Giáo án Tiếng Việt 1 bài 13: Âm N, M

3 5 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 14:47

Giáo án Học vần BÀI: N - M A.MỤC TIÊU: 1.Kiến thức :Học sinh nhận biết chữ n m; tiếng nơ, me 2.Kĩ :Đọc câu ứng dụng : bò bê có bó cỏ, bò bê no nê 3.Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : bố mẹ, ba má B.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -GV: -Tranh minh hoạ có tiếng : nơ, me; câu ứng dụng : bò bê có bó cỏ, bò bê no nê -Tranh minh hoạ phần luyện nói : bố mẹ, ba má -HS: -SGK, tập viết, tập Tiếng việt C.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Tiết1 I.Kiểm tra cũ : 5P -Đọc viết : i, a, bi, cá -Đọc câu ứng dụng : bé hà có li -Nhận xét cũ II.Bài : 30P Hoạt động GV Hoạt động HS 1.Giới thiệu : Dạy chữ ghi âm a.Dạy chữ ghi âm n : -Nhận diện chữ: Chữ n gồm nét móc xi nét móc hai đầu -Thảo luận trả lời: Hỏi : So sánh n với vật đồ vật thực tế? *Giống : cổng -Phát âm đánh vần : n, nơ -HS đọc :(CN-N-CL) +Phát âm : đầu lưỡi chạm lợi, thoát qua Ghép tiếng , đánh vần, đọc miệng lẫn mũi trơn :nơ TaiLieu.VN Page +Đánh vần : n đứng trước, đứng sau b.Dạy chữ ghi âm m : -Nhận diện chữ: Chữ m gồm nét móc xi nét móc hai đầu Hỏi : So sánh m n? *Giống : có nét móc xi nét móc hai đầu *Khác : m có nhiều nét móc xi -Phát âm đánh vần tiếng : m, me -HS đọc :(CN-N-CL) +Phát âm : Hai môi khép lại bật lên, thoát qua miệng lẫn mũi -Ghép tiếng, đánh vần, đọc trơn : me +Đánh vần: c.Hướng dẫn viết bảng : +Viết mẫu bảng (Hướng dẫn qui trình đặt bút) -Viết bảng : n, m, nơ, me +Hướng dẫn viết không ngón trỏ -Đọc cá nhân, nhóm, bàn, lớp d.Hướng dẫn đọc tiếng từ ứng dụng: -Đọc lại toàn bảng -Củng cố dặn dò: 2p Tiết 2: 30p Luyện Tập: a.Luyện đọc: -Đọc lại tiết -Đọc lại tiết (C nhân- đ thanh) -Đọc câu ứng dụng : +Treo tranh hỏi : Tranh vẽ ? -Thảo luận trả lời : bò bê ân cỏ +Tìm tiếngâm học ( gạch chân : no, nê Hướng dẫn đọc câu ứng dụng : bò bê có cỏ, bò bê no nê -Đọc thầm phân tích tiếng : no, nê b.Đọc SGK: đ thanh) : TaiLieu.VN -Đọc câu ứng dụng (C nhân- Page c.Luyện viết: GV uốn nắn cho HS -Đọc SGK(CN-N-CL) d.Luyện nói: -Tơ tập viết : n, m, nơ, me +Mục tiêu: Phát triển lời nói : bố mẹ, ba má +Cách tiến hành : Hỏi: -Quê em gọi người sinh ? -Nhà em có anh em ? Em thứ ? -Thảo luận trả lời -Hãy kể thêm bố mẹ tình cảm bố mẹ cho lớp nghe ? -Em làm để bố mẹ vui lòng? III.Củng cố dặn dò: 4p - GV HS hệ thống lại - Nhận xét tiết học TaiLieu.VN Page ... -Phát m đánh vần tiếng : m, me -HS đọc :(CN-N-CL) +Phát m : Hai m i khép lại bật l n, thoát qua miệng lẫn m i -Ghép tiếng, đánh v n, đọc trơn : me +Đánh vần: c.Hướng dẫn viết bảng : +Viết m u...+Đánh vần : n đứng trước, đứng sau b.Dạy chữ ghi m m : -Nhận diện chữ: Chữ m g m nét m c xi nét m c hai đầu Hỏi : So sánh m n? *Giống : có nét m c xi nét m c hai đầu *Khác : m có nhiều nét m c... viết : n, m, nơ, me +M c tiêu: Phát triển lời nói : bố m , ba m +Cách tiến hành : Hỏi: -Quê em gọi người sinh ? -Nhà em có anh em ? Em thứ ? -Thảo luận trả lời -Hãy kể th m bố m tình c m bố m
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 13: Âm N, M, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 13: Âm N, M

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay