Giáo án Tiếng Việt 1 bài 13: Âm N, M

5 8 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 14:47

Giáo án Tiếng việt BÀI 13: N - M A Mục đích yêu cầu: - Học sinh đọc được: n; m ; nơ, me - Đọc câu ứng dụng: bò bê có cỏ - bo bơ no nê - phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề bố mẹ B Đồ dùng dạy học Giáo viên:- Bộ thực hành tiếng việt - Tranh minh hoạ từ khố Tranh minh hoạ học phần luyện nói Học sinh:- Bộ thực hành tiếng việt - sách giáo khoa, tập C Các hoạt động dạy học: I ổn định tổ chức:(1') II Kiểm tra cũ: (5') - Gọi h/s đọc sgk - H/s đọc sgk GV nhận xét ghi điểm - Đọc cho h/s viết bảng - H/s viết bảng i - a - GV nhận xét tuyên dương III Bài (29') Giới thiệu bài: ghi bảng a Dạy âm n - GV ghi bảng n - H/s nhẩm ? Nâu cấu tạo âm n - Âm n gồm nét, nét móc xi móc đầu Đọc âm CN + ĐT + N - Giới thiệu tiếng khoá thêm nguyên âm vào sau phụ âm n để - H/s ghép bảng gài tạo thành tiếng ? Được tiếng gì? ghi bảng: nơ Giáo án Tiếng việt (nơ) ? Nêu cấu tạo tiếng - Gồm âm ghép lại n trước sau - Đọc tiếng khoá (ĐT + trơn) CN - N - lớp - Giới thiệu từ khoá - H.s quan sát tranh thảo luận ? Tranh vẽ gì? - Tranh vẽ nơ - Qua tranh ghi tiếng nơ lên bảng: nơ - Đọc từ trơn CN + ĐT + N - Đọc tồn từ khố (ĐV + Trơn) CN + ĐT + N b Dạy âm m - GV ghi âm m lên bảng: m - H/s đọc CN + N + ĐT - Giới thiệu tiếng khoá - Thêm âm e vào sau âm m tiếng - Học sinh nhẩm thảo luận - GV ghi bảng : me - cho h/s đọc ĐV + trơn CN + ĐT + N ? Nêu cấu tạo tiếng - Gồm âm ghép lại m đứng trước e đứng sau - Giới thiệu tiếng khoá - h.s quan sát tranh ? Tranh vẽ Vẽ me - Gv ghi bảng từ ứng dụng: me CN - N - ĐT H/s đọc - Cho h/s đọc từ khoá (ĐT - Trơn) CN + N + ĐT - Cho h/s đọc tồn khố (ĐT+ trơn) CN + N + ĐT Giáo án Tiếng việt - So sánh âm n m Giống có nét móc xi, nét móc đầu Khác m có thêm nét Giới thiệu từ ứng dụng - GV ghi bảng no mơ nô nơ; mo mô - H/s nhẩm Tìm âm học tiếng - h/s lên bảng tìm - Đọc âm tiếng ứng dụng (ĐV + T) CN + N + ĐT - Đọc tiếng ứng dụng (ĐV + T) CN + N + ĐT Giới thiệu ứng dụng Ghi bảng h/s nhẩm Ca nơ, bó mạ - Tìm tiếng mang âm học từ - H/s lên bảng tìm - Đọc tiếng mang âm từ ( ĐT + T) CN - N - ĐT - Cho h/s đọc từ (ĐV + T) CN + N + ĐT - Giảng từ: Ca nô chạy động dùng sơng nước - Cho h/s đọc lại tốn (ĐV + T) - CN + N + ĐT Hướng dẫn học sinh viết - GV viết mẫu hướng dẫn h.s viết, nêu quy trình viết h/s nêu - Cho h/s viết bảng Giáo án Tiếng việt GV nhận xét sửa sai cho học sinh Củng cố ? Học vần - Học vần n, m - Chỉ bảng cho h.s đọc toàn Đọc CN + ĐT + N - Chơi tìm âm học H/s chơi tìm ghép bảng gài TIẾT 2: IV Luyện tập: Luyện đọc (10') Chỉ bảng cho h/s đọc lại tiết (Đv + T) - CN- N - ĐT GV nhận xét cho điểm * Đọc câu ứng dụng - Giảng nội dung câu ứng dụng - H/s quan sát tranh trả lời ? Tranh vẽ bò, bê, cỏ - Qua tranh giới thiệu câu: bò bê có cỏ, bò bê no nê - H/s quan sát tranh trả lời ? Tìm tiếng mang âm câu (ĐV + T) CN - N - ĐT - Đọc câu (ĐV + T) CN - N - ĐT bò, bê, cỏ Cả lớp nhẩm CN - N - ĐT - Đọc câu (ĐV + T) - Giáo viên đọc mẫu ứng dụng - Giảng câu ứng dụng - H/s đọc trơn câu ứng dụng Giáo án Tiếng việt Luyện viết (10') - Cho h/s ,mở tập viết - viết - H.s mở tập viết viết Gv quan sát uốn nắn GV chấm số nhận xét tuyên dương Luyện nói: (10') - Hướng dấn h/s quan sát tranh thảo luận - H/s quan sát tranh thảo luận ? Tranh vẽ gì? bố mẹ - ba má ? Quê em gọi người sinh - H/s tự trả lời ? Nhà em có anh em, em thứ - Cho h/s đọc lên chủ đề CN - N - ĐT Đọc sgk mở sgk - Gv đọc mẫu sgk - Học sinh theo dõi đọc nhẩm Gọi h/s sinh nêu chủ ngữ - 4-5 hoc sinh h đọc GV nhận xét cho điểm - Gõ thước cho hs đọc sgk đọc ĐT - Gõ thước cho h/s đọc cho h/s trả lời Tìm ghép tiếng âm học - H/s tìm CN - ĐT - N GV nhận xét tuyên dương V Củng cố dặn dò (5') ? - Học âm âm âm n m - Gọi h/s đọc lại toàn - Về học xem nội dung sau ... m n m Giống có nét m c xi, nét m c đầu Khác m có th m nét Giới thiệu từ ứng dụng - GV ghi bảng no m nô nơ; mo m - H/s nh m T m m học tiếng - h/s lên bảng t m - Đọc m tiếng ứng dụng (ĐV +... T) CN + N + ĐT - Đọc tiếng ứng dụng (ĐV + T) CN + N + ĐT Giới thiệu ứng dụng Ghi bảng h/s nh m Ca nơ, bó m - T m tiếng mang m học từ - H/s lên bảng t m - Đọc tiếng mang m từ ( ĐT + T) CN -... cho đi m - Gõ thước cho hs đọc sgk đọc ĐT - Gõ thước cho h/s đọc cho h/s trả lời T m ghép tiếng m học - H/s t m CN - ĐT - N GV nhận xét tuyên dương V Củng cố dặn dò (5') ? - Học m m m n m -
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 13: Âm N, M, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 13: Âm N, M

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay