Giáo án Tiếng Việt 1 bài 17: Âm U, Ư

4 12 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 14:27

Giáo án Tiếng việt Bài 17: u – I) MỤC TIÊU: - Đọc được: u, ư, nụ, thư câu ứng dụng - Viết được: u, ư, nụ, thư - Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề :thủ II CHUẨN BỊ: - Bộ đồ dùng HVTH lớp - Một nụ hoa, thư - Tranh minh họa câu ứng dụng phần luyện nói III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: Tiết Hoạt động Giáo viên Ổn định: Hoạt ñộng học sinh - Hát vui Kiểm tra cũ: - Cho lớp viết bảng từ: tổ cò, mạ học sinh lên bảng viết - Lớp viết bảng con, - học sinh viết - Giáo viên nhận xét, cho điểm bảng lớp - Gọi – học sinh đọc câu ứng dụng - Lớp nhận xét - Giáo viên nhận xét, cho điểm Bài mới: - – học sinh đọc a Giới thiệu bài: Hôm học tiếp âm nữa: âm u - - Giáo viên ghi bảng b Bài học: - Vài học sinh nhắc lại * Dạy âm u: - Cho học sinh đọc âm u - Cho học sinh ghép âm u - Nhận xét cho học sinh đọc cá nhân, lớp u–ư Page Giáo án Tiếng việt - Chữa lỗi phát âm cho học sinh - Để tiếng nụ ta ghép thêm âm dấu - Học sinh đọc: âm u gì? - Học sinh ghép âm u - Nhận xét cho học sinh đọc cá nhân, lớp - Học sinh đọc cá nhân, lớp - Chữa lỗi phát âm cho học sinh - Cho học sinh xem nụ hoa hỏi Cơ cầm gì? - Để tiếng nụ ta ghép thêm âm n trước âm u dấu nặng âm u Học - Cho học sinh đọc: u; nờ – u – nu – nặng – sinh ghép tiếng nụ nụ; nụ (cá nhân, lớp) - Học sinh đọc cá nhân, lớp.(nờ – u – nu – - Vậy tiếng ứng dụng là: nụ - Chữa lỗi phát âm cho học sinh nặng – nụ) * Dạy âm (Quy trình tương tự) - So sánh u với - nụ hoa - Cho học sinh ghép đọc âm - Để tiếng thư ta ghép thêm âm gì? - Học sinh đọc cá nhân, lớp - Chữa lỗi phát âm cho học sinh * Hướng dẫn học sinh viết: u, nụ, thư - Giáo viên viết mẫu hướng dẫn quy trình viết - Cho học sinh viết bảng - Giống có âm u khác âm có thêm dấu móc - Theo dõi giúp đỡ học sinh - Nhận xét – Tuyên dương em viết đúng, đẹp * Đọc từ ứng dụng: - Học sinh ghép đọc âm - Để tiếng thư ghép thêm âm th trước âm Học sinh ghép đọc - Cho học sinh đọc cá nhân, lớp Chữa lỗi phát âm cho học sinh - Giáo viên đọc mẫu u–ư - Học sinh theo dõi Page Giáo án Tiếng việt - Cho – học sinh đọc - Học sinh viết bảng - Học sinh đọc - Học sinh đọc cá nhân, lớp - – học sinh đọc Tiết Luyện tập: a Luyện đọc: Cho học sinh đọc lại tiết - Học sinh đọc cá nhân, nhóm, lớp cá nhân, nhóm, lớp - Chữa lỗi phát âm cho học sinh * Hướng dẫn học sinh đọc câu ứng dụng: - Tranh vẽ gì? - Vẽ tờ lịch ngày thứ tư, bạn vẽ tranh - Để hiểu rõ đọc câu ứng dụng - Học sinh đọc cá nhân, lớp - Cho học sinh đọc cá nhân, lớp - Giáo viên đọc mẫu - – học sinh đọc - Cho – học sinh đọc u–ư Page Giáo án Tiếng việt b Luyện viết: - Học sinh theo dõi - Giáo viên hướng dẫn viết vào tập viết - Học sinh viết vào tập viết - Cho học sinh viết vào tập viết - Theo dõi giúp đỡ học sinh - Chấm 1/3 nhận xét c Luyện nói: - Quan sát tranh trả lời câu hỏi - Cho học sinh quan sát tranh + Cô giáo dẫn bạn chơi, vẽ ngơi chùa, vẽ + Tranh vẽ gì? + Học sinh đọc: thủ đô + Cho học sinh đọc tên + Trong tranh cô giáo đưa học sinh thăm cảnh gì? + Cơ giáo đưa học sinh thăm cảnh chùa cột + Chùa cột Hà Nội + Chùa cột đâu? + Hà Nội gọi Thủ Đô + Hà Nội gọi gì? + Thủ Đơ nước ta Hà Nội + Thủ Đô nước ta gọi tên gì? Củng cố, dặn dò: - Học sinh đọc - Giáo viên bảng cho học sinh đọc - Nhận xét tiết học, tuyên dương - Về học lại xem trước 16 Bổ sung: u–ư Page .. .Giáo án Tiếng việt - Chữa lỗi phát âm cho học sinh - Để tiếng nụ ta ghép thêm âm dấu - Học sinh đọc: âm u gì? - Học sinh ghép âm u - Nhận xét cho học sinh đọc... – - Vậy tiếng ứng dụng là: nụ - Chữa lỗi phát âm cho học sinh nặng – nụ) * Dạy âm (Quy trình tương tự) - So sánh u với - nụ hoa - Cho học sinh ghép đọc âm - Để tiếng thư ta ghép thêm âm gì? -... Tuyên dương em viết đúng, đẹp * Đọc từ ứng dụng: - Học sinh ghép đọc âm - Để tiếng thư ghép thêm âm th trước âm Học sinh ghép đọc - Cho học sinh đọc cá nhân, lớp Chữa lỗi phát âm cho học sinh - Giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 17: Âm U, Ư, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 17: Âm U, Ư

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay