Giáo án Tiếng Việt 1 bài 17: Âm U, Ư

3 6 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 14:27

Giáo án Tiếng văn BÀI 17 : U - Ư I.Mục tiêu: Học sinh nhận biết chữ u ư; tiếng nụ thư Đọc câu ứng dụng : Thứ tư, bé hà thi vẽ Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : Thủ II.Đồ dùng dạy học: Tranh minh hoạ có tiếng : nụ thư ; câu ứng dụng : Thứ tư, bé hà thi vẽ -Tranh minh hoạ phần luyện nói III.Hoạt động dạy học: Tiết1 1.Khởi động : Ổn định tổ chức 2.Kiểm tra cũ : -Đọc viết : tổ cò, mạ, da thỏ, thợ nề -Nhận xét cũ 3.Bài : Hoạt động GV Hoạt động HS Giới thiệu : Giới thiệu trực tiếp : Hôm học âm u, Hoạt động : Dạy chữ ghi âm u-ư +Mục tiêu: nhận biết chữ u âm u +Cách tiến hành : Dạy chữ ghi âm u: -Nhận diện chữ: Chữ u gồm : nét xiên phải, hai nét móc ngược Hỏi : So sánh u với i? Thảo luận trả lời: Giống : nét xiên, nét móc ngược -Phát âm đánh vần : u, nụ - Đọc lại sơ đồ  Dạy chữ ghi âm ư: -Nhận diện chữ: Chữ có thêm dấu râu nét sổ thứ hai Khác : u có tới nét móc ngược, âm i có dấu chấm (Cá nhân- đồng thanh) Ghép bìa cài, đánh vần, đọc trơn :nụ Giáo án Tiếng văn Hỏi : So sánh u ? -Phát âm đánh vần : tiếng thư Giống : có chữ u - Đọc lại sơ đồ  Khác :ư có thêm dấu râu -Đọc lại sơ đồ (C nhân- đ thanh) Hoạt động 2: Luyện viết Ghép bìa cài, đánh vần, đọc trơn thư -MT:Viết quy trình u-ư ,nụ –thư -Cách tiến hành:Hướng dẫn viết bảng : +Viết mẫu bảng (Hướng dẫn qui trình đặt bút) Viết bảng : u, ư, nụ, thư Hoạt động 3:Hướng dẫn đọc tiếng từ ứng dụng: -MT:HS đọc tiếng từ ứng dụng -Cách tiến hành:HS đọc GV kết hợp giảng từ Đọc cá nhân, nhóm, bàn, lớp cá thu, đu đủ, thứ tự, cử tạ -Đọc lại tồn bảng Củng cố dặn dò Tiết 2: Hoạt động 1: Luyện đọc +Mục tiêu: -Đọc câu ứng dụng +Cách tiến hành : -Đọc lại tiết -Đọc câu ứng dụng : +Treo tranh hỏi : Tranh vẽ ? +Tìm tiếngâm học(gạch chân : thứ,tư ) +Hướng dẫn đọc câu ứng dụng : Thứ tư, bé hà thi vẽ Đọc SGK: Hoạt động 2:Luyện viết: Đọc lại tiết (C nhân- đ thanh) Thảo luận trả lời : bé thi vẽ Đọc thầm phân tích tiếng : thứ, tư Đọc câu ứng dụng (C nhân- Giáo án Tiếng văn -MT:HS viết âm tiếng ứng dụng vào đthanh) Đọc SGK(C nhân- đ thanh) -Cách tiến hành:GV hướng dẫn HS viết Tập viết : u, ư, nụ thư dòng vào Hoạt động 3:Luyện nói: +Mục tiêu: Phát triển lời nói : Thủ +Cách tiến hành : Hỏi:-Trong tranh, cô giáo đưa học sinh thăm cảnh gì? Chùa Một Cột -Chùa Một Cột đâu? Hà Nội -Mỗi nước có thủ đơ? Có thủ -Em biết thủ Hà Nội? (Nói qua tranh ảnh, chuyện kể, …) 3.Hoạt động 3: Củng cố dặn dò - Đọc SGK -Nhận xét tuyên dương Thảo luận trả lời : ... đánh vần, đọc trơn thư -MT:Viết quy trình u -ư ,nụ –thư -Cách tiến hành:Hướng dẫn viết bảng : +Viết mẫu bảng (Hướng dẫn qui trình đặt bút) Viết bảng : u, ư, nụ, thư Hoạt động 3:Hướng dẫn đọc tiếng. .. tích tiếng : thứ, tư Đọc câu ứng dụng (C nhân- Giáo án Tiếng văn -MT:HS viết âm tiếng ứng dụng vào đthanh) Đọc SGK(C nhân- đ thanh) -Cách tiến hành:GV hướng dẫn HS viết Tập viết : u, ư, nụ thư dòng.. .Giáo án Tiếng văn Hỏi : So sánh u ? -Phát âm đánh vần : tiếng thư Giống : có chữ u - Đọc lại sơ đồ  Khác :ư có thêm dấu râu -Đọc lại sơ đồ (C nhân-
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 17: Âm U, Ư, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 17: Âm U, Ư

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay