Giáo án Tiếng Việt 1 bài 15: Âm T, TH

5 8 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 14:32

Giáo án Tiếng việt BÀI 15: T - TH A Mục đích yêu cầu: - Học sinh viết được: t, th, tổ, thỏ - Đọc câu ứng dụng: bố thả cá mè, bé thả cá cờ - Phát triển lời nói theo chủ đề ổ , tổ B Đồ dùng dạy học: Giáo viên: Tranh minh họa cho từ khoá - Giáo án, thực hành tiếng việt Học sinh: - Sách giáo khoa, thực hành tiếng việt I ổn định tổ chức (1') II Kiểm tra cũ (4') - Gọi h/s đọc sgk - Đọc sgk - GV nhận xét ghi điểm - Đọc cho h/s viết bảng con: d, đ, dê, đò - H/s viết bảng - GV nhận xét, sửa sai III Bài (28) Bài 16: Giới thiệu ghi bảng a phần âm t - GV ghi âm t lên bảng: t ? Nêu cấu tạo âm t - Gồm nét số thẳng nét ngang CN - ĐT - N - Đọc phát âm t Giới thiệu tiếng khoá - Thêm nguyên âm ô đứng sau t dấu - H/s ghép bảng gài Giáo án Tiếng việt hỏi đứng - Ghép tiếng gì? Tiếng tổ - GV ghi bảng : Tổ ? Nêu cấu tạo tiếng Gồm âm ghép lại t đứng trước ô đứng sau, dấu hỏi ô CN - ĐT - N - Cho h/s đọc (ĐV + Trơn) - Giới thiệu từ khoá - Cho h/s quan sát tranh sgk - H/s quan sát sgk ? Tranh vẽ - Vẽ tổ chim Qua tranh rút ta từ : Tổ - Cho h/s đọc tồn khố - Đọc CN - ĐT - N b Dạy âm th - GV viết âm th lên bảng: th nhẩm - Nêu cấu tạo âm : th - gồm t h ghép lại - Cho h.s phát âm CN - ĐT - N * Giới thiệu tiếng khoá - Âm th ghép với âm o dấu hỏi tiếng gì? - H/s ghép bảng gài? - Được tiếng - Tiếng thỏ - Cho h/s đọc : Thỏ CN - ĐT - N ? Nêu cấu tạo tiếng thỏ - Gồm âm ghép lại th đứng trước o đứng sau dấu hỏi o Cho h/s đọc ĐV - trơn - Giới thiệu từ - Cho h/s quan sát sgk - H/s quan sát sgk Giáo án Tiếng việt ? Tranh vẽ - Vẽ Thỏ - Qua tranh ghi bảng từ : Thỏ - Cho h/s đọc trơn CN - ĐT - N - Cho h/s đọc toàn CN - ĐT - N Giới thiệu tiếng ứng dụng - Gv ghi từ lên bảng - học sinh nhẩm ? Tìm tiếng mang âm từ - H/s tìm ? đọc từ mang âm CN- N - ĐT - Đọc từ (ĐV - T) CN - N - ĐT - Giảng từ: Ti vi vật dùng để xem thông tin quảng cáo, thời - Thợ mỏ, người mỏ than, mỏ dầu Hướng dẫn viết GV viết mẫu hướng dẫn học sinh viết - H/s quan sát ? Nêu quy trình viết - H/s nêu quy trình GV nhận xét sửa sai Củng cố ? Học âm gì? âm gì? - Học âm t bà th Giáo án Tiếng việt - Gọi hs đọc CN đọc - Tìm âm TIẾT 2: IV luỵên viết Luyện đọc (10') - Đọc lại viết tiết bảng CN - N - ĐT - GV nhận xét ghi điểm - Giới thiệu câu ứng dụng - H/s quan sát thảo luận ? Tranh vẽ - Bố thả mf, bé thả cá cờ ? Tìm tiếng mang âm câu - H/s tìm - Đọc tiếng mang âm CN - ĐT - N - Đọc câu có từ ĐV - T CN- ĐT - N ? Câu có tiếng - Câu có tiếng ? Ngăn cách câu dấu dấu phẩy ? Khi chọn dấu phẩy phải chọn - Ngắt - GV đọc mẫu câu, giảng nội dung câu - Gọi học sinh đọc câu Luyện viết (7 ') - Hướng dẫn mở tập viết, viết - H/s mở tập viết viết - GV quan sát uốn nắn - Thu số chấm nhận xét Luyện nói:(8 ') Giáo án Tiếng việt - H/s mở sgk quan sát tranh thảo luận nhóm - H/s quan sát tranh thảo luận nhóm ? Tranh vẽ - Tranh vẽ ổ gà, tổ chim ? Con có ổ - Con gà, chó, lơn ? Con có tổ? - Con chim, ong ? Chúng ta có nên phá ổ, phát tổ vật khơng? sao? - Khơng phá tổ, phá ổ khơng có nhà cho chúng - Giảng chốt chủ đề luyện nói ? Nêu tên chủ đề h/s nêu, ô, tổ - Cho h/s đọc tên chủ đề - đọc CN - ĐT - N Luyện đọc sách giáo khoa (5') GV đọc mẫu - H/s theo dõi cô giáo đọc - Gọi h/s đọc CN sgk - em đọc GV nhận xét cho điểm - Gõ thước cho h.s đọc - H,s tìm GV nhận xét tuyên dương IV Củng cố - dặn dò (3') ? Học mấyâm âm - Học âm : t th - Chỉ cho h.s đọc toán - Về học đọc trước nội dung sau GV nhận xét học ... tạo âm : th - gồm t h ghép lại - Cho h.s phát âm CN - ĐT - N * Giới thiệu tiếng khoá - Âm th ghép với âm o dấu hỏi tiếng gì? - H/s ghép bảng gài? - Được tiếng - Tiếng th - Cho h/s đọc : Th ... Học âm gì? âm gì? - Học âm t bà th Giáo án Tiếng việt - Gọi hs đọc CN đọc - Tìm âm TIẾT 2: IV luỵên viết Luyện đọc (10 ') - Đọc lại viết tiết bảng CN - N - ĐT - GV nhận xét ghi điểm - Giới thiệu... cấu tạo tiếng th - Gồm âm ghép lại th đứng trước o đứng sau dấu hỏi o Cho h/s đọc ĐV - trơn - Giới thiệu từ - Cho h/s quan sát sgk - H/s quan sát sgk Giáo án Tiếng việt ? Tranh vẽ - Vẽ Th - Qua
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 15: Âm T, TH, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 15: Âm T, TH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay