Giáo án Tiếng Việt 1 bài 15: Âm T, TH

3 7 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 14:32

GIÁO ÁN HỌC VẦN BÀI: T, TH I Mục tiêu: - Đọc được: t,th,tổ,thỏ; từ câu ứng dụng - Viết được: : : t,th,tổ,thỏ - Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề: ổ, tổ - Giáo dục học sinh đọc , viết nhanh âm , tiếng từ có âm t, th II.Đồ dùng dạy học : - Tranh minh họa từ khóa: tổ,thỏ - Tranh minh họa câu ứng dụng, phần luyện nói - Bộ ghép chữ Tiếng Việt III Các hoạt động dạy học: Nội dung - Thời gian HĐ1: Dạy chữ ghi âm (15phút) * Dạy âm t, tổ Hoạt động Thầy Âm t giống âm học? Hoạt động Trò - Giống âm đ - Trong thực tế âm t giống - Giống gì? giá( đấu cộng) thánh - Yêu cầu HS lấy âm t - GV - HS lấy âm t nhận xét - HS đọc: Cá nhân, - GV đọc mẫu- hướng dẫn nhóm, lớp - Yêu cầu ghép thêm âm ô - HS ghép dấu hỏi để có tiếng - GV - HS đọc nhận xét, đọc mẫu - Yêu cầu phân tích tiếng tổ * Dạy âm th, thỏ ? Ta vừa học âm gì? Yêu cầu đọc - 3- em đọc lại * Giải lao ( Tương tự âm t, tổ) HĐ2: Luyện TaiLieu.VN Lưu ý HS: Âm th ghi chữ( chữ ghép)là t h Page viết( 7- phút) * Hướng dẫn viết t, tổ - Viết âm t gồm nét nào? - Nét xiên phải, nét móc - GV viết mẫu- hướng dẫn lưu ý ngược, nét ngang HS viết chữ tổ - GV uốn nắn, giúp đỡ HS - Nhận xét * Hướng dẫn viết th, thỏ - Yêu cầu HS so sánh chữ th với chữ t - HS viết lên không trung, quan sát - Luyện viết bảng t, tổ - Gv hướng dẫn quy trình tương tự viết chữ t, tổ Lưu ý : Khi viết th có nối nét t h HĐ3: Đọc tiếng ứng dụng - Gọi HS đọc bảng - Giống nhau: có - Gọi HS giỏi nhận biết chữ t nghĩa số từ ngữ thơng dụng - Khác nhau: th có thêm ( 7-8 phút) qua tranh( hình) minh họa chữ h SGK) HS đọc cá nhân 1-2 em - GV bổ sung- Gọi HS đọc kết hợp phân tích cấu tạo - HS lắng nghe HĐ4: Củng cố ( tiếng 3- phút) - Hôm ta vừa học âm mới, - 6- HS đọc tiếng mới? - HS trả lời kết hợp đọc toàn Tiết Nội dung - Thời gian Hoạt động Thầy Hoạt động Trò HĐ1: Luyện đọc * Gọi HS đọc toàn bảng - HT : Cá nhân, nhóm lớp ( 10 phút) ( GV lưu ý HS đọc yếu) * Luyện đọc câu ứng dụng: “Bố TaiLieu.VN Page thả cá mè, bé thả cá cờ” - GV đưa tranh vẽ yêu cầu HS quan sát để trả lời: + Tranh vẽ gì? + Tranh vẽ hai bố + Trong câu có từ chứa âm thả cá học? + thả - GV đọc mẫu câu ứng dụng - Gọi HS luyện đọc câu ứng - HS lắng nghe cách đọc dụng HĐ2: Luyện viết - Yêu cầu HS luyện viết t, tổ, th, - HT : Cá nhân, nhóm lớp ( 10 phút) thỏ Tập viết.( GV theo - HS luyện viết dõi, uốn nắn HS ) * Giải lao HĐ3: Luyện nói - GV đưa tranh vẽ hỏi: ( 8phút) + Con có ổ? - HS đọc tên luyện nói + Con có tổ? + Các vật có ổ, tổ để Con - HS quan sát tranh trả lời người có để ở? + Có nên phá ổ, tổ + gà, ngan, ngỗng, chó, mèo, vật khơng? Tại sao? + Chim, kiến, ong, mối, - Thi tìm tiếngâm mới? HĐ4: Trò chơi( - Gọi HS đọc tiếng phút) HĐ5: Củng cố- - Gọi HS đọc toàn Dặn dò( 3- phút) - Nhận xét học + nhà - HT : Theo nhóm - 3-4 HS đọc - HS đọc TaiLieu.VN Page ... cầu HS so sánh chữ th với chữ t - HS viết lên không trung, quan sát - Luyện viết bảng t, tổ - Gv hướng dẫn quy trình tương tự viết chữ t, tổ Lưu ý : Khi viết th có nối nét t h HĐ3: Đọc tiếng ứng... vừa học âm mới, - 6- HS đọc tiếng mới? - HS trả lời kết hợp đọc toàn Tiết Nội dung - Th i gian Hoạt động Th y Hoạt động Trò H 1: Luyện đọc * Gọi HS đọc toàn bảng - HT : Cá nhân, nhóm lớp ( 10 phút)... ngữ th ng dụng - Khác nhau: th có th m ( 7-8 phút) qua tranh( hình) minh họa chữ h SGK) HS đọc cá nhân 1- 2 em - GV bổ sung- Gọi HS đọc kết hợp phân tích cấu tạo - HS lắng nghe HĐ4: Củng cố ( tiếng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 15: Âm T, TH, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 15: Âm T, TH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay