Giáo án Tiếng Việt 1 bài 18: Âm X, CH

3 5 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 14:23

Giáo án Học vần BÀI: X – CH A.Mục tiêu: - Học sinh đọc :x,ch, xe, chó,câu từ ứng dụng -Viết được: x,ch, xe, cho, viết mẫu, nét, đẹ - Luyện nói từ – câu theo chủ đề: xebò, xe lu, xe tô B.Chuẩn bị GV: chữ, sách, tranh minh họa từ khố xe, chó 2.HS: Sách, bảng, đồ dùng tiếng việt C Hoạt động dạy học: I.Kiểm tra cũ: 5p -HS đọc sgk (2em) -Lớp viết bảng con: u, ư, nụ, thư II.Bài mới: (Tiết 1: 30p) Hoạt động Giáo viên Hoạt động học sinh 1.Giới thiệu 2.Dạy chữ ghi âm * m x: - Học sinh quan sát -GV viết chữ nói : chữ x - Gồm nét: nét cong hở phải, nét cong hở trái - Chữ x gồm có nét ? - HS thực cài x -Phát âm đánh vần tiếng - HS đọc lớp, cá nhân - Giáo viên đọc mẫu xe - x: đứng trước; e đứng sau - phân tích tiếng dê - HS phn tích , đánh vần : xe - Giáo viên : xe - Giáo viên : xờ - e – xe/ xe b Dạy chữ ghi âm ch (Dạy tương tự như âm x) TaiLieu.VN - HS đọc theo nhịp: cá nhân, đồng * Giống nhau: nét cong hơ - phải Page -So sánh x- c * Khác nhau: x có nét cong hở – trái c.Đọc tiếng từ ứng dụng - GV ghi bảng: thợ xẻ, xa xa, đỏ, chả cá -HS phân tích -Đọc đồng thanh,nhóm, cá nhân - HD học sinh phân tích đọc d.Hướng dẫn viết bảng -Viết mẫu : x, ch, xe, chó - Quan sát cách viết -Nhận xét, sữa sai Học sinh viết không Củng cố: (2’) Viết bảng Tiết : 30p * Đọc lại hai âm vừa học 3.Luyện tập: a.Luyện đọc: -Đọc bảng lớp -HS đọc theo hướng dẫn gv -Đọc câu ứng dụng: xe tơ chở cá thị Đọc đồng thanh,nhóm, cá nhân xã -Đọc sgk theo phần -Đọc sgk (Đọc địng thanh, nhĩm, c nhn) GV đọc mẫu-hướng dẫn đọc b.Luyện nĩi: -HS quan sát tranh GV treo tranh: xe bò, xe lu, xe tơ Thảo luận nhómđơi - trả lời câu hỏi - Trong tranh có nhữngloại xe nào? Ở q em gọi xe gì? - xe lu dùng để làm ? xe lu gọi xe gì? -Đại diện nhóm trả lời - Xe tơ dùng để làm gì? - Em biết loại xe ? A quê em thường dùng loại xe nào? GV-lớp nhận xét TaiLieu.VN Page c.Luyện viết: -GVhướng dẫn học sinh viết -Nhắc cách ngồi viết -HS viết tập viết x, ch, xe, chó -GV chấm nhận xét III.Củng cố – dặn dò: 5p - Nhận xét lớp học - Tìm chữ vừa học sách báo - Đọc lại , xem trươc TaiLieu.VN Page ... -GVhướng dẫn học sinh viết -Nhắc c ch ngồi viết -HS viết tập viết x, ch, xe, ch -GV ch m nhận xét III.Củng cố – dặn dò: 5p - Nhận xét lớp học - Tìm ch vừa học s ch báo - Đọc lại , xem trươc ... d.Hướng dẫn viết bảng -Viết mẫu : x, ch, xe, ch - Quan sát c ch viết -Nhận xét, sữa sai Học sinh viết không Củng cố: (2’) Viết bảng Tiết : 30p * Đọc lại hai âm vừa học 3.Luyện tập: a.Luyện đọc:...-So sánh x- c * Khác nhau: x có nét cong hở – trái c.Đọc tiếng từ ứng dụng - GV ghi bảng: thợ xẻ, xa xa, đỏ, ch cá -HS phân t ch -Đọc đồng thanh,nhóm, cá nhân - HD học sinh phân t ch đọc d.Hướng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 18: Âm X, CH, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 18: Âm X, CH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay