Giáo án Tiếng Việt 1 bài 18: Âm X, CH

5 9 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 14:23

Giáo án Tiếng việt Bài 18: X - CH A Mục đích yêu cầu: - H/s nắm x, ch : xe, chó - Đọc câu ứng dụng: xe ô tô chở cá thị xã - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: xe bò, xe lu, xe ô tô B Đồ dùng dạy học: GV: SGK- GA, tranh minh hoạ từ khoá tranh minh hoạ câu luyện đọc tranh minh hoạ phần luyện nói H/S: SGK, thực hành tiếng việt, bảng, phấn C Các hoạt động dạy học TiÕt I Kiểm tra cũ (5') - Gọi h/s đọc SGK - 2, em đọc - GV nhận xét, ghi điểm - Đọc cho h/s viết bảng con: u, ư, nụ, - H/s viết bảng thư - GV nhận xét, sửa sai II Bài (29') Giới thiệu ghi bảng - Nhẩm A Dạy âm x - GV ghi bảng - Bài 18 x ? Nêu cấu tạo âm x - Đọc phát âm x - Gồm nét, nét xiên phải, nét xiên trái cắt - CN + ĐT + N * Giới thiệu tiếng khoá - Thêm âm e vào sau x tạo tiếng - H/s ghép bảng gài Giáo án Tiếng việt ? Ghép tiếng - Tiếng xe ? Nêu cấu tạo tiếng - Gồm âm ghép lại, âm x đứng trước, âm e đứng sau - Đọc tiếng khoá ( ĐV – T ) CN - ĐT – N * Giới thiệu từ khoá - Quan sát tranh, thảo luận câu hỏi ? Tranh vẽ - Qua tranh ghi bảng - Tranh vẽ xe xe - Đọc từ trơn ĐT - CN – N - Đọc tồn từ khố ( ĐV – T) ĐT - CN – N - GV nhận xét, chữa cho h/s B day âm ch (tiến hành x) - G/V cho h/s so sánh ch với h c Giới thiệu tiếng ứng dụng - Gv ghi bảng - H/s nhẩm - Tìm âm học tiếng - H/s tìm đọc Giáo án Tiếng việt - Đọc tiếng (ĐV + T) - CN + ĐT + N - Đọc tiếng ứng dụng - CN + N + ĐT - Chỉ tiếng ứng dụng xuôi, ngược cho - CN + N + ĐT h/s đọc a Giới thiệu từ ứng dụng - Gv ghi từ lên bảng - H/s nhẩm - Tìm tiếng mang âm học - CN tìm đọc - Đọc tiếng mang âm - CN + ĐT + N - Đọc từ ( trơn ) - CN + ĐT + N - Đọc toàn bảng - CN + ĐT + N - GV nhận xét, chữa b Hướng dẫn viết - Gv viết mẫu, hướng dẫn h/s cách viết - H/s theo dõi - GV theo dõi, uốn nắn cho h/s - H/s viết bảng ? Học - Học âm x, ch - Đọc lại tồn - CN đọc - Tìm âm, chữ ghi âm học - HS tìm Tiết IV Luyện đọc: a Luyện đọc (10’) - Đọc lại t1 - CN + ĐT + N - Gv nhận xét, ghi điểm * Giới thiệu câu ứng dụng - H/s quan sát tranh - Gv ghi câu ứng dụng lên bảng - H/s quan sát tran thảo luận câu hỏi Giáo án Tiếng việt ? Tìm tiếng mang âm câu - H/s tìm - Đọc tiếng mang âm (ĐT - T ) - CN + N+ ĐT - Đọc câu ( ĐV – T ) - CN + N + ĐT ? Câu có tiếng - Câu có tiếng - Giảng nội dung câu, đọc mẫu câu - Cho h/s đọc câu - CN + ĐT + N + B b Luyện viết (7’) - HD h/s mở tập viết viết - H/s viết vào tập viết - GV quan sát uốn nắn - Chấm số bài, nhận xét, tuyên dương c Luyện nói (7’) - H/s quan sát tranh sgk - H/s quan sát tranh sgk ? Có loại xe tranh, - H/s vào loại xe nói em loại xe ? Xe bò thường dùng làm gì, quê em gọi xe ? Xe lu dùng làm ? Xe tơ dùng để làm ? Có loại xe tơ ? Còn có loại xe - H/s tự trả lời ? quê em thường dùng loại xe - Gv giảng chiết chủ đề luyện nói ? Nêu tên chủ đề luyện nói - Cho h/s đọc - Đọc CN - ĐT – N Giáo án Tiếng việt d Đọc sgk (6’) - GV đọc mẫu sgk - H/s đọc CN 3, em - Gv nhận xét ghi điểm - H/s đọc ĐT theo nhịp thước - ĐT ? Tìm tiếng mang âm học ngồi - H/s tìm - GV nhận xét, tuyên dương V Củng cố, dặn dò (2’) ================================== ... xét, ch a cho h/s B day âm ch (tiến hành x) - G/V cho h/s so sánh ch với h c Giới thiệu tiếng ứng dụng - Gv ghi bảng - H/s nhẩm - Tìm âm học tiếng - H/s tìm đọc Giáo án Tiếng việt - Đọc tiếng. . .Giáo án Tiếng việt ? Ghép tiếng - Tiếng xe ? Nêu cấu tạo tiếng - Gồm âm ghép lại, âm x đứng trước, âm e đứng sau - Đọc tiếng khoá ( ĐV – T ) CN - ĐT – N *... thảo luận câu hỏi Giáo án Tiếng việt ? Tìm tiếng mang âm câu - H/s tìm - Đọc tiếng mang âm (ĐT - T ) - CN + N+ ĐT - Đọc câu ( ĐV – T ) - CN + N + ĐT ? Câu có tiếng - Câu có tiếng - Giảng nội
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 18: Âm X, CH, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 18: Âm X, CH

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay