Giáo án Tiếng Việt 1 bài 14: Âm D, Đ

3 5 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 14:44

Giáo án Học vần BÀI : D - Đ A.Mục tiêu: 1.Kiến thức :Học sinh nhận biết chữ d đ; tiếng dê, đò 2.Kĩ :Đọc câu ứng dụng : dì na đò, bé mẹ bo 3.Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : dế, cá cờ, bi ve, đa B.Đồ dùng dạy học: -GV: -Tranh minh hoạ có tiếng : dê, đò; câu ứng dụng : dì na đò, bé mẹ -Tranh minh hoạ phần luyện nói : dế, cá cờ, bi ve, đa -HS: -SGK, tập viết, tập Tiếng việt C.Hoạt động dạy học: Tiết1 I.Kiểm tra cũ : -Đọc viết : n, m, nơ, me -Đọc câu ứng dụng : bò bê có cỏ, bò bê no nê -Nhận xét cũ II.Bài : Hoạt động GV Hoạt động HS Giới thiệu : Dạy chữ ghi âm a.Dạy chữ ghi âm d: -Nhận diện chữ: Chữ d gồm nét cong hở phải, nét móc ngược ( dài ) Hỏi : So sánh d với vật đồ vật thực tế? -Phát âm đánh vần : d, dê -Thảo luận trả lời: Giống : gáo múc nước +Phát âm : đầu lưỡi chạm lợi, xát, có tiếng -(CN-N-CL) +Đánh vần : d đứng trước, ê đứng sau -Ghép bìa cài, đánh vần, đọc trơn :dê TaiLieu.VN Page b.Dạy chữ ghi âm đ: -Nhận diện chữ: Chữ đ gồm chữ d, thêm nét ngang Hỏi : So sánh d đ? +Giống : chữ d -Phát âm đánh vần tiếng : đ, đò +Khác :đ có thêm nét ngang +Phát âm : Đầu lưỡi chạm lợi bật ra, có tiếng (CN-N-CL) +Đánh vần: - HS đánh vần, đọc trơn : đò c.Hướng dẫn viết bảng : +Viết mẫu bảng (Hướng dẫn qui trình đặt bút) -Viết bảng : d, đ, dê, đò +Hướng dẫn viết khơng ngón trỏ d.Hướng dẫn đọc tiếng từ ứng dụng: Đọc cá nhân, nhóm, bàn, lớp da, de, do, da, đe, đo, da dê, -Đọc lại toàn bảng Tiết 2: Luyện Tập: a.Luyện đọc: -Đọc lại tiết -Đọc câu ứng dụng : +Treo tranh hỏi : Tranh vẽ ? +Tìm tiếngâm học ( gạch chân : dì, đi, đò ) - Hướng dẫn đọc câu ứng dụng : dì na đò, bé me -Đọc lại tiết (C nhân- đ thanh) -Thảo luận trả lời : dì đò, bé … Đọc thầm phân tích tiếng : dì, b.Đọc SGK: -Đọc câu ứng dụng (C nhânđthanh) c.Luyện viết: -Đọc SGK(C nhân- đ thanh) d.Luyện nói: -Tơ tập viết : d, đ, dê, đò Hỏi: -Tại nhiều trẻ em thích vật ? -Thảo luận trả lời ( Chúng TaiLieu.VN Page -Em biết loại bi nào? Cá cờ, dế thường sống đâu? Nhà em có ni cá cờ khơng? thường đồ chơi trẻ em ) -Tại đa lại cắt giống hình tranh ? -Trò chơi : Trâu đa -Em biết trò chơi gì? III.Củng cố dặn dò: - GV cng học sinh hệ thống lại bi - Nhận xt tiết học TaiLieu.VN Page ... ghi âm đ: -Nhận diện chữ: Chữ đ gồm chữ d, thêm nét ngang Hỏi : So sánh d đ? +Giống : chữ d -Phát âm đ nh vần tiếng : đ, đ +Khác :đ có thêm nét ngang +Phát âm : Đ u lưỡi chạm lợi bật ra, có tiếng. .. (CN-N-CL) +Đ nh vần: - HS đ nh vần, đ c trơn : đ c.Hướng dẫn viết bảng : +Viết mẫu bảng (Hướng dẫn qui trình đ t bút) -Viết bảng : d, đ, dê, đ +Hướng dẫn viết khơng ngón trỏ d.Hướng dẫn đ c tiếng. .. dì, đi, đ ) - Hướng dẫn đ c câu ứng dụng : dì na đ , bé me -Đ c lại tiết (C nhân- đ thanh) -Thảo luận trả lời : dì đ , bé … Đ c thầm phân tích tiếng : dì, b .Đ c SGK: -Đ c câu ứng dụng (C nhânđthanh)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 14: Âm D, Đ, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 14: Âm D, Đ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay