Giáo án Tiếng Việt 1 bài 17: Âm U, Ư

3 11 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 14:27

Giáo án Học vần BÀI : U - Ư I.Mục tiêu: 1.Kiến thức :Học sinh nhận biết chữ u ư; tiếng nụ thư 2.Kĩ :Đọc câu ứng dụng : Thứ tư, bé hà thi vẽ 3.Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : Thủ đô II.Đồ dùng dạy học: -GV: -Tranh minh hoạ có tiếng : nụ thư ; câu ứng dụng : Thứ tư, bé hà thi vẽ -Tranh minh hoạ phần luyện nói : Thủ -HS: -SGK, tập viết, tập Tiếng việt III.Hoạt động dạy học: Tiết1 1.Khởi động : Ổn định tổ chức 2.Kiểm tra cũ : -Đọc viết : tổ cò, mạ, da thỏ, thợ nề -Đọc câu ứng dụng : cò bố mò cá, cò mẹ tha cá tổ -Nhận xét cũ 3.Bài : TG Hoạt động GV Hoạt động HS 1.Hoạt động 1: Giới thiệu : +Mục tiêu: +Cách tiến hành : Giới thiệu trực tiếp : Hôm học âm u, 2.Hoạt động : Dạy chữ ghi âm a.Dạy chữ ghi âm u: +Mục tiêu: nhận biết chữ u âm u +Cách tiến hành : -Nhận diện chữ: Chữ u gồm : nét xiên phải, hai nét móc ngược TaiLieu.VN Thảo luận trả lời: Page Hỏi : So sánh u với i? -Phát âm đánh vần : u, nụ Giống : nét xiên, nét móc ngược Khác : u có tới nét móc ngược, âm i có dấu chấm +Phát âm : miệng mở hẹp I tròn môi +Đánh vần : n đứng trước, u đứng sau, dấu nặng âm u (Cá nhân- đồng thanh) b.Dạy chữ ghi âm ư: Ghép bìa cài, đánh vần, đọc trơn :nụ +Mục tiêu: nhận biết chữ âm +Cách tiến hành : -Nhận diện chữ: Chữ có thêm dấu râu nét sổ thứ hai Hỏi : So sánh u ? -Phát âm đánh vần : tiếng thư +Phát âm : Miệng mở hẹp phát âm I, u thân lưỡi nâng lên Giống : có chữ u Khác :ư có thêm dấu râu +Đánh vần:Am th đứng trước, âm đứng sau c.Hướng dẫn viết bảng : (C nhân- đ thanh) +Viết mẫu bảng (Hướng dẫn qui trình đặt bút) Ghép bìa cài, đánh vần, đọc trơn thư +Hướng dẫn viết không ngón trỏ d.Hướng dẫn đọc tiếng từ ứng dụng: cá thu, đu đủ, thứ tự, cử tạ Viết bảng : u, ư, nụ, thư -Đọc lại toàn bảng 3.Hoạt động 3: Củng cố dặn dò Tiết 2: Đọc cá nhân, nhóm, bàn, lớp 1.Hoạt động 1: Khởi động: Ổn định tổ chức TaiLieu.VN Page 2.Hoạt động 2: Bài mới: +Mục tiêu: -Đọc câu ứng dụng -Phát triển lời nói tự nhiên +Cách tiến hành : a.Luyện đọc: -Đọc lại tiết -Đọc câu ứng dụng : +Treo tranh hỏi : Tranh vẽ ? +Tìm tiếngâm học ( gạch chân : thứ, tư ) Đọc lại tiết (C nhân- đ +Hướng dẫn đọc câu ứng dụng : thanh) Thứ tư, bé hà thi vẽ b.Đọc SGK: c.Luyện viết: Thảo luận trả lời : bé thi vẽ Đọc thầm phân tích tiếng : thứ, tư d.Luyện nói: +Mục tiêu: Phát triển lời nói : Thủ đô +Cách tiến hành : Hỏi:-Trong tranh, cô giáo đưa học sinh thăm cảnh gì? Đọc câu ứng dụng (C nhânđthanh) Đọc SGK(C nhân- đ thanh) Tô tập viết : u, ư, nụ thư -Chùa Một Cột đâu? -Mỗi nước có thủ đơ? -Em biết thủ đô Hà Nội? 3.Hoạt động 3: Củng cố dặn dò Thảo luận trả lời : Chùa Một Cột Hà Nội Có thủ (Nói qua tranh ảnh, chuyện kể, …) TaiLieu.VN Page ... : So sánh u ? -Phát âm đánh vần : tiếng thư +Phát âm : Miệng mở hẹp phát âm I, u thân lưỡi nâng lên Giống : có chữ u Khác :ư có thêm dấu râu +Đánh vần:Am th đứng trước, âm đứng sau c.Hướng dẫn... sánh u với i? -Phát âm đánh vần : u, nụ Giống : nét xiên, nét móc ngược Khác : u có tới nét móc ngược, âm i có dấu chấm +Phát âm : miệng mở hẹp I tròn mơi +Đánh vần : n đứng trước, u đứng sau,... bảng (Hướng dẫn qui trình đặt bút) Ghép bìa cài, đánh vần, đọc trơn thư +Hướng dẫn viết khơng ngón trỏ d.Hướng dẫn đọc tiếng từ ứng dụng: cá thu, đu đủ, thứ tự, cử tạ Viết bảng : u, ư, nụ, thư -Đọc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 17: Âm U, Ư, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 17: Âm U, Ư

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay