Giáo án Tiếng Việt 1 bài 18: Âm X, CH

3 5 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 14:23

Giáo án Học vần BÀI : X - CH I.Mục tiêu: 1.Kiến thức :Học sinh nhận biết chữ x ch; tiếng xe chó 2.Kĩ :Đọc câu ứng dụng : Xe ô tô chở cá thị xã 3.Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : Xe bò, xe lu, xe ô tô II.Đồ dùng dạy học: -GV: -Tranh minh hoạ có tiếng : xe, chó; Câu ứng dụng : Xe ô tô chở cá thị xã -Tranh minh hoạ phần luyện nói : Xe bò, xe lu, xe tô -HS: -SGK, tập viết, tập Tiếng việt III.Hoạt động dạy học: Tiết1 1.Khởi động : Ổn định tổ chức 2.Kiểm tra cũ : -Đọc viết : u, ư, nụ, thư -Đọc câu ứng dụng : Thứ tư, bé hà thi vẽ -Nhận xét cũ 3.Bài : TG Hoạt động GV Hoạt động HS 1.Hoạt động 1: Giới thiệu : +Mục tiêu: +Cách tiến hành : Giới thiệu trực tiếp : Hôm học âm x, ch 2.Hoạt động : Dạy chữ ghi âm a.Dạy chữ ghi âm x: +Mục tiêu: nhận biết chữ x âm x +Cách tiến hành : -Nhận diện chữ: Chữ x gồm : nét cong hở trái, nét cong hở phải TaiLieu.VN Thảo luận trả lời: Page Hỏi : So sánh x với c? Giống : nét cong hở phải -Phát âm đánh vần : x, xe Khác : x nét cong hở trái +Phát âm : khe hẹp đầu lưỡi lợi, thoát xát nhẹ khơng có tiếng (Cá nhân- đồng thanh) +Đánh vần : x đứng trước, e đứng sau b.Dạy chữ ghi âm ch : +Mục tiêu: nhận biết chữ ch âm ch Ghép bìa cài, đánh vần, đọc trơn :xe +Cách tiến hành : -Nhận diện chữ: Chữ ch chữ ghép từ hai chữ c h Hỏi : So sánh ch th? Giống : chữ h đứng sau -Phát âm đánh vần : ch tiếng chó +Phát âm : Lưỡi trước chạm lợi bật nhẹ, khơng có tiếng Khác : ch bắt đầu c, th bắt đầu t +Đánh vần:Am ch đứng trước, âm o đứng sau, dấu sắc đầu âm o (C nhân- đ thanh) c.Hướng dẫn viết bảng : Ghép bìa cài, đánh vần, đọc trơn tiếng chó +Viết mẫu bảng (Hướng dẫn qui trình đặt bút) +Hướng dẫn viết khơng ngón trỏ d.Hướng dẫn đọc tiếng từ ứng dụng: thợ xẻ, xa xa, chì đỏ, chả cá Viết bảng : x, ch, xe, chó -Đọc lại toàn bảng 3.Hoạt động 3: Củng cố dặn dò Tiết 2: Đọc cá nhân, nhóm, bàn, lớp 1.Hoạt động 1:Khởi động: Ổn định tổ chức 2.Hoạt động 2: Bài mới: TaiLieu.VN Page +Mục tiêu: -Đọc câu ứng dụng -Phát triển lời nói tự nhiên +Cách tiến hành : a.Luyện đọc: -Đọc lại tiết -Đọc câu ứng dụng : +Treo tranh hỏi : Tranh vẽ ? +Tìm tiếngâm học ( gạch chân : xe, chở, xã) +Hướng dẫn đọc câu ứng dụng : Xe ô tô chở cá thị xã b.Đọc SGK: c.Luyện viết: Đọc lại tiết (C nhânđ thanh) Thảo luận trả lời : xe tơ chở cá d.Luyện nói: Đọc thầm phân tích +Mục tiêu: Phát triển lời nói : Xe bò, xe lu, xe tiếng : xe, chở, xã tô Đọc câu ứng dụng (C nhân- đthanh) +Cách tiến hành : Hỏi: -Có tranh? Em loại xe? -Xe bò thường dùng để làm gì? Đọc SGK(C nhân- đ thanh) Tơ tập viết : x, ch, xe, chó -Xe lu dùng làm gì? Xe lu gọi xe gì? -Xe tơ tranh gọi xe gì? Nó dùng để làm gì? -Còn có loại xe tơ nữa? Thảo luận trả lời : 3.Hoạt động 3: Củng cố dặn dò TaiLieu.VN Page ... b.Dạy ch ghi âm ch : +Mục tiêu: nhận biết ch ch âm ch Ghép bìa cài, đánh vần, đọc trơn :xe +C ch tiến hành : -Nhận diện ch : Ch ch chữ ghép từ hai ch c h Hỏi : So sánh ch th? Giống : ch h... đứng sau -Phát âm đánh vần : ch tiếng ch +Phát âm : Lưỡi trước ch m lợi bật nhẹ, tiếng Khác : ch bắt đầu c, th bắt đầu t +Đánh vần:Am ch đứng trước, âm o đứng sau, dấu sắc đầu âm o (C nhân- đ... cài, đánh vần, đọc trơn tiếng ch +Viết mẫu bảng (Hướng dẫn qui trình đặt bút) +Hướng dẫn viết khơng ngón trỏ d.Hướng dẫn đọc tiếng từ ứng dụng: thợ xẻ, xa xa, ch đỏ, ch cá Viết bảng : x, ch,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 18: Âm X, CH, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 18: Âm X, CH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay