Giáo án Tiếng Việt 1 bài 10: Âm Ô, Ơ

3 8 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 14:53

Giáo án Tiếng việt BÀI 10: Ô - Ơ I.Mục tiêu: 1.Kiến thức :Học sinh nhận biết chữ ô, ; tiếng cô, cờ 2.Kĩ :Đọc câu ứng dụng : bé có vẽ 3.Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : bờ hồ II.Đồ dùng dạy học: -GV: -Tranh minh hoạ có tiếng : cơ, cờ ; câu ứng dụng : bé có vẽ -Tranh minh hoạ phần luyện nói : bờ hồ -HS: -SGK, tập viết, tập Tiếng việt III.Hoạt động dạy học: Tiết1 1.Khởi động : Oån định tổ chức 2.Kiểm tra cũ : -Đọc viết : o, c, bò, cỏ -Đọc câu ứng dụng : bò bê có bó cỏ -Nhận xét cũ 3.Bài : Hoạt động GV Hoạt động HS Giới thiệu :Giới thiệu trực tiếp âm ô-ơ Hoạt động : Dạy chữ ghi âm ô-ơ -Mục tiêu: nhận biết âm ô âm +Cách tiến hành :Dạy chữ ghi âm ô -Nhận diện chữ: Chữ ô gồm chữ o dấu mũ Thảo luận trả lời: Hỏi : So sánh ô o ? Giống : chữ o Khác : ô có thêm dấu mũ -Phát âm đánh vần : ô, cô (Cá nhân- đồng thanh) Giáo án Tiếng việt -Đọc lại sơ đồ ↓↑ Dạy chữ ghi âm : Ghép bìa cài, đánh vần, đọc trơn :cờ -Mục tiêu: nhận biết chữ ơ, âm -Cách tiến hành : -Nhận diện chữ: Chữ gồm chữ o nét râu Hỏi : So sánh o ? Giống : có chữ o Khác :ơ có thêm dấu râu phía bên phải (C nhân- đ thanh) -Phát âm đánh vần tiếng : ơ, cờ -Đọc lại sơ đồ ↓↑ Ghép bìa cài, đánh vần, đọc trơn :cỏ Hoạt động2:Luyện viết -MT:HS viết ô-c tiếng ứng dụng -Cách tiến hành: Hướng dẫn viết bảng : +Viết mẫu bảng (Hướng dẫn qui trình đặt bút) Viết bảng : ô, ơ, cô, cờ Hoạt động 3:Luyện đọc -MT:Hướng dẫn đọc tiếng từ ứng dụng: hô, hồ, hổ, bơ, bờ, bở Đọc cá nhân, nhóm, bàn, lớp -Củng cố dặn dò Tiết 2: Hoạt động 1: Luyện đọc +Mục tiêu: -Đọc câu ứng dụng :bé có vẽ +Cách tiến hành :Đọc tiết GV chỉnh sữa lỗi phát âm HS Luyện đọc câu ứng dụng -Treo tranh hỏi : Tranh vẽ ? -Tìm tiếngâm học ( gạch chân :vở) Đọc lại tiết (C nhân- đ thanh) Thảo luận trả lời : bé có vẽ Giáo án Tiếng việt -Hướng dẫn đọc câu ứng dụng : bé có vẽ Đọc thầm phân tích tiếng -Đọc sách giáo khoa Đọc câu ứng dụng(C nhân- đ thanh) : Hoạt động 2:Luyện viết: Đọc SGK(C nhân- đ thanh) -MT:HS viết âm tiếng ứng dụng vào Tô tập viết : ô, ơ, cô, cờ -Cách tiến hành:GV hướng dẩn viết dòng vào Hoạt động 3:Luyện nói: +Mục tiêu: Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung bờ hồ +Cách tiến hành : Hỏi: -Trong tranh em thấy ? -Cảnh tranh nói mùa nào? Tại em biết ? -Bờ hồ tranh dùng vào việc ? + Kết luận : Bờ hồ nơi nghỉ ngơi , vui chơi sau làm việc 4: Củng cố dặn dò -Đọc SGK -Nhận xét tuyên dương Quan sát trả lời .. .Giáo án Tiếng việt -Đọc lại sơ đồ ↓↑ Dạy chữ ghi âm : Ghép bìa cài, đánh vần, đọc trơn :cờ -Mục tiêu: nhận biết chữ ơ, âm -Cách tiến hành : -Nhận diện chữ: Chữ gồm chữ o nét râu Hỏi : So sánh... o Khác :ơ có thêm dấu râu phía bên phải (C nhân- đ thanh) -Phát âm đánh vần tiếng : ơ, cờ -Đọc lại sơ đồ ↓↑ Ghép bìa cài, đánh vần, đọc trơn :cỏ Hoạt động2:Luyện viết -MT:HS viết ô-c tiếng ứng... bút) Viết bảng : ô, ơ, cô, cờ Hoạt động 3:Luyện đọc -MT:Hướng dẫn đọc tiếng từ ứng dụng: hơ, hồ, hổ, bơ, bờ, bở Đọc cá nhân, nhóm, bàn, lớp -Củng cố dặn dò Tiết 2: Hoạt động 1: Luyện đọc +Mục
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 10: Âm Ô, Ơ, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 10: Âm Ô, Ơ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay