Giáo án Tiếng Việt 1 bài 14: Âm D, Đ

6 4 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 14:44

Giáo án Tiếng việt BÀI 14: D - Đ A Nêu mục tiêu: - Học sinh đọc viết d, đ, de, đò - Đọc câu ứng dụng : na đò, bé mẹ - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề dế, cá, cờ B Đồ dùng dạy học: Giáo viên: - Tranh minh học từ khoá sgk - Tranh minh hoạ phần luyện nói, thực hành tiếng việt Học sinh - Sách giáo khoa, tập, thực hành tiếng việt C Các hoạt động dạy học I ổn định tổ chức II Kiểm tra cũ - Gọi h/s đọc sgk - đến em đọc - GV nhận xét ghi điểm - Đọc cho h/s viết bảng con: nơ , me - H.s viết bảng - GV nhận xét sửa sai III Bài (29') Giơi thiệu ghi bảng - Bài 14 a dạy âm d - H/s nhẩm Giới thiệu âm d ghi bảng d - Nêu cấu tạo âm d - Gồm nét, q nét cong hờ nét số thẳng - Phát âm đọc âm d CN - ĐT - N - Giới thiệu tiếng khóa Giáo án Tiếng việt thêm nguyên âm ê vào sau âm d dể tạo thành tiếng - H/s ghép bảng gài ? Được chữ gì? ghi bảng : dê tiếng dê ? Nêu cấu tạo tiếng - Gồm âm ghép lại d trước ê sau - Đọc tiệp khoá Đọc CN + ĐT + N * Giới thiệu từ khoá - H/s quan sát tranh - Qua tranh giới thiệu từ ghi bảng: dê - Đọc trơn từ: CN + ĐT + N - Đọc tồn khố (ĐV + trơn) CN + ĐT + N b Dạy âm đ - Giới thiệu âm đ nhẩm ? Nêu cấu tạo âm đ Gồm nét cong hờ phải nét số thẳng nét ghạch ngang - Cho h/s phát âm CN - ĐT - N - Giới thiệu tiếng khoá - Thêm âm o vào sau đ dấu huyền tiếng gì? - H/s ghép bảng gài GV ghi bảng: Đò ? Nêu cấu tạo tiếng - Gồm âm ghép lại đ trước o sau huyền o - Cho h/s đọc ĐV + trơn CN - ĐT - N - Giới thiệu từ khoá - Học sinh quan sát tranh ? Tranh vẽ gì? người lái đò - Gv ghi bảng: đò - H/s quan sát tranh Giáo án Tiếng việt - Đọc tồn khố - H/s đọc CN + ĐT + N ? âm d, đ giống khác đ thêm nét ngang Giới thiệu tiếng ứng dụng - Lớp nhẩm Gv ghi bảng: da de ; đạ đe đo ?Tìm âm tiếng CN tìm đọc bảng - Đọc âm tiếng CN - N - ĐT Đọc tiếng (ĐV - trơn) CN - N - ĐT - Đọc tiếng ứng dụng (ĐV-T) thứ tự CN - N - ĐT b giới thiêu từ ứng dụng - Gv ghi bảng: da dê, ? Tìm tiếng mang âm học - H/s tìm - Đọc tiếng mang âm (ĐV - T) CN - ĐT - N - Đọc từ (ĐV - T) CN - ĐT - N - Giảng từ: da dê da dê lột ăn thịt dê, dùng để làm quần áo - Đọc toàn tiết CN - N - ĐT Hướng dẫn viết - Gv viết mẫu - hướng dẫn h/ s viết ? Nêu quy trình viết - H/s nêu quy trình viết Giáo án Tiếng việt GV nhận xét uốn nắn Củng cố: ? Học âm, âm - học âm , âm d đ - Ghi bảng cho h.s đọc tiết - H/s đọc tiết - Tìm âm, chữ học TIẾT 2: IV Luyện tập: Luyện đọc (10') - Đọc tiết CN + ĐT - GV nhận xét ghi điểm - Đọc câu ứng dụng ? Tranh vẽ - H/s quan sát tranh Tranh vẽ dì Na đò bé mẹ - Qua tranh ghi câu ứng dụng lên bảng - H/s nhẩm ? Tìm tiếng mang âm - Học sinh đọc bảng lớp ? Đọc tiếng mang âm CN - ĐT - N - Đọc câu (ĐV - T) CN - ĐT - N - Đọc câu (ĐV - T) CN - N - ĐT - Giảng nội dung câu - Đọc mẫu câu hướng dẫn ngắt nghỉ CN - N - ĐT Giáo án Tiếng việt Luyện viết:(5') - Cho h/s mở sách tập viết viết - H/s viết tập viết - GV uốn nắn quan sát - Chấm số bài, nhận xét tuyên dương Luyện nói (8') - Cho h/s quan sát tranh thảo luận - H/s quan sát tranh thảo luận ? Tranh vẽ gì? dế Cá cờ, bi ve, đa ? Tại trẻ em thích vật - Chúng thường đồ chơi trẻ ? Em biết loại bi - H/s tự thảo luận ? Cá cờ thường sống đâu, nhà em có ni cờ không - H/s tự thảo luận ? Dế thường sống đâu - Dế thường sống đất ? Bắt dế - H/s tự thảo luận ? Tại lại có hình đa cắt tranh, Em có biết đồ chơi - Đồ chơi trâu đa khơng - GV giảng nội dung luyện nói Đọc sgk (6') - GV đọc mẫu sgk - H/s nhẩm sgk - Gọi h/s nhẩm sgk - - em đọc - GV nhận xét ghi điểm - Gõ thước cho h/s đọc toàn ĐT đọc sgk Trò chơi: (3') ? Tìm tiếng mang âm ngồi - H/s tìm Giáo án Tiếng việt - GV nhận xét tuyên dương V Củng cố - dặn dò ? Học gì? Học âm d, đ - Chỉ bảng cho h.s đọc toàn - H/s CN - ĐT - N - Về học xem nội dung sau - Về học xem nội dung sau ======================= ... tranh Giáo án Tiếng việt - Đ c toàn khoá - H/s đ c CN + ĐT + N ? âm d, đ giống khác đ thêm nét ngang Giới thiệu tiếng ứng dụng - Lớp nhẩm Gv ghi bảng: da de ; đ đe đo ?Tìm âm tiếng CN tìm đ c... bảng lớp ? Đ c tiếng mang âm CN - ĐT - N - Đ c câu (ĐV - T) CN - ĐT - N - Đ c câu (ĐV - T) CN - N - ĐT - Giảng nội dung câu - Đ c mẫu câu hướng dẫn ngắt nghỉ CN - N - ĐT Giáo án Tiếng việt Luyện... viết Giáo án Tiếng việt GV nhận xét uốn nắn Củng cố: ? Học âm, âm - học âm , âm d đ - Ghi bảng cho h.s đ c tiết - H/s đ c tiết - Tìm âm, chữ học TIẾT 2: IV Luyện tập: Luyện đ c (10 ') - Đ c tiết
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 14: Âm D, Đ, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 14: Âm D, Đ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay