Giáo án Tiếng Việt 1 bài 13: Âm N, M

3 5 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 14:47

Giáo án Học vần BÀI: N - M I.Mục tiêu: 1.Kiến thức :Học sinh nhận biết chữ n m; tiếng nơ, me 2.Kĩ :Đọc câu ứng dụng : bò bê có bó cỏ, bò bê no nê 3.Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : bố mẹ, ba má II.Đồ dùng dạy học: -GV: -Tranh minh hoạ có tiếng : nơ, me; câu ứng dụng : bò bê có bó cỏ, bò bê no nê -Tranh minh hoạ phần luyện nói : bố mẹ, ba má -HS: -SGK, tập viết, tập Tiếng việt III.Hoạt động dạy học: Tiết1 1.Khởi động : On định tổ chức 2.Kiểm tra cũ : -Đọc viết : i, a, bi, cá -Đọc câu ứng dụng : bé hà có li -Nhận xét cũ 3.Bài : TG Hoạt động GV Hoạt động HS 1.Hoạt động 1: Giới thiệu : +Mục tiêu: +Cách tiến hành : Giới thiệu trực tiếp : Hôm học âm n, m 2.Hoạt động : Dạy chữ ghi âm a.Dạy chữ ghi âm n : +Mục tiêu: nhận biết chữ n âm n +Cách tiến hành : -Nhận diện chữ: Chữ n gồm nét móc xi nét móc hai đầu TaiLieu.VN Thảo luận trả lời: Page Hỏi : So sánh n với vật đồ vật thực tế? Giống : cổng -Phát âm đánh vần : n, nơ +Phát âm : đầu lưỡi chạm lợi, thoát qua miệng lẫn mũi +Đánh vần : n đứng trước, đứng sau b.Dạy chữ ghi âm m : (Cá nhân- đồng thanh) Ghép bìa cài, đánh vần, đọc trơn :nơ +Mục tiêu: nhận biết chữ m âm m +Cách tiến hành : -Nhận diện chữ: Chữ m gồm nét móc xi nét móc hai đầu Hỏi : So sánh m n? Giống : có nét móc xi nét móc hai đầu -Phát âm đánh vần tiếng : m, me Khác : m có nhiều nét móc xi +Phát âm : Hai mơi khép lại bật lên, qua miệng lẫn mũi +Đánh vần: (C nhân- đ thanh) c.Hướng dẫn viết bảng : Ghép bìa cài, đánh vần, đọc trơn me +Viết mẫu bảng (Hướng dẫn qui trình đặt bút) +Hướng dẫn viết khơng ngón trỏ d.Hướng dẫn đọc tiếng từ ứng dụng: -Đọc lại toàn bảng Viết bảng : n, m, nơ, me 3.Hoạt động 3: Củng cố dặn dò Tiết 2: Đọc cá nhân, nhóm, bàn, lớp 1.Hoạt động 1: Khởi động: Ổn định tổ chức 2.Hoạt động 2: Bài mới: TaiLieu.VN Page +Mục tiêu: -Đọc câu ứng dụng -Phát triển lời nói tự nhiên +Cách tiến hành : a.Luyện đọc: -Đọc lại tiết -Đọc câu ứng dụng : +Treo tranh hỏi : Tranh vẽ ? +Tìm tiếngâm học ( gạch chân : no, nê Hướng dẫn đọc câu ứng dụng : bò Đọc lại tiết (C nhânbê có cỏ, bò bê no nê đ thanh) b.Đọc SGK: c.Luyện viết: Thảo luận trả lời : bò bê d.Luyện nói: ân cỏ +Mục tiêu: Phát triển lời nói : bố mẹ, ba má Đọc thầm phân tích +Cách tiến hành : tiếng : no, nê Hỏi: -Quê em gọi người sinh ? Đọc câu ứng dụng (C nhân -Nhà em có anh em ? Em thứ ? - đ thanh) : -Hãy kể thêm bố mẹ tình Đọc SGK(C nhân- đ thanh) cảm bố mẹ cho lớp nghe Tô tập viết : n, m, nơ, ? me -Em làm để bố mẹ vui lòng? 3.Hoạt động 3: Củng cố dặn dò Thảo luận trả lời TaiLieu.VN Page ... đánh v n, đọc trơn :nơ +M c tiêu: nhận biết chữ m m m +Cách tiến hành : -Nhận diện chữ: Chữ m g m nét m c xi nét m c hai đầu Hỏi : So sánh m n? Giống : có nét m c xi nét m c hai đầu -Phát m. .. -Phát m đánh vần tiếng : m, me Khác : m có nhiều nét m c xi +Phát m : Hai m i khép lại bật l n, qua miệng lẫn m i +Đánh vần: (C nhân- đ thanh) c.Hướng dẫn viết bảng : Ghép bìa cài, đánh v n, đọc...Hỏi : So sánh n với vật đồ vật thực tế? Giống : cổng -Phát m đánh vần : n, nơ +Phát m : đầu lưỡi ch m lợi, thoát qua miệng lẫn m i +Đánh vần : n đứng trước, đứng sau b.Dạy chữ ghi m m : (Cá
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 13: Âm N, M, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 13: Âm N, M

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay