Giáo án Tiếng Việt 1 bài 15: Âm T, TH

3 8 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 14:33

Giáo án Học vần BÀI: T - TH A.MỤC TIÊU: 1.Kiến thức :Học sinh nhận biết chữ t th; tiếng tổ thỏ 2.Kĩ :Đọc câu ứng dụng : bố thả cá mè, bé thả cá cờ 3.Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : ổ, tổ B.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -GV: -Tranh minh hoạ có tiếng : tổ, thỏ; câu ứng dụng : bố thả cá mè, bé thả cá cờ -Tranh minh hoạ phần luyện nói : ổ, tổ -HS: -SGK, tập viết, tập Tiếng việt C.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Tiết1 II.Kiểm tra cũ : 5p -Đọc viết : d, đ, dê, đò -Đọc câu ứng dụng : dì na đò, bé mẹ -Nhận xét cũ II.Bài :30p Hoạt động GV Hoạt động HS Giới thiệu : 2.Dạy chữ ghi âm a.Dạy chữ ghi âm t: -Nhận diện chữ: Chữ t gồm : nét xiên phải, nét móc ngược ( dài ) nét ngang -Thảo luận trả lời: -Hỏi : So sánh d với đ ? *Khác : đ có nét cong hở, t có nét xiên phải -Phát âm đánh vần : t, tổ +Phát âm : đầu lưỡi chạm bật ra, khơng có tiếng *Giống : nét móc ngược dài nét ngang -(Cá nhân- Nhĩm- đồng thanh) -Ghép tiếng, đánh vần, đọc trơn : tổ +Đánh vần : t đứng trước, ô đứng sau, TaiLieu.VN Page dấu hỏi ô b.Dạy chữ ghi âm th : ( Quy trình tương tự c.Hướng dẫn viết bảng : -Viết bảng : t, th, tổ, thỏ +Viết mẫu bảng (Hướng dẫn qui trình đặt bút) -Đọc cá nhân, nhóm, bàn, lớp +Hướng dẫn viết khơng ngón trỏ d.Hướng dẫn đọc tiếng từ ứng dụng: to, tơ, ta, tho, tha, thơ -Đọc lại toàn bảng Tiết 2: 30p Luyện tập -Đọc lại tiết (C nhân- đ thanh) a.Luyện đọc: -Thảo luận trả lời : bố thả cá -Đọc lại tiết Đọc thầm phân tích tiếng : thả -Đọc câu ứng dụng : Đọc câu ứng dụng (C nhân- đthanh) +Treo tranh hỏi : Tranh vẽ ? -Đọc SGK(C nhân- đ thanh) +Tìm tiếngâm học ( gạch chân : thả ) -Tô tập viết : t, th, tổ, thả *Hướng dẫn đọc câu ứng dụng : bố thả cá mè, -Thảo luận trả lời bé thả cá cờ -Trả lời : Cái nhà b.Đọc SGK: c.Luyện viết: d.Luyện nói: *Hỏi: -Con có ổ? Con có tổ? -Các vật có ổ, tổ, người có để ? -Em nên phá ổ , tổ vật khơng? Tại sao? III.Củng cố dặn dò: (5p) TaiLieu.VN Page - GV cng học sinh hệ thống lại bi - Nhận xt tiết học TaiLieu.VN Page ... tích tiếng : th -Đọc câu ứng dụng : Đọc câu ứng dụng (C nhân- đthanh) +Treo tranh hỏi : Tranh vẽ ? -Đọc SGK(C nhân- đ thanh) +Tìm tiếng có âm học ( gạch chân : th ) -Tô tập viết : t, th, tổ, th ... dẫn đọc tiếng từ ứng dụng: to, tơ, ta, tho, tha, th -Đọc lại toàn bảng Tiết 2: 30p Luyện tập -Đọc lại tiết (C nhân- đ thanh) a.Luyện đọc: -Th o luận trả lời : bố th cá -Đọc lại tiết Đọc th m phân...dấu hỏi ô b.Dạy chữ ghi âm th : ( Quy trình tương tự c.Hướng dẫn viết bảng : -Viết bảng : t, th, tổ, th +Viết mẫu bảng (Hướng dẫn qui trình đặt bút) -Đọc cá
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 15: Âm T, TH, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 15: Âm T, TH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay