Giáo án Tiếng Việt 1 bài 15: Âm T, TH

4 8 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 14:32

Giáo án Tiếng việt Bài 15: T - TH I.Mục tiêu: 1.Kiến thức : Học sinh nhận biết chữ t th; tiếng tổ thỏ 2.Kĩ : Đọc câu ứng dụng : bố thả cá mè, bé thả cá cờ 3.Thái độ : Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : ổ, tổ II.Đồ dùng dạy học: -GV: -Tranh minh hoạ có tiếng : tổ, thỏ; câu ứng dụng : bố thả cá mè, bé thả cá cờ -Tranh minh hoạ phần luyện nói : ổ, tổ -HS: -SGK, tập viết, tập Tiếng việt III.Hoạt động dạy học: Tiết1 1.Khởi động :Ổn định tổ chức 2.Kiểm tra cũ : -Đọc viết : d, đ, dê, đò -Đọc câu ứng dụng : dì na đò, bé mẹ -Nhận xét cũ 3.Bài mới: Giáo án Tiếng việt Hoạt động GV Hoạt động HS Giới thiệu :Giới thiệu trực tiếp âm t-th Hoạt động : Dạy chữ ghi âm t-th +Mục tiêu: nhận biết chữ t âm t +Cách tiến hành : Dạy chữ ghi âm t: -Nhận diện chữ: Chữ t gồm : nét xiên phải, nét móc ngược ( dài ) nét ngang Hỏi : So sánh t với đ ? Thảo luận trả lời: Giống : nét móc ngược dài nét ngang Khác : đ có nét cong hở, t có nét xiên phải -Phát âm đánh vần : t, tổ (Cá nhân- đồng thanh) Dạy chữ ghi âm th : Ghép bìa cài, đánh vần, đọc trơn :tổâ -Nhận diện chữ: Chữ th chữ ghép từ hai chữ t h ( t trước, h sau ) Hỏi : So sánh t th? Giống : có chữ t Khác :th có thêm h (C nhân- đ thanh) -Phát âm đánh vần tiếng : th, thỏ - Đọc lại sơ đồ ↓↑ Ghép bìa cài, đánh vần, đọc trơn thỏ -Đọc lại sơ đồ Hoạt động 2:Luyện viết -MT:HS viết quy trình chữ t-th,tổ-thỏ -Cách tiến hành:Hướng dẫn viết +Viết mẫu bảng (Hướng dẫn qui trình đặt bút) Hoạt động 3:Hướng dẫn đọc tiếng từ ứng dụng: -MT:HS đọc tiếng từ ứng dụng to, tơ, Viết vë nh¸p : t, th, tổ, thỏ Giáo án Tiếng việt ta, tho, tha, thơ -Cách tiến hành:HS đọc GV kết hợp giảng từ -Đọc lại tồn bảng Củng cố dặn dò Tiết 2: Đọc cá nhân, nhóm, bàn, lớp Hoạt động 1: Luyện đọc +Mục tiêu: -Đọc câu ứng dụng +Cách tiến hành :Luyện đọc: -Đọc lại tiết -Đọc câu ứng dụng : +Treo tranh hỏi : Tranh vẽ ? +Tìm tiếngâm học ( gạch chân : thả ) Hướng dẫn đọc câu ứng dụng : bố thả cá mè, Đọc lại tiết (C nhân- đ thanh) bé thả cá cờ Đọc SGK: Thảo luận trả lời : bố thả cá Hoạt động 2:Luyện viết: Đọc thầm phân tích tiếng : thả -MT:HS viết âm tiếng vừa học vào Đọc câu ứng dụng (C nhân- đthanh) -Cách tiến hành:GV hướng dẫn HS viết theo dòng vào Đọc SGK(C nhân- đ thanh) Hoạt động 3:Luyện nói: +Mục tiêu: Phát triển lời nói : ổ, tổ +Cách tiến hành : Tô tập viết : t, th, tổ, thả Hỏi: -Con có ổ? Con có tổ? -Các vật có ổ, tổ, người có để ? -Em nên phá ổ , tổ vật khơng? Tại sao? 4: Củng cố dặn dò Thảo luận trả lời - Đọc SGK Trả lời : Cái nhà Giáo án Tiếng việt -Nhận xét tuyên dương .. .Giáo án Tiếng việt Hoạt động GV Hoạt động HS Giới thiệu :Giới thiệu trực tiếp âm t -th Hoạt động : Dạy chữ ghi âm t -th +Mục tiêu: nhận biết chữ t âm t +Cách tiến hành : Dạy chữ ghi âm t:... trình đặt bút) Hoạt động 3:Hướng dẫn đọc tiếng từ ứng dụng: -MT:HS đọc tiếng từ ứng dụng to, tơ, Viết vë nh¸p : t, th, tổ, th Giáo án Tiếng việt ta, tho, tha, th -Cách tiến hành:HS đọc GV kết hợp... đánh vần, đọc trơn :tổâ -Nhận diện chữ: Chữ th chữ ghép từ hai chữ t h ( t trước, h sau ) Hỏi : So sánh t th? Giống : có chữ t Khác :th có th m h (C nhân- đ thanh) -Phát âm đánh vần tiếng : th,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 15: Âm T, TH, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 15: Âm T, TH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay