Khảo sát kiến thức của nhân viên y tế về công tác quản lý chất thải y tế tại bệnh viện lao và bệnh phổi thái nguyên năm 2018

28 62 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 14:48

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC : ((Khảo sát kiến thức của nhân viên y tế về công tác quản lý chất thải y tế tại bệnh viện)) CÓ ĐẦY ĐỦ CHI TIẾT CÁC PHẦN CỦA ĐỀ TÀI giúp các bạn dựa vào đó để làm được đề tài cho mình tại đơn vị bệnh viện của mình 1 ĐẶT VẤN ĐỀ Chất thải y tế chất thải phát sinh trình hoạt động sở y tế, bao gồm chất thải y tế nguy hại, chất thải y tế thông thường nước thải y tế Quản chất thải y tế trình giảm thiểu, phân định, phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển, tái chế, xử chất thải y tế giám sát trình thực Chất thải y tế có đặc tính lý, hóa sinh học, vừa nguồn ô nhiễm môi trường vừa nguồn gây bệnh, tác nhân gây bệnh xâm nhập vào thể người thông qua đường lây nhiễm qua da (do trầy xước, tổn thương), qua niêm mạc, qua đường hô hấp Các chất thải vật sắc nhọn có khả gây tổn thương kép cho đối tượng phơi nhiễm Theo WHO, thành phần chất thải bệnh viện có khoảng 10% chất thải lây nhiễm khoảng 5% chất thải gây độc hại chất phóng xạ, chất gây độc tế bào, hóa chất độc hại phát sinh q trình chẩn đốn điều trị, yếu tố nguy làm nhiễm môi trường, lan truyền mầm bệnh từ bệnh viện tới vùng chung quanh, dẫn tới tăng nguy nhiễm khuẩn bệnh viện tăng tỷ lệ bệnh tật cộng đồng dân cư sống vùng tiếp giáp Trong năm qua, hàng loạt văn pháp luật bảo vệ môi trường, quản chất thải ban hành, Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2015 Bộ trưởng Bộ Y tế Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường quy định quản chất thải y tế Để thực tốt quy định đó, Bệnh viện Lao bệnh phổi Thái Nguyên tích cực triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn quy định quản chất thải y tế để nhân viên y tế người bệnhkiến thức thái độ công tác quản chất thải y tế để góp phần quan trọng làm giảm nguy nhiễm khuẩn bệnh viện ô nhiễm môi trường Tuy vậy, từ trước đến chưa có khảo sát kiến thức quản chất thải y tế Vì tiến hành nghiên cứu: “Khảo sát kiến thức nhân viên y tế công tác quản chất thải y tế Bệnh viện Lao Bệnh Phổi Thái Nguyên năm 2018” MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Khảo sát kiến thức nhân viên y tế công tác quản chất thải y tế Bệnh viện Lao Bệnh Phổi Thái Nguyên năm 2018 Chương TỔNG QUAN 1.1 Một số vấn đề CTRYT: 1.1.1 Các khái niệm chất thải y tế: Theo Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2015, quy định quản chất thải y tế Bộ Y tế Bộ Tài nguyên Môi trường Việt Nam [1]: Chất thải y tế chất thải phát sinh trình hoạt động sở y tế, bao gồm chất thải y tế nguy hại, chất thải y tế thông thường nước thải y tế Chất thải y tế nguy hại chất thải y tế chứa yếu tố lây nhiễm có đặc tính nguy hại khác vượt ngưỡng chất thải nguy hại, bao gồm chất thải lây nhiễm chất thải nguy hại không lây nhiễm Quản chất thải y tế trình giảm thiểu, phân định, phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển, tái chế, xử chất thải y tế giám sát trình thực Thu gom chất thải y tế trình tập hợp chất thải y tế từ nơi phát sinh vận chuyển khu vực lưu giữ, xử chất thải y tế khuôn viên sở y tế Vận chuyển chất thải y tế trình chuyên chở chất thải y tế từ nơi lưu giữ chất thải sở y tế đến nơi lưu giữ, xử chất thải sở xử chất thải y tế cho cụm sở y tế, sở xử chất thải y tế nguy hại tập trung sở xử chất thải nguy hại tập trung có hạng mục xử chất thải y tế 1.1.2 Phân loại chất thải y tế: Theo Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2015 Bộ trưởng Bộ Y tế Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Phân định chất thải y tế sau [1]: - Chất thải lây nhiễm bao gồm: + Chất thải lây nhiễm sắc nhọn: Là chất thải lây nhiễm gây vết cắt xuyên thủng bao gồm: kim tiêm; bơm liền kim tiêm; đầu sắc nhọn dây truyền; kim chọc dò; kim châm cứu; lưỡi dao mổ; đinh, cưa dùng phẫu thuật vật sắc nhọn khác + Chất thải lây nhiễm khơng sắc nhọn bao gồm: Chất thải thấm, dính, chứa máu dịch sinh học thể; chất thải phát sinh từ buồng bệnh cách ly + Chất thải có nguy lây nhiễm cao bao gồm: Mẫu bệnh phẩm, dụng cụ đựng, dính mẫu bệnh phẩm, chất thải dính mẫu bệnh phẩm phát sinh từ phòng xét nghiệm an tồn sinh học cấp III trở lên + Chất thải giải phẫu bao gồm: Mô, phận thể người thải bỏ xác động vật thí nghiệm - Chất thải nguy hại khơng lây nhiễm bao gồm: + Hóa chất thải bỏ bao gồm có thành phần nguy hại + Dược phẩm thải bỏ thuộc nhóm gây độc tế bào có cảnh báo nguy hại từ nhà sản xuất + Thiết bị y tế bị vỡ, hỏng, qua sử dụng thải bỏ có chứa thủy ngân kim loại nặng + Chất hàn amalgam thải bỏ - Chất thải y tế thông thường bao gồm: + Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh sinh hoạt thường ngày người chất thải ngoại cảnh sở y tế + Chất thải rắn thông thường phát sinh từ sở y tế không thuộc Danh mục chất thải y tế nguy hại + Sản phẩm thải lỏng không nguy hại 1.1.3 Ảnh hưởng CTRYT môi trường sức khỏe người: CTRYT nguy hại chất thải chúng có chứa chất, họp chất gây hại trực tiếp gián tiếp tới sức khỏe người môi trường CTRYT có khả lây nhiễm, gây độc, gây độc tế bào, có chứa độc chất, hóa chất độc hại dược phẩm, có tính phóng xạ, Có tính sắc nhọn 1.1.4 Ảnh hưởng chất thải y tế đến sức khỏe: CTRYT chứa đựng lượng lớn tác nhân vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm Các tác nhân gây bệnh xâm nhập vào thể người qua da (do trầy sước, vết cắt da, ), qua niêm mạc (màng nhầy); qua đường hơ hấp (do xơng, hít phải); qua đường tiêu hóa Ảnh hưởng tới sức khỏe người nghĩa vừa gây chấn thương vết cắt, vết đâm thông qua vết chấn thương để gây bệnh truyền nhiễm chất thải có mầm bệnh CTYT tác động xấu tới tất khía cạnh mơi trường, đặc biệt mơi trường đất, nước, khơng khí 1.2 Tình hình quản chất thải y tế giới: 1.2.1 Tình hình phát sinh chất thải y tế: CTYT phát sinh thay đổi theo khu vực địa lý, theo mùa phụ thuộc vào yếu tố khách quan như: cấu bệnh tật, dịch bệnh, quy mô bệnh viện, lượng bệnh nhân khám, chữa bệnh, điều kiện kinh tế, xã hội khu vực, phương pháp, thói quen nhân viên y tế việc khám điều trị, chăm sóc, số lượng người nhà phép đến thăm bệnh nhân, 1.2.2 Phân loại chất thải y tế: Ở nước phát triển, CTYT phân thành loại sau: Chất thải không độc hại (chất thải sinh hoạt gồm chất thải không bị nhiễm yếu tố nguy hại), chất thải sắc nhọn (truyền nhiễm hay không truyền nhiễm); chất thải nhiễm khuẩn (khác với vật sắc nhọn nhiễm khuẩn), chất thải hóa học dược phẩm (khơng kể loại thuốc độc tế bào); chất thải nguy hiểm khác (chất thải phóng xạ, thuốc độc tế bào, bình chứa khí có áp suất cao) Ở Mỹ CTYT phân thành loại: Chất thải cách ly (chất thải có khả truyền nhiễm mạnh); nuôi cấy dự trữ tác nhân truyền nhiễm chế phẩm sinh học liên quan; vật sắc nhọn dùng điều trị, nghiên cứu, máu sản phẩm máu; chất thải động vật (xác động vật, phần thể, ); vật sắc nhọn không sử dụng; chất thải gây độc tế bào; chất thải phóng xạ 1.2.3 Quản chất thải y tế: Theo Tổ chức Y tế giới, có 18 - 64% sở y tế chưa có biện pháp xử chất thải cách Tại sở Y tế, 12,5% công nhân xử chất thải bị tổn thương kim đâm xảy trình xử CTYT Tổn thương nguồn phơi nhiễm nghề nghiệp, với máu phổ biến nhất, chủ yếu dùng hai tay tháo lắp kim thu gom tiêu hủy vật sắc nhọn Ở nước phát triển có cơng nghệ xử CTYT đáng tin cậy xử chất thải lò vi sóng, nhiên khơng phải biện pháp hữu hiệu áp dụng, vậy, nhà khoa học nước Châu Á tìm số phương pháp xử chất thải khác để thay Philippines áp dụng phương pháp xử rác thùng rác có nắp đậy; Nhật Bản khắc phục vấn đề khí thải độc hại từ thùng đựng rác có nắp kín việc gắn vào thùng có thiết bị cọ rửa 1.3 Tình hình quản chất thải y tế Việt Nam: Trong năm qua, hàng loạt văn pháp luật bảo vệ môi trường, quản chất thải ban hành, pháp cho cấp sở quản có phát sinh chất thải thực nhằm bước cải thiện tình trạng nhiễm mơi trường Việt Nam 1.3.1 Tình hình phát sinh chất thải y tế: CTRYT phát sinh ngày gia tăng hầu hết địa phương, xuất phát từ số nguyên nhân như: gia tăng số lượng sở y tế tăng số giường bệnh, tăng cường sử dụng sản phẩm dùng lần y tế; dân số gia tăng, người dân ngày tiếp cận nhiều với dịch vụ y tế, lượng CTYT nguy hại phát sinh khác loại hình sở y tế khác nhau, theo số liệu điều tra từ năm 2009- 2010, tổng lượng CTRYT toàn quốc khoảng 100-140 tấn/ngày, có 16-30 tấn/ngày CTRYT nguy hại Trung bình 0,86 kg/giường/ngày, CTRYT nguy hại tính trung bình 0,14 - 0,2 kg/giường/ngày dự báo tổng khối lượng CTRYT nguy hại phát sinh năm 2015 nước 50.07lkg/ngày, riêng khu vực Đông Nam Bộ 12.839 kg/ngày đồng Sông Cửu Long 6.600kg/ngày 1.3.2 Quản chất thải rắn y tế bệnh viện: 1.3.2.1 Phân loại chất thải: CTRYT phát sinh bệnh viện phân loại nguồn chiếm (81,25%) việc phân loại phiến diện hiệu nhân viên chưa đào tạo Việc phân loại chưa theo chuẩn mực như: Chưa tách VSN khỏi CTYT, lẫn nhiều chất thải sinh hoạt vào CTYT ngược lại, hệ thống ký hiệu, mã màu sắc túi thùng đựng chất thải trước ban hành Quy chế quản chất thải chưa thống Còn nhiều bệnh viện (45%) chưa tách riêng VSN khỏi CTRYT làm tăng nguy rủi ro cho người trực tiếp vận chuyển tiêu hủy chất thải Trong số bệnh viện tách riêng VSN, số bệnh viện (11,4%) VSN chưa thu gom vào hộp đựng VSN theo đứng tiêu chuẩn qui định, lại đa số bệnh viện (88,6%) thường đựng vào vật tự tạo chai truyền dịch, chai nhựa đựng nước khoáng 1.3.2.2 Thu gom lưu giữ: Theo báo cáo kiểm tra tỉnh nhận xét đoàn kiểm tra Bộ y tế, có tượng phân loại nhầm chất thải, số loại chất thải thông thường đưa vào CTYT nguy hại gây tốn việc xử lý; có 63,6% sử dụng túi nhựa làm nhựa PE, pp, có 29,3% sử dụng túi có thành dày theo quy chế 1.3.2.3 Một số yếu tố liên quan đến quản CTRYT: - Nguồn lực cho công tác quản chất thải - Về nhân lực: Tại bệnh viện quy mô lớn, Bệnh viện tuyến trung ương Bạch Mai, Việt Đức, Bệnh viện Lao Bệnh phổi trung ương số bệnh viện tuyến tỉnh có khoa Kiểm sốt nhiễm khuẩn (KSNK), có đội ngũ cán đào tạo quy QLCT, hầu hết bệnh viện, bệnh viện tuyến huyện việc thực Quy chế quản chất thải chưa đầy đủ không thường xuyên - Về kinh phí trang thiết bị xử chất thải: Việc đầu tư kinh phí cho xử chất thải sở y tế gặp nhiều khó khăn, sơ y tế phần lớn đơn vị nghiệp, khả tự cân đối kinh phí đầu tư cơng trình xử chất thải, kinh phí cho xử chất thải chưa kết cấu vào chi phí đầu giường bệnh nên khó khăn việc trì hoạt động xử chất thải - Hiểu biết cán bộ, NVYT quản CTYT: Con người nhân tố quan trọng góp phần vào hoạt động hiệu hệ thống QLCT Cho dù có hệ thống xử chất thải có đại cán y tế, người liên quan trực tiếp đến công tác quản lý, xử chất thải cộng đồng không nhận thứctác hại tầm quan trọng CTYT cơng tác bảo vệ mơi trường sức khoẻ hệ thống hoạt động khơng hiệu Trong nghiên cứu đánh giá tình hình quản CTYT địa bàn huyện Long Thành (2010) Đặng Thị Kim Loan cho thấy có 54,4% NVYT có kiến thức chung đúng, 51,6% NVYT có thái độ chung đúng, 46,0% NVYT có hành vi [4] Nghiên cứu thực trạng quản CTRYT kiến thức thực hành NVYT BVĐK Đơng Anh (2011) tác giả Hồng Thị Thúy cho thấy có 99,3% NVYT trả lời hướng dẫn quy chế quản CTR tỷ lệ chất thải thu gom, phân loại thấp (từ 30-60%), tỷ lệ NVYT hiểu biết nhóm CTRYT 27,2% [5] Qua nghiên cứu Đánh giá kiến thức - thái độ - thực hành Điều dưỡng hộ công tác phân loại thu gom chất thải rắn y tế Bệnh viện II Lâm Đồng Hoàng Thị Toàn (2013) cho thấy NVYT có kiến thức tốt phân loại, thu gom chất thải lây nhiễm Điều dưỡng (ĐD) 99,38%, Hộ (HL) 97,44%, Hiểu biết phân loại chất thải thông thường ĐD 99,38%, HL 97,44%, hiểu biết vận chuyển chất thải từ nơi phát sinh khoa phòng nơi lưu giữ chung bệnh viện ĐD 93,79%, HL 94,87%, hiểu biết thời gian lưu giữ chất thải y tế bảo quản lạnh ĐD 88,20%, HL 48,72%, Hiểu biết quy định mã màu ĐD 47,20%, HL 43,59%, Hiểu biết biểu tượng loại chất thải ĐD 64,60%, HL 56,41%, hiểu biết xác định nhóm chất thải y tế loại chất thải y tế ĐD 88,82, HL 89,74% [6] Kết nghiên cứu khảo sát kiến thức NVYT công tác QLCTYT bệnh viện mắt Trung ương tác giả Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Thanh Hà (2015) cho thấy NVYT hiểu biết loại chất thải y tế bác sỹ 12,16%, điều dưỡng 21,77%, hộ 24,39 %, hiểu biết nơi phân loại chất thải y tế BS 54,79 %, điều dưỡng 60,54 %, hộ 19,51 % Kiến thức biện pháp phòng ngừa nhiễm khuẩn bác sỹ 93,15%, điều dưỡng 96,60%, hiểu biết quy định mã mầu BS 65,75 %, ĐD 59,18%, hộ 31,71 % [7] Nghiên cứu thực trạng quản CTYT bệnh viện tuyến huyện tỉnh Hải Dương Trần Thị Minh Tâm (2005), cho thấy có từ 43,5% đến 55,8% số cán bộ, NVYT trả lời không quy định mã màu sắc dụng cụ đựng CTYT Phần lớn cán bộ, NVYT biết tác hại CTYT, biết đến nhiều khả lan truyền bệnh (96,8%), đối tượng bị ảnh hưởng CTYT đươc biết đến nhiều bác sỹ, điều dưỡng, hộ [8] 1.4 Quản CTYT bệnh viện Lao Bệnh Phổi Thái Nguyên: Bệnh viện Lao Bệnh Phổi Thái Nguyên bệnh viện hạng II với quy mô 270 giường bệnh kế hoạch, bệnh viện có 202 cán viên chức với tổng số 14 khoa phòng bao gồm: phòng chức năng, khoa cận lâm sàng, khoa lâm sàng, bệnh viện tình trạng tải, sở vật chất chật chội, nguồn nhân lực thiếu Tuy nhiên, Bệnh viện ln chủ động khắc phục khó khăn, đồn kết thống nhất, phấn đấu thực tốt tiêu, kế hoạch nhiệm vụ giao Công tác quản chất thải y tế Bệnh viện Lao Bệnh Phổi Thái Nguyên thực qua giai đoạn: phân loại, thu gom, xử ban đầu, vận chuyển, lưu giữ bàn giao cho công ty môi trường xử chất thải kiểm tra, giám sát trình thực Lượng chất thải phát sinh hàng ngày khoa, phòng theo dõi chặt chẽ qua chứng từ, sổ giao - nhận hàng ngày khoa KSNK 10 Công tác phân loại: chất thải phát sinh q trình chăm sóc điều trị cho người bệnh NVYT thực phân loại sau chất thải phát sinh, chất thải đựng túi/thùng quy định, chất thải sắc nhọn cô lập hộp cứng chống thấm Công tác thu gom: Hoạt động tiến hành nhân viên hộ thu gom chất thải nơi phát sinh đến nhà lưu giữ tạm thời bệnh viện Để đảm bảo thu gom hết lượng chất thải, tất khoa/phòng bệnh viện trang bị hệ thống thùng thu gom có dung tích phù hợp đảm bảo thu gom hết loại chất thải ngày Công tác vận chuyển: Sau thu gom tập trung nhân viên hộ thực vận chuyển chất thải khu vực lưu giữ tập trung bệnh viện Thời gian vận chuyển chất thải tiến hành lần/ngày Công tác lưu giữ chất thải: CTRYT lưu giữ kho lưu giữ chung bệnh viện Để thực tốt công tác quản CTRYT, bệnh viện xây dựng hệ thống quy trình, quy định QLCT, khoa Kiểm sốt nhiễm khuẩn, phòng Điều dưỡng, Bộ phận chuyên trách quản CTYT thực công tác lập kế hoạch, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hoạt động QLCTYT Hiện công tác QLCTYT bệnh viện tồn nhiều khó khăn: Nguồn kinh phí đầu tư cho cơng tác quản CTYT lớn, ngồi chi phí đầu tư mua sắm dụng cụ thu gom, vận chuyển kinh phí cho hoạt động xử CTYT chiếm tỷ trọng lớn danh mục khoản chi bệnh viện Bên cạnh đề kiến thức NVYT công tác quản chất thải quan trọng, từ trước đến chưa có đánh giá kiến thức quản chất thải y tế nghiên cứu chúng tơi đánh giá kiến thức nhân viên y tế công tác quản chất thải y tế Bệnh viện để từ đưa khuyến nghị góp phần cải thiện công tác quản chất thải y tế làm giảm nguy nhiễm khuẩn bệnh viện ô nhiễm môi trường 14 Hiểu biết dạng tồn CTYT Hiểu biết loại chất thải lây nhiễm Hiểu biết chất thải nguy hại không lây nhiễm Hiểu biết đối tượng bị ảnh hưởng CTYT Hiểu biết đường xâm nhập nguồn lây Hiểu biết ảnh hưởng CTYT tới môi trường 22 68 10 10 11 (78,6%) (21,4%) (87,2%) (12,8%) (83,3%) (16,7%) (78,6%) (21,4%) 27 (96,4%) (3,6%) 77 (98,7%) (1,3%) 11 (91,7%) (8,3%) 13 (92,9%) 25 72 (89,3%) (10,7%) (92,3%) (7,7%) 11 (91,7%) (8,3%) 12 (85,7%) (14,3%) (75%) (25%) (64,3%) (35,7%) 24 64 14 (85,7%) (14,3%) (82,1%) (17,9%) (7,1%) 23 61 17 10 (82,1%) (17,9%) (78,2%) (21,8%) (66,7%) (33,3%) (71,4%) (28,6%) 22 (78,6%) (21,4%) 59 (75%) 19 (25%) (75%) (25%) (57,1%) (42,9%) Nhận xét: Với kết khảo sát cho thấy có tỷ lệ nhân viên y tế (NVYT) hiểu sai loại chất thải y tế Bác sỹ 10,7%, điều dưỡng 10,3%, Kỹ thuật viên 16,7%, Hộ 14,3% Hiểu biết sai dạng tồn CTYT Bác sỹ 21,4%, điều dưỡng 12,8%, Kỹ thuật viên 16,7%, Hộ 21,4% Tỷ lệ NVYT Hiểu biết loại chất thải lây nhiễm cao Bác sỹ 96,4%, điều dưỡng 98,7%, Kỹ thuật viên 91,7%, Hộ 92,9% tỷ lệ Hiểu biết chất thải nguy 15 hại không lây nhiễm cao Bác sỹ 89,3%, điều dưỡng 92,3%, Kỹ thuật viên 91,7%, Hộ 85,7% Tỷ lệ NVYT hiểu sai đối tượng bị ảnh hưởng CTYT Bác sỹ 14,3%, điều dưỡng 17,9%, Kỹ thuật viên 25%, Hộ 35,7% Hiểu sai đường xâm nhập nguồn lây Bác sỹ 17,9%, điều dưỡng 21,8%, Kỹ thuật viên 33,3%, Hộ 28,6% hiểu sai ảnh hưởng CTYT tới môi trường BS 21,4%, ĐD 25%, KTV 25%, HL 42,9% Bảng 3.3 Kiến thức liên quan đến phân loại, thu gom chất thải y tế Bác sỹ (n=28) TT Nội dung Hiểu biết đối Đ 22 S Đối tượng nghiên cứu Điều dưỡng Kỹ thuật viên (n=78) (n=12) Đ S Đ S 70 10 Hộ (n=14) Đ 11 S (78,6%) (21,4%) (89,7%) (10,3%) (83,3%) (16,7%) (78,6%) (21,4%) 16 tượng phân loại CTRYT Hiểu biết nơi phân loại 21 69 (75%) (25%) 26 77 (92,9%) 7,1% 15 13 9 (75%) (25%) 11 13 (98,7%) (1,3%) (91,7%) (8,3%) (92,9%) 7,1% 45 33 6 42,3% (50%) (50%) (42,9%) 57,1% (88,5%) (11,5%) 10 (71,4%) (28,6%) CTRYT Hiểu biết quy định mã mầu phân loại CTRYT Hiểu biết biểu tượng phân loại (53,6%) (46,4%) (57,7%) CTRYT Nhận xét: Kết nghiên cứu cho thấy Tỷ lệ NVYT Hiểu biết sai đối tượng phân loại CTRYT chiếm tỷ lệ BS 21,4%, ĐD 10,3%, KTV 16,7%, HL 21,4% Hiểu biết sai nơi phân loại CTRYT Chiếm tỷ lệ BS 25%, ĐD 11,5%, KTV 25%, HL 28,6% Hiểu biết quy định mã mầu phân loại CTRYT cao chiếm tỷ lệ BS 92,9%, ĐD 98,7%, KTV 91,7%, HL 92,9% Hiểu biết biểu tượng phân loại CTRYT lại thấp BS 53,6%, ĐD 57,7%, KTV 50%, HL 42,9% 17 Bảng 3.4: Kiến thức liên quan đến vận chuyển, lưu giữ chất thải y tế: Đối tượng nghiên cứu Bác sỹ Điều dưỡng Kỹ thuật viên TT Nội dung (n=28) (n=78) (n=12) Đ S Đ S Đ S Hiểu biết 25 77 11 tần suất (89,3%) (10,7%) (98,7%) (1,3%) (91,7%) 8,3% thu gom vận chuyển chất thải Hộ (n=14) Đ 13 92,9% S (7,1) 18 lây nhiễm từ nơi phát sinh khu lưu trữ tập chung sở y tế Hiểu biết thời gian lưu giữ chất thải lây 24 75 10 12 nhiễm (85,7%) (14,3%) (96,2%) (3,8%) (83,3%) (16,7%) (85,7%) (14,3%) sở y tế điều kiện bình thường Hiểu biết thời gian lưu giữ chất thải lây 19 60 18 9 nhiễm (67,9%) (32,1%) (76,9%) (23,1%) (75%) (25%) (64,3%) (35,7%) sở y tế thiết bị bảo quản lạnh 8oC Nhận xét: Kết cho thấy tỷ lệ NVYT Hiểu biết tần suất thu gom vận chuyển chất thải lây nhiễm từ nơi phát sinh khu lưu trữ tập chung sở y tế Bác sỹ 89,3%, điều dưỡng 98,7%, Kỹ thuật viên 91,7%, Hộ 92,9% Hiểu biết thời gian lưu giữ chất thải lây nhiễm sở y tế điều kiện bình thường chiếm tỷ lệ BS 85,7%, ĐD 96,2%, KTV 83,3%, HL 85,7% tỷ lệ NVYT Hiểu biết sai thời gian lưu giữ chất thải lây nhiễm sở y tế thiết bị bảo quản lạnh oC BS 32,1%, ĐD 23,1%, KTV 25%, HL 35,7% 19 Bảng 3.5: Kiến thức an tồn xử trí cố tổn thương vật sắc nhọn: TT Bác sỹ (n=28) Nội dung Đ Hiểu biết đối tượng có nguy AT CTRYT S Đối tượng nghiên cứu Điều dưỡng Kỹ thuật viên (n=78) (n=12) Đ S Đ S 20 68 10 (71,4%) (28,6%) (87,2%) (12,8%) (75%) (25%) Hộ (n=14) Đ S 10 (71,4%) (28,6%) 20 Hiểu biết hành vi AT quản CTRYT Hiểu biết thao tác dự phòng tổn thương VSN Hiểu biết biện pháp dự phòng nhiễm khuẩn nghề nghiệp Hiểu biết biện pháp y tế dự phòng nguy AT, VSLĐ QLCTYT Hiểu biết quy trình xử trí tổn thương VSN 19 60 18 (67,9%) (32,1%) (76,9%) (23,1%) (66,7%) (33,3%) (64,3%) (35,7%) 22 67 11 10 11 (78,6%) (21,4%) (85,9%) (14,1%) (83,3%) (16,7%) (78,6%) (21,4%) 21 (75%) (25%) 70 (89,7%) (10,3%) (75%) 20 69 (71,4%) (28,6%) (88,5%) (11,5%) 10 83,3% 23 70 (82,1%) (17,9%) (89,7%) (10,3%) (75%) (25%) 10 (71,4%) (28,6%) 11 (16,7%) (78,6%) (21,4%) (25%) 10 (71,4%) (28,6%) Nhận xét: Kết cho thấy có số NVYT Hiểu biết sai đối tượng có nguy AT CTRYT với tỷ lệ BS 28,6%, ĐD 12,8%, KTV 25%, HL 28,6% Hiểu biết sai hành vi AT quản CTRYT BS 32,1%, ĐD 23,1%, KTV 33,3%, HL 35,7% Hiểu biết Sai thao tác dự phòng tổn thương VSN tỷ lệ BS 21,4%, ĐD 14,1%, KTV 16,7%, HL 21,4% Hiểu biết sai biện pháp dự phòng nhiễm khuẩn nghề nghiệp BS 25%, ĐD 10,3%, KTV 25%, HL 28,6% Hiểu biết sai biện pháp y tế dự 21 phòng nguy AT, VSLĐ QLCTYT BS 28,6%, ĐD 11,5%, KTV 16,7%, HL 21,4% Hiểu biết sai quy trình xử trí tổn thương VSN BS 17,9%, ĐD 10,3%, KTV 25%, HL 28,6% Chương 4: BÀN LUẬN 4.1 Khảo sát kiến thức nhân viên y tế công tác quản chất thải y tế Bệnh viện Lao Bệnh Phổi Thái Nguyên năm 2018 Kết nghiên cứu khảo sát 132 nhân viên y tế (NVYT) bảng 3.1 thời gian công tác, số NVYT có thời gian cơng tác 6-10 năm chiếm tỷ lệ cao 42,4%, thời gian công tác từ 11- 20 năm chiếm tỷ lệ 22 26,5% đội ngũ NVYT có nhiều kinh nghiệm trình độ chuyên môn cao, thời gian công tác từ 20 năm chiếm tỷ lệ thấp 14,4% Kết nghiên cứu Kiến thức chất thải y tế bảng 3.2 cho thấy có tỷ lệ nhân viên y tế (NVYT) hiểu sai loại chất thải y tế Bác sỹ 10,7%, điều dưỡng 10,3%, Kỹ thuật viên 16,7%, Hộ 14,3% Hiểu biết sai dạng tồn CTYT Bác sỹ 21,4%, điều dưỡng 12,8%, Kỹ thuật viên 16,7%, Hộ 21,4% Tỷ lệ NVYT Hiểu biết loại chất thải lây nhiễm cao Bác sỹ 96,4%, điều dưỡng 98,7%, Kỹ thuật viên 91,7%, Hộ 92,9% tỷ lệ Hiểu biết chất thải nguy hại không lây nhiễm cao Bác sỹ 89,3%, điều dưỡng 92,3%, Kỹ thuật viên 91,7%, Hộ 85,7% Tỷ lệ NVYT hiểu sai đối tượng bị ảnh hưởng CTYT Bác sỹ 14,3%, điều dưỡng 17,9%, Kỹ thuật viên 25%, Hộ 35,7% Hiểu sai đường xâm nhập nguồn lây Bác sỹ 17,9%, điều dưỡng 21,8%, Kỹ thuật viên 33,3%, Hộ 28,6% hiểu sai ảnh hưởng CTYT tới môi trường BS 21,4%, ĐD 25%, KTV 25%, HL 42,9% Kết nghiên cứu phù hợp với kết Hoàng thị toàn nghiên cứu bệnh viện II lâm đồng [6] tỷ lệ hiểu biết phân loại chất thải lây nhiễm Điều dưỡng 99,38%, Hộ 97,44% Kiến thức liên quan đến phân loại, thu gom chất thải y tế, thu gom phân loại khâu quan trọng trình quản chất thải y tế NVYT có kiến thức tốt thực hành phân loại sác giúp cho việc quản chất thải y tế hiệu hơn.Tại bảng 3.3 cho thấy Tỷ lệ NVYT Hiểu biết quy định mã mầu phân loại CTRYT cao chiếm tỷ lệ BS 92,9%, ĐD 98,7%, KTV 91,7%, HL 92,9% Hiểu biết biểu tượng phân loại CTRYT lại thấp BS 53,6%, ĐD 57,7%, KTV 50%, HL 42,9% Hiểu biết sai đối tượng phân loại CTRYT chiếm tỷ lệ BS 21,4%, ĐD 10,3%, KTV 16,7%, HL 21,4% Hiểu sai biết nơi phân loại CTRYT Chiếm tỷ lệ BS 25%, ĐD 11,5%, KTV 25%, HL 28,6% So sánh với kết nghiên cứu 23 đồng nghiệp khác, thấy kiến thức hiểu biết Bác sỹ, điều dưỡng, Kỹ thuật viên hộ nghiên cứu cho kết tốt rõ rệt so với kết nghiên cứu tác giả Nguyễn Văn Hiếu [7] hiểu biết quy định mã màu BS 65,75%, ĐD 59,18%, HL 31,71% kết nghiên cứu phù hợp với kết Hoàng thị toàn nghiên cứu bệnh viện II lâm đồng [6] hiểu biết biểu tượng loại chất thải ĐD 64,60%, HL 56,41% Kiến thức liên quan đến vận chuyển, lưu giữ chất thải y tế, Kết bảng 3.4 cho thấy Tỷ lệ NVYT Hiểu biết tần suất thu gom vận chuyển chất thải lây nhiễm từ nơi phát sinh khu lưu trữ tập chung sở y tế Bác sỹ 89,3%, điều dưỡng 98,7%, Kỹ thuật viên 91,7%, Hộ 92,9% Hiểu biết thời gian lưu giữ chất thải lây nhiễm sở y tế điều kiện bình thường chiếm tỷ lệ BS 85,7%, ĐD 96,2%, KTV 83,3%, HL 85,7% tỷ lệ NVYT Hiểu biết sai thời gian lưu giữ chất thải lây nhiễm sở y tế thiết bị bảo quản lạnh oC BS 32,1%, ĐD 23,1%, KTV 25%, HL 35,7% Những NVYT hiểu biết sai cho thời gian phép lưu giữ bệnh viện kéo dài Kiến thức an tồn xử trí cố tổn thương vật sắc nhọn, NVYT mà đối tượng Bác sỹ, Điều dưỡng, Kỹ thuật viên, Hộ thường xuyên đối diện với nguy tổn thương vật sắc nhọn công tác chuyên môn Việc thao tác kỹ thuật chuyên môn phân loại chất thải sắc nhọn làm giảm thiểu đáng kể cố y khoa, tổn thương, lây nhiễm khuẩn bệnh viện Với kết bảng 3.5 cho thấy có số NVYT Hiểu biết sai đối tượng có nguy AT CTRYT với tỷ lệ BS 28,6%, ĐD 12,8%, KTV 25%, HL 28,6% Hiểu biết sai hành vi AT quản CTRYT BS 32,1%, ĐD 23,1%, KTV 33,3%, HL 35,7% Hiểu biết Sai thao tác dự phòng tổn thương VSN tỷ lệ BS 21,4%, ĐD 14,1%, KTV 16,7%, HL 21,4% Hiểu biết sai biện pháp dự phòng nhiễm khuẩn nghề nghiệp BS 25%, ĐD 10,3%, KTV 25%, HL 28,6% Hiểu biết sai biện pháp 24 y tế dự phòng nguy AT, VSLĐ QLCTYT BS 28,6%, ĐD 11,5%, KTV 16,7%, HL 21,4% Hiểu biết sai quy trình xử trí tổn thương VSN BS 17,9%, ĐD 10,3%, KTV 25%, HL 28,6% KẾT LUẬN 5.1 Kiến thức chất thải y tế: Hiểu biết loại chất thải y tế BS 89,3%, ĐD 89,7%, KTV 83,3%, HL 85,7% Hiểu biết loại chất thải lây nhiễm BS 96,4%, ĐD 98,7%, KTV 91,7%, HL 92,9% 25 Hiểu biết chất thải nguy hại không lây nhiễm BS 89,3%, ĐD 92,3%, KTV 91,7%, HL 85,7% Hiểu biết hạn chế đường xâm nhập nguồn lây BS 17,9%, ĐD 21,8%, KTV 33,3%, HL28,6% Hiểu biết hạn chế ảnh hưởng CTYT tới môi trường BS 21,4%, ĐD 25%, KTV 25%, HL 42,9% 5.2 Kiến thức liên quan đến phân loại, thu gom chất thải y tế: Hiểu biết quy định mã mầu phân loại CTRYT BS 92,9%, ĐD 98,7%, KTV 91,7%, HL 92,9% Hiểu biết hạn chế nơi phân loại CTRYT BS 25%, ĐD 11,5%, KTV 25%, HL 28,6% Hiểu biết hạn chế biểu tượng phân loại CTRYT BS 46,4%, ĐD 42,3%, KTV 50%, HL 57,1% 5.3 Kiến thức liên quan đến vận chuyển, lưu giữ chất thải y tế: Hiểu biết tần suất thu gom vận chuyển chất thải lây nhiễm từ nơi phát sinh khu lưu trữ tập chung sở y tế BS 89,3%, ĐD 98,7%, KTV 91,7%, HL 92,9% Hiểu biết thời gian lưu giữ chất thải lây nhiễm sở y tế điều kiện bình thường BS 85,7%, ĐD 96,2%, KTV 83,3%, HL 85,7% Hiểu biết hạn chế thời gian lưu giữ chất thải lây nhiễm sở y tế thiết bị bảo quản lạnh oC BS 32,1%, ĐD 23,1%, KTV 25%, HL 35,7% 5.4 Kiến thức an tồn xử trí cố tổn thương vật sắc nhọn: Hiểu biết hạn chế hành vi AT quản CTRYT BS 32,1%, ĐD 23,1%, KTV 33,3%, HL 35,7% Hiểu biết thao tác dự phòng tổn thương VSN BS 78,6%, ĐD 85,9%, KTV 83,3%, HL 78,6% 26 Hiểu biết biện pháp dự phòng nhiễm khuẩn nghề nghiệp BS 75%, ĐD 89,7%, KTV 75%, HL 71,4% Hiểu biết quy trình xử trí tổn thương VSN BS 82,1%, ĐD 89,7%, KTV 75%, HL 71,4% KHUYẾN NGHỊ Bệnh viện cần tăng cường công tác tập huấn nâng cao kiến thức cho nhân viên y tế công tác quản chất thải y tế Tăng cường công tác kiểm tra giám sát công tác quản chất thải y tế 27 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Bộ Y tế - Bộ Tài nguyên Môi trường (2015), Thông tư liên tịch quy định quản chất thải y tế, số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT Bộ Y tế (2015), chương trình tài liệu đào tạo liên tục quản chất 28 thải y tế cho nhân viên y tế, ngày 22/07/2014 Bộ Y tế (2015), sổ tay hướng dẫn quản chất thải y tế bệnh viện, ngày 03/7/2014 Đặng Thị Kim Loan (2010), Đánh giá tình hình quản CTYT địa bàn huyện Long Thành Hoàng Thị Thúy (2011), Thực trạng quản CTRYT kiến thức thực hành NVYT BVĐK Đơng Anh Hồng Thị Tồn (2013), Đánh giá kiến thức - thái độ - thực hành Điều dưỡng hộ công tác phân loại thu gom chất thải rắn y tế Bệnh viện II Lâm Đồng Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Thanh Hà (2015), khảo sát kiến thức nhân viên y tế công tác quản chất thải y tế Bệnh viện Mắt Trung ương năm 2015 Trần Thị Minh Tâm (2005), Thực trạng quản CTYT bệnh viện tuyến huyện tỉnh Hải Dương TIẾNG ANH WHO (2006), Healthcare Waste Management Handbook, May 2006 10 WHO (1994), Managing medical Waste in developing countty Geneva 11 WHO (1997), Treatment Waste from hospitals and other health care establishment, Malaysia ... sát kiến thức nhân viên y tế công tác quản lý chất thải y tế Bệnh viện Lao Bệnh Phổi Thái Nguyên năm 2018 Kết nghiên cứu khảo sát 132 nhân viên y tế (NVYT) bảng 3.1 thời gian cơng tác, số NVYT... CỨU Khảo sát kiến thức nhân viên y tế công tác quản lý chất thải y tế Bệnh viện Lao Bệnh Phổi Thái Nguyên năm 2018 Chương TỔNG QUAN 1.1 Một số vấn đề CTRYT: 1.1.1 Các khái niệm chất thải y tế: ... KHUYẾN NGHỊ Bệnh viện cần tăng cường công tác tập huấn nâng cao kiến thức cho nhân viên y tế công tác quản lý chất thải y tế Tăng cường công tác kiểm tra giám sát công tác quản lý chất thải y tế
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát kiến thức của nhân viên y tế về công tác quản lý chất thải y tế tại bệnh viện lao và bệnh phổi thái nguyên năm 2018, Khảo sát kiến thức của nhân viên y tế về công tác quản lý chất thải y tế tại bệnh viện lao và bệnh phổi thái nguyên năm 2018

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay