Giáo án Tiếng Việt 1 bài 13: Âm N, M

4 5 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 14:47

GIÁO ÁN HỌC VẦN BÀI : N, M I Mục tiêu: - Đọc được:n, m, nơ,me; từ câu ứng dụng - Viết :n, m, nơ,me - Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề: bố mẹ, ba má - Giáo dục học sinh nhận biết nhanh âm , biết đọc viết đúng, đẹp II.Đồ dùng dạy học : - Tranh minh họa từ khóa: nơ, me - Tranh minh họa câu ứng dụng, phần luyện nói - Bộ ghép chữ Tiếng Việt III Các hoạt động dạy học: Nội dung - Thời gian Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Kiểm tra cũ ( - Đọc cho HS viết: i, a, bi, cá - HS viết bảng lớp phút): - Gọi HS đọc từ ứng dụng 12 - HS đọc Bài mới: - Gọi HS đọc câu ứng dụng: “Bé - HS đọc HĐ1: Dạy chữ ghi hà có ly” âm (15phút) * Dạy âm n, nơ - Chữ n in gồm nét sổ thẳng nét móc xi - u cầu HS lấy âm n - GV - HS lấy âm n nhận xét - HS đọc - GV đọc mẫu- hướng dẫn - HS ghép - Yêu cầu ghép thêm âm để có - HS đọc tiếng - GV nhận xét, đọc mẫu - 3- em đọc - Yêu cầu phân tích tiếng nơ TaiLieu.VN Page * Dạy âm m, me * Giải lao ? Ta vừa học âm gì? Yêu cầu đọc lại HĐ2: Luyện viết( 7- phút) ( Tương tự âm n, nơ) Lưu ý cho HS so sánh âm n với âm m * Hướng dẫn viết n, nơ - Chữ n viết gồm nét nào? - GV viết mẫu- hướng dẫn lưu ý - HS viết lên không HS viết chữ nơ: trung, quan sát - GV uốn nắn, giúp đỡ HS - Nét móc xi nét - Nhận xét móc hai đầu * Hướng dẫn viết m, me - Luyện viết bảng n, HĐ3: Đọc tiếng, từ ngữ ứng dụng - Yêu cầu HS so sánh chữ n nơ vớichữ m - Giống nhau: Đều có nét - Gv hướng dẫn quy trình tương móc xi nét móc hai tự viết chữ n, nơ đầu ( 7-8 phút) - Gọi HS đọc bảng - Khác nhau: m có nhiều - Gọi HS giỏi nhận biết nét móc xi nghĩa số từ ngữ thông dụng - HS đọc cá nhân 1-2 em qua tranh( hình) minh họa - HS lắng nghe SGK) - 6- HS đọc HĐ4: Củng cố ( GV bổ sungGọi HS đọc 3- phút) kết hợp phân tích cấu tạo tiếng - HS trả lời kết hợp đọc - Hôm ta vừa học âm mới, tồn tiếng mới? Tiết Nội dung - Thời gian TaiLieu.VN Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Page HĐ1: Luyện đọc * Gọi HS đọc toàn bảng - HT : Cá nhân, nhóm lớp ( 10 phút) ( GV lưu ý HS đọc yếu) * Luyện đọc câu ứng dụng: “bò bê có cỏ, bò bê no nê” - GV đưa tranh vẽ yêu cầu HS quan sát để trả lời: + Tranh vẽ gì? - GV đọc mẫu câu ứng dụng.Lưu + Tranh vẽ bò bê ăn ý HS đọc câu có dấu phẩy cỏ phải ý ngắt - HS lắng nghe cách đọc - Gọi HS luyện đọc câu ứng dụng - Yêu cầu HS tìm từ chứa âm học? HT : Cá nhân, nhóm lớp - GV giải nghĩa từ: “ no nê” - no nê - Yêu cầu HS luyện viết n, HĐ2: Luyện viết m,nơ, me Tập viết ( 10 phút) ( GV theo dõi, uốn nắn HS ) * Giải lao - GV đưa tranh vẽ hỏi: - HS luyện viết HĐ3: Luyện nói + Trong tranh vẽ gì? ( 8phút) + Ở quê em gọi người sinh - HS đọc tên luyện nói gì? + Em biết cách gọi khác - HS quan sát tranh trả không? lời + Bố mẹ em làm nghề gì? + Em có u bố mẹ khơng? Vì sao? + ba má, bố mẹ, tía bầm, + Em làm để bố mẹ vui u- thầy,… lòng? + Em hát hát viết bố TaiLieu.VN Page HĐ4: Trò chơi( mẹ? phút) - Thi tìm tiếngâm n, m? HĐ5: Củng cố- - Gọi HS đọc tiếng Dặn dò( 3- phút) - Gọi HS đọc toàn - Nhận xét học - HT : Theo nhóm - 3-4 HS đọc - HS đọc TaiLieu.VN Page ...* Dạy m m, me * Giải lao ? Ta vừa học m gì? Yêu cầu đọc lại HĐ2: Luyện viết( 7- phút) ( Tương tự m n, nơ) Lưu ý cho HS so sánh m n với m m * Hướng dẫn viết n, nơ - Chữ n viết g m nét nào?... quê em gọi người sinh - HS đọc tên luyện nói gì? + Em biết cách gọi khác - HS quan sát tranh trả không? lời + Bố m em l m nghề gì? + Em có u bố m khơng? Vì sao? + ba m , bố m , tía b m, + Em... bố m , tía b m, + Em l m để bố m vui u- thầy,… lòng? + Em hát hát viết bố TaiLieu.VN Page HĐ4: Trò chơi( m ? phút) - Thi t m tiếng có m n, m? HĐ5: Củng cố- - Gọi HS đọc tiếng Dặn dò( 3- phút)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 13: Âm N, M, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 13: Âm N, M

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay