Giáo án Tiếng Việt 1 bài 18: Âm X, CH

4 7 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 14:23

GIÁO ÁN HỌC VẦN BÀI : X - CH I- Mục tiêu : - Học sinh đọc chữ x, ch, xe, chó, từ câu ứng dụng - Viết được: x, ch, xe, chó - Luyện nói đến câu theo chủ đề : Xe bò, xe lu, xe tơ - Giáo dục học sinh thích học Tiếng Việt II- Chuẩn bị : - Giáo viên: Tranh - Học sinh:Bộ ghép chữ, sách, bảng III - Hoạt động dạy học: ND-TG Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Tiết 1: Kiểm tra - Học sinh học viết u, , nụ , cũ : (5 phút) th (3 em ) - HS thực - Đọc SGK (2 em ) - T nhận xét, ghi điểm Bài : Hoạt động 1: Dạy chữ ghi âm (15 phút) - Nhắc đề Giới thiệu bài: x, ch *Hoạt động 1: Dạy chữ ghi âm + Âm x: -Treo tranh: - xe H: Tranh vẽ ? -e H : Trong tiếng: xe có âm học ? Ghi bảng : x Giới thiệu ghi bảng : x - Hướng dẫn học sinh phát âm u TaiLieu.VN Đọc cá nhân lớp Page - Hướng dẫn học sinh gắn bảng âm x Gắn bảng x - Nhận dạng chữ x: Gồm nét xiên phải , nét xiên trái Học sinh nêu lại cấu tạo - Hướng dẫn gắn tiếng xe - Hướng dẫn học sinh phân tích tiếng xe - Hướng dẫn học sinh đánh vần tiếng xe Gắn bảng : xe x đứng trước, e đứng sau : cá nhân Đọc cá nhân , lớp - Gọi học sinh đọc : xe Cá nhân , nhóm , lớp - Hướng dẫn học sinh đọc phần Cá nhân , lớp + Âm ch : ( Dạy tương tự âm s) *Trò chơi tiết: - Giáo viên viết mẫu vào khung hướng dẫn cách viết: x, xe, ch, chó -Hoạt động2: Luyện viết (5 phút) Hoạt động 3: Đọc từ ứng dụng( 10phút) - Giáo viên quan sát, nhắc nhở * T giúp đỡ HS yếu Hát múa Lấy bảng Học sinh viết bảng - Thu chấm, nhận xét - Hướng dẫn học sinh đọc từ ngữ ứng dụng: Thợ xẻ, xa xa, chì đỏ, chả cá - Gọi học sinh phát tiếngâm x, ch Đọc cá nhân lớp - Hướng dẫn học sinh đọc tồn Thợ xẻ, xa xa, chì đỏ, chả cá *Nghỉ chuyển tiết: Cá nhân ,lớp Tiết 2: - Học sinh đọc tiết TaiLieu.VN Page - Treo tranh Hoạt động1 : Luyện đọc (10 phút) H : Tranh vẽ gì? Hát múa - Giới thiệu câu ứng dụng: - Giảng nội dung câu ứng dụng Đọc cá nhân , lớp H: Tìm tiếngâm vừa học ? Quan sát tranh - Gọi học sinh đọc câu ứng dụng Các bạn vẽ Hoạt động 2: Luyện viết( 10 phút) - Giáo viên viết mẫu vào khung hướng dẫn cách viết : x, ch, xe, chó Đọc cá nhân em - Giáo viên quan sát, nhắc nhở * Tgiúp đỡ Hs yếu - Thu chấm , nhận xét *Trò chơi tiết : - T nêu tên luyện nói: Xe bò, xe lu, xe tơ *Hoạt động 3: -Treo tranh: Luyện nói (10 GV: Tranh vẽ gì? phút) GV: Trong tranh có loại xe ? - Bạn biết xe bò dùng để làm ? - Xe lu để làm gì? - Xe tơ để làm gì? - Em kể lại loại xe mà em biết ? HS lấy tập viết Học sinh quan sát nêu Thảo luận nhóm Tự kể lại Đọc cá nhân , lớp Đọc cá nhân , lớp - HS quan sát tranh trả lời - T cho HS nhắc lại tên -Đọc SGK - Chơi trò chơi tìm tiếngx, ch - T hệ thống bài, nhận xét tiết học TaiLieu.VN Page Củng cố Dặn dò : ( phút) - Dặn HS viết học thuộc x, ch - HS thực TaiLieu.VN Page ... trả lời - T cho HS nhắc lại tên -Đọc SGK - Ch i trò ch i tìm tiếng có x, ch - T hệ thống bài, nhận xét tiết học TaiLieu.VN Page Củng cố Dặn dò : ( phút) - Dặn HS viết học thuộc x, ch - HS thực... Thu ch m, nhận xét - Hướng dẫn học sinh đọc từ ngữ ứng dụng: Thợ xẻ, xa xa, ch đỏ, ch cá - Gọi học sinh phát tiếng có âm x, ch Đọc cá nhân lớp - Hướng dẫn học sinh đọc toàn Thợ xẻ, xa xa, ch ... H: Tìm tiếng có âm vừa học ? Quan sát tranh - Gọi học sinh đọc câu ứng dụng Các bạn vẽ Hoạt động 2: Luyện viết( 10 phút) - Giáo viên viết mẫu vào khung hướng dẫn c ch viết : x, ch, xe, ch Đọc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 18: Âm X, CH, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 18: Âm X, CH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay