Giáo án Tiếng Việt 1 bài 14: Âm D, Đ

3 5 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 14:44

Giáo án Học vần BÀI : D - Đ I.Mục tiêu: 1.Kiến thức :Học sinh nhận biết chữ d đ; tiếng dê, đò 2.Kĩ :Đọc câu ứng dụng : dì na đò, bé mẹ bo 3.Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : dế, cá cờ, bi ve, đa II.Đồ dùng dạy học: -GV: -Tranh minh hoạ có tiếng : dê, đò; câu ứng dụng : dì na đò, bé mẹ -Tranh minh hoạ phần luyện nói : dế, cá cờ, bi ve, đa -HS: -SGK, tập viết, tập Tiếng việt III.Hoạt động dạy học: Tiết1 1.Khởi động :Ổn định tổ chức 2.Kiểm tra cũ : -Đọc viết : n, m, nơ, me -Đọc câu ứng dụng : bò bê có cỏ, bò bê no nê -Nhận xét cũ 3.Bài : TG Hoạt động GV Hoạt động HS 1.Hoạt động 1: Giới thiệu : +Mục tiêu: +Cách tiến hành : Giới thiệu trực tiếp : Hôm học âm d, đ 2.Hoạt động : Dạy chữ ghi âm a.Dạy chữ ghi âm d: +Mục tiêu: nhận biết chữ d âm d +Cách tiến hành : Thảo luận trả lời: -Nhận diện chữ: Chữ d gồm nét cong hở phải, nét móc ngược ( dài ) Giống : gáo múc nước TaiLieu.VN Page Hỏi : So sánh d với vật đồ vật thực tế? -Phát âm đánh vần : d, dê (Cá nhân- đồng thanh) +Phát âm : đầu lưỡi chạm lợi, xát, có tiếng Ghép bìa cài, đánh vần, đọc trơn :dê +Đánh vần : d đứng trước, ê đứng sau b.Dạy chữ ghi âm đ: +Mục tiêu: nhận biết chữ đ âm đ +Cách tiến hành : -Nhận diện chữ: Chữ đ gồm chữ d, thêm nét ngang Hỏi : So sánh d đ? Giống : chữ d Khác :đ có thêm nét ngang -Phát âm đánh vần tiếng : đ, đò +Phát âm : Đầu lưỡi chạm lợi bật ra, có tiếng (C nhân- đ thanh) +Đánh vần: Ghép bìa cài, đánh vần, đọc trơn đò c.Hướng dẫn viết bảng : +Viết mẫu bảng (Hướng dẫn qui trình đặt bút) +Hướng dẫn viết khơng ngón trỏ Viết bảng : d, đ, dê, đò d.Hướng dẫn đọc tiếng từ ứng dụng: da, de, do, da, đe, đo, da dê, -Đọc lại tồn bảng Đọc cá nhân, nhóm, bàn, lớp 3.Hoạt động 3: Củng cố dặn dò Tiết 2: 1.Hoạt động 1: Khởi động: Ổn định tổ chức 2.Hoạt động 2: Bài mới: +Mục tiêu: -Đọc câu ứng dụng -Phát triển lời nói tự nhiên TaiLieu.VN Page +Cách tiến hành : a.Luyện đọc: -Đọc lại tiết -Đọc câu ứng dụng : +Treo tranh hỏi : Tranh vẽ ? +Tìm tiếngâm học ( gạch chân : dì, đi, đò ) Đọc lại tiết (C nhânđ thanh) Hướng dẫn đọc câu ứng dụng : dì na đò, bé me b.Đọc SGK: Thảo luận trả lời : dì đò, bé … c.Luyện viết: d.Luyện nói: Đọc thầm phân tích tiếng : dì, … +Mục tiêu: Phát triển lời nói : dế, cá cờ, bi ve, đa Đọc câu ứng dụng (C nhân- đthanh) +Cách tiến hành : Hỏi: -Tại nhiều trẻ em thích vật ? -Em biết loại bi nào? Cá cờ, dế thường sống đâu? Nhà em có ni cá cờ khơng? Đọc SGK(C nhân- đ thanh) Tơ tập viết : d, đ, dê, đò -Tại đa lại cắt giống hình tranh ? -Em biết trò chơi gì? 3.Hoạt động 3: Củng cố dặn dò Thảo luận trả lời ( Chúng thường đồ chơi trẻ em ) Trò chơi : Trâu đa TaiLieu.VN Page ... So sánh d với vật đ vật thực tế? -Phát âm đ nh vần : d, dê (Cá nhân- đ ng thanh) +Phát âm : đ u lưỡi chạm lợi, xát, có tiếng Ghép bìa cài, đ nh vần, đ c trơn :dê +Đ nh vần : d đ ng trước, ê đ ng... ghi âm đ: +Mục tiêu: nhận biết chữ đ âm đ +Cách tiến hành : -Nhận diện chữ: Chữ đ gồm chữ d, thêm nét ngang Hỏi : So sánh d đ? Giống : chữ d Khác :đ có thêm nét ngang -Phát âm đ nh vần tiếng : đ, ... bảng : d, đ, dê, đ d.Hướng dẫn đ c tiếng từ ứng dụng: da, de, do, da, đe, đo, da dê, -Đ c lại toàn bảng Đ c cá nhân, nhóm, bàn, lớp 3.Hoạt đ ng 3: Củng cố dặn dò Tiết 2: 1. Hoạt đ ng 1: Khởi đ ng:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 14: Âm D, Đ, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 14: Âm D, Đ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay