Giáo án Tiếng Việt 1 bài 15: Âm T, TH

3 12 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 14:33

Giáo án Học vần BÀI: T - TH I.Mục tiêu: 1.Kiến thức :Học sinh nhận biết chữ t th; tiếng tổ thỏ 2.Kĩ :Đọc câu ứng dụng : bố thả cá mè, bé thả cá cờ 3.Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : ổ, tổ II.Đồ dùng dạy học: -GV: -Tranh minh hoạ có tiếng : tổ, thỏ; câu ứng dụng : bố thả cá mè, bé thả cá cờ -Tranh minh hoạ phần luyện nói : ổ, tổ -HS: -SGK, tập viết, tập Tiếng việt III.Hoạt động dạy học: Tiết 1.Khởi động :Ổn định tổ chức 2.Kiểm tra cũ : -Đọc viết : d, đ, dê, đò -Đọc câu ứng dụng : dì na đò, bé mẹ -Nhận xét cũ 3.Bài : TG Hoạt động GV Hoạt động HS 1.Hoạt động 1: Giới thiệu : +Mục tiêu: +Cách tiến hành : Giới thiệu trực tiếp : Hôm học âm t, th 2.Hoạt động : Dạy chữ ghi âm a.Dạy chữ ghi âm t: +Mục tiêu: nhận biết chữ t âm t +Cách tiến hành : -Nhận diện chữ: Chữ t gồm : nét xiên phải, nét móc ngược ( dài ) nét TaiLieu.VN Page ngang Thảo luận trả lời: Hỏi : So sánh d với đ ? Giống : nét móc ngược dài nét ngang Khác : đ có nét cong hở, t có nét xiên phải -Phát âm đánh vần : t, tổ +Phát âm : đầu lưỡi chạm bật ra, khơng có tiếng +Đánh vần : t đứng trước, ô đứng sau, dấu hỏi ô b.Dạy chữ ghi âm th : (Cá nhân- đồng thanh) Ghép bìa cài, đánh vần, đọc trơn :tổ +Mục tiêu: nhận biết chữ th âm th +Cách tiến hành : -Nhận diện chữ: Chữ th chữ ghép từ hai chữ t h ( t trước, h sau ) Hỏi : So sánh t th? Giống : có chữ t -Phát âm đánh vần tiếng : th, thỏ Khác :th có thêm h +Phát âm : Đầu lưỡi chạm bật mạnh, khơng có tiếng +Đánh vần: (C nhân- đ thanh) c.Hướng dẫn viết bảng : Ghép bìa cài, đánh vần, đọc trơn thỏ +Viết mẫu bảng (Hướng dẫn qui trình đặt bút) Viết bảng : t, th, tổ, thỏ +Hướng dẫn viết khơng ngón trỏ d.Hướng dẫn đọc tiếng từ ứng dụng: to, tơ, ta, tho, tha, thơ Đọc cá nhân, nhóm, bàn, lớp -Đọc lại toàn bảng 3.Hoạt động 3: Củng cố dặn dò TaiLieu.VN Page Tiết 2: 1.Hoạt động 1: Khởi động: Ổn định tổ chức 2.Hoạt động 2: Bài mới: +Mục tiêu: -Đọc câu ứng dụng -Phát triển lời nói tự nhiên +Cách tiến hành : a.Luyện đọc: -Đọc lại tiết -Đọc câu ứng dụng : +Treo tranh hỏi : Tranh vẽ ? Đọc lại tiết (C nhânđ thanh) +Tìm tiếngâm học ( gạch chân : thả ) Thảo luận trả lời : bố thả cá Hướng dẫn đọc câu ứng dụng : bố thả cá mè, Đọc thầm phân tích tiếng : thả bé thả cá cờ b.Đọc SGK: c.Luyện viết: d.Luyện nói: +Mục tiêu: Phát triển lời nói : ổ, tổ +Cách tiến hành : Đọc câu ứng dụng (C nhân- đthanh) Đọc SGK(C nhân- đ thanh) Tô tập viết : t, th, tổ, thả Hỏi: -Con có ổ? Con có tổ? -Các vật có ổ, tổ, người có để ? -Em nên phá ổ , tổ vật không? Tại sao? Thảo luận trả lời Trả lời : Cái nhà 3.Hoạt động 3: Củng cố dặn dò TaiLieu.VN Page ... Chữ th chữ ghép từ hai chữ t h ( t trước, h sau ) Hỏi : So sánh t th? Giống : có chữ t -Phát âm đánh vần tiếng : th, th Khác :th có th m h +Phát âm : Đầu lưỡi chạm bật mạnh, khơng có tiếng +Đánh... lại tiết (C nhânđ thanh) +Tìm tiếng có âm học ( gạch chân : th ) Th o luận trả lời : bố th cá Hướng dẫn đọc câu ứng dụng : bố th cá mè, Đọc th m phân tích tiếng : th bé th cá cờ b.Đọc SGK:... ra, khơng có tiếng +Đánh vần : t đứng trước, ô đứng sau, dấu hỏi ô b.Dạy chữ ghi âm th : (Cá nhân- đồng thanh) Ghép bìa cài, đánh vần, đọc trơn :tổ +Mục tiêu: nhận biết chữ th âm th +Cách tiến
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 15: Âm T, TH, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 15: Âm T, TH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay