh đọc - Giáo viên ghi bảng b Bài học: * Dạy âm o: - Vài học sinh nhắc lại - Cho học sinh đọc âm o - Âm o giống vật gì? O-C Page Giáo án Tiếng việt - Cho học sinh ghép âm o - Nhận xét cho học sinh đọc cá nhân, lớp - Chữa lỗi phát âm cho học sinh - Để tiếng bò ta ghép thêm âm dấu gì? - Học sinh đọc: âm o - Âm o giống trứng gà - Nhận xét cho học sinh đọc cá nhân, lớp - Học sinh ghép âm o - Chữa lỗi phát âm cho học sinh - Tranh vẽ gì? - Học sinh đọc cá nhân, lớp - Vậy tiếng ứng dụng bò - Cho học sinh đọc: o ; bờ – o – bo – huyền - Để tiếng bò ta ghép thêm âm b – bò; bò trước âm o dấu huyền o Học sinh - Chữa lỗi phát âm cho học sinh ghép tiếng bò * Dạy âm c (Quy trình tương tự) - Cho học sinh ghép đọc âm c - Học sinh đọc cá nhân, lớp (bờ – o – bo – huyền – bò) - Để tiếng cỏ ta ghép thêm âm dấu gì? - Con bò - Chữa lỗi phát âm cho học sinh * Hướng dẫn học sinh viết: o, bò, c, cỏ - Giáo viên viết mẫu hướng dẫn quy trình viết - Học sinh đọc cá nhân, lớp - Lưu ý nét nối gữa chữ - Cho học sinh viết bảng - Theo dõi giúp đỡ học sinh - Học sinh ghép đọc âm c - Nhận xét – Tuyên dương em viết đúng, đẹp - Để tiếng cỏ ghép thêm âm o sau âm c dấu hỏi o Học sinh ghép đọc * Đọc tiếng ứng dụng: - Cho học sinh đọc cá nhân, lớp Chữa lỗi phát âm cho học sinh O-C Page Giáo án Tiếng việt - Giáo viên đọc mẫu - Học sinh theo dõi - Cho – học sinh đọc - Học sinh viết bảng - Học sinh đọc - Học sinh đọc cá nhân, lớp - – học sinh đọc Tiết Luyện tập: a Luyện đọc: Cho học sinh đọc lại - Học sinh đọc cá nhân, nhóm, lớp tiết cá nhân, nhóm, lớp - Chữa lỗi phát âm cho học sinh * Hướng dẫn học sinh đọc câu ứng dụng: - Tranh vẽ gì? - Vẽ người, bò, bó cỏ - Để hiểu rõ đọc câu ứng dụng - Cho học sinh đọc cá nhân, lớp - Giáo viên đọc mẫu O-C - Học sinh đọc cá nhân, lớp Page Giáo án Tiếng việt - Cho – học sinh đọc - – học sinh đọc b Luyện viết: - Giáo viên hướng dẫn viết vào tập viết - Học sinh theo dõi - Cho học sinh viết vào tập viết - Theo dõi giúp đỡ học sinh - Học sinh viết vào tập viết - Chấm 1/3 nhận xét c Luyện nói: - Cho học sinh quan sát tranh trả lời câu hỏi - Học sinh quan sát tranh trả lời câu hỏi + Trong tranh em thấy gì? + Vó dùng để bắt cá + Vó dùng để làm gì? + Bè dùng để chở người qua sơng + Bè dùng để làm gì? + Vó, bè thường đặt sơng + Vó, bè thường đặt đâu? + Chài, lưới, lú + Vó, bè, người, cây, nhà + Em biết loại bắt cá khác? Củng cố, dặn dò: - Giáo viên bảng cho học sinh đọc - Học sinh đọc - Nhận xét tiết học, tuyên dương - Về học lại xem trước 10: ô -ơ Bổ sung: O-C Page ... ghép đ c * Đ c tiếng ứng dụng: - Cho h c sinh đ c cá nhân, lớp Chữa lỗi phát âm cho h c sinh O -C Page Giáo án Tiếng việt - Giáo viên đ c mẫu - H c sinh theo dõi - Cho – h c sinh đ c - H c sinh viết.. .Giáo án Tiếng việt - Cho h c sinh ghép âm o - Nhận xét cho h c sinh đ c cá nhân, lớp - Chữa lỗi phát âm cho h c sinh - Để tiếng bò ta ghép thêm âm dấu gì? - H c sinh đ c: âm o - Âm o giống... tiếng bò ta ghép thêm âm b – bò; bò trư c âm o dấu huyền o H c sinh - Chữa lỗi phát âm cho h c sinh ghép tiếng bò * Dạy âm c (Quy trình tương tự) - Cho h c sinh ghép đ c âm c - H c sinh đ c cá
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 9: Âm O, C, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 9: Âm O, C

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay