Giáo án Tiếng Việt 1 bài 17: Âm U, Ư

5 7 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 14:27

Giáo án Tiếng việt BÀI 17 : U - Ư - H/S đọc viết được: u, ư, nụ, thư - Đọc câu ứng dụng: thứ tự, bé Hà thi vẽ - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: thủ đô B Đồ dùng dạy học GV: tranh minh họa từ khoá tranh minh hoạ câu ứng dụng tranh minh hoạ phần luyện nói H/S: thực hành tiếng việt – SGK – GA C Các hoạt động dạy học I Kiểm tra cũ (5') - Gọi h/s đọc SGK - H/s đọc SGK - GV nhận xét, ghi điểm - đọc cho h/s viết bảng con: tổ cò, mạ - H/s viết bảng - GV nhận xét, sửa sai IICác hoạt động dạy học Giới thiệu ghi bảng a Giới thiệu âm u - GV giới thiệu âm u ghi bảng u - nhẩm ? nêu cấu tạo âm u - âm u gồm nét, nét móc ngược nét sổ thẳng - H/s đọc - CN + ĐT + N * Giới thiệu tiếng ứng dụng ? Thêm phụ âm đầu n ghép với u dấu - H/s ghép bảng gài Giáo án Tiếng việt nặng tạo thành tiếng ? Được tiếng - GV ghi bảng - Tiếng nụ nụ - Nêu cấu tạo tiếng - Gồm âm ghép lại, n đứng trước u đứng sau dấu nặng u - Đọc tiếng khoá (ĐV + T) - CN + ĐT + N * Giới thiệu từ khoá - Quan sát tranh thảo luận câu hỏi ? Tranh vẽ - Tranh vẽ nụ hoa - Qua tranh giới thiệu từ: nụ - CN + ĐT + N - Đọc trơn từ khoá - CN + N + ĐT a Dạy âm - Các bước thực tương tự âm u - Đọc toàn khố - Chỉ bảng cho h/s đọc xi, đọc ngược - CN + ĐT + N (ĐT + T ) khoá - So sánh âm u có giống - Giống: chữ u khác - khác: chữ có thêm dấu Giới thiệu tiếng ứng dụng - GV ghi lên bảng - H/s nhẩm ? Tìm âm tiếng - CN đọc bảng lớp - Đọc tiếng (ĐV + T) - CN + ĐT + N - Đọc trơn tiếng thứ tự hay - CN + ĐT + N + B Giới thiệu từ ứng dụng - GV ghi bảng - H/s nhẩm ? Tìm tiếng mang âm từ - h/s tìm đọc Giáo án Tiếng việt - Đọc tiếng mang âm từ - Đọc từ ( đọc trơn ) - CN + ĐT + N - CN + ĐT + N - Giảng từ - Cho h/s đọc lại toàn bảng - CN + ĐT + N - Cho h/s viết vào bảng - H/s viết bảng - GV nhận xét, sửa sai Củng cố ? Học âm, âm - âm, âm u - bảng cho h/s đọc lại toàn - CN + ĐT + N - tìm âm chữ vừa học - h/s tìm Tiết Luyện tập a Luyện đọc (10’) - Gọi h/s đọc lại tiết (ĐV + T) - CN + ĐT + N - GV nhận xét, ghi điểm * Giới thiệu câu ứng dụng - Cho h/s đọc thảo luận tranh SGK - H/s quan sát tranh thảo luận - GV ghi câu lên bảng - Tìm tiếng mang âm học - H/s tìm - Chỉ bảng cho h/s đọc - CN + ĐT + N - Đọc câu (ĐV + T) - CN + ĐT + N - Đọc câu (ĐV + T) - CN + ĐT + N Giáo án Tiếng việt ? Câu có tiếng - câu có tiếng ? Ngăn cách câu dấu - dấu phẩy ? Khi đọc gặp dấu phẩy ta đọc ntn - ngắt - GV đọc mẫu câu - Giảng nội dung câu - Gọi h/s đọc câu - CN + ĐT + N b Luyện viết (8’) - HD h/s mở tập viết viết - H/s viết vào tập viết - GV quan sát uốn nắn - Viết - Thu số chấm, nx tuyên dương c Luyện nói (7’) - H/s quan sát tranh - Quan sát tranh thảo luận câu hỏi ? Tranh vẽ - Thủ đô ? Trong tranh cô giáo đưa h/s thăm - cô giáo đưa bạn thăm chùa cảnh Một cột ? Chùa Một cột đâu - Chùa Hà nội ? Hà nội gọi - Gọi thủ ? Mỗi nước có thủ - Mỗi nước có thủ ? Em biết thủ Hà nội - H/s tự trả lời ? Nêu chủ đề luyện nói - Thủ - Đọc tên chủ đề - CN + ĐT d Đọc SGK (5’) - GV đọc mẫu - H/s nhẩm theo SGK - Gọi h/s đọc - 4, h/s đọc Giáo án Tiếng việt - Gv nhận xét, ghi điểm - Gõ thước cho h/s đọc - ĐT e Trò chơi (3’) - Tìm tiếng mang âm học - CN tìm đọc - GV nhận xét, tuyên dương II Củng cố, dặn dò (2’) ========================= .. .Giáo án Tiếng việt nặng tạo thành tiếng ? ư c tiếng - GV ghi bảng - Tiếng nụ nụ - Nêu cấu tạo tiếng - Gồm âm ghép lại, n đứng trước u đứng sau dấu nặng u - Đọc tiếng khoá (ĐV... + N + B Giới thiệu từ ứng dụng - GV ghi bảng - H/s nhẩm ? Tìm tiếng mang âm từ - h/s tìm đọc Giáo án Tiếng việt - Đọc tiếng mang âm từ - Đọc từ ( đọc trơn ) - CN + ĐT + N - CN + ĐT + N - Giảng... bảng - Tìm tiếng mang âm học - H/s tìm - Chỉ bảng cho h/s đọc - CN + ĐT + N - Đọc câu (ĐV + T) - CN + ĐT + N - Đọc câu (ĐV + T) - CN + ĐT + N Giáo án Tiếng việt ? Câu có tiếng - câu có tiếng ? Ngăn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 17: Âm U, Ư, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 17: Âm U, Ư

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay