Giáo án Tiếng Việt 1 bài 14: Âm D, Đ

3 3 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 14:44

Giáo án Tiếng việt Bài 14 : D- Đ I.Mục tiêu: 1.Kiến thức :Học sinh nhận biết chữ d đ; tiếng dê, đò 2.Kĩ :Đọc câu ứng dụng : dì na đò, bé mẹ bo.ä 3.Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : dế, cá cờ, bi ve, đa II.Đồ dùng dạy học: -GV: -Tranh minh hoạ có tiếng : dê, đò; câu ứng dụng : dì na đò, bé mẹ -Tranh minh hoạ phần luyện nói : dế, cá cờ, bi ve, đa -HS: -SGK, tập viết, tập Tiếng việt III.Hoạt động dạy học: Tiết1 1.Khởi động :Ổn định tổ chức 2.Kiểm tra cũ : -Đọc viết : n, m, nơ, me -Đọc câu ứng dụng : bò bê có cỏ, bò bê no nê -Nhận xét cũ 3.Bài : Hoạt động GV Hoạt động HS Giới thiệu :Giới thiệu trực tiếp âm d-đ Hoạt động : Dạy chữ ghi âm d-đ +Mục tiêu: nhận biết chữ d âm d +Cách tiến hành :Dạy chữ ghi âm d: -Nhận diện chữ: Chữ d gồm nét cong hở phải, nét móc ngược ( dài ) Hỏi : So sánh d với vật đồ vật thực tế? -Phát âm đánh vần : d, dê +Đánh vần : d đứng trước, ê đứng sau Dạy chữ ghi âm đ: Thảo luận trả lời: Giống : gáo múc nước (Cá nhân- đồng thanh) Ghép bìa cài, đánh vần, đọc trơn :dê Giáo án Tiếng việt -Nhận diện chữ: Chữ đ gồm chữ d, thêm nét ngang Hỏi : So sánh d đ? Giống : chữ d -Phát âm đánh vần tiếng : đ, đò Khác :đ có thêm nét ngang -Đọc lại sơ đồ  (C nhân- đ thanh) -Đọc lại sơ đồ Ghép bìa cài, đánh vần, đọc trơn đò Hoạt động 2:Luyện viết -MT:HS viết quy trình d-đ,dê-đò -Cách tiến hành:Hướng dẫn viết: +Viết mẫu bảng (Hướng dẫn qui trình đặt bút) Viết nháp: d, đ, dê, đò Hoạt động 3:Hướng dẫn đọc tiếng từ ứng dụng: -MT:HS đọc tiếng từ ứng dụng da, de, do, da, đe, đo, da dê, -Cách tiến hành:HS đọc GV kết hợp giảng từ +Đọc sơ đồ 1,sơ đồø -Đọc lại tồn bảng Củng cố dặn dò Tiết 2: Đọc cá nhân, nhóm, bàn, lớp Hoạt động 1: Luyện đọc +Mục tiêu: -Đọc câu ứng dụng +Cách tiến hành : Luyện đọc: -Đọc lại tiết -Đọc câu ứng dụng : +Treo tranh hỏi : Tranh vẽ ? +Tìm tiếngâm học ( gạch chân : dì, đi, đò ) Đọc lại tiết (C nhân- đ thanh) Thảo luận trả lời : dì đò, bé … Đọc thầm phân tích tiếng : dì, … Giáo án Tiếng việt Hướng dẫn đọc câu ứng dụng : dì na đò, béĐọc me câu ứng dụng (C nhânđthanh) Đọc SGK: Đọc SGK(C nhân- đ thanh) Hoạt động 2:Luyện viết: -MT:HS viết d-đ,dê-đò -Cách tiến hành:GV hướng dẫn viết theo dòng vào Tơ tập viết : d, đ, dê, đò Hoạt động 3:Luyện nói: +Mục tiêu: Phát triển lời nói : dế, cá cờ, bi ve, đa +Cách tiến hành : Hỏi: -Tại nhiều trẻ em thích vật ? -Em biết loại bi nào? Cá cờ, dế thường sống đâu? Nhà em có ni cá cờ khơng? Thảo luận trả lời ( Chúng thường đồ chơi trẻ em ) -Tại đa lại cắt giống hình tranh ? -Em biết trò chơi gì? 4: Củng cố dặn dò - Đọc SGK -Nhận xét tuyên dương Trò chơi : Trâu đa .. .Giáo án Tiếng việt -Nhận diện chữ: Chữ đ gồm chữ d, thêm nét ngang Hỏi : So sánh d đ? Giống : chữ d -Phát âm đ nh vần tiếng : đ, đ Khác :đ có thêm nét ngang -Đ c lại sơ đ  (C nhân- đ thanh)... nháp: d, đ, dê, đ Hoạt đ ng 3:Hướng dẫn đ c tiếng từ ứng dụng: -MT:HS đ c tiếng từ ứng dụng da, de, do, da, đe, đo, da dê, -Cách tiến hành:HS đ c GV kết hợp giảng từ +Đ c sơ đ 1, sơ đ ø -Đ c lại... gạch chân : dì, đi, đ ) Đ c lại tiết (C nhân- đ thanh) Thảo luận trả lời : dì đ , bé … Đ c thầm phân tích tiếng : dì, … Giáo án Tiếng việt Hướng dẫn đ c câu ứng dụng : dì na đ , b Đ c me câu ứng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 14: Âm D, Đ, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 14: Âm D, Đ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay