Giáo án Tiếng Việt 1 bài 10: Âm Ô, Ơ

5 10 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 14:53

Giáo án Tiếng việt Bài 10 : ô – I MỤC TIÊU: - Học sinh đọc ô, ơ, cô, cờ; từ câu ứng dụng - Viết được: ơ, ơ, cơ, cờ - Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề :bờ hồ * Giáo dục bảo vệ mơi trường qua phần luyện nói Luyện nói chủ đề Bờ hồ , kết hợp khai thác nội dung giáo dục BVMT qua số câu hỏi gợi ý : cảnh bờ hồ có ? Các bạn nhỏ đường có khơng? Nếu đường em cảm thấy ? II CHUẨN BÒ: - Bộ đồ dùng HVTH lớp - Tranh minh họa từ khóa: cơ, cờ - Tranh minh họa câu ứng dụng phần luyện nói III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: Tiết Hoạt động Giáo viên Ổn định: Hoạt động học sinh - Hát vui Kiểm tra cũ: - Cho lớp viết bảng tiếng bò, cỏ học sinh lên bảng viết - Giáo viên nhận xét, cho điểm - Lớp viết bảng con, học sinh viết bảng lớp - Lớp nhận xét - Gọi – học sinh đọc từ, câu ứng dụng - Giáo viên nhận xét, cho điểm Bài mới: a Giới thiệu bài: Hôm học tiếp âm nữa: âm ô, âm - – học sinh đọc - Giáo viên ghi bảng Ô-Ơ Page Giáo án Tiếng việt b Bài học: * Dạy âm ô: - Vài học sinh nhắc lại - Cho học sinh đọc âm ô - Âm ô giống khác với âm o chỗ nào? - Cho học sinh ghép âm ô - Nhận xét cho học sinh đọc cá nhân, lớp - Chữa lỗi phát âm cho học sinh - Để tiếng ta ghép thêm âm gì? - Học sinh đọc: âm ô - Nhận xét cho học sinh đọc cá nhân, lớp - Chữa lỗi phát âm cho học sinh - Giống có nét cong kính, khác âm có nón - Tranh vẽ gì? - Học sinh ghép âm ô - Vậy tiếng ứng dụng cô - Cho học sinh đọc: ô; cờ – ô – cô; cô - Học sinh đọc cá nhân, lớp - Chữa lỗi phát âm cho học sinh * Dạy âm (Quy trình tương tự) - Cho học sinh ghép đọc âm - Để tiếng cờ ta ghép thêm âm dấu gì? - Để tiếng cô ta ghép thêm âm c trước âm ô Học sinh ghép tiếng cô - Học sinh đọc cá nhân, lớp (cờ – ô – cô) - Chữa lỗi phát âm cho học sinh * Hướng dẫn học sinh viết: ô, cô, ơ, cờ - Cô cầm tay cho bạn viết - Giáo viên viết mẫu hướng dẫn quy trình viết - Lưu ý nét nối gữa chữ - Học sinh đọc cá nhân, lớp - Cho học sinh viết bảng - Theo dõi giúp đỡ học sinh - Nhận xét – Tuyên dương em viết đúng, đẹp Ô-Ơ - Học sinh ghép đọc âm - Để tiếng cờ ghép thêm âm c Page Giáo án Tiếng việt * Đọc tiếng ứng dụng: trước âm dấu huyền Học sinh - Cho học sinh đọc cá nhân, lớp Chữa lỗi ghép đọc phát âm cho học sinh - Giáo viên đọc mẫu - Cho – học sinh đọc - Học sinh theo dõi - Học sinh viết bảng - Học sinh đọc - Học sinh đọc cá nhân, lớp - – học sinh đọc Tiết Luyện tập: a Luyện đọc: Cho học sinh đọc lại tiết - Học sinh đọc cá nhân, nhóm, lớp cá nhân, nhóm, lớp - Chữa lỗi phát âm cho học sinh Ô-Ơ Page Giáo án Tiếng việt * Hướng dẫn học sinh đọc câu ứng dụng: - Tranh vẽ gì? - Bạn nhỏ vui khoe có nhiều trang đẹp mà bạn vẽ - Để hiểu rõ đọc câu ứng dụng - Học sinh đọc cá nhân, lớp - Cho học sinh đọc cá nhân, lớp - Giáo viên đọc mẫu - – học sinh đọc - Cho – học sinh đọc b Luyện viết: - Học sinh theo dõi - Giáo viên hướng dẫn viết vào tập viết - Học sinh viết vào tập viết - Cho học sinh viết vào tập viết - Theo dõi giúp đỡ học sinh - Chấm 1/3 nhận xét c Luyện nói: - Học sinh quan sát tranh trả lời câu hỏi - Cho học sinh quan sát tranh trả lời câu hỏi + Có cây, người ngồi bờ hồ, người nắm tay + Cảnh bờ hồ có gì? + Cảnh bờ hồ đẹp + Cảnh có đẹp khơng? + Các bạn nhỏ đường có khơng? + Nếu đường em cảm thấy nào? + Các bạn nhỏ đường + Em cảm thấy thống mát, dể chịu Củng cố, dặn dò: - Giáo viên bảng cho học sinh đọc - Học sinh đọc - Nhận xét tiết học, tuyên dương - Về học lại xem trước 11 Bổ sung: Ô-Ơ Page Giáo án Tiếng việt Ô-Ơ Page ... đẹp Ô -Ơ - Học sinh ghép đọc âm - Để tiếng cờ ghép thêm âm c Page Giáo án Tiếng việt * Đọc tiếng ứng dụng: trước âm dấu huyền Học sinh - Cho học sinh đọc cá nhân, lớp Chữa lỗi ghép đọc phát âm cho.. .Giáo án Tiếng việt b Bài học: * Dạy âm ô: - Vài học sinh nhắc lại - Cho học sinh đọc âm ô - Âm ô giống khác với âm o chỗ nào? - Cho học sinh ghép âm ô - Nhận xét cho học... thêm âm dấu gì? - Để tiếng cô ta ghép thêm âm c trước âm ô Học sinh ghép tiếng cô - Học sinh đọc cá nhân, lớp (cờ – ô – cô) - Chữa lỗi phát âm cho học sinh * Hướng dẫn học sinh viết: ô, cô, ơ,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 10: Âm Ô, Ơ, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 10: Âm Ô, Ơ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay