Giáo án Tiếng Việt 1 bài 18: Âm X, CH

3 6 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 14:23

Giáo án Tiếng việt BÀI 18: X - CH I.Mục tiêu: 1.Kiến thức :Học sinh nhận biết chữ x ch; tiếng xe chó 2.Kĩ :Đọc câu ứng dụng : Xe ô tô chở cá thị xã 3.Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : Xe bò, xe lu, xe ô tô II.Đồ dùng dạy học: -GV: -Tranh minh hoạ có tiếng : xe, chó; Câu ứng dụng : Xe ô tô chở cá thị xã -Tranh minh hoạ phần luyện nói : Xe bò, xe lu, xe tô -HS: -SGK, tập viết, tập Tiếng việt III.Hoạt động dạy học: Tiết 1.Khởi động : Ổn định tổ chức 2.Kiểm tra cũ : -Đọc viết : u, ư, nụ, thư -Đọc câu ứng dụng : Thứ tư, bé hà thi vẽ -Nhận xét cũ 3.Bài : Hoạt động GV Hoạt động HS Giới thiệu :Giới thiệu trực tiếp : Hôm học âm x, ch Hoạt động : Dạy chữ ghi âm x-ch Thảo luận trả lời: +Mục tiêu: nhận biết âm x âm ch Giống : nét cong hở phải +Cách tiến hành : Dạy chữ ghi âm x: Khác : x nét cong hở trái -Nhận diện chữ: Chữ x gồm : nét cong hở trái, nét cong hở phải Hỏi : So sánh x với c? -Phát âm đánh vần : x, xe - Đọc lại sơ đồ  Dạy chữ ghi âm ch : (Cá nhân- đồng thanh) Ghép bìa cài, đánh vần, đọc trơn :xe Giáo án Tiếng việt -Nhận diện chữ: Chữ ch chữ ghép từ hai chữ c h Hỏi : So sánh ch th? Giống : chữ h đứng sau Khác : ch bắt đầu c, th bắt đầu t (C nhân- đ thanh) -Phát âm đánh vần : ch tiếng chó -Đọc lại sơ đồ  Ghép bìa cài, đánh vần, đọc trơn tiếng chó Viết bảng : x, ch, xe, chó -Đọc lại sơ đồ Hoạt động 2:Luyên viết: -MT:Viết quy trình x-ch Đọc cá nhân, nhóm, bàn, lớp -Cách tiến hành:Hướng dẫn viết bảng : +Viết mẫu bảng (Hướng dẫn qui trình đặt bút) Hoạt động 3:Hướng dẫn đọc tiếng từ ứng dụng: -MT:HS đọc từ ứng dụng -Cách tiến hành:HS đọc GV kết hợp giảng từ thợ xẻ, xa xa, chì đỏ, chả cá -Đọc lại sơ đồ 1,sơ đồ -Đọc lại toàn bảng Củng cố dặn dò Tiết 2: Hoạt động 1:Luyện đọc +Mục tiêu: -Đọc câu ứng dụng +Cách tiến hành : -Đọc lại tiết -Đọc câu ứng dụng : +Treo tranh hỏi : Tranh vẽ ? +Tìm tiếng có âm học ( gạch chân : xe, Đọc lại tiết (C nhân- đ thanh) Thảo luận trả lời : xe ô tô chở cá Đọc thầm phân tích tiếng : xe, Giáo án Tiếng việt chở, xã) chở, xã +Hướng dẫn đọc câu ứng dụng : Xe ô tô Đọc câu ứng dụng (C nhânđthanh) chở cá thị xã Đọc SGK(C nhân- đ thanh) Đọc SGK: Hoạt động 2:.Luyện viết: -MT:HS viết âm từ vừa học vào Tô tập viết : x, ch, xe, chó -Cách tiến hành:GV đọc HS viết vào Hoạt động 3:Luyện nói: +Mục tiêu: Phát triển lời nói : Xe bò, xe lu, xe tơ +Cách tiến hành : Hỏi: -Có tranh? Em loại xe? -Xe bò thường dùng để làm gì? -Xe lu dùng làm gì? Xe lu gọi xe gì? -Xe tơ tranh gọi xe gì? Nó dùng để làm gì? -Còn có loại xe tơ nữa? 4: Củng cố dặn dò Thảo luận trả lời : .. .Giáo án Tiếng việt -Nhận diện ch : Ch ch chữ ghép từ hai ch c h Hỏi : So sánh ch th? Giống : ch h đứng sau Khác : ch bắt đầu c, th bắt đầu t (C nhân- đ thanh) -Phát âm đánh vần : ch tiếng. .. tiếng ch -Đọc lại sơ đồ  Ghép bìa cài, đánh vần, đọc trơn tiếng ch Viết bảng : x, ch, xe, ch -Đọc lại sơ đồ Hoạt động 2:Luyên viết: -MT:Viết quy trình x -ch Đọc cá nhân, nhóm, bàn, lớp -C ch. .. lời : xe ô tô ch cá Đọc thầm phân t ch tiếng : xe, Giáo án Tiếng việt ch , xã) ch , xã +Hướng dẫn đọc câu ứng dụng : Xe ô tô Đọc câu ứng dụng (C nhânđthanh) ch cá thị xã Đọc SGK(C nhân- đ thanh)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 18: Âm X, CH, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 18: Âm X, CH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay