Giáo án Tiếng Việt 1 bài 13: Âm N, M

3 5 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 14:47

Giáo án Tiếng việt BÀI 13 : N- M I.Mục tiêu: 1.Kiến thức : Học sinh nhận biết chữ n m; tiếng nơ, me 2.Kĩ : Đọc câu ứng dụng : bò bê có bó cỏ, bò bê no nê 3.Thái độ : Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : bố mẹ, ba má II.Đồ dùng dạy học: -GV: -Tranh minh hoạ có tiếng : nơ, me; câu ứng dụng : bò bê có bó cỏ, bò bê no nê -Tranh minh hoạ phần luyện nói : bố mẹ, ba má -HS: -SGK, tập viết, tập Tiếng việt III.Hoạt động dạy học: Tiết1 1.Khởi động : Oån định tổ chức 2.Kiểm tra cũ : -Đọc viết : i, a, bi, cá -Đọc câu ứng dụng : bé hà có li -Nhận xét cũ 3.Bài : Hoạt động GV Hoạt động HS Giới thiệu :Giới thiệu trực tiếp âm n-m Hoạt động : Dạy chữ ghi âm n-m -MT:Nhận biết âm n-m tiếng nơ-me -Cách tiến hành Dạy chữ ghi âm n : +Nhận diện chữ: Chữ n gồm nét móc xi nét móc hai đầu Hỏi : So sánh n với vật đồ vật Thảo luận trả lời: thực tế? Giống : cổng -Phát âm đánh vần : n, nơ +Phát âm : đầu lưỡi chạm lợi, thoát qua miệng lẫn mũi +Đánh vần : n đứng trước, đứng sau (Cá nhân- đồng thanh) Dạy chữ ghi âm m : Ghép bìa cài, đánh vần, đọc -Nhận diện chữ: Chữ m gồm nét móc xi trơn :nơ nét móc hai đầu Hỏi : So sánh m n? Giống : có nét móc xi nét móc hai đầu Giáo án Tiếng việt -Phát âm đánh vần tiếng : m, me +Phát âm : Hai môi khép lại bật lên, thoát qua miệng lẫn mũi +Đánh vần: Hoạt động 2:Luyện viết -MT:HS viết quy trình n-m,nơ-me Hướng dẫn viết vë nh¸p: +Viết mẫu bảng (Hướng dẫn qui trình đặt bút) Hoạt động 3:Hướng dẫn đọc tiếng từ ứng dụng: -MT:Đọc cá tiếng từ ứng dụng -Cách tiến hành:HS đọc GV kết hợp gaỉng từ -Đọc lại sơ đồ 1,sơ đồ -Đọc lại tồn bảng Củng cố dặn dò Tiết 2: Hoạt động 1: Luyện đọc -MT:Đọc câu ứng dụng +Cách tiến hành :Luyện đọc: -Đọc lại tiết -Đọc câu ứng dụng : +Treo tranh hỏi : Tranh vẽ ? +Tìm tiếngâm học ( gạch chân : no, nê Hướng dẫn đọc câu ứng dụng : bò bê có cỏ, bò bê no nê Đọc SGK: Hoạt động 2:Luyện viết: -MT:HS viết n-m,nơ-me -Cách tiến hành:GV hướng dẫn HS viết theo dòng Hoạt động 3:Luyện nói: +Mục tiêu: Phát triển lời nói : bố mẹ, ba má +Cách tiến hành : Hỏi: -Quê em gọi người sinh ? -Nhà em có anh em ? Em thứ ? Khác : m có nhiều nét móc xi (C nhân- đ thanh) Ghép bìa cài, đánh vần, đọc trơn me Viết vë nh¸p: n, m, nơ, me Đọc cá nhân, nhóm, bàn, lớp Đọc lại tiết (C nhân- đ thanh) Thảo luận trả lời : bò bê ân cỏ Đọc thầm phân tích tiếng : no, nê Đọc câu ứng dụng (C nhân-đthanh) : Đọc SGK(C nhân- đ thanh) Tô tập viết : n, m, nơ, me Thảo luận trả lời Giáo án Tiếng việt -Hãy kể thêm bố mẹ tình cảm bố mẹ cho lớp nghe ? -Em làm để bố mẹ vui lòng? 4: Củng cố dặn dò - Đọc SGK -Nhận xét tuyên dương .. .Giáo án Tiếng việt -Phát m đánh vần tiếng : m, me +Phát m : Hai m i khép lại bật l n, thoát qua miệng lẫn m i +Đánh vần: Hoạt động 2:Luyện viết -MT:HS viết quy trình n -m, nơ-me Hướng... sinh ? -Nhà em có anh em ? Em thứ ? Khác : m có nhiều nét m c xi (C nhân- đ thanh) Ghép bìa cài, đánh v n, đọc trơn me Viết vë nh¸p: n, m, nơ, me Đọc cá nh n, nh m, b n, lớp Đọc lại tiết (C nhân-... Đọc th m phân tích tiếng : no, nê Đọc câu ứng dụng (C nhân-đthanh) : Đọc SGK(C nhân- đ thanh) Tô tập viết : n, m, nơ, me Thảo luận trả lời Giáo án Tiếng việt -Hãy kể th m bố m tình c m bố m cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 13: Âm N, M, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 13: Âm N, M

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay