Giáo án Tiếng Việt 1 bài 14: Âm D, Đ

3 5 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 14:44

GIÁO ÁN HỌC VẦN BÀI: D, Đ I Mục tiêu: - Đọc được:d, đ, dê, đò; từ câu ứng dụng - Viết được: d, đ, dê, đò - Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề: dế, cá cờ, bi ve, đa - Giáo dục học sinh nhận biết nhanh âm, biết đọc viết đẹp II.Đồ dùng dạy học : - Tranh minh họa từ khóa: dê, đò - Tranh minh họa câu ứng dụng.Một vài vật thật như: trâu đa, cá cờ, bi ve - Bộ ghép chữ Tiếng Việt III Các hoạt động dạy học: Nội dung - Thời gian Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Kiểm tra cũ ( - Chữ d gần giống với chữ - Chữ a phút): học? Bài mới: HĐ1: Dạy chữ ghi âm (15phút) * Dạy âm d, dê - Yêu cầu HS so sánh chữ d với chữ a - HS lấy âm d - Yêu cầu HS lấy âm d - GV - HS đọc nhận xét - HS ghép - GV đọc mẫu- hướng dẫn - Yêu cầu ghép thêm âm ê để có - HS đọc tiếng - GV nhận xét, đọc mẫu - 3- em đọc - Yêu cầu phân tích tiếng dê * Dạy âm đ, đò * Giải lao ? Ta vừa học âm gì? Yêu cầu đọc lại HĐ2: Luyện viết( 7- phút) ( Tương tự âm d, dê) Lưu ý cho HS so sánh âm d với âm đ TaiLieu.VN Page * Hướng dẫn viết d, dê - HS viết lên không GV viết mẫu- hướng dẫn lưu ý trung, quan sát HS viết chữ dê - Luyện viết bảng d, dê - GV uốn nắn, giúp đỡ HS - Nhận xét * Hướng dẫn viết đ, đò HĐ3: Đọc tiếng, từ ngữ ứng dụng - GV hướng dẫn quy trình tương tự viết chữ d, dê ( 7-8 phút) - Gọi HS đọc bảng - HS đọc cá nhân 1-2 em - Gọi HS giỏi nhận biết - HS lắng nghe nghĩa số từ ngữ thơng dụng qua tranh( hình) minh họa SGK) HĐ4: Củng cố ( - GV bổ sung- Gọi HS đọc - 6- HS đọc kết hợp phân tích cấu tạo - HS trả lời kết hợp đọc 3- phút) tiếng tồn - Hơm ta vừa học âm mới, tiếng mới? Tiết Nội dung - Thời gian Hoạt động Thầy Hoạt động Trò HĐ1: Luyện đọc * Gọi HS đọc toàn bảng - HT : Cá nhân, nhóm lớp ( 10 phút) ( GV lưu ý HS đọc yếu) * Luyện đọc câu ứng dụng: “dì na đò, bé mẹ bộ" - GV đưa tranh vẽ yêu cầu HS quan sát để trả lời: + Tranh vẽ gì? + Tranh vẽ em bé mẹ dắt bờ sông vẫy tay chào - GV đọc mẫu câu ứng dụng.Lưu người di đò TaiLieu.VN Page ý HS đọc câu có dấu phẩy - HS lắng nghe cách đọc phải ý ngắt - Gọi HS luyện đọc câu ứng dụng HT : Cá nhân, nhóm lớp - Yêu cầu HS tìm từ chứa âm - dì, đi, đò học câu? - Yêu cầu HS luyện viết d, đ, dê, HĐ2: Luyện viết đò Tập viết.( GV theo - HS luyện viết dõi, uốn nắn HS ) ( 10 phút) - GV đưa vật thật * Giải lao hỏi: HĐ3: Luyện nói - HS đọc tên luyện nói + Em biết loại bi nào? Bi ( 8phút) ve có khác với loại bi - HS quan sát tranh trả khác? lời + Em nhìn thấy dế chưa?Dế sống đâu? Thường ăn gì? + Cá cờ thường sống đâu? Cá cờ có màu gì? + Em có biết đa bị cắt đồ chơi khơng? - Thi tìm tiếngâm n, m? HĐ4: Trò chơi( - Gọi HS đọc tiếng phút) HĐ5: Củng cố- - Gọi HS đọc tồn Dặn dò( 3- phút) - Nhận xét học - HT : Theo nhóm - 3-4 HS đọc - HS đọc TaiLieu.VN Page ... HS đ c - 6- HS đ c kết hợp phân tích cấu tạo - HS trả lời kết hợp đ c 3- phút) tiếng toàn - Hơm ta vừa học âm mới, tiếng mới? Tiết Nội dung - Thời gian Hoạt đ ng Thầy Hoạt đ ng Trò H 1: Luyện đ c... từ chứa âm - dì, đi, đ học câu? - Yêu cầu HS luyện viết d, đ, dê, HĐ2: Luyện viết đ Tập viết.( GV theo - HS luyện viết dõi, uốn nắn HS ) ( 10 phút) - GV đ a vật thật * Giải lao hỏi: HĐ3: Luyện... biết đa bị cắt đ chơi khơng? - Thi tìm tiếng có âm n, m? HĐ4: Trò chơi( - Gọi HS đ c tiếng phút) HĐ5: Củng cố- - Gọi HS đ c tồn Dặn dò( 3- phút) - Nhận xét học - HT : Theo nhóm - 3-4 HS đ c -
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 14: Âm D, Đ, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 14: Âm D, Đ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay