Giáo án Tiếng Việt 1 bài 10: Âm Ô, Ơ

6 8 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 14:53

Giáo án Tiếng việt BÀI 10: Ô - Ơ A Mục đích yêu cầu: - H.s đọc viết ơ, ơ, cò, cờ - Đọc câu ứng dụng bé có vẽ - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề, bờ hồ B Đồ dùng dạy học: Giáo viên: Tranh minh hoạ phần luyện nói : thực hành Học sinh: Sách giáo khoa, tập viết, thực hành C Các hoạt động dạy học: I ổn định tổ chức: (1') II Kiểm tra cũ: (5') - H/s đọc sgk CN + N + ĐT - Gọi h/s đọc câu ứng dụng sgk - Viết bảng : C, O, cọ , bó - H.s viết bảng - GV nhận xét ghi điểm III Bài mới: TIẾT 1: Giới thiệu bài: Tiết học hôm cô dạy âm âm Ô Nhận diện chữ? - Chữ Ơ có cấu tạo nột nét cong khép kín giống O thêm dấu mũ phát âm Ơ (miệng mở hẹp O, tròn) - Chỉ bảng cho h/s đọc - Đọc CN + ĐT + nhóm - Hơm trước đọc âm C cô - H/s nhẩm thảo luận , tiếngGiáo án Tiếng việt ghép âm C với O tiếng tiếng gì? - Giáo viên ghi bảng : Cô ? Nêu cấu tạo tiếng Cô - Gồm âm ghép lại âm C đứng trước, âm Ô đứng sau - Cho h.s đánh vần - Đọc CN + ĐT + N - Giới thiệu tranh cho h.s quan sát tranh - H.s quan sát tranh ? Tranh vẽ gì? - Cơ giáo cho em tập viết - GV giảng rút tiếng Cô - Đọc CN + ĐT + N - Chỉ bảng cho h/s đọc tiếng Cơ (từ khố) - Đọc CN + ĐT + N - Giới thiệu âm chữ Ơ - Đọc CN + ĐT + N - GV ghi bảng Ơ - Giảng chữ Ơ giống chữ O nét cong khép kín thêm dấu phần phía bên phải - Chỉ bảng cho h./s đọc - Đọc CN + N + ĐT - Cả lớp dùng bảng gài ghép âm C với Ơ tiếng - H/s dùng bảng gài ghép : Cờ ? Chúng ta ghép tiếng - GV ghi bảng Cờ - Cho h/s đọc - Đọc CN + N +ĐT ? Nêu cấu tạo tiếng Cờ - Tiếng gồm âm ghép lại, âm C trước, âm Ơ sau, dấu huyền Ơ - GV bảng h/s đọc - Đọc CN + N +ĐT - Giảng tranh (vật thật) - H/s quan sát cờ Giáo án Tiếng việt ? Trên tay cầm - Lá cờ - Lá cờ tổ quốc làm vải màu đỏ, có ngơi vàng cánh, thường treo vào ngày lễ tết, thứ đầu tuần trường ta học tiết chào cờ - GV ghi bảng Cờ - Chỉ bảng h/s đọc trơn - CN + N + ĐT - Chỉ bảng cho h/s đọc lại khoá - CN + N + ĐT Đọc tiếng ứng dụng - GV ghi bảng Hố Hồ Hổ Bơ Bờ - H/s nhẩm Bở - Chỉ bảng cho h/s đọc nhẩm, gạch chân âm học - H/s đọc nhẩm lên bảng gạch chân - Cho h/s phát âm - H/s đọc CN + ĐT + N - Chỉ cho h/s đọc trơn tiếng theo thứ tự không theo thứ tự - Đọc CN + ĐT + N - Chỉ bảng đọc toàn bảng lớp - Đọc CN + ĐT + N Hướng dẫn viết - GV viết mẫu nêu quy trình viết chữ Chữ Ơ cao li viết giống chữ O thêm dấu mũ O - H/s quan sát - H/s quan sát, nêu lại quy trình Giáo án Tiếng việt - Chữ Ơ cao li viết giống O thêm dấu bên phải - Cho h/s viết bảng - H/s viết bảng - GV quan sát uốn nắn, sửa sai cho h/s - Hướng dẫn h/s viết chữ Cô Cờ - GV viết mẫu nêu quy trình viết - H/s viết bảng - H/s viết bảng - GV nhận xét, sửa Củng cố - Cô dạy âm - âm Ơ, Ơ - Gọi h/s đọc - Đọc CN TIẾT 2: IV Luyện tập Luyện đọc: (10') - Chỉ bảng cho h/s đọc lại tiết - H/s đọc bảng, lớp đọc CN + ĐT + N - Đọc câu ứng dụng: gthiệu câu ứng dụng - H/s quan sát tranh SGK thảo luận ? Tranh vẽ - Tranh vẽ bé Giáo án Tiếng việt ? Bé làm gi ? Tauy bé cầm gi - Bé vẽ - Cầm bút vẽ, bàn có hộp màu vẽ - Qua tranh rút câu ứng dụng - Bé có vẽ - Bé tập vẽ, bàn có hộp màu, tay bé cầm bút vẽ vẽ - GV bảng chữ cho h/s đọc - Đọc CN + N + ĐT - Chỉ bảng cho h/s đọc trơn câu - Đọc CN + N + ĐT Luyện viết (8') - Hướng dẫn h/s viết tập viết - H/s viết tập viết - GV quan sát uốn nắn - Thu số chấm, nhận xét Luyện nói (10') - H/s quan sát tranh SGK - H/s quan sát thảo luận - Cho h/s đọc luyện nói Bờ hồ - CN đọc ? Ta thấy tranh - Thấy cối, đường ? Các bạn nhỏ đâu - Các bạn nhỏ đường ? Thấy bên cạnh hàng - Ghế ngồi bóng nước xanh ? Bờ hồ tranh dùng vào việc ? Nơi em có hồ khơng - Nơi nghỉ ngơi, vui chơi sau làm việc - H/s trả lời - Bờ hồ nơi vui chơi, nghỉ ngơi sau làm việc, hồ khoảng nước rộng, phẳng xung quanh có bờ, nơi có ao suối * Trò chơi: dùng thực hành ghép âm - H/s ghép âm thành tiếng Giáo án Tiếng việt - GV nhận xét, tuyên dương V Củng cố, dặn dò (7') - Chỉ bảng cho h/s đọc - CN + ĐT + N - Hướng dẫn đọc SGK - H/s đọc SGK - Gv nhận xét học - Về hcọ bài, xem sau .. .Giáo án Tiếng việt ghép âm C với O tiếng tiếng gì? - Giáo viên ghi bảng : Cô ? Nêu cấu tạo tiếng Cô - Gồm âm ghép lại âm C đứng trước, âm Ô đứng sau - Cho h.s đánh vần - Đọc CN... ? Nơi em có hồ không - Nơi nghỉ ngơi, vui chơi sau làm việc - H/s trả lời - Bờ hồ nơi vui chơi, nghỉ ngơi sau làm việc, hồ khoảng nước rộng, phẳng xung quanh có bờ, nơi có ao suối * Trò chơi:... gài ghép : Cờ ? Chúng ta ghép tiếng - GV ghi bảng Cờ - Cho h/s đọc - Đọc CN + N +ĐT ? Nêu cấu tạo tiếng Cờ - Tiếng gồm âm ghép lại, âm C trước, âm Ơ sau, dấu huyền Ơ - GV bảng h/s đọc - Đọc CN
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 10: Âm Ô, Ơ, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 10: Âm Ô, Ơ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay