Giáo án Tiếng Việt 1 bài 17: Âm U, Ư

4 5 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 14:27

GIÁO ÁN HỌC VẦN BÀI: U-Ư I- Mục tiêu : - Học sinh đọc chữ u, ư, nụ , thư, từ câu ứng dụng - Viết được: u, ư, nụ, thư - Luyện nói đến câu theo chủ đề : Thủ đô - Giáo dục học sinh thích học Tiếng Việt II- Chuẩn bị : - Giáo viên: Tranh - Học sinh:Bộ ghép chữ, sách, bảng III - Hoạt động dạy học: ND-TG TaiLieu.VN Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Page Tiết 1: Kiểm tra - Học sinh học viết ôn tập (3 cũ : (5 phút) em ) - HS thực - Đọc SGK (2 em ) Bài : Giới thiệu bài: u , Hoạt động 1: Dạy chữ ghi âm (15 phút) + Âm u ( phút) -Nhắc đề -Treo tranh: - Tranh vẽ ? - Cái nụ - Trong tiếng nụ có âm học ? - Ghi bảng : u -n - Giới thiệu ghi bảng : u - Hướng dẫn học sinh phát âm u - Hướng dẫn học sinh gắn bảng Đọc cá nhân lớp âm u Gắn bảng u - Nhận dạng chữ u: Gồm nét xiên phải , nét móc ngược Học sinh nêu lại cấu tạo - Hướng dẫn gắn tiếng nụ - Hướng dẫn học sinh phân tích tiếng nụ - Hướng dẫn học sinh đánh vần tiếng nụ - Gọi học sinh đọc : nụ Gắn bảng : nụ n đứng trước, u đứng sau, dấu nặng âm u : cá nhân - Hướng dẫn học sinh đọc phần Đọc cá nhân , lớp + Âm : Cá nhân , nhóm , lớp (Dạy tương tự âm u.) Cá nhân , lớp *Trò chơi tiết: *Hoạt động2: TaiLieu.VN - Giáo viên viết mẫu vào khung hướng dẫn cách viết: u, ư, nụ, thư - Giáo viên quan sát, nhắc nhở Hát múa Page Luyện viết ( *Giúp đỡ HS yếu phút) - Thu chấm, nhận xét Lấy bảng Học sinh viết bảng - Hướng dẫn học sinh Cá thu Đọc cá nhân lớp Thứ tự Đu đủ cử tạ - Gọi học sinh phát tiếng có *Hoạt động 3: âm u - u Đọc từ ứng - Hướng dẫn học sinh đọc toàn dụng (10phút) *Nghỉ chuyển tiết: - Học sinh đọc tiết Thu, đu đủ, thứ tự, cử - Treo tranh H : Tranh vẽ gì? Cá nhân, lớp - Giới thiệu câu ứng dụng: Thứ tư bé Hà thi vẽ Hát múa - Giảng nội dung câu ứng dụng Đọc cá nhân , lớp Quan sát tranh *Hoạt động 1: H: Tìm tiếngâm vừa học ? Luyện đọc( 10 - Gọi học sinh đọc câu ứng dụng Các bạn vẽ phút) - Giáo viên viết mẫu vào khung hướng dẫn cách viết : u, ư, Đọc cá nhân em nụ, thư - Giáo viên quan sát, nhắc nhở -Hoạt động2: Luyện viết (10phút) * T giúp đỡ HS yếu - Thu chấm , nhận xét *Trò chơi tiết : HS lấy tập viết - T nêu tên luyện nói: Thủ -Treo tranh: GV: Tranh vẽ gì? GV: Trong tranh giáo đưa *Hoạt động 3: em thăm cảnh ? Luyện nói ( 10 - Bạn biết chùa cột TaiLieu.VN Page phút) đâu ? Hát múa - Hà Nội gọi gì? - Em kể lại em biết thủ Hà Nội? Học sinh quan sát nêu - Nhắc lại chủ đề : Thủ đô Hà Nội - Đọc SGK Thủ - Chơi trò chơi tìm tiếngu, u : sư tử , tu mu - T hệ thống bài, nhận xét tiết học Củng cố Dặn dò: (5phút) - Dặn HS viết học thuộc u- u Chùa Một Cột Nước ta có thủ thủ nước ta Hà Nội Tự kể lại Đọc cá nhân , lớp Đọc cá nhân , lớp TaiLieu.VN Page ... móc ngược Học sinh nêu lại cấu tạo - Hướng dẫn gắn tiếng nụ - Hướng dẫn học sinh phân tích tiếng nụ - Hướng dẫn học sinh đánh vần tiếng nụ - Gọi học sinh đọc : nụ Gắn bảng : nụ n đứng trước,...Tiết 1: Kiểm tra - Học sinh học viết ôn tập (3 cũ : (5 phút) em ) - HS thực - Đọc SGK (2 em ) Bài : Giới thiệu bài: u , Hoạt động 1: Dạy chữ ghi âm (15 phút) + Âm u ( phút) -Nhắc... đứng sau, dấu nặng âm u : cá nhân - Hướng dẫn học sinh đọc phần Đọc cá nhân , lớp + Âm : Cá nhân , nhóm , lớp (Dạy tương tự âm u.) Cá nhân , lớp *Trò chơi tiết: *Hoạt động2: TaiLieu.VN - Giáo viên
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 17: Âm U, Ư, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 17: Âm U, Ư

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay