Quyền bào chữa của người bị buộc tội trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự

97 14 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 14:05

Luận văn nghiên cứu những vấn đề lý luận về quyền bào chữa củangười bị buộc tội trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự, các quy định của phápluật tố tụng hình sự về quyền bào chữa của người bị buộc tội trong giai đoạnxét xử vụ án hình sự và thực trạng thực hiện quyền bào chữa của người bịbuộc tội trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI NGUYỄN TRẦN HÀ LINH QUYỀN BÀO CHỮA CỦA NGƯỜI BỊ BUỘC TỘI TRONG GIAI ĐOẠN XÉT XỬ VỤ ÁN HÌNH SỰ LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - NĂM 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI NGUYỄN TRẦN HÀ LINH QUYỀN BÀO CHỮA CỦA NGƯỜI BỊ BUỘC TỘI TRONG GIAI ĐOẠN XÉT XỬ VỤ ÁN HÌNH SỰ LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Chuyên ngành: Luật hình tố tụng hình Mã số : 60380104 Người hướng dẫn khoa học: TS Phan Thị Thanh Mai HÀ NỘI - NĂM 2016 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BLHS Bộ luật hình BLTTHS Bộ luật tố tụng hình TAND Tòa án nhân dân NBC Người bào chữa DANH MỤC BẢNG, BIỂU Bảng 3.1 : Số vụ ánngười bào chữa giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình Biểu đồ 3.1 : Số phiên tòa xét xử sở thẩm có tham gia người bào chữa giai đoạn 2011 – 2015 Biểu đồ 3.2 : Tỷ lệ số vụ án xét xử sở thẩm có tham gia người bào chữa giai đoạn 2011 – 2015 MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: Những vấn đề lý luận quyền bào chữa người bị buộc tội giai đoạn xét xử vụ án hình 1.1 Khái niệm quyền bào chữa người bị buộc tội giai đoạn xét xử vụ án hình 1.2 Ý nghĩa quy định quyền bào chữa người bị buộc tội giai đoạn xét xử vụ án hình CHƯƠNG 2: Quy định pháp luật tố tụng hình Việt Nam quyền bào chữa người bị buộc tội giai đoạn xét xử vụ án hình 2.1 Khái quát quy định pháp luật quyền bào chữa người bị buộc tội giai đoạn xét xử vụ án hình trước có BLTTHS năm 2003 2.2 Quy định Bộ luật tố tụng hình 2003 quyền bào chữa người bị buộc tội giai đoạn xét xử vụ án hình CHƯƠNG 3: Thực trạng thực quyền bào chữa người bị buộc tội giai đoạn xét xử vụ án hình số giải pháp nhằm bảo đảm thực quyền bào chữa người bị buộc tội giai đoạn xét xử vụ án hình 3.1 Thực trạng thực quyền bào chữa người bị buộc tội giai đoạn xét xử vụ án hình 3.2 Một số giải pháp bảo đảm thực quyền bào chữa người bị buộc tội giai đoạn xét xử vụ án hình KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 9 26 31 31 35 52 52 73 87 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Quyền người quyền tự nhiên, vốn có khách quan người, ghi nhận bảo vệ pháp luật quốc gia pháp luật quốc tế Ở Việt Nam, sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986), với việc đặt người vào vị trí trung tâm sách, coi người vừa động lực, vừa mục tiêu công phát triển, đường lối đổi không tác động đến kinh tế, xã hội mà đồng thời chi phối mạnh mẽ nhận thức thực tế bảo đảm quyền người nước ta Trên sở kế thừa có chọn lọc giá trị bất biến quyền người ghi nhận Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, Công ước quốc tế quyền dân trị năm 1966 quy định quyền công dân Hiến pháp trước đây, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 thể phát triển quyền người quyền công dân nội dung kỹ thuật lập pháp Trong lĩnh vực tố tụng hình sự, nơi mà quan tiến hành tố tụng đại diện cho quyền lực nhà nước áp dụng biện pháp cưỡng chế tố tụng, hạn chế số quyền người nhằm đấu tranh phòng ngừa tội phạm, làm rõ thật khách quan vụ án quyền người, đặc biệt quyền người bị buộc tội dễ bị xâm phạm Theo tinh thần khoản Điều 31 Hiến pháp năm 2013, người bị bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử (gọi chung người bị buộc tội) có quyền tự bào chữa nhờ người khác bào chữa, quyền đặc thù người bị buộc tội, giúp họ bảo vệ quyền lợi ích đáng Trước đó, ngày 2/1/2002, Bộ trị ban hành Nghị 08-NQ/TW, xác định nhiệm vụ xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam thời gian tới đòi hỏi cơng tác tư pháp phải có chuyển biến mạnh mẽ, phấn đấu thực tốt mục tiêu nghiêm minh, cơng bằng, dân chủ, đưa quan điểm chung chủ trương, giải pháp cụ thể việc cải cách, đổi quan tư pháp Đối với công tác bào chữa, Nghị 08 đặc biệt quan tâm đến vấn đề bảo đảm quyền bào chữa, thông qua việc nhấn mạnh vai trò luật đặt nhiệm vụ cho quan tiến hành tố tụng việc bảo đảm cách tốt quyền bào chữa Phán Tòa án phải chủ yếu vào kết tranh tụng phiên tòa, sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến kiểm sát viên, người bào chữa, bị cáo Trên sở đó, BLTTHS năm 2003 cụ thể hóa quyền bào chữa người bị buộc tội (bao gồm quyền tự bào chữa, quyền mời người khác bào chữa), đảm bảo quyền bào chữa người bị buộc tội, vai trò luật sư, người bào chữa, đẩy mạnh tranh tụng phiên tòa…Để củng cố thành việc triển khai Nghị 08 thúc đẩy công cải cách tư pháp, Bộ trị ban hành nghị 49-NQ/TW Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 (ngày 2/6/2005) Một nhiệm vụ đề cập Nghị 49 đổi tổ chức phiên tòa xét xử, xác định rõ vị trí, quyền hạn, trách nhiệm người tiến hành tố tụng người tham gia tố tụng; nâng cao chất lượng tranh tụng, từ bảo đảm quyền bào chữa người bị buộc tội nói chung người bị buộc tội giai đoạn xét xử vụ án hình nói riêng thực cách tốt nhất1 Tuy nhiên, thực tiễn giải vụ án hình năm qua cho thấy, tồn tình trạng oan sai, gây thiệt hại đến quyền lợi ích hợp pháp cơng dân, cụ thể người bị buộc tội vụ án hình Theo Báo cáo kết giám sát tình hình oan, sai việc áp dụng pháp luật hình sự, tố tụng hình việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan hoạt động tố tụng hình Ủy ban Thường vụ Quốc hội có thấy, nguyên nhân dẫn đến trường hợp oan sai “chủ yếu thuộc lỗi chủ quan số người tiến hành tố tụng (trình độ, lực yếu kém, trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp hạn chế)…” Bên cạnh đó, ngun nhân khác khơng phần quan trọng báo cáo nêu ra, là: “khơng cử người bào chữa UNDP (2010), Báo cáo quyền bào chữa pháp luật hình thực tiễn Việt Nam, Hà Nội, tr 34 cho bị can chưa thành niên; vi phạm quy định bảo đảm quyền bào chữa cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo… gần 80% vụ án hình chưa có Luật tham gia nên chưa bảo đảm tranh tụng để tránh oan, sai Sự tham gia tố tụng người bào chữa có trường hợp khó khăn người tiến hành tố tụng thực không quy định cấp Giấy chứng nhận bào chữa”2 Bên cạnh đó, ngun nhân khơng thể khơng nhắc đến quy định pháp luật chưa thực thống nhất, chống chéo, mâu thuẫn Mặc dù BLTTHS Việt Nam trải qua nhiều lần sửa đổi, bổ sung, nhiên phần khắc phục bất cập tồn Do đó, quyền lợi ích hợp pháp người bị buộc tội, có người bị buộc tội giai đoạn xét xử chưa bảo đảm trọn vẹn, chí bị vi phạm nhiều thực tế Thực trạng cho thấy, có nhiều vấn đề lý luận thực tiễn quyền người bị buộc tội nói chung quyền bào chữa người bị buộc tội giai đoạn xét xử nói riêng phải lý giải cách đầy đủ, toàn diện Pháp luật cần quy định chặt chẽ, tránh chồng chéo, theo hướng mở rộng quyền cho người bị buộc tội giai đoạn xét xử vụ án hình sự, đồng thời có quy định nhằm bảo đảm thực quyền bào chữa người bị buộc tội tham gia tố tụng, hạn chế tối đa việc lạm dụng quyền lực người tiến hành tố tụng làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp người bị buộc tội Trong thời gian qua, có nhiều cơng trình nghiên cứu đề cập đến địa vị pháp lý người bị buộc tội, quyền bào chữa người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, vai trò luật bào chữa việc bảo đảm quyền bị cáo Có thể thấy, vấn đề giới khoa học pháp lý quan tâm, tập trung nghiên cứu Tuy nhiên, chưa có cơng trình thật sâu nghiên cứu trực tiếp quyền bào chữa người bị buộc tội giai đoạn xét xử vụ án hình Trên sở nhận thức đó, để có nhìn đầy đủ tồn diện Ủy ban Thường vụ Quốc hội (2015), Báo cáo kết giám sát tình hình oan, sai việc áp dụng pháp luật hình sự, tố tụng hình việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan hoạt động tố tụng hình sự, Hà Nội, ngày 20/5/2015 quyền bào chữa người bị buộc tội, cụ thể giai đoạn xét xử, người viết chọn đề tài: “Quyền bào chữa người bị buộc tội giai đoạn xét xử vụ án hình sự” làm đề tài luận văn thạc sĩ Việc nghiên cứu đề tài nhằm đáp ứng với yêu cầu chiến lược cải cách tư pháp Đảng, tinh thần Hiến pháp năm 2013 phù hợp với định hướng, sửa đổi, bổ sung BLTTHS năm 2003 yêu cầu hội nhập quốc tế đất nước ta thời gian tới Tình hình nghiên cứu đề tài Trong thời gian qua, có nhiều cơng trình nghiên cứu đề cập đến quyền bào chữa bị can, bị cáo tố tụng hình sự, phần lớn hướng đến vấn đề đảm bảo quyền bào chữa bị can, bị cáo; địa vị pháp lý bị can, bị cáo; vai trò luật bào chữa việc bảo đảm quyền bào chữa người bị tạm giữ, bị can, bị cáo v.v… Có thể chia cơng trình nghiên cứu liên quan đến quyền bào chữa người bị buộc tội, mà cụ thể bị can, bị cáo thành nhóm sau: - Những nghiên cứu có tính lý luận chung có liên quan như: GS.TSKH Nguyễn Cảm (2004) với viết “Một số vấn đề lý luận chung giai đoạn tố tụng” đăng Tạp chí kiểm sát số 2/2004; “Bảo vệ quyền người tố tụng hình số đề xuất hoàn thiện pháp luật” đăng Tạp chí luật học số 1/2011 tác giả Hồ Sỹ Sơn; TS Nguyễn Văn Tuân (2015) với sách “Một số vấn đề luật tố tụng hình Việt Nam”; PGS.TS Nguyễn Hòa Bình (2016) với sách “Những nội dung BLTTHS năm 2015”; Bài tham luận TS Nguyễn Văn Tuân (2016) Hội thảo Những điểm BLTTHS năm 2015 Đại học Luật Hà Nội tổ chức tháng 06/2016 với tiêu đề “Những nguyên tắc BLTTHS 2015” v.v… Đây điều nghiên cứu có tính lý luận, bao quát cách toàn diện vấn đề tố tụng hình Việt Nam, có giá trị tham khảo cao trình nghiên cứu Luận văn tác giả - Những nghiên cứu có liên quan đến quyền bào chữa, địa vị pháp lý người bị buộc tội kể đến như: “Quyền bị cáo tố tụng hình 10 Việt Nam” – Luận văn thạc sĩ tác giả Trần Thị Thanh Thúy (2013); “Hoàn thiện quy định pháp luật tố tụng hình quyền bị can, bị cáo” – Luận án tiến sĩ tác giả Nguyễn Sơn Hà (2015); TS Lương Thị Mỹ Quỳnh (2013) với sách “Quyền có người bào chữa Tố tụng hình Việt Nam, Đức Hoa Kỳ”… Ngồi ra, có viết tạp chí khoa học vấn đề này, như: “Về nguyên tắc bảo đảm quyền bào chữa luật tố tụng hình Việt Nam” tác giả Phan Trung Hoài (Tạp chí kiểm sát, số 6/2007); “Sự tham gia bắt buộc người bào chữa tố tụng hình sự” tác giả Nguyễn Thái Phúc (Tạp chí Khoa học pháp lý số 4(41/2007)); “Hoạt động bào chữa Tố tụng hình Việt Nam” tác giả Phan Thị Thanh Mai (Tạp chí luật học, số 7/2015)… Các cơng trình nghiên cứu nêu sâu phân tích quy định pháp luật hành quyền bào chữa, địa vị pháp lý người bị buộc tội, từ thực trạng thực quy định này, đồng thời đề xuất giải pháp hoàn thiện bảo đảm thực quyền người bị buộc tội, bao gồm quyền bào chữa thực tế - Những nghiên cứu trực tiếp quyền bào chữa người bị buộc tội giai đoạn xét xử, cụ thể bị can, bị cáo kể tới như: “Bảo đảm quyền bào chữa người bị buộc tội” tác giả Phạm Hồng Hải, NXB Công an nhân dân năm 1999; “Thực quyền bào chữa bị can, bị cáo tố tụng hình sự”, Luận án Tiến sĩ Luật học tác giả Hoàng Thị Sơn (2003)… Đây cơng trình nghiên cứu đề cập trực tiếp đến quyền bào chữa bị can, bị cáo song thời gian nghiên cứu lâu, phần khơng đáp ứng u cầu thực tiễn pháp luật quyền bào chữa bị can, bị cáo “Quyền bào chữa người bị tạm giữ, bị can, bị cáo người chưa thành niên pháp luật tố tụng hình Việt Nam” – Luận văn thạc sĩ tác giả Nguyễn Huy Cường (2013) cơng trình nghiên cứu gần song dừng quyền bào chữa bị can, bị cáo người chưa thành niên Một số viết đăng tạp chí khoa học kể tới như: “Quyền bào chữa việc đảm bảo quyền bào chữa bị can, bị cáo tố tụng hình sự” tác giả Nguyễn Văn Trượng (Tạp chí dân chủ pháp luật số 12/2009); Bài 83 2013 Do đó, thời gian tới, cần có hướng dẫn cụ thể trường hợp người bị giữ trường hợp khẩn cấp, giúp họ bảo vệ cách tốt quyền lợi ích hợp pháp - Mở rộng quyền người bào chữa việc thu thập, kiểm tra, đánh giá chứng Điều 64 Điều 65 BLTTHS năm 2003, quy định đồ vật, tài liệu xem chứng quan tố tụng thu thập theo trình tự, thủ tục luật định Quy định đồng nghĩa với việc có quan tiến hành tố tụng có quyền thu thập chứng Chính vậy, vơ hình chung tài liệu, đồ vật, chứng mà người bào chữa cung cấp, chưa Tòa án chấp nhận chưa phải chứng Việc mở rộng quyền thu thập, kiểm tra, đánh giá chứng người bào chữa giúp họ thực tốt vai trò mình, bảo vệ cách tốt quyền lợi ích thân chủ Trên tinh thần đó, BLTTHS năm 2015 bổ sung quyền người bào chữa (quyền thu thập chứng thay có quyền thu thập tài liệu, đồ vật nay; quyền kiểm tra, đánh giá trình bày ý kiến chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan yêu cầu người có thẩm quyền tiến hành tố tụng kiểm tra, đánh giá), đồng thời quy định rõ trách nhiệm người bào chữa Trường hợp người bào chữa vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp tùy theo tính chất, mức độ vi phạm hủy bỏ việc đăng ký bào chữa, xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành truy cứu trách nhiệm hình sự; gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định pháp luật (Điều 73) Bên cạnh đó, khoản Điều 81 BLTTHS năm 2015: “Trường hợp thu thập chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan đến việc bào chữa người bào chữa đề nghị quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng thu thập” Có thể thấy, quy định mang tính tiến có ý nghĩa tích cực nhằm tạo điều kiện tối đa để người bào chữa thực tốt quyền thu thập chứng cứ, với kỳ vọng tạo cân cần thiết buộc tội gỡ tội mà chừng mực chưa người thực thi cơng lý đảm bảo cách triệt để Nhưng dừng lại quy 84 định khoản Điều 81 chưa thật tạo “cân bằng” nhà làm luật mong muốn, lẽ, người bào chữa sau vất vã “chạy ngược, chạy xuôi” làm đủ cách thu thập chứng mà theo họ cần thiết, vậy, họ chọn giải pháp cuối đề nghị hỗ trợ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền, việc quan tiến hành tố tụng có “thu thập” hay khơng, “thu thập” chưa quy định cụ thể Như vậy, theo quan điểm người viết, thời gian tới, cần quy định cụ thể trách nhiệm quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng không thật khách quan xem xét, đánh giá, thu thập chứng cứ, để hướng đến chứng buộc tội hay gỡ tội thu thập luật có giá trị pháp lý, đánh giá cơng trước Tòa án đưa phán - Mở rộng diện người bào chữa gồm Trợ giúp viên pháp lý để bào chữa miễn phí cho đối tượng thuộc diện sách Như phân tích trên, cần mở rộng diện người bào chữa nhằm bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người bị buộc tội, đặc biệt người bị buộc tội có hồn cảnh khó khăn, khơng có tiền nhờ luật bào chữa Trên tinh thần đó, khoản Điều 72 BLTTHS 2015 bổ sung Trợ giúp viên pháp lý người bào chữa, cụ thể: “Trợ giúp viên pháp lý trường hợp người bị buộc tội thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý” Quy định mở rộng diện người bào chữa không nhằm tạo điều kiện thuận lợi để bảo vệ tốt quyền, lợi ích hợp pháp người bị buộc tội mà phù hợp với nhu cầu điều kiện thực tiễn nay, đa phần trợ giúp viên pháp lý khơng có Thẻ Luật nên khó khăn việc tiếp cận bảo vệ quyền lợi người bị buộc tội Ngoài ra, sở nguyên tắc bảo đảm quyền bào chữa người bị buộc tội, BLTTHS năm 2015 có quy định tiến bộ, nhân văn, giúp cho người bị buộc tội nói chung người bị buộc tội nói riêng thực quyền bào chữa cách tốt nhất, bảo đảm quyền lợi hợp 85 pháp họ tham gia tố tụng hình Theo đó, BLTTHS năm 2015 mở rộng trường hợp bắt buộc quan tiến hành tố tụng định bào chữa Sự tham gia bắt buộc người bào chữa tố tụng hình quy định mang tính nhân đạo pháp luật tố tụng hình nước ta Theo đó, số trường hợp đặc thù, tính chất hậu tội phạm, hạn chế lực nhận thức, lực hành vi, dù người bị buộc tội không mời người bào chữa quan tiến hành tố tụng phải định người bào chữa cho họ Ngoài trường hợp bắt buộc phải có người bào chữa bị cáo phạm tội mà mức cao khung hình phạt tử hình, bị cáo người 18 tuổi, người có nhược điểm thể chất, tâm thần BLTTHS 2015 mở rộng thêm bị cáo phạm tội có mức cao khung hình phạt 20 năm tù, tù chung thân thuộc diện bắt buộc phải có người bào chữa Vì trường hợp phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, hậu pháp lý lớn Do đó, việc mở rộng diện người thuộc trường hợp định bào chữa khơng có ý nghĩa nhân đạo mà có ý nghĩa to lớn nỗ lực đảm bảo quyền người, quyền cơng dân tố tụng hình Bên cạnh đó, cần bổ sung quyền người tham gia tố tụng, đề cao trách nhiệm quan tiến hành tố tụng Trong trình nghiên cứu sửa đổi BLTTHS, yêu cầu đặt phải rà soát, bổ sung cách hợp lý quyền người tham gia tố tụng, có người bị buộc tội, bảo đảm phù hợp phù hợp với vị trí họ tố tụng, đồng thời phải có chế ràng buộc chặt chẽ trách nhiệm quan việc tôn trọng đảm bảo quyền người, quyền công dân Cần quy định cho người bị buộc tội quyền giúp họ thực cách tốt quyền bào chữa quyền nhận đầy đủ văn tố tụng, quyền đưa chứng cứ, đồ vật, tài liệu, yêu cầu v.v… Đây sở quan trọng nhằm bảo đảm tính cơng minh pháp luật, đề cao trách nhiệm Nhà nước trước công dân Trên tinh thần đó, BLTTHS 2015 có điều chỉnh quan trọng nhằm cụ thể hóa Hiến pháp 2013, tháo gỡ vướng mắc thực tiễn, 86 đảm bảo thực thi điều ước quốc tế mà Việt Nam thành viên Đối với người bị buộc tội, BLTTHS bổ sung nhóm quyền nhằm giúp họ nắm bắt kịp thời chứng buộc tội làm sở chuẩn bị cho việc bào chữa, như: quyền quan tiến hành tố tụng cung cấp đầy đủ định liên quan đến việc buộc tội; quyền trình bày lời khai, đưa ý kiến, khơng buộc phải đưa lời khai chứng chống lại buộc phải nhận có tội; Quyền đưa chứng thay có quyền đưa tài liệu, đồ vật nay… Bên cạnh việc bổ sung quyền người bị buộc tội, BLTTHS 2015 xác định rõ trách nhiệm quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng: “Phải tôn trọng bảo vệ quyền người, quyền lợi ích hợp pháp cá nhân; thường xuyên kiểm tra tính hợp pháp cần thiết biện pháp áp dụng, kịp thời hủy bỏ thay đổi biện pháp xét thấy có vi phạm pháp luật khơng cần thiết” (Điều 8) Việc áp dụng biện pháp hạn chế quyền người, quyền công dân giao cho thủ trưởng quan tiến hành tố tụng Quy định chặt chẽ cứ, điều kiện tiến hành biện pháp tố tụng nhằm tránh lạm dụng Bất kỳ vi phạm trình giải vụ án chấp nhận quan tiến hành tố tụng phải đối diện với chế tài như: chứng thu thập bị tuyên bố vô hiệu; phải tiến hành điều tra, truy tố, xét xử lai; ra, người tiến hành tố tụng vi phạm bị xử lý kỷ luật bị truy cứu trách nhiệm hình sự….Có thể khẳng định, điều chỉnh nêu góp phần đảm bảo cho hoạt động tố tụng dân chủ hơn, trách nhiệm hơn, quyền lợi ích hợp pháp người tham gia tố tụng có người bị buộc tội bảo đảm Điều nà đòi hỏi cán tố tụng phải thay đổi nhận thức, thói quen, cách làm để đáp ứng kịp thời yêu cầu luật, góp phần làm nên giá trị tiến tư pháp nước nhà64 3.2.2 Một số giải pháp khác 64 Nguyễn Hòa Bình (2016), Những nội dung BLTTHS năm 2015 (Sách chuyên khảo), NXB Chính trị quốc gia, tr42 87 - Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ trách nhiệm, ý thức, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ người tiến hành tố tụng Quyền bào chữa người bị buộc tội đảm bảo chủ thể tiến hành tố tụng không nhận thức đầy đủ nội dung, ý nghĩa tầm quan trọng Trong tâm thức người tiến hành tố tụng, đặc biệt cán Viện kiểm sát phải loại bỏ tâm lý “e ngại” luật sư; phải nhận thức việc có luật hay người bào chữa khác tham gia tố tụng từ giai đoạn khởi tố vụ án, chí từ có người bị bắt, bị tạm giữ giúp cho vụ án giải khách quan, toàn diện quy định pháp luật, tránh bỏ lọt tội phạm làm oan ngườitội Bên cạnh việc đổi nhận thức, cần nâng cao trình độ pháp luật, bồi dưỡng nghiệp vụ phẩm chất đạo đức người tiến hành tố tụng, xứng đáng với niềm tin, kì vọng nhân dân vào pháp luật Bản thân người tiến hành tố tụng cần tự trau dồi cho kiến thức chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, nắm văn pháp luật, từ nâng cao lực chun mơn, đáp ứng u cầu tình hình Đối với Hội thẩm nhân dân, cần nâng cao lực, trình độ chun mơn Pháp luật Việt Nam hành quy định trình độ cử nhân luật trở lên Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, pháp luật quy định cần có kiến thức pháp lý Điều không hợp lý nguyên tắc quan trọng BLTTHS 2003 “Thẩm phán Hội thẩm xét xử độc lập tuân theo pháp luật”, đồng nghĩa với việc phán nhận định, đánh giá Thẩm phán Hội thẩm trình xét xử phải hồn tồn dựa sở quy định pháp luật, không bị ràng buộc, không bị chi phối quan Quyết định Hội thẩm bị ảnh hướng định từ phía Thẩm phán Để làm điều đó, cần nâng cao lực, trình độ chun mơn cho Hội thẩm nhân dân, giúp họ có kiến thức pháp lý vững vàng, nhìn nhận đánh giá vụ án cách khách quan toàn diện 88 Bên cạnh việc nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp người tiến hành tố tụng, cần tăng cường chế giám sát hoạt động tố tụng hình vận hành tốt chế để kịp thời yêu cầu quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng thực tốt trách nhiệm việc đảm bảo quyền người bị buộc tội, có bị cáo; phát nhanh chóng, xác hành vi xâm phạm trái phép quyền người bị buộc tội người bào chữa để có biện pháp khắc phục kịp thời Từ đó, cần quy định chế độ trách nhiệm rõ ràng, cụ thể chủ thể có thẩm quyền tiến hành tố tụng hạn chế hoạt động bào chữa cách trái pháp luật Chế độ trách nhiệm để người tiến hành tố tụng nhận thức rõ trách nhiệm sở điều chỉnh hành vi tố tụng Phải xử lý nghiêm hành vi vi phạm trái phép quyền người bị buộc tội quyền người bào chữa Tùy tính chất mức độ nguy hiểm hành vi vi phạm quyền lợi ích hợp pháp người bị buộc tộixử lý chế tài hành chính, dân sự, chí hình sự…65 - Tuyên truyền, giáo dục pháp luật nhân dân nhằm nâng cao nhận thức pháp luật người tham gia tố tụng Người tham gia tố tụng mà cụ thể trường hợp bị can, bị cáo cần trang bị kiến thức pháp luật bản, điều ảnh hưởng trực tiếp đến việc bảo đảm quyền lợi hợp pháp họ tham gia tố tụng Để làm vậy, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục nước ta cần được tăng cường đẩy mạnh Cần nâng cao ý thức pháp luật người dân, cập nhật thông tin kịp thời văn pháp luật, tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, mở rộng hình thức tư vấn pháp lý cho tầng lớp nhân dân cần thiết Điều mặt giúp người dân tự ý thức tuân thủ pháp luật, tự bảo vệ lợi ích đáng thân lợi ích chung xã hội, mặt khác giúp quan tiến hành tố 65 Phan Thị Thanh Mai, “Hoạt động bào chữa Tố tụng hình Việt Nam”, Tạp chí luật học số 07/2015 89 tụng nhanh chóng phát có biện pháp xử lý kịp thời hành vi phạm tội Xây dựng thói quen tìm đến đội ngũ luật sư, người trợ giúp pháp lý trường hợp vướng mắc liên quan đến pháp luật để bảo quyền lợi hợp pháp mình, xóa bỏ nhận thức tham gia người bào chữa tố tụng tốn không cần thiết Nhận thức sai lầm vai trò người bào chữa rào cản lớn làm cho tham gia người bào chữa trở nên khó khăn, thân người bị buộc tội lại khơng có khả bào chữa có hiệu quả, điều ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp họ Việc thay đổi nhận thức vai trò người bào chữa cách tốt để trang bị cho người bị buộc tội nói chung bị cáo nói riêng phương tiện, biện pháp giúp họ bảo vệ trước nguy bị xâm phạm đe dọa bị xâm phạm quyền tố tụng từ phía quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, nhằm thực tốt quyền bào chữa Đồng thời, cần nâng cao trình độ trình độ nghiệp vụ chun mơn đội ngũ cán làm công tác tuyên truyền số lượng chất lượng có sách ưu đãi, động viên họ thực tốt cơng việc - Tăng cường bồi dưỡng chun môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức nhằm nâng cao ý thức trình độ người bào chữa Cần nâng cao phẩm chất trị, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chun mơn, trách nhiệm với cơng việc đội ngũ luật sư, phù hợp với tinh thần Nghị số 49/NQ-TW: “Đào tạo, phát triển đội ngũ luật đủ số lượng, có phẩm chất trị, đạo đức, có trình độ chun mơn…” Ngồi việc phát triển đội ngũ luật có chất lượng để đáp ứng tiến trình cải cách tư pháp nay, cần phải trọng đến việc phân bổ số lượng luật vùng miền cách hợp lý Tránh tình trạng số lượng luật chủ yếu tập trung thành phố lớn gây khó khăn cho việc mời người bào chữa cho bị cáo định người bào chữa bắt buộc quan tiến hành tố tụng địa phương có số lượng 90 luật hành nghề hạn chế Tăng cường công tác hướng dẫn bồi dưỡng, giám sát tập hành nghề luật sư, quản lý chặt chẽ chất lượng tập hành nghề nhằm tăng cường chất lượng đầu vào đội ngũ luật Bên cạnh đó, cần phát triển đội ngũ trợ giúp viên pháp lý Mặc dù công tác đào tạo đội ngũ luật đáp ứng phần nhu cầu người dân hỗ trợ pháp lý, nhiên nhiều hạn chế, đặc biệt tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa, việc đồng bào dân tộc thiểu số nơi mà người nghèo khó mời luật tham gia tố tụng Vì vậy, phát triển đội ngũ trợ giúp viên pháp lý địa phương giải pháp hiệu tăng cường hoạt động bào chữa nước ta KẾT LUẬN CHƯƠNG Nội dung chương sâu phân tích thực trạng pháp luật Việt Nam quyền bào chữa người bị buộc tội giai đoạn xét xử vụ án hình sự, ngồi kết đạt tồn hạn chế định Việc nguyên nhân hạn chế sở để tác giả đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện quy định quyền bào chữa người bị buộc tội giai đoạn xét xử, bao gồm: Hoàn thiện quy định pháp luật (cụ thể tương thích quy định quyền bào chữa BLTTHS năm 2015) số giải pháp khác như: nâng cao lực, trách nhiệm người tiến hành tố tụng, người bào chữa; tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật người tham gia tố tụng v.v Qua đề xuất, kiến nghị đó, tác giả mong muốn thời gian tới, quyền bào chữa người bị buộc tội nói chung bị can, bị cáo nói riêng ngày hồn thiện đảm bảo thi hành thực tế 91 KẾT LUẬN Quyền bào chữa phát sinh sở buộc tội quan tiến hành tố tụng, quyền đặc thù thuộc người bị buộc tội, có người bị buộc tội giai đoạn xét xử Quyền bào chữa bị cáo tổng thể quyền pháp luật ghi nhận bảo đảm thực thông qua việc sử dụng lý lẽ, chứng cứ, tài liệu nhằm chứng minh vô tội giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp trước quan tiến hành tố tụng Các quan tiến hành tố tụng có trách nhiệm tạo điều kiện để người bị buộc tội thực quyền bào chữa (bao gồm quyền tự bào chữa nhờ người khác bào chữa) nhằm bảo vệ cách tốt quyền lợi ích hợp pháp họ Có thể thấy, quy định bào chữa có lịch sử hình thành phát triển lâu dài, gắn liền với trình hình thành phát triển pháp luật tố tụng hình nước ta, ghi nhận mức độ khác Hiến pháp văn pháp luật khác trở thành nguyên tắc hiến định, thể tính dân chủ lập pháp Nhà nước ta, thể vai trò thành viên tích cực Công ước quốc tế quyền người, có Cơng ước quốc tế quyền dân sự, trị năm 1966 Sau 30 năm Đổi mới, đất nước ta đà phát triển, đạt nhiều thành tựu lớn lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội Ở Việt Nam, người đặt vào trung tâm phát triển, việc bảo đảm quyền người ngày quan tâm trọng, trở thành những nhiệm vụ trọng tâm cải cách theo chủ trương, đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước Một nhiệm vụ cấp thiết bước hoàn thiện quy định pháp luật bảo đảm quyền người, đặc biệt trọng đến nhóm quyền người bị buộc tội, người dễ bị tổn thương nhất, giữ vai trò yếu tham gia quan hệ tố tụng hình Cùng với phát triển pháp luật tố tụng hình sự, quyền bào chữa người bị buộc tội ngày hoàn thiện mở rộng, quyền 92 lợi ích đáng người bị buộc tội, có bị cáo trọng bảo vệ Nghiên cứu lý luận thực tiễn áp dụng quy định quyền bào chữa người bị buộc tội giai đoạn xét xử cho thấy tồn nhiều thiếu sót, bất cập cần khắc phục Qua đó, cần tập trung nghiên cứu hồn thiện quy định liên quan đến người bị buộc tội nói chung quyền bào chữa người bị buộc tội giai đoạn xét xử nói riêng Đồng thời, nâng cao ý thức trách nhiệm trình độ chun mơn đội ngũ người tiến hành tố tụng, người bào chữa, tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp giai đoạn 93 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Hồng Anh (2015), “Những vấn đề đặt thực thi bảo đảm tố tụng với bị can, bị cáo theo Hiến pháp năm 2013”, Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Hòa Bình (2016), Những nội dung BLTTHS năm 2015 (Sách chuyên khảo), NXB Chính trị quốc gia, Nguyễn Huy Cường (2013), Quyền bào chữa người bị tam giữ, bị can, bị cáo người chưa thành niên pháp luật tố tụng hình Việt Nam, Luận văn thạc sĩ luật học, Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội Lưu Tiến Dũng (2012), Độc lập xét xử Nhà nước pháp quyền Việt Nam, NXB Tư pháp, Hà Nội Đại học Luật Hà Nội (2015), Giáo trình Luật Tố tụng hình Việt Nam, NXB.Cơng an nhân dân Trương Hồ Hải, Lê Thị Oanh (2014), “Kiến nghị sửa đổi, bổ sung số điều luật Bộ luật tố tụng hình sụ 2003 liên quan đến bảo đảm quyền bào chữa bị cáo bị hại phiên tòa hình theo tinh thần Hiến pháp 2013, tr 85-95, Kỷ yếu Hội thảo Hiến pháp 2013 vấn đề đổi tố tụng hình Việt Nam, An Giang 30/5/2014 Phạm Hồng Hải (2010), Vai trò Luật Người bào chữa – Thực trạng giải pháp nhằm nâng cao tranh tụng tố tụng hình sự, 12 – 2010 Phạm Hồng Hải (1999), Đảm bảo quyền bào chữa người bị buộc tội, NXB Công an nhân dân, Hà Nội Liên đoàn Luật Việt Nam (2015), Báo cảo số 07/BC-LĐLSVN Tổng kết công tác nhiệm kỳ I (2009-2014) Phương hướng công tác nhiệm kỳ II (2014-2019) 10 Hoàng Thế Liên (2015), Hiến pháp năm 2013 Những điểm mang tính đột phá, NXB Tư Pháp 11 Phan Thị Thanh Mai (2015), “Hoạt động bào chữa tố tụng hình Việt Nam”, Tạp chí luật học số 7/2015 94 12 Nguyễn Trọng Phúc (2008), “Về nguyên tắc bảo đảm bào chữa luật tố tụng hình Việt Nam” Tạp chí Nhà nước pháp luật, số 02/2008 13 Tôn Thiện Phương, “Quyền bào chữa người bị buộc tội BLTTHS 2015”, Tạp chí kiểm sát số 10 (tháng 5/2015 14 Lương Thị Mỹ Quỳnh (2013), Quyềnngười bào chữa Tố tụng hình Việt Nam, Đức Hoa Kỳ, NXB Chính trị Quốc Gia – Sự thật, Hà Nội 15 Hoàng Thị Sơn (2003), Thực quyền bào chữa bị can, bị cáo tố tụng hình sự, Luận án Tiến sĩ Luật học, Đại học Luật Hà Nội 16 Hoàng Thị Minh Sơn (2008), “Những hạn chế việc thực quyền bào chữa người bị tạm giữ, bị can, bị cáo”, Tạp chí luật học số 10/2008 17 Hồ Sỹ Sơn, “Bảo vệ quyền người tố tụng hình số đề xuất hồn thiện pháp luật”, Tạp chí luật học số 1/2011 18 Trần Thị Thanh Thúy (2013), Quyền bị cáo tố tụng hình Việt Nam, Luận văn thạc sĩ luật học, Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội 19 Nguyễn Văn Tuân (2015), Một số vấn đề luật tố tụng hình Việt Nam, NXB Tư pháp 20 Nguyễn Văn Tuân (2016), Những nguyên tắc BLTTHS 2015, Hội thảo Những điểm BLTTHS năm 2015 - Đại học Luật Hà Nội 21 Ủy ban Thường vụ Quốc hội (2015), Báo cáo kết giám sát tình hình oan, sai việc áp dụng pháp luật hình sự, tố tụng hình việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan hoạt động tố tụng hình sự, Hà Nội, ngày 20/5/2015 22 UNDP (2010), Báo cáo quyền bào chữa pháp luật hình thực tiễn Việt Nam, Hà Nội 23 Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2014), Báo cáo số 179/BC-VKSTC Tổng kết công tác ngành Kiểm sát nhân dân năm 2014 24 Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2015) Báo cáo số 224/BC-VKSNDTC 95 Tổng kết công tác ngành Kiểm sát nhận dân năm 2015 Website: 25 http://www.ltp.vn/tin-tuc-su-kien/11-moi-quan-he-giua-quyen-bao-chuava-co-che-minh-oan.html truy cập ngày 14/6/2016 26 http://luatsubaochua.vn/van-ban-luat-to-tung-nuoc-ngoai/ truy cập ngày 10/2/2016 27 http://tks.edu.vn/thong-tin-khoa-hoc/chi-tiet/79/146 truy cập ngày 10/2/2016 28 http://www.luatsuhoasen.vn/Default.aspx?tabid=108&forumid=1&postid =72&scope=posts truy cập ngày 15/4/2016 29 https://luatminhkhue.vn/kien-thuc-luat-hinh-su/quy-dinh-nguyen-tac-suydoan-khong-pham-toi-de-bao-ve-quyen-con-nguoi-cua-nguoi-bi-buoctoi.aspx truy cập ngày 15/4/2016 30 http://www.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/nghien-cuu-trao-doi.aspx?ItemID =1959 truy cập ngày 12/5/2016 31 http://toaan.gov.vn/portal/page/portal/tandtc/Baiviet?p_page_id=1754190 &p_cateid=1751909&item_id=7888006&article_details=1 truy cập ngày 3/4/2016 32 http://congly.com.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/ nguyen-tac-tranh-tungtrong-xet-xu-duoc-bao-dam-60352.html truy cập ngày 13/5/2016 96 33 http://vienkiemsathaiphong.gov.vn/nghien-cuu-phap-luat-l16/quyen-baochua-cua-nguoi-bi-bat-nguoi-bi-tam-giu-bi-can-bi-cao-trong-cac-ban-hien -phap-cua-nuoc-chxhcn-viet-nam-va-mot-so-giai-phap-de-dam-bao-thuchien-tot-quyen-bao-chua-cua-nhung-nguoi-tham-gia n1270.htm truy cập ngày 11/3/2016 34 http://hvta.toaan.gov.vn/portal/page/portal/tandtc/Baiviet?p_page_id=175 4190&p_cateid=1751909&item_id=14077018&article_details=1 truy cập ngày 4/6/2016 35 http://www.hcmulaw.edu.vn/hcmulaw/index.php?option=com_content&v iew=article&id=52:tc2001so1nbcttths&catid=27:ctc20011&Itemid=62 truy cập 11/7/2016 36 http://hvta.toaan.gov.vn/portal/page/portal/tandtc/Baiviet?p_page_id=175 4190&p_cateid=1751909&item_id=14077018&article_details=1 truy cập ngày 10/6/2016 37 https://luatminhgia.com.vn/tin-tuc-phap-luat/luat-su-%E2%80%93 -ngheduoc-xa-hoi-trong-vong.aspx truy cập ngày 25/6/2016 38 http://www.catp.danang.gov.vn/tin-tuc/ tuyen-truyen-phap-luat/3520- dam-bao-quyen-bao-chua-cua-ca-nhan-trong-qua-trinh-to-tung truy cập ngày 20/6/2016 97 39 http://baoquangbinh.vn/tin-tuc-su-kien/201510/hoi-thao-ve-quyen-baochua-va-quyen-co-nguoi-dai-dien-phap-ly-nguoi-bao-ve-quyen-cua-canhan-trong-cac-qua-trinh-to-tung-tu-phap-2129675/ truy cập 20/6/2016 40 http://www.baomoi.com/xet-xu-bau-kien-hay-cho-luat-su-duoc-noi-hety/c/13938352.epi truy cập 20/7/2016 41 http://www.phapluatplus.vn/ky-an-hiep-/dam-bi-cao-keu-oan-bong-tuchoi-luat-su-bao-chua-d5651.html truy cập ngày 20/7/2016 42 http://liendoanluatsu.org.vn/web/bai-tham-luan-cua-luat-su-nguyen-huythiep-tai-hoi-thao-ky-nang-tham-van-va-tranh-tung-cua-luat-su-trong-cacvu-an-hinh-su-737.html truy cập ngày 21/7/2016 43 http://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/nghien-cuu-trao-doi.aspx?ItemID=1846 truy cập ngày 21/7/2016 44 http://dantri.com.vn/xa-hoi/ong-chu-new-century-bi-de-nghi-12-18-thangtu-giam-1251437683.htm truy cập ngày 17/7 năm 2016 45 http://cafef.vn/hoan-phien-toa-con-ruoi-trong-chai-number-120160630102749346.chn truy cập ngày 17/7/2016 46 http://vov.vn/phap-luat/nguyen-duc-kien-va-cac-bi-cao-dua-ly-le-tu-baochua-truoc-toa-329133.vov truy cập ngày 20/7/2016 ... quyền bào chữa người bị buộc tội giai đoạn xét xử vụ án hình 1.1 Khái niệm quyền bào chữa người bị buộc tội giai đoạn xét xử vụ án hình 1.2 Ý nghĩa quy định quyền bào chữa người bị buộc tội giai. .. quyền bào chữa người bị buộc tội giai đoạn xét xử vụ án hình số giải pháp nhằm bảo đảm thực quyền bào chữa người bị buộc tội giai đoạn xét xử vụ án hình 3.1 Thực trạng thực quyền bào chữa người bị. .. bào chữa người bị buộc tội giai đoạn xét xử vụ án hình số giải pháp bảo đảm quyền bào chữa người bị buộc tội giai đoạn xét xử 14 CHƯƠNG 1: Những vấn đề lý luận quyền bào chữa người bị buộc tội
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyền bào chữa của người bị buộc tội trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự, Quyền bào chữa của người bị buộc tội trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay