Giáo án Tiếng Việt 1 bài 10: Âm Ô, Ơ

3 7 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 14:53

Giáo án Học vần BÀI: Ô - Ơ I.Mục tiêu: 1.Kiến thức :Học sinh nhận biết chữ ô, ; tiếng cô, cờ 2.Kĩ :Đọc câu ứng dụng : bé có vẽ 3.Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : bờ hồ II.Đồ dùng dạy học: -GV: -Tranh minh hoạ có tiếng : cô, cờ ; câu ứng dụng : bé có vẽ -Tranh minh hoạ phần luyện nói : bờ hồ -HS: -SGK, tập viết, tập Tiếng việt III.Hoạt động dạy học: Tiết 1.Khởi động : On định tổ chức 2.Kiểm tra cũ : -Đọc viết : o, c, bò, cỏ -Đọc câu ứng dụng : bò bê có bó cỏ -Nhận xét cũ 3.Bài : TG Hoạt động GV Hoạt động HS 1.Hoạt động 1: Giới thiệu : +Mục tiêu: +Cách tiến hành : Giới thiệu trực tiếp : Hôm học âm ô, 2.Hoạt động : Dạy chữ ghi âm a.Dạy chữ ghi âm ô: +Mục tiêu: nhận biết chữ ô âm ô +Cách tiến hành : -Nhận diện chữ: Chữ ô gồm chữ o dấu TaiLieu.VN Page mũ Thảo luận trả lời: Hỏi : So sánh ô o ? Giống : chữ o Khác : có thêm dấu mũ -Phát âm đánh vần : ô, cô (Cá nhân- đồng thanh) +Phát âm : miệng mở hẹp o, mơi tròn Ghép bìa cài, đánh vần, đọc trơn :cô +Đánh vần : b.Dạy chữ ghi âm : +Mục tiêu: nhận biết chữ ơ, âm +Cách tiến hành : -Nhận diện chữ: Chữ gồm chữ o nét râu Giống : có chữ o Hỏi : So sánh o ? Khác :ơ có thêm dấu râu phía bên phải -Phát âm đánh vần tiếng : ơ, cờ (C nhân- đ thanh) +Phát âm : Miệng mở trung bình, mơi khơng tròn Ghép bìa cài, đánh vần, đọc trơn :cỏ +Đánh vần: c.Hướng dẫn viết bảng : +Viết mẫu bảng (Hướng dẫn qui trình đặt bút) +Hướng dẫn viết khơng ngón trỏ d.Hướng dẫn đọc tiếng từ ứng dụng: hô, hồ, hổ, bơ, bờ, bở Viết bảng : ô, ơ, cơ, cờ Đọc cá nhân, nhóm, bàn, lớp -Đọc lại toàn bảng 3.Hoạt động 3: Củng cố dặn dò TaiLieu.VN Page Tiết 2: 1.Hoạt động 1: Khởi động: On định tổ chức 2.Hoạt động 2: Bài mới: +Mục tiêu: -Đọc câu ứng dụng :bé có vẽ - Phát triển lời nói tự nhiên +Cách tiến hành : Đọc lại tiết (C nhân- đ thanh) a.Luyện đọc: Thảo luận trả lời : bé có -Treo tranh hỏi : Tranh vẽ ? vẽ -Tìm tiếngâm học ( gạch chân :vở) Đọc thầm phân tích tiếng -Hướng dẫn đọc câu ứng dụng : bé có Đọc câu ứng dụng (C nhân- đ vẽ thanh) : b.Đọc SGK: Đọc SGK(C nhân- đ thanh) c.Luyện viết: Tô tập viết : ơ, ơ, cơ, cờ d.Luyện nói: +Mục tiêu: Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung bờ hồ +Cách tiến hành : Hỏi: -Trong tranh em thấy ? -Cảnh tranh nói mùa nào? Tại em biết ? Quan sát trả lời -Bờ hồ tranh dùng vào việc ? + Kết luận : Bờ hồ nơi nghỉ ngơi , vui chơi sau làm việc 3.Hoạt động 3: Củng cố dặn dò TaiLieu.VN Page ... Hỏi : So sánh ô o ? Giống : chữ o Khác : ô có thêm dấu mũ -Phát âm đánh vần : ô, cô (Cá nhân- đồng thanh) +Phát âm : miệng mở hẹp o, mơi tròn Ghép bìa cài, đánh vần, đọc trơn :cô +Đánh vần :... ghi âm : +Mục tiêu: nhận biết chữ ơ, âm +Cách tiến hành : -Nhận diện chữ: Chữ gồm chữ o nét râu Giống : có chữ o Hỏi : So sánh o ? Khác :ơ có thêm dấu râu phía bên phải -Phát âm đánh vần tiếng. .. phía bên phải -Phát âm đánh vần tiếng : ơ, cờ (C nhân- đ thanh) +Phát âm : Miệng mở trung bình, mơi khơng tròn Ghép bìa cài, đánh vần, đọc trơn :cỏ +Đánh vần: c.Hướng dẫn viết bảng : +Viết mẫu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 10: Âm Ô, Ơ, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 10: Âm Ô, Ơ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay