Pháp luật về đình công, giải quyết đình công và thực tiễn thi hành tại tỉnh bắc ninh

96 11 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 14:05

Mục đích của luận văn là làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận và thực tiễncủa pháp luật đình công và giải quyết đình công, trên cơ sở đó đề xuất nhữnggiải pháp hoàn thiện pháp luật về đình công và giải quyết đình công; đánh giáthực trạng thi hành pháp luật đình công và giải quyết đình công trên địa bàntỉnh Bắc Ninh, từ đó đưa ra những kiến nghị góp phần đảm bảo thi hành phápluật đình công và giải quyết đình công trên địa bàn tỉnh. BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI NGUYỄN THÙY TRANG ĐỀ TÀI: PHÁP LUẬT VỀ ĐÌNH CƠNG, GIẢI QUYẾT ĐÌNH CƠNG THỰC TIỄN THI HÀNH TẠI TỈNH BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - NĂM 2016 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI NGUYỄN THÙY TRANG ĐỀ TÀI: PHÁP LUẬT VỀ ĐÌNH CƠNG, GIẢI QUYẾT ĐÌNH CƠNG THỰC TIỄN THI HÀNH TẠI TỈNH BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Chuyên ngành: Luật Kinh tế Mã số: 60380107 Người hướng dẫn khoa học: TS Đỗ Ngân Bình HÀ NỘI - NĂM 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn cơng trình nghiên cứu tơi, có hỗ trợ từ Giáo viên hướng dẫn TS Đỗ Ngân Bình Các nội dung nghiên cứu kết đề tài trung thực Những số liệu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá tác giả thu thập từ nguồn khác có ghi rõ phần tài liệu tham khảo Ngồi ra, đề tài sử dụng số nhận xét, đánh số liệu tác giả, quan tổ chức khác thể phần tài liệu tham khảo Nếu phát có gian lận nào, tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trước hội đồng kết luận văn Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2016 Tác giả Nguyễn Thùy Trang LỜI CẢM ƠN Trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu đề tài luận văn này, bên cạnh nỗ lực thân, nhận nhiều giúp đỡ, động viên hướng dẫn q báu thầy giáo, gia đình bạn bè Với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Tiến sỹ Đỗ Ngân Bình - người tận tình hướng dẫn, bảo tạo điều kiện cho tơi suốt q trình thực nghiên cứu Luận văn Đồng thời, xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới Ban giám hiệu, tồn thể q thầy cơ, cán Phòng Đào tạo, Khoa Sau đại học, Khoa Pháp luật kinh tế tạo điều kiện thuận lợi cho suốt q trình học tập, nghiên cứu hồn thành Luận văn thạc sĩ Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình, bạn bè ln cạnh động viên giúp đỡ tơi q trình học tập thực đề tài nghiên cứu Cuối cùng, tơi xin chân thành cảm ơn các thầy cô hội đồng chấm luận văn đã cho những đóng góp quý báu để hoàn chỉnh luận văn này Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2016 Tác giả Nguyễn Thùy Trang DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT NLĐ: Người lao động NSDLĐ: Người sử dụng lao động ILO: Tổ chức Lao động giới TPP: Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương BLLĐ: Bộ luật Lao động BLLĐ 2006: Bộ luật Lao động sửa đổi bổ sung năm 2006 BLTTDS 2015: Bộ luật Tố tụng Dân 2015 MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN PHÁP LUẬT VỀ ĐÌNH CƠNG, GIẢI QUYẾT ĐÌNH CƠNG 1.1 Những vấn đề lý luận đình cơng 1.1.1 Khái niệm đình cơng 1.1.2 Đặc điểm đình cơng 1.1.3 Phân loại đình cơng 13 1.2 Những vấn đề lý luận giải đình cơng 14 1.2.1 Khái niệm giải đình cơng 14 1.2.2 Vai trò việc giải đình cơng 16 1.3 Điều chỉnh pháp luật vấn đề đình cơng giải đình công 18 1.3.1 Sự cần thiết việc điều chỉnh pháp luật vấn đề đình cơng giải đình cơng 18 1.3.2 Những nội dung pháp luật đình cơng giải đình cơng 19 1.4 Q trình hình thành phát triển pháp luật lao động Việt Nam đình cơng giải đình cơng 24 1.4.1 Giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1985 (Giai đoạn kinh tế tập trung) 24 1.4.2 Giai đoạn từ năm 1986 đến (Giai đoạn kinh tế thị trường) 25 Chương 31 QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN HÀNH VỀ ĐÌNH CƠNG, GIẢI QUYẾT ĐÌNH CƠNG THỰC TRẠNG ĐÌNH CƠNG, GIẢI QUYẾT ĐÌNH CƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH 31 2.1 Quy định pháp luật Việt Nam hành đình cơng giải đình cơng 31 2.1.1 Quy định pháp luật Việt Nam hành đình cơng 31 2.1.2 Các quy định pháp luật giải đình cơng 44 2.2 Thực trạng đình cơng, giải đình cơng địa bàn tỉnh Bắc Ninh 54 2.2.1 Thực trạng đình cơng địa bàn tỉnh Bắc Ninh 54 2.2.2 Thực trạng giải đình cơng địa bàn tỉnh Bắc Ninh 61 Chương 69 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ ĐÌNH CƠNG, GIẢI QUYẾT ĐÌNH CƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH 69 3.1 Sự cần thiết việc hồn thiện pháp luật đình cơng, giải đình cơng 69 3.2 Một số đề xuất nhằm hồn thiện pháp luật đình cơng, giải đình cơng 71 3.2.1 Một số đề xuất nhằm hồn thiện pháp luật đình cơng 71 3.2.2 Một số đề xuất hồn thiện pháp luật giải đình cơng 78 3.3 Một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu thực pháp luật đình cơng, giải đình cơng địa bàn tỉnh Bắc Ninh 80 3.3.1 Kiến nghị nâng cao hiệu thực pháp luật đình cơng địa bàn tỉnh Bắc Ninh 80 3.3.2 Kiến nghị nâng cao hiệu thực pháp luật giải đình cơng địa bàn tỉnh Bắc Ninh 82 3.3.3 Kiến nghị nhằm giảm thiểu đình công địa bàn tỉnh Bắc Ninh 83 KẾT LUẬN 85 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài Đình cơng tượng kinh tế - xã hội phức tạp, pháp luật thừa nhận quyền NLĐ Năm 1982, Việt Nam tham gia Công ước quyền kinh tế xã hội văn hóa Liên hợp quốc, có quy định quyền đình cơng NLĐ: “Các quốc gia tham gia công ước cam kết bảo đảm (…) quyền đình cơng miễn quy định tiến hành phù hợp với pháp luật”, theo pháp luật Việt Nam thừa nhận quyền đình cơng cụ thể hóa BLLĐ qua thời kỳ Đình cơng mặt biểu quyền dân chủ, bảo vệ quyền hợp pháp lợi ích đáng người lao động, mặt lại tượng ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế xã hội đơi trị Cái khó nhà làm luật xây dựng pháp luật cho vừa đảm bảo quyền NLĐ, đưa quyền đình cơng theo định hướng giảm thiểu thiệt hại kinh tế đảm bảo trật tự xã hội Tuy nhiên chất đình cơng đe dọa gây thiệt hại gây thiệt hại mặt kinh tế NSDLĐ nhằm thỏa mãn u sách Chính pháp luật nghiêng hướng bảo vệ kinh tế ổn định xã hội quyền đình cơng bị thu hẹp lại Điều khơng hạn chế đình cơng mà ngược lại khiến tượng đình cơng xảy phức tạp, khơng trình tự thủ tục, khiến quan nhà nước NSDLĐ khơng kịp có phương hướng giải Hiện nay, theo số liệu báo cáo Bộ Lao động - Thương binh Xã hội 100% đình cơng diễn khơng trình tự thủ tục, đình cơng xảy bất ngờ, không báo trước khiến NSDLĐ quan nhà nước có thẩm quyền giải đình cơng khơng chủ động cơng tác đối phó để giảm thiểu thiệt hại Giải đình cơng thơng qua hoạt động Tóa án nhân dân xét tính hợp pháp đình cơng khơng thi hành thực tế, chưa đình cơng Tòa án thụ lý giải Để giải đình cơng khơng trình tự thủ tục, nhiều địa phương thành lập tổ cơng tác giải đình cơng khơng theo trình tự thủ tục, nhiên chưa phù hợp với điều 222 BLLĐ 2012, việc giải mang tính chất tình thế, khơng mang lại giá trị lâu dài Những tượng phần ý thức pháp luật NLĐ chưa cao, phần lớn quy định pháp luật đình cơng giải đình cơng chưa phù hợp với tình hình thực tế Cần có giải pháp hồn thiện quy định pháp luật đình cơng giải đình cơng, để giảm thiểu đình cơng khơng theo trình tự thủ tục, đình cơng bất hợp pháp hoạt động giải đình cơng phát huy vai trò đảm bảo cân lợi ích kinh tế xã hội lợi ích NLĐ Bắc Ninh tỉnh tập trung nhiều khu công nghiệp với số lượng doanh nghiệp NLĐ lớn, tượng đình công diễn phức tạp Tất đình cơng khơng diễn theo trình tự thủ tục gây ảnh hưởng đến tình hình sản xuất doanh nghiệp; cơng tác giải đình cơng khơng theo trình tự thủ tục chưa thống nhiều tồn Từ thực tiễn trên, tác giả lựa chọn đề tài “Pháp luật đình cơng, giải đình cơng thực tiễn thi hành tỉnh Bắc Ninh” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn thạc sỹ với mong muốn đóng góp số ý kiến q trình hồn thiện pháp luật đình cơng, giải đình cơng việc thực pháp luật đình cơng, giải đình cơng địa bàn tỉnh Bắc Ninh Tình hình nghiên cứu đề tài Với thực trạng đình cơng Việt Nam, có nhiều cơng trình nghiên cứu đình cơng giải đình cơng với nhiều quy mơ khóa luận ,luận văn, luận án như: Luận án tiến sỹ Tiến sỹ Đỗ Ngân Bình “Pháp luật đình cơng giải đình cơng Việt Nam điều kiện kinh tế thị trường hội nhập quốc tế” năm 2005; Luận văn thạc sỹ luật học Thạc sỹ Đinh Văn Sơn “Đình cơng giải đình cơng theo pháp luật Việt Nam hành” năm 2002; Luận văn thạc sỹ luật học Thạc sỹ Trần Hồng Hạnh “Đình cơng giải đình cơng Việt Nam” năm 2008; nhiều khóa luận tốt nghiệp khác 10 Vấn đề đình cơng giải đình cơng đề cập số tạp chí như: “Pháp luật đình cơng giải đình cơng nhìn từ góc độ thực tiễn” - Tiến sỹ Đào Thị Hằng, đăng Tạp chí luật học số 5/2004; “Những bất cập pháp luật giải đình cơng Việt Nam môt số kiến nghị” - Thạc sỹ Đỗ Ngân Bình, tạp chí Luật học số 3/2004; “Một số ý kiến luật sửa đổi bổ sung số điều BLLĐ giải tranh chấp lao động đình cơng” - Thạc sỹ Đỗ Ngân Bình, tạp chí Luật học 6/2004 Viện khoa học pháp lý thuộc Bộ Tư pháp giành chuyên đề cho vấn đề đình cơng giải đình cơng, số chun đề 12/2011, tên chun đề: “Thực trạng đình cơng giải đình cơng Việt Nam”, chịu trách nhiệm xuất Giáo sư, Tiến sỹ Lê Hồng Hạnh Sau BLLĐ 2012 có hiệu lực, có số cơng trình nghiên cứu đình cơng giải đình cơng như: Luận văn thạc sỹ luật học Thạc sỹ Chử Thị Xuyên năm 2013 “Những điểm tranh chấp lao động đình cơng Bộ luật Lao động năm 2012”; Luận văn thạc sỹ luật học Thạc sỹ Hà Thị Hoa Phượng năm 2013 “Đình cơng giải đình cơng theo Bộ luật Lao động năm 2012” Tuy nhiên, cơng trình nghiên cứu đánh giá quy định pháp luật dựa lập luận phân tích, chưa dựa thực tiễn BLLĐ 2012 vừa có hiệu lực, trình thực thi chưa bộc lộ nhiều bất cập Hơn nữa, chưa có cơng trình nghiên cứu tình hình đình cơng giải đình cơng địa bàn tình Bắc Ninh Vì vậy, việc nghiên cứu tồn pháp luật đình cơng giải đình cơng dựa thực tiễn thi hành nói chung tình hình thi hành pháp luật đình cơng, giải đình cơng địa bàn tỉnh Bắc Ninh cần thiết Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1.Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn vấn đề lý luận thực tiễn thi hành đình cơng giải đình cơng, thực trạng thi hành pháp luật đình cơng địa bàn tỉnh Bắc Ninh 82 chờ đợi NSDLĐ thực phán Hội đồng trọng tài, tập thể lao động tiến hành thủ tục cần thiết lấy ý kiến, lên kế hoạch đình cơng, thành lập Ban chấp hành cơng đồn lâm thời (nếu có nhu cầu), gửi đơn thơng báo đến NSDLĐ quan có thẩm quyền (trong đơn nêu rõ việc dự định đình cơng sau ngày mà NSDLĐ không thực phán Hội đồng trọng tài lao động) (ii) Với trường hợp hết thời hạn mà Hội đồng trọng tài không đưa phán tập thể lao động tiến hành thủ tục đình cơng sau hết thời hạn quy định - Kiến nghị sửa đổi quy định liên quan để phù hợp với kiến nghị thời điểm cho phép tập thể lao động có quyền tiến hành thủ tục đình cơng: Sửa đổi khoản 3, Điều 213 sau “ Ít ngày làm việc trước ngày bắt đầu đình cơng, Ban chấp hành cơng đồn phải gửi định đình cơng cho NSDLĐ, đồng thời gửi 01 cho quan quản lý nhà nước lao động cấp tỉnh, 01 cho cơng đồn cấp tỉnh” Thứ hai, kiến nghị hoàn thiện quy định phạm vi đình cơng Pháp luật Việt Nam cơng nhận đình cơng diễn phạm vi doanh nghiệp, không cho phép NLĐ làm việc cho NSDLĐ khác liên kết đình cơng, thể quy định liên quan đến trường hợp đình cơng bất hợp pháp, có trường hợp “tổ chức cho người lao động không làm việc cho người sử dụng lao động đình cơng” Điều có nghĩa là, pháp luật lao động Việt Nam chưa cho phép đình cơng phạm vi ngành Điều hạn chế quyền đình cơng người lao động không hợp lý mà thương lượng ký kết Thỏa ước lao động tập thể ngành pháp luật quy định (điều 87, 88, 89 BLLĐ 2012) Mặc dù đình cơng phạm vi ngành có nguy cao dẫn đến bất ổn trật tự xã hội nhiên thỏa thuận giao kết, cần phải có chế giải thỏa thuận bị vi phạm Vì vậy, kiến nghị cho phép đình cơng phạm vi ngành xuất phát từ tranh chấp lao động tập thể ngành 83 Kiến nghị bổ sung định nghĩa tranh chấp lao động tập thể ngành sau: “Tranh chấp lao động tập thể ngành tranh chấp tập thể lao động doanh nghiệp nhiều doanh nghiệp với chủ sử dụng lao động nhiều chủ sử dụng lao động việc vi phạm thỏa thuận Thỏa ước tập thể ngành sau 03 tháng kể từ ngày Thỏa ước lao động tập thể ngành có hiệu lực” Kiến nghị số nội dung quy định trình tự giải tranh chấp lao động tập thể ngành: - Tập thể lao động lựa chọn việc giải vi phạm thỏa ước lao động tập thể ngành theo hình thức giải tranh chấp lao động tập thể phạm vi doanh nghiệp giải tranh chấp lao động tập thể phạm vi ngành Khi lựa chọn cách thức giải theo trình tự giải tranh chấp lao động tập thể phạm vi ngành, cơng đồn sở doanh nghiệp vi phạm thỏa ước lao động tập thể ngành gửi đơn u cầu cơng đồn ngành đại diện để giải tranh chấp Cơng đồn ngành có nghĩa vụ phải đại diện cho phía người lao động để tham gia giải tranh chấp lao động tập thể phạm vi ngành có đơn u cầu cơng đồn sở xét thấy có vi phạm thỏa ước lao động ngành xảy thực tế Công đồn ngành gửi thơng báo việc giải tranh chấp lao động tập thể phạm vi ngành tới cơng đồn sở doanh nghiệp tham gia ký kết thỏa ước lao động tập thể ngành, để tập hợp tất tranh chấp lao động tập thể ngành muốn đưa giải theo trình tự thủ tục giải tranh chấp lao động tập thể phạm vi ngành (có đơn yêu cầu) - Chủ thể tham gia giải tranh chấp lao động tập thể phạm vi ngành cơng đồn ngành; đại diện tổ chức đại diện người sử dụng lao động ký kết thỏa ước lao động tập thể ngành; cơng đồn sở có đơn u cầu giải tranh chấp lao động tập thể phạm vi ngành; doanh nghiệp có cơng đồn sở gửi đơn u cầu - Cơ quan có thẩm quyền giải tranh chấp lao động tập thể ngành quan cấp trung ương Vì thứ thỏa ước lao động tập thể ngành gửi Bộ Lao động - Thương binh Xã hội để theo dõi thực hiện; thứ hai 84 doanh nghiệp thuộc ngành đặt nhiều đơn vị hành khác nhau, nên việc lựa chọn quan giải cấp tỉnh phức tạp - Trình tự giải quyết: Tranh chấp giải thơng qua thủ tục hòa giải, hòa giải khơng thành hòa giải thành hai bên khơng thực theo biên hòa giải hết thời hạn hòa giải mà khơng tiến hành hòa giải tranh chấp giải thủ tục trọng tài Nếu phía người sử dụng lao động khơng thực theo phán trọng tài tập thể người lao động tổ chức đình cơng Đảm bảo quyền đình cơng tập thể lao động ngành, kiến nghị sửa đổi Điều 215 BLLĐ 2012 trường hợp đình cơng bất hợp pháp, cụ thể sửa đổi khoản sau “Tổ chức cho người lao động không làm việc cho người sử dụng đình cơng, trừ trường hợp đình công xuất phát từ tranh chấp lao động tập thể ngành” Kiến nghị số nội dung trình tự thủ tục đình cơng ngành - Đình cơng ngành thực tranh chấp lao động tập thể liên quan đến việc vi phạm thỏa ước lao động tập thể ngành giải theo trình tự thủ tục giải tranh chấp lao động tập thể phạm vi ngành mà không đạt kết - Lãnh đạo đình cơng: Cơng đồn ngành tham gia giải tranh chấp lao động tập thể phạm vi ngành - Cơng đồn ngành gửi kế hoạch đình cơng tới cơng đồn sở doanh nghiệp có ký kết lao động tập thể ngành Các cơng đồn sở đăng ký tham gia đình cơng với cơng đồn ngành sau lấy ý kiến tập thể người lao động (trên 50% người lao động đồng ý) Chỉ cơng đồn sở doanh nghiệp đăng ký đình cơng tập thể người lao động doanh nghiệp quyền đình cơng - Cơng đồn ngành có trách nhiệm gửi kế hoạch đình cơng cuối tới quan quản lý nhà nước lao động cấp trung ương cấp tỉnh nơi có Cơng đồn sở doanh nghiệp đăng ký đình cơng; doanh nghiệp có cơng đồn sở đăng ký tham gia đình cơng Thứ ba, kiến nghị quy định chủ thể lãnh đạo đình cơng 85 Việc lựa chọn chủ thể có quyền lãnh đạo đình cơng điều kiện hợp pháp đình cơng yếu tố đảm bảo tính liên kết đình công Theo quy định pháp luật lao động hành, chủ thể có thẩm quyền lãnh đạo đình cơng cơng đồn sở cơng đồn cấp trực tiếp cơng đồn sở Tuy nhiên cơng đồn cấp sở có hạn chế khơng thường xuyên tiếp xúc với tập thể lao động, không chịu ảnh hưởng tiêu cực từ hành vi NSDLĐ nên khó nắm tâm tư, nguyện vọng tập thể lao động để lãnh đạo đình công thành công Không thể phủ định điều kiện thuận lợi cơng đồn cấp trực tiếp cơng đoàn sở, trường hợp xét thấy cơng đồn cấp sở khơng hồn thành nhiệm vụ lãnh đạo đình cơng, nên trao cho tập thể lao động có quyền thành lập Ban chấp hành cơng đồn lâm thời để lãnh đạo đình cơng (như quy định BLLĐ 2006) Hoặc trường hợp Ban chấp hành cơng đồn sở đứng phía NSDLĐ, từ chối lãnh đạo đình cơng, lúc quyền hợp pháp lợi ích đáng tập NLĐ bị vi phạm, tập thể lao động lại dùng biện pháp bảo vệ cuối đình cơng Ban chấp hành cơng đồn khơng đứng phía họ, lúc pháp luật nên cho phép tập thể lao động có quyền yêu cầu cơng đồn cấp trực tiếp lãnh đạo đình công thành lập cử đại diện tập thể người lao động để lãnh đạo đình cơng Bởi, xét chất pháp lý, đình cơng quyền người lao động, quyền tổ chức công đồn Cơng đồn đại diện cho tiếng nói tập thể lao động, đại diện không làm tốt vai trò mình, việc đại diện trở lên vô nghĩa, ảnh hưởng đến quyền NLĐ Như vậy, để bảo vệ quyền lợi hợp pháp tập thể lao động có quyền lựa chọn lại đại diện thực chất để giúp tập thể lao động tiến hành lãnh đạo đình cơng Xét mặt thực tiễn, xảy đình cơng tự phát khơng cơng đồn lãnh đạo doanh nghiệp có tổ chức cơng đồn, ngun nhân đình cơng hợp pháp đình cơng lại sai trình tự thủ tục khơng có cơng đồn lãnh đạo 3.2.2 Một số đề xuất hoàn thiện pháp luật giải đình cơng 86 Thứ nhất, kiến nghị thời điểm có quyền gửi đơn u cầu Tòa án xét tính hợp pháp đình cơng Theo Điều 403 BLTTDS, bên có quyền gửi đơn yêu cầu Tòa án xét tính hợp pháp đình cơng q trình đình cơng thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt đình cơng Theo phân tích Chương 2, quy định hạn chế quyền yêu cầu xét tính hợp pháp NSDLĐ trường hợp có dấu hiệu rõ ràng đình cơng bất hợp pháp từ chuẩn bị xảy ra, để ngăn chặn từ hạn chế tối đa hậu tiêu cực mà đình cơng mang lại Như kiến nghị sửa đổi Điều 403 BLTTDS sau: “Trước, trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt đình cơng, bên có quyền nộp đơn đến Tòa án u cầu xét tính hợp pháp đình cơng” Thứ hai, kiến nghị mặt kỹ thuật lập pháp Vì hoạt động xét tính hợp pháp đình cơng hoạt động giải đình cơng phân tích Chương luận văn Tuy nhiên chương XIV, BLLĐ 2012 “Giải tranh chấp lao động” lại quy định Mục “Đình cơng giải đình cơng” Mục “Tòa án xét tính hợp pháp đình cơng”, nhìn vào bố cục hiểu hoạt động Tòa án xét tính hợp pháp đình cơng khơng phải hoạt động giải đình cơng Hơn nữa, sau bãi bỏ số điều Mục “Tòa án xét tính hợp pháp đình cơng” mục điều xử lý vi phạm Như vậy, kiến nghị sửa đổi sau: (i) Sửa tiêu đề Mục “Các quy định đình cơng” (ii) Chuyển Điều 222 “Xử lý đình cơng khơng trình tự thủ tục” sang Mục 5; sửa tiêu đề Mục “Các quy định giải đình cơng” (iii) Bổ sung thêm điều Mục “Các quy định giải đình cơng” vấn đề dẫn chiếu sang BLTTDS trình tự thủ tục u cầu Tòa án xét tính hợp pháp đình cơng Thứ ba, kiến nghị hồn thiện quy định xử lý đình cơng khơng trình tự, thủ tục 87 - Kiến nghị bổ sung quy định hậu phápđình cơng khơng trình tự thủ tục: Phải dừng đình cơng, hoạt động ngừng việc sau có định Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh việc đình cơng khơng trình tự, thủ tục cho hành vi tự ý nghỉ việc khơng có lý đáng Cho phép tập thể lao động tổ chức đình cơng lại theo trình tự thủ tục luật định - Theo quy định pháp luật sau tổng cộng tối đa 60 tiếng từ có báo cáo Phòng Lao động - Thương binh Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh định tun bố đình cơng bất hợp pháp, sau tổ cơng tác cấp huyện hổ trợ bên giải Việc kéo dài thời gian hỗ trợ giải đình cơng khơng theo trình tự thủ tục gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, gây thiệt hại cho doanh nghiệp Vậy, kiến nghị quy định công việc làm tổ cơng tác xuống kiểm tra xác minh bước đầu đình cơng khơng trình tự thủ tục: “Khi nhận thấy có dấu hiệu đình cơng khơng theo trình tự thủ tục, đồn cơng tác hướng dẫn pháp luật cho tập thể lao động NSDLĐ” Vì nay, số tỉnh, thành phố ban hành quy chế phối hợp giải đình cơng, cho phép tổ cơng tác cấp huyện “Khuyến nghị phương án giải để giúp bên tranh chấp lao động tiến hành thương lượng, thỏa thuận tinh thần nhanh chóng ổn định sản xuất kinh doanh, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, đáng người lao động”31 từ đình cơng khơng theo trình tự thủ tục xảy Kiến nghị nhằm tạo sở pháp lý cho quy chế phối hợp giải đình cơng địa phương 3.3 Một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu thực pháp luật đình cơng, giải đình cơng địa bàn tỉnh Bắc Ninh 3.3.1 Kiến nghị nâng cao hiệu thực pháp luật đình cơng địa bàn tỉnh Bắc Ninh Thứ nhất, nâng cao chất lượng Cơng đồn sở doanh nghiệp Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND, ngày 21/6/2016 Chủ tịch UBND Tp HCM quy chế phối hợp giải đình cơng khơng theo trình tự 31 88 Cơng đồn cấp cần thường xuyên tổ chức buổi tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật lao động nói chung pháp luật đình cơng nói riêng; kỹ thương lượng giải cho Ban chấp hành cơng đồn sở Về pháp luật đình cơng, cần đảm bảo Ban chấp hành cơng đồn sở nắm vấn đề sau: - Vai trò Ban chấp hành cơng đồn việc giải tranh chấp lao động tập thể; - Trình tự thủ tục giải tranh chấp lao động tập thể; - Vai trò Ban chấp hành cơng đồn đình cơng; - Cách thức tiến hành đình cơng trình tự thủ tục hợp pháp; hậu đình cơng bất hợp pháp đình cơng khơng theo trình tự thủ tục Thứ hai, tăng cường kiểm tra doanh nghiệp thành lập cơng đồn sở việc đảm bảo hoạt động cơng đồn Định kỳ hàng năm, quan quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực cơng đồn tổ chức kiểm tra liên ngành chuyên đề đảm bảo hoạt động cơng đồn, đặc biệt doanh nghiệp FDI có vốn Hàn Quốc, Đài Loan Kiến nghị xử phạt hành nghiêm khắc doanh nghiệp có hành vi xâm phạm quyền hoạt động cơng đồn Thơng tin việc vi phạm phương tiện thông tin đại chúng Thứ ba, biểu dương, khuyến khích, khen thưởng cá nhân, tổ chức cơng đồn sở Liên đoàn lao động tỉnh, hàng năm, tổ chức lễ tun dương cá nhân, tập thể cơng đồn sở có thành tích xuất sắc hoạt động cơng đồn, nhằm động viên khuyến khích cơng đồn việc bảo vệ quyền lợi cho tập thể lao động Thứ tư, tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động cho lao động phổ thông doanh nghiệp FDI Sở Lao động - Thương binh Xã hội tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động, pháp luật liên quan đến tranh chấp lao động, đình cơng cho tập thể lao động doanh nghiệp FDI Tập trung 89 tuyên truyền lao động phổ thông, lao động làm công việc giản đơn Tuyên truyền cho tập thể lao động biết quyền trách nhiệm NLĐ tranh chấp lao động đình cơng Hướng dẫn thủ tục đình cơng hợp pháp đình cơng tn theo trình tự thủ tục 3.3.2 Kiến nghị nâng cao hiệu thực pháp luật giải đình cơng địa bàn tỉnh Bắc Ninh Thứ nhất, kiện toàn Ban đạo giải tranh chấp lao động tập thể giải đình cơng theo Quyết định số 1136/QĐ-UBND Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ngày 28/8/2008 Thứ hai, để có sở thực đồng bộ, thống phát huy tốt việc giải đình cơng khơng theo trình tự, cần thiết phải xây dựng quy chế phối hợp giải đình cơng khơng theo trình tự thủ tục Mặc dù việc giải bước đầu đình cơng khơng theo trình tự thủ tục nhiều hạn chế, nhiên trước hình pháp luật đình cơng giải đình cơng nhiều bất cập biện pháp tạm thời giúp hạn chế tác động tiêu cực đình cơng mà đảm bảo quyền NLĐ Sở Lao động - Thương binh Xã hội cần tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng quy chế phối hợp giải đình cơng khơng theo trình tự thủ tục, từ phân định rõ trách nhiệm quan, đảm bảo giải đình cơng khơng theo trình tự cách thống nhất, có hiệu luật Theo đó, nội dung quy chế bao gồm quy định sau: - Quy định thành lập tổ công tác: Thẩm quyền thành lập tổ công tác thành phần tổ công tác - Nhiệm vụ tổ cơng tác; - Quy trình xử lý; - Nhiệm vụ thành viên tổ công tác; - Trách nhiệm NSDLĐ; - Trách nhiệm NLĐ; - Trách nhiệm Ban đạo giải đình cơng cấp tỉnh Một số lưu ý tổ công tác: 90 - Theo quy định pháp luật lao động, người có quyền thành lập tổ cơng tác Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện; - Cán tổ cơng tác cần phát thẻ cơng tác, chứng minh thẩm quyền giải đình cơng khơng theo trình tự; - Cần xem xét hỗ trợ kinh phí cho tổ cơng tác phương tiện lại, công cụ hỗ trợ; - Sau hỗ trợ, giúp đỡ hai bên ổn định, giải vấn đề, cần báo cáo để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh định tuyên bố đình cơng khơng theo trình tự thủ tục, từ có sở pháp lý không trả lương NLĐ thực đình cơng khơng theo trình tự thủ tục Khơng khuyến khích việc NSDLĐ thỏa thuận trả lương cho NLĐ tiến hành đình cơng khơng theo trình tự thủ tục Việc trả lương, đảm bảo yêu sách cho NLĐ dẫn đến việc tập thể lao động cho tiến hành đình cơng, dù khơng theo trình tự đáp ứng yêu sách, họ coi thường pháp luật đình cơng, giảm cố gắng việc đối thoại, thương lượng tập thể - Tổ công tác cần có mạng lưới báo cáo từ doanh nghiệp vấn đề tranh chấp lao động đình cơng Từ việc nắm bắt thơng tin tổ cơng tác hướng dẫn giải tranh chấp đình cơng luật, qua giúp tổ cơng tác chủ động việc nắm bắt giải đình cơng khơng theo trình tự thủ tục Tổ công tác cần xây dựng hồ sơ quan hệ lao động doanh nghiệp, để nắm bắt doanh nghiệp xảy nhiều tranh chấp lao động, tiềm ẩn nguy đình cơng 3.3.3 Kiến nghị nhằm giảm thiểu đình cơng địa bàn tỉnh Bắc Ninh Giải đình cơng phương pháp tạm thời để ngăn chặn hậu tiêu cực đình cơng Để có mơi trường lao động phát triển ổn định, hài hòa, đảm bảo phát triển kinh tế, cần có giải pháp giải tận gốc ngun nhân gây đình cơng Ngun nhân đình cơng xuất phát từ tranh chấp lao động tập thể, cần giải pháp giảm thiểu tranh chấp lao động tập thể doanh nghiệp địa bàn tỉnh Bắc Ninh 91 Để giảm thiểu tranh chấp lao động cần đảm bảo quan hệ lao động phát triển hài hòa, tỉnh Bắc Ninh cần thiết xây dựng đề án phát triển quan hệ lao động với nhóm giải pháp sau: - Tăng cường lực quản lý hỗ trợ quan hệ lao động quan nhà nước thiết chế quan hệ lao động Trong nhóm giải pháp cần tập trung vào hoạt động : (i) Rà soát, đánh giá tổng thể trạng quan hệ lao động; (ii) Hình thành máy chuyên trách quan hệ lao động; (iii) Tăng cường lực hoạt động Thanh tra lao động; (iv) Xây dựng hồ sơ quan hệ lao động với doanh nghiệp có nguy cao tranh chấp lao động đình cơng; (v) Tổ chức nâng cao lực đội ngũ hòa giải viên lao động; (vi) Nâng cao lực cho cán làm công tác quan hệ lao động; Đẩy mạnh hoạt động truyền thông - Tăng cường lực chủ thể, đặc biệt công đồn Trong nhóm giải pháp tập trung vào hoạt động bản: (i) Đổi việc thành lập cơng đồn sở theo cách tiếp cận từ sở; (ii) Xây dựng đội ngũ chuyên trách quan hệ lao động liên đoàn lao động; (iii) Nâng cao lực cơng đồn sở cấp sở Mục tiêu nhóm giải pháp tập trung vào thực có hiệu quy định Luật Cơng đồn, bảo đảm cho cơng đoàn bước tổ chức NLĐ bầu ra, có đủ lực đại diện, để bảo vệ quyền lợi cho tập thể lao động quan hệ lao động - Tạo lập nâng cao hoạt động đối thoại, thương lượng ký thỏa ước lao động tập thể Trong nhóm giải pháp tập trung vào hoạt động là: (i) Thí điểm hoạt động hỗ trợ bên thứ ba đối thoại, thương lượng doanh nghiệp; (ii) Thí điểm đối thoại, thương lượng có hiệu doanh nghiệp Mục đích nhóm giải pháp bước thí điểm, tiến tới thúc đẩy thực đồng có hiệu hình thức tương tác chủ thể để thiết lập quan hệ lao động hài hòa,ổn định - Cải thiện môi trường kinh tế - xã hội có tác động đến quan hệ lao động, tập trung vào hai nhóm hoạt động là: (i) Cải thiện đời sống tinh thần cho NLĐ; (ii) Triển khai sách nhà cho cơng nhân khu công nghiệp 92 KẾT LUẬN Việt Nam nước q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa Tốc độ phát triển nhanh, với hội nhập quốc tế mang lại nhiều hội, bên cạnh gặp khơng thách thức Một số vấn đề quan hệ lao động, cụ thể đình cơng Đình cơng quyền NLĐ pháp luật công nhận, biện pháp kinh tế giúp tập thể lao động đảm bảo quyền hợp pháp lợi ích đáng Tuy nhiên bên cạnh mặt tích cực, đình cơng đình cơng tự phát đem lại nhiều ảnh hưởng tiêu cực Đình cơng tự phát có nhiều ngun nhân, mà số quy định pháp luật chưa phù hợp với thực tế Tình hình đình cơng Bắc Ninh xu đình cơng nước, tăng nhanh từ có đầu nước ngồi với quy mơ số lượng lớn Cơng tác giải đình cơng Bắc Ninh gặp nhiều hạn chế Từ thực tiễn trên, luận văn có đóng góp sau: Thứ nhất, phân tích số vấn đề lý luận đình cơng giải đình cơng; tầm quan trọng quy định pháp luật đình cơng giải đình cơng; lịch sử hình thành quy định pháp luật đình cơng giải đình cơng Thứ hai, phân tích quy định pháp luật đình cơng giải đình cơng theo BLLĐ 2012, so sánh với BLLĐ 2006, nhận định số điểm chưa hợp lý; đưa lý cần sửa đổi pháp luật đình cơng giải đình cơng; kiến nghị số giải pháp sửa đổi quy định đình cơng giải đình cơng Thứ ba, phân tích tình hình đình cơng ngun nhân dẫn đến tình trạng đình cơng địa bàn tỉnh Bắc Ninh; nêu nhận xét cách thức giải đình cơng địa bàn tỉnh; đưa số giải pháp giúp Bắc Ninh thực tốt pháp luật đình cơng giải đình cơng Đình cơng vấn đề phức tạp, vấn đề giảiđình cơng xảy cách thức tình Để giảm tình trạng đình cơng cần nắm ngun nhân xẩy đình cơng, từ đẩy mạnh phát triển quan hệ lao động hài hòa, giảm thiểu tranh chấp, hạn chế đình cơng phát triển DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Trung tâm hỗ trợ phát triển quan hệ lao động phối hợp Dự án quan hệ lao động Việt Nam - ILO (2011), “Giới thiệu pháp luật quan hệ lao động số nước giới”, NXB Lao động - Xã hội Trung tâm hỗ trợ phát triển quan hệ lao động phối hợp Dự án quan hệ lao động Việt Nam - ILO (2012), “100 thuật ngữ thông dụng quan hệ lao động quốc tế sử dụng”, NXB Lao động - Xã hội Trung tâm hỗ trợ phát triển quan hệ lao động phối hợp Dự án quan hệ lao động Việt Nam – ILO(2010), “Những Công ước Khuyến nghị Tổ chức Lao động quốc tế quan hệ lao động”, NXB Lao động - Xã hội Trung tâm hỗ trợ phát triển quan hệ lao động, Chủ biên Nguyễn Mạnh Cường, “Tuyên bố năm 1998 Công ước Tổ chức lao động quốc tế”, NXB Lao động Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Tổ chức Lao động Quốc tế (2009), “Kỹ thương lượng tập thể giải đình cơng”, NXB Lao động Đặng Hồng Giang (2016), “Bức xúc khơng làm ta vơ can”, NXB Nhã Nam Lê-nin toàn tập (tập 4), NXB Chính trị quốc gia năm 2005 Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật Lao động Việt Nam, NXB Công an nhân dân, Hà Nội 2014 Bộ Lao động - Thương binh Xã hội, Tổ chức Lao động quốc tế (2016), “Hội nghị Sơ kết đề án phát triển quan hệ lao động địa bàn tỉnh, thành phố giai đoạn 2013 - 2020”, Hải Phòng ngày 24-25 tháng năm 2016 10 Dự án hỗ trợ thực pháp luật lao động thúc đẩy tra lao động vững mạnh Việt Nam (Bộ Lao động Hoa Kỳ), Bộ Lao động Thương binh Xã hội (2013), Tài liệu hội thảo “Định hướng chiến lược phòng ngừa giải tranh chấp lao động”, Đà Nẵng ngày 19,20 tháng 12 năm 2013 11 Liên đoàn Lao động Bắc Ninh (2015), Tài liệu hội thảo “Vai trò cơng đồn thương lượng, ký kết thực thỏa ước lao động tập thể”, tháng năm 2015 12 Bộ Tư pháp, Viện khoa học pháp lý (2011), chịu trách nhiệm xuất Giáo sư, Tiến sỹ Lê Hồng Hạnh, chuyên đề số 12/2011, “ Thực trạng đình cơng giải đình cơng Việt Nam” 13 Giáo sư, Tiến sỹ Lưu Văn Sùng (2007) - Chủ nhiệm đề tài “Đình cơng cơng nhân – thực trạng giải pháp xử lý tỉnh Đồng Nai”, Đề tài khoa học cấp 14 Tiến sỹ Đỗ Ngân Bình (2005), “Pháp luật đình cơng giải đình cơng Việt Nam điều kiện kinh tế thị trường hội nhập quốc tế”, Luận án Tiến sỹ luật học 15 Thạc sỹ Đỗ Ngân Bình (2005), “Một số vấn đề giải đình cơng điều kiện Việt Nam”, Tạp chí Nhà nước pháp luật, số 7/2008 16 Thạc sỹ Trần Hồng Hạnh (2008), “Đình cơng giải đình cơng Việt Nam”, Luận văn thạc sỹ luật học 17 Thạc sỹ Chử Thị Xuyên (2013), “Những điểm tranh chấp lao động đình công Bộ luật Lao động năm 2012”, Luận văn thạc sỹ luật học 18 Thạc sỹ Hà Thị Hoa Phượng (2013), “Đình cơng giải đình cơng theo Bộ luật Lao động năm 2012” 19 Tiến sỹ Đào Thị Hằng (2004), “Pháp luật đình cơng giải đình cơng nhìn từ góc độ thực tiễn”, Tạp chí luật học số 5/2004 20 Thạc sỹ Đỗ Ngân Bình (2004), “ Những bất cập pháp luật giải đình cơng Việt Nam mơt số kiến nghị”, Tạp chí Luật học số 3/2004 21 Thạc sỹ Đỗ Ngân Bình (2004), “Một số ý kiến luật sửa đổi bổ sung số điều BLLĐ giải tranh chấp lao động đình cơng”, Tạp chí luật học số 6/2004 22 Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thu (2009), “ Đánh giá quy định Bộ luật Lao động đình cơng giải đình cơng”, Tạp chí luật học số 9/2009 23 Thạc sỹ Nguyễn Xuân Thu (2007), “Những điểm tranh chấp lao động giải tranh chấp lao động theo luật sửa đổi bổ, sung số điều Bộ luật lao động năm 2006”, Tạp chí Luật học số 7/2007 24 Đỗ Mạnh Cường (2011), “Các chủ thể quan hệ lao động tập thể”, http://quanhelaodong.blogspot.com/2011/10/cac-chu-trong-quan-he-laoong-tap.html, truy cập ngày 1/7/2016 25 Báo điện tử (2013), “Công chức Hy Lạp đình cơng phản đổi cắt giảm việc làm”, http://www.baomoi.com/cong-chuc-hy-lap-dinh-cong-phandoi-cat-giam-viec-lam/c/11424092.epi, truy cập ngày 10/7/2016 26 Báo điện tử (2006), “Cơng chức Pháp đình cơng đòi tăng lương”, http://vietbao.vn/Viec-lam/Cong-chuc-Phap-dinh-cong-doi-tangluong/40121169/267/ ,truy cập ngày 10/7/2016 27 Báo điện tử (2008), “Đình cơng khu công nghiệp, vấn đề cần giải quyết”, http://baobacninh.com.vn/news_detail/57461/dinh-congtrong-cac-kcn-van-de-can-giai-quyet.html, truy cập ngày 12/7/2016 28 Báo điện tử (2016), “Quốc hội phê chuẩn Hiệp định TPP vào cuối năm 2016”, http://phambinhminh.org/quoc-hoi-co-the-phe-chuanhiep-dinh-tpp-vao-cuoi-nam-2016.html, truy cập ngày 8/7/2016 29 Báo điện tử (2014), “Doanh nghiệp tổn thương sau biểu tình khích”, http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/doanh-nghiep/doanhnghiep-ton-thuong-sau-bieu-tinh-qua-khich-2991838.html, truy cập ngày 13/7/2016 30 Báo điện tử (2014), “Hàng nghìn cơng nhân thức thâu đêm đòi thưởng tết”,http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/su-kien-hang-ngay/hangnghin-cong-nhan-thuc-thau-dem-doi-thuong-tet-a19373.html, truy cập ngày 13/7/2016 31 Báo điện tử (2016), “Sửa Luật cho phù hợp với Hiệp định TPP”, http://dantri.com.vn/viec-lam/sua-luat-cho-hop-voi-hiep-dinh-tpp20160622065037857.htm, truy cập ngày 13/7/216 ... định pháp luật Việt Nam đình cơng giải đình cơng Từ thực tiễn thực thi pháp luật đình cơng giải đình cơng thời gian qua, tác giả kiến nghị số giải pháp để hoàn thi n pháp luật thực thi pháp luật. .. CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN HÀNH VỀ ĐÌNH CƠNG, GIẢI QUYẾT ĐÌNH CƠNG VÀ THỰC TRẠNG ĐÌNH CƠNG, GIẢI QUYẾT ĐÌNH CƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH 31 2.1 Quy định pháp luật Việt Nam hành đình cơng giải. .. thực pháp luật đình cơng địa bàn tỉnh Bắc Ninh 80 3.3.2 Kiến nghị nâng cao hiệu thực pháp luật giải đình cơng địa bàn tỉnh Bắc Ninh 82 3.3.3 Kiến nghị nhằm giảm thi u đình công địa bàn tỉnh Bắc
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về đình công, giải quyết đình công và thực tiễn thi hành tại tỉnh bắc ninh, Pháp luật về đình công, giải quyết đình công và thực tiễn thi hành tại tỉnh bắc ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay