Giáo án Tiếng Việt 1 bài 10: Âm Ô, Ơ

4 9 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 14:53

GIÁO ÁN HỌC VẦN BÀI 10: Ô, Ơ I Mục tiêu: - Đọc được: ô, ơ, cô, cờ; từ câu ứng dụng - Viết được: ô, ơ, cô, cờ - Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề: bờ hồ II.Đồ dùng dạy học : - Tranh minh họa từ khóa: cơ, cờ - Tranh minh họa câu ứng dụng, phần luyện nói - Bộ ghép chữ Tiếng Việt III Các hoạt động dạy học: Nội dung - Thời gian Hoạt động Thầy Kiểm tra cũ ( - Đọc viết: o, c, bò, cỏ phút): - Gọi HS đọc câu ứng dụng Bài mới: Hoạt động Trò - HS - HS đọc HĐ1: Dạy chữ ghi âm (15phút) - Yêu cầu HS so sánh âm ô với - Giống âm oở nét cong âm o học? kín * Dạy âm ơ, - Khác : có thêm dấu - Yêu cầu HS lấy âm ô - GV mũ chữ o nhận xét - HS lấy âm ô - GV đọc mẫu- hướng dẫn - Yêu cầu ghép thêm âm c để có - HS đọc tiếng - GV nhận xét, đọc - HS ghép mẫu - HS đọc - u cầu phân tích tiếng * Dạy âm ơ, cờ * Giải lao TaiLieu.VN ? Ta vừa học âm gì? Yêu cầu đọc lại - 3- em đọc Page HĐ2: Luyện viết( 7- phút) ( Tương tự âm ô, cô) * Hướng dẫn viết ô, cô - Giống chữ o - Viết âm ta viết giống chữ - HS viết lên không học? trung, quan sát GV hướng dẫn thêm: Sau viết xong chữ o, từ điểm dừng bút chữ o lia bút sang phía trái viết nét gấp khúc từ trái qua phải Hai chân dấu mũ không chạm vào đầu chữ o, vị trí dấu mũ ơli thứ ba từ lên - GV viết mẫu- hướng dẫn lưu ý - Luyện viết bảng ô, HS viết chữ cô: Điểm dừng cô bút chữ c cao chút - GV uốn nắn, giúp đỡ HS - Nhận xét * Hướng dẫn viết ơ, cờ - Giống nhau: có - Yêu cầu HS so sánh chữ với nét cong kín chữ - Khác nhau: có dấu phụ nhỏ phía phải HĐ3: Đọc tiếng ứng dụng ( 7-8 phút) - Gv hướng dẫn quy trình tương tự viết chữ ô, cô - Gọi HS đọc bảng - HS đọc cá nhân 1-2 em - Gọi HS giỏi nhận biết nghĩa số từ ngữ thông dụng - HS lắng nghe qua tranh( hình) minh họa SGK) - GV bổ sung- Gọi HS đọc HĐ4: Củng cố ( kết hợp phân tích cấu tạo - 6- HS đọc tiếng 3- phút) TaiLieu.VN Page - Hôm ta vừa học âm mới, - HS trả lời kết hợp đọc tiếng mới? tồn Tiết Nội dung - Thời gian Hoạt động Thầy Hoạt động Trò HĐ1: Luyện đọc * Gọi HS đọc toàn bảng - HT : Cá nhân, nhóm lớp ( 10 phút) ( GV lưu ý HS đọc yếu) * Luyện đọc câu ứng dụng: “bé có vẽ” - GV đưa tranh vẽ yêu cầu HS quan sát để trả lời: + Tranh vẽ gì? - GV đọc mẫu câu ứng dụng + Tranh vẽ em bé cầm cũ - HS lắng nghe cách đọc - Gọi HS luyện đọc câu ứng - HT : Cá nhân, nhóm lớp dụng HĐ2: Luyện viết - Yêu cầu HS luyện viết ô, cô, ơ, - HS luyện viết ( 10 phút) cờ Tập viết.( GV theo dõi, uốn nắn HS ) * Giải lao - GV đưa tranh vẽ hỏi: HĐ3: Luyện nói + Trong tranh em thấy gì? ( 8phút) + Hai vật bơi giống gì? - HS đọc tên luyện nói - HS quan sát tranh trả + Ba mẹ dạo chơi lời đâu? + Các bạn nhỏ + Các bạn nhỏ có thích chơi mẹ dắt dạo chơi bờ hồ không? + Dạo chơi bờ hồ + Cảnh tranh vẽ vào mùa nào? + Chỗ em có bờ hồ khơng? Bờ HT : Theo nhóm HĐ4: Trò chơi( hồ dùng vào việc gì? phút) - Thi tìm tiếngâm mới? TaiLieu.VN Page HĐ5: Củng cố- - Gọi HS đọc tiếng Dặn dò( 3- phút) - Gọi HS đọc tồn - Nhận xét học TaiLieu.VN - 3-4 HS đọc - HS đọc Page ...HĐ2: Luyện viết( 7- phút) ( Tương tự âm ô, cô) * Hướng dẫn viết ô, cô - Giống chữ o - Viết âm ô ta viết giống chữ - HS viết lên khơng học? trung, quan sát GV hướng dẫn thêm: Sau... dạo chơi lời đâu? + Các bạn nhỏ + Các bạn nhỏ có thích chơi mẹ dắt dạo chơi bờ hồ không? + Dạo chơi bờ hồ + Cảnh tranh vẽ vào mùa nào? + Chỗ em có bờ hồ khơng? Bờ HT : Theo nhóm HĐ4: Trò chơi(... luyện viết ô, cô, ơ, - HS luyện viết ( 10 phút) cờ Tập viết.( GV theo dõi, uốn nắn HS ) * Giải lao - GV đưa tranh vẽ hỏi: HĐ3: Luyện nói + Trong tranh em thấy gì? ( 8phút) + Hai vật bơi giống gì?
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 10: Âm Ô, Ơ, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 10: Âm Ô, Ơ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay