Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP công thương việt nam chi nhánh TP hồ chí minh

107 7 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 13:20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH TRẦN LÊ THƯƠNG HUYỀN HỒN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SỐT NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CƠNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH TP HỒ CHÍ MÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: TàiNgân hàng Mã số: 60 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: TS Hồng Thị Thanh Hằng TP HỒ CHÍ MINHNĂM 2017 TÓM TẮT Bài nghiên cứu với mục tiêu tìm hiểu hệ thống kiểm sốt nội hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt NamChi nhánh TP Hồ Chí Minh dựa theo tiêu chuẩn COSO Sử dụng phương pháp mơ tả để trình bày cụ thể nội dung, mục tiêu, quy trình liên quan đến hoạt động kiểm sốt nội hoạt động tín dụng; phương pháp thống kê nhằm thu thập, tổng hợp, phân tích, tổng hợp số liệu dựa báo cáo hoạt động kinh doanh; phương pháp tổng hợp để chọn lọc, đúc kết từ thực tiễn lý luận để đề giải pháp; phương pháp so sánh dựa theo tiêu, số liệu ghi nhận qua thời điểm phương pháp khảo sát dựa vào thang đo Likert nhằm mục tiêu tìm hiểu cơng việc cụ thể phận mức độ tuân thủ Số liệu sử dụng nghiên cứu lấy từ năm 2014 đến 2016, thông qua số liệu kết khảo sát thực tế chi nhánh, tác giả thấy hệ thống kiểm sốt nội hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt NamChi nhánh TP Hồ Chí Minh thực hầu hết bám sát, đáp ứng nguyên tắc yếu tố theo tiêu chuẩn COSO Tuy nhiên, từ lý khách quan chủ quan, số nội dung thực theo hình thức chưa nhận sử đánh giá cao chất lượng Bên cạnh đó, tiêu chất lượng tín dụng nhóm nợ nhắc đến nghiên cứu chứng minh rủi ro song hành tăng lên với mức độ tăng trưởng dư nợ, điều cho thấy hệ thống kiểm soát nội hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt NamChi nhánh TP Hồ Chí Minh dù toàn thể cán bộ, nhân viên ban lãnh đạo thực hiện, vấn đề cần chấn chỉnh, lỗ hổng cần hoàn thiện tốt để đảm bảo mục tiêu lợi nhuận kinh doanh mà rủi ro mức an toàn, chấp nhận LỜI CAM ĐOAN Tôi tên: Trần Lê Thương Huyền Sinh ngày: 20/11/1988 Quê quán: Cà Mau Tôi xin cam đoan: Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2017 TÁC GIẢ Trần Lê Thương Huyền LỜI CÁM ƠN Luận văn thạc sĩ chuyên ngành tàingân hàng với đề tài “Hồn thiện hệ thống kiểm sốt nội hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh” kết q trình cố gắng khơng ngừng thân giúp đỡ, động viên khích lệ thầy cơ, bạn bè đồng nghiệp gia đình Qua trang viết xin gửi lời cảm ơn tới người giúp đỡ thời gian học tập - nghiên cứu vừa qua Tơi xin tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc giáo TS Hoàng Thị Thanh Hằng - người trực tiếp tận tình hướng dẫn để tơi hồn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu Phòng đào tạo trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh tạo điều kiện cho tơi hồn thành tốt cơng việc nghiên cứu khoa học Cuối cùng, tơi xin chân thành cảm ơn đến đồng nghiệp, đơn vị công tác đặc biệt gia đình người thân giúp đỡ, động viên tơi q trình học tập thực Luận văn Xin cám ơn! TÁC GIẢ Trần Lê Thương Huyền MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU i Tính cấp thiết đề tài i Mục tiêu nghiên cứu iii Câu hỏi nghiên cứu iv Đối tượng phạm vi nghiên cứu iv Phương pháp nghiên cứu v Ý nghĩa khoa học thực tiễn v Bố cục luận văn: vi Chương CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HỆ THỐNG KIỂM SỐT NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái quát hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm hoạt động tín dụng .1 1.1.2 Rủi ro hoạt động tín dụng 1.2 Khái quát hệ thống kiểm sốt nội hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại 1.2.1 Khái niệm hệ thống kiểm soát nội hoạt động tín dụng 1.2.2 Mục tiêu hệ thống kiểm sốt nội hoạt động tín dụng 1.2.3 Nội dung hệ thống kiểm soát nội hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại 1.2.4 Các phận hợp thành hệ thống kiểm sốt nội hoạt động cấp tín dụng 1.2.5 Sự cần thiết hoàn thiện hệ thống kiểm sốt nội hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại 15 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống KSNB hoạt động tín dụng .16 1.3.1 Nhân tố bên 16 1.3.2 Nhân tố bên 20 1.4 Các tiêu chí đánh giá hệ thống kiểm sốt nội hoạt động tín dụng 23 1.4.1 Thước đo số lượng 23 1.4.2 Thước đo chất lượng tín dụng 23 1.4.3 Thước đo chi phí 26 1.5 Bài học kinh nghiệm từ số Ngân hàng thương mại 26 1.5.1 Kinh nghiệm từ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) 26 1.5.2 Kinh nghiệm từ Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB Bank) .27 1.5.3 Bài học kinh nghiệm giành cho Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) 27 KẾT LUẬN CHƯƠNG 29 Chương THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KIỂM SỐT NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAMCHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 30 2.1 Khái quát Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt NamChi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh .30 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển: 30 2.1.2 Cơ cấu tổ chức , máy hoạt động: 31 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 – 2016 32 2.2 Thực trạng hệ thống kiểm sốt nội hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt NamChi nhánh TP Hồ Chí Minh 34 2.2.1 Mơ hình tổ chức hệ thống kiểm sốt nội hoạt động tín dụng .34 2.2.2 Thực trạng hệ thống kiếm sốt nội hoạt động tín dụng 42 2.2.3 Đánh giá thực trạng hệ thống kiểm soát nội hoạt động tín dụng 66 KẾT LUẬN CHƯƠNG 71 Chương GIẢI PHÁP HỒN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SỐT NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CƠNG THƯƠNG VIỆT NAMCHI NHÁNH TP HỒ CHÍ MINH 72 3.1 Mục tiêu phát triển hoạt động Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt NamChi nhánh TP Hồ Chí Minh 72 3.1.1 Định hướng kinh doanh giai đoạn 2017 – 2022 72 3.1.2 Định hướng hoạt động tín dụng giai đoạn 2017 – 2022 .73 3.1.3 Nhiệm vụ hoạt động hồn thiện hệ thống kiểm sốt nội hoạt động tín dụng thời gian 2017 - 2022: 74 3.2 Giải pháp hoàn thiện 74 3.2.1 Về mơi trường kiểm sốt kiểm sốt 74 3.2.2 Về đánh giá rủi ro hoạt động tín dụng .75 3.2.3 Về kiểm sốt hoạt động tín dụng .75 3.2.4 Về hệ thống thông tin truyền thông 76 3.2.5 Về chế giám sát hoạt động tín dụng .77 3.2.6 Một số giải pháp hoàn thiện khác 77 3.3 Kiến nghị Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam 81 KẾT LUẬN CHƯƠNG 83 KẾT LUẬN 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO vii PHỤ LỤC I: PHIẾU KHẢO SÁT VỀ THỰC TRẠNG KIỂM SỐT HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI VIETINBANK – CN TP.HCM ix PHỤ LỤC II: KẾT QUẢ KHẢO SÁT VỀ THỰC TRẠNG KIỂM SỐT HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI VIETINBANK – CN TP.HCM xii DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Hoạt động tín dụng Hình 1.2: Rủi ro Ngân hàng Hình 1.3: Mơ hình kiểm sốt nội theo COSO Hình 2.1: Sơ đồ máy tổ chức VietinBank CN TP.HCM .32 Hình 2.2: Sơ đồ hệ thống kiểm sốt nội hoạt động tín dụng VietinBank - CN TP.HCM 35 Hình 2.3: Quy trình thẩm định tín dụng 37 Hình 2.4: Quy trình kiểm sốt nội hoạt động tín dụng trình giải ngân 40 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam CN TP.HCM giai đoạn 2014 – 2016 33 Bảng 2.2: Khảo sát môi trường kiểm soát 48 Bảng 2.3: Khảo sát việc đánh giá rủi ro .50 Bảng 2.4: Khảo sát hoạt động kiểm sốt tín dụng 51 Bảng 2.5: Khảo sát hệ thống thông tin truyền thông .53 Bảng 2.6: Khảo sát hoạt động giám sát 54 Bảng 2.7: Khảo sát thực trạng hệ thống kiểm sốt nội hoạt động tín dụng 55 Bảng 2.8: Tổng hợp lỗi ghi nhận phận 57 Bảng 2.9: Các tiêu chí đánh giá hệ thống kiểm sốt nội hoạt động tín dụng 60 Bảng 2.10: tiêu nhóm nợ 63 DANH MỤC BIỂU ĐỔ Biểu đồ 2.1: Tổng hợp lỗi ghi nhận phận 57 Biểu đồ 2.2: thể tỷ lệ tăng trưởng dư nợ qua năm (%) .60 Biểu đồ 2.3: thể tỷ lệ nợ hạn qua năm (%) 61 Biểu đồ 2.4: thể tỷ lệ nợ xấu qua năm (%) 62 Biểu đồ 2.5: Nợ đủ tiêu chuẩn qua năm .63 Biểu đồ 2.6: Nợ cần ý qua năm 64 Biểu đồ 2.7: Nợ xấu qua năm .65 77 thời, nhờ giúp cho việc điều hành tác nghiệp cấp thực nhanh chóng, xác, hạn chế thiệt hại cho ngân hàng đem lại hài lòng cho khách hàng 3.2.5 Về chế giám sát hoạt động tín dụng – Bên cạnh đó, CBTD nâng cao ý thức bảo quản lưu hồ sơ theo chuẩn ISO để thuận tiện tìm kiếm đảm bảo đầy đủ hồ sơ Vietinbank – CN TP.HCM cần triển khai tốt chế liên tục kiểm tra tự kiểm tra việc thực quy trình quy định nội đầy đủ, song song với việc thiết lập kênh báo cáo cố từ cấp sở đến cấp quản lý Trụ sở chính, để phát kịp thời khắc phục Đối với lỗi sai sót thơng báo thường xun khơng khắc phục cần có biện pháp răn đe đủ mạnh liệt để giải tồn diện lỗi sai sót – Chi nhánh cần khắc phục tình trạng lưu trữ hồ sơ từ giai đoạn thu thập hồ sơ khách hàng, trình thẩm định theo tiêu chuẩn ISO mà chi nhánh hướng đến (ISO 9001 – 2008) Cùng phối hợp với phận Hỗ trợ tín dụng rà sốt hồ sơ đầy đủ, hợp lệ lưu kho theo phân chia theo khách hàng, đơn vị – Đánh giá lại theo định kỳ, có biến động thị trường từ phía khách hàng sau cho vay để có biện pháp xử lý kịp thời trường hợp biến động thị trường ngành nghề khách hàng kinh doanh, tài sản bị giảm giá trị, thay đổi trạng tài sản so với trước vay Đảm bảo cơng tác kiểm sốt phải thực thường xuyên, liên tục tất khoản vay khách hàng yêu cầu cấp thiết lẽ thời gian thực hợp đồng tín dụng, khách hàng gặp nhiều rủi ro từ khách quan đến chủ quan Do đó, đòi hỏi thân Vietinbank – CN TP.HCM phải chủ độngsoát đánh giá lại hồ sơ khách hàng 3.2.6 Một số giải pháp hoàn thiện khác Bên cạnh giải pháp nhằm hoàn thiện mặt hạn chế Vietinbank – CN TP.HCM, tác giả đưa số giải pháp khác sau: – Con người thiết lập mục tiêu, thiết lập chế kiểm sốt người bẻ gãy vơ hiệu hố chốt kiểm sốt Chính vậy, 78 cần tiến hành rà soát, xếp lại cán để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhiều hình thức khác Bên cạnh đó, ln chuyển vị trí làm việc phòng ban phòng ban để tránh tâm lý nhàm chán, uể oải, mệt mỏi công việc tránh khả lợi dụng công việc đảm trách cơng việc thời gian q dài Có thể vào kết xếp loại để đánh giá lực tìm hiểu nguyện vọng qua phiếu thăm dò ý kiến Từ đó, sở u cầu công việc ngân hàng qua thời kỳ, ban lãnh đạo có kế hoạc bố trí nhân phù hợp với lực nguyện vọng nhân viên để họ nhanh chóng thích nghi công việc mới, phát huy sở trường làm việc cách hiệu – Ngoài việc đánh giá rủi ro thông qua hồ sơ giấy, CBTD cần tạo điều kiện để cọ sát với thực tế, tìm hiểu rõ khách hàng để có nhìn thực tế cách làm việc, quản lý tình hình sản xuất kinh doanh khách hàng Để đánh giá cách hiệu loại rủi ro VietinBank – CN TP.HCM cần xác định nhân tố bên cấu, loại hình hoạt động, trình độ nhân viên,… nhân tố bên đối thủ cạnh tranh, điều kiện kinh tế nước, ngồi nước, mơi trường pháp lý, thu nhập, tiến cơng nghệ,… có ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng, gây rủi ro Từ đó, Ban giám đốc có nhìn tổng thể vấn đề mà VietinBank – CN TP.HCM phải gặp nhận biết rủi ro xảy với mục tiêu kinh doanh, sở đó, phân tích đưa giải pháp, kế hoạch, quy trình hành động cụ thể để hạn chế rủi ro xảy làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh Do đó, cần phải nhanh chóng triển khai hệ thống cảnh báo sớm để nhận diện thông tin cảnh báo rủi ro ảnh hưởng lớn đến trình cho vay, theo dõi thay đổi rủi ro báo cáo kịp thời xảy cố – Để hoàn thiện hệ thống quản lý rủi ro đòi hỏi VietinBank – CN TP.HCM phải chuẩn bị trước mở rộng phương cách phản ứng khác rủi ro – Cùng với đó, nên mở rộng mối quan hệ với ngành có liên quan để cơng việc đánh giá thẩm định xác Các điều khoản, điều kiện ràng buộc hợp đồng cần chi tiết, rõ ràng, đầy đủ phù hợp với quy trình cho vay Ngồi ra, cần đánh giá hồ sơ dựa nhiều khía cạnh yếu khách quan hay chủ quan, để kiểm soát tốt khách hàng, kiểm soát mức độ 79 rủi ro tốt hơn, từ đưa kế hoạch xử lý phù hợp kịp thời Hiện nay, thực tế tài sản đảm bảo chưa thực kiểm tra, kiểm soát thường xuyên chặt chẽ, cần có phận chuyên trách việc kiểm tra, rà soát đánh giá lại tài sản đảm bảo thường xuyên, để hạn chế rủi ro mà tình hình thị trường ln biến động – Để hồn thiện hệ thống nhận diện rủi ro, đảm bảo kiểm sốt có hiệu loại rủi ro q trình thực quản lý đo lường rủi ro, cần phải đảm bảo 05 yếu tố chính:  Con người (liên quan đến việc bổ nhiệm chuyên trách, vai trò trách nhiệm cụ thể);  Kiểm tra (kiểm tra độc lập, thẩm định hiệu sách  Chính sách quy định (triển khai cơng cụ hỗ trợ cho quản lý quy định); đo lường rủi ro);  Đánh giá (các phận chuyên môn tự tiến hành đánh giá, kiểm  Phối hợp hoạt động (phối hợp hoạt động, triển khai mơ hình có hiệu điểm); quả) – Tăng cường rà soát chéo phòng ban nhân viên Nghĩa là, nghiệp vụ từ phát sinh đến lúc hoàn thành không tập trung vào cá nhân phận chức quản lý Đây cách thức để giảm thiểu gian lận sai phạm phát sinh, hồn thiện hệ thống với tham gia đóng góp từ nhiều cá nhân, nhiều phận khác – Phân công quyền hạn hợp lý, dựa lực cán nhân viên Chi nhánh cần quy định hạn mức phê duyệt tín dụng, hạn mức giao dịch, hạn mức phê duyệt, … cách phù hợp phụ thuộc vào lực, trình độ, kinh nghiệm thơng qua lần đánh giá, phẩm chất đạo đức người thực công việc, loại nghiệp vụ gắn với rủi ro cao – Bên cạnh đó, chi nhánh nên thành lập nhóm chuyên trách hoạt động cho vay theo ngành, nhóm ngành nhằm mục đích bám sát, cập nhật thường xuyên diễn biến thị trường, am hiểu rõ ngành việc thẩm định đánh giá rủi ro xác tính thực tế cao hơn, việc kiểm soát thực 80 nhanh chóng – Thực nghiêm chỉnh sách bảo mật thông tin cho chi nhánh thông tin khách hàng, cách phân quyền sử dụng hệ thống nhập liệu thơng qua vị trí cơng việc phù hợp – Để hạn chế gian lận nội bộ, Vietinbank – CN TP.HCM cần có đánh giá tổng thể tất rủi ro gian lận chi nhánh.Việc đánh giá cần thực với tất bên có lợi ích liên quan để đưa danh mục rủi ro gian lận Dựa danh mục đó, ngân hàng xây dựng chương trình kiểm sốt rủi ro gian lận chương trình phổ biến, đào tạo, thực tới cấp nhân viên – Tăng cường thông tin tuyên truyền, cảnh báo hành vi phạm pháp Ngồi ra, thơng tin ngân hàng cần bảo vệ để tránh truy cập đối tượng khơng có thẩm quyền đảm bảo khơi phục có cố thơng tin xảy Do vậy, ngân hàng cần lắp đặt hệ thống bảo vệ số liệu, có phương pháp lưu trữ thơng tin đảm bảo có cố xảy liệu khơi phục nhanh chóng để khơng gây ắch tắc hoạt động kinh doanh ngân hàng – Xây dựng hệ thống văn phòng điện tử để tồn thể lãnh đạo nhân viên chủ động thực tác nghiệp, cập nhật diễn biến hồ sơ, văn bản, cơng tác khơng trực tiếp ngồi văn phòng, đảm bảo cho hoạt động tín dụng phân quyền thông suốt – Chi nhánh cần tăng cường việc giám sát sau cho vay, bao gồm việc: kiểm sốt mục đích sử dụng vốn khách hàng thông qua việc kiểm tra sau vay lập thành biên có ảnh chụp đầy đủ chữ ký bên tham gia kiểm tra khách hàngNgân hàng cần đảm bảo hoạt động kiểm soát phải thực thành 03 giai đoạn tương ứng với trình cho vay:  Kiểm soát trước cho vay: Thẩm định khách hàng thẩm định phương án sản xuất kinh doanh theo phù hợp với thực tế khách hàngKiểm soát cho vay: Kiểm tra chứng từ giải ngân, thẩm quyền phê duyệt giải ngân, hạn mức giải ngân, hồ sơ giải ngân, kiểm tra điều kiện sử dụng vốn khách hàng Nếu khách hàng chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện vay CB QHKH cần phối hợp, hướng dẫn với khách hàng để hoàn thiện hồ sơ thủ tục theo quy định 81  Kiểm soát sau cho vay: Kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay khách hàng, kiểm tra tài sản đảm bảo vốn vay, kiểm tra khả thu hồi nợ sở theo dõi, phân tích báo cáo định kỳ, chứng từ hóa đơn hình thành từ vốn vay Nếu phát thấy dấu hiệu rủi ro khách hàng, CBTD cần báo cáo lại với cấp có thẩm quyền để tìm giải pháp kịp thời nhằm cải thiện khả thu hồi nợ Trước kiểm tra CBTD cần chuẩn bị trước nội dung cần tìm hiểu thơng tin cần thu thập trình lãnh đạo phòng thơng qua – Việc giám sát hệ thống kiểm soát nội cần phải trọng tránh làm qua loa thủ tục 3.3 Kiến nghị Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam – Cần phải có thái độ tích cực xây dựng hệ thống kiểm soát nội cho ngân hàng, hướng dẫn điều hành cho phận chức điều khiển quản lý phù hợp với khung kiểm sốt nội Chủ động xây cho mục tiêu kinh doanh chiến lược kinh doanh dài hạn – Cần chuẩn hóa hệ thống nhận diện triển khai toàn diện hệ thống nhằm nâng cao giá trị thương hiệu cho Ngân hàng Công thương Việt NamHệ thống core Sunshine q trình hồn thiện, ngồi việc cập nhật, sửa đổi để phù hợp với thực tế người dùng, Ngân hàng Cơng thương Việt Nam cần có giải pháp khắc phục lỗi tạm thời, tăng cường hệ thống hỗ trợ để đảm bảo mục tiêu giảm thiểu tối đa thời gian giao dịch, đảm bảo rà soát rủi ro tiêu kinh doanh – Hiện nay, nguồn văn bản, quy định Ngân hàng Cơng thương Việt Nam nhiều gây khó hiểu, phát sinh tác nghiệp làm thời gian rà sốt nghiên cứu – Bên cạnh đó, có q nhiều hình thơng tin khai báo, việc duyệt qua nhiều phận chưa thực đảm bảo hồ sơ giấy hệ thống phù hợp – Trụ sở phòng ban kiểm tra khu vực cần phối hợp chặt chẽ với chi nhánh cơng tác kiểm sốt sau cho vay Đồng thời, có buổi phổ biến, trao đổi học tập kinh nghiệm trường hợp thiếu sót, sai phạm Trụ sở giải từ chi nhánh để rút kinh nghiệm có hướng chỉnh sửa 82 – Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát, KSNB định kỳ đột xuất chi nhánh để đánh giá kịp thời, khách quan đảm bảo tuân thủ quy trình, quy định, chế kiểm sốt thiết lập, rà soát báo cáo hoạt động, hiệu hệ thống KSNB hoạt động tín dụng 83 KẾT LUẬN CHƯƠNG Dựa sở lý luận hệ thống KSNB hoạt động tín dụng chương kết hợp việc phân tích, đánh giá thực trạng VietinBank – CN TP.HCM chương Tác giả nêu ý kiến nhằm hoàn thiện hệ thống KSNB hoạt động tín dụng Ngân hàng Cơng thương Việt Nam nói chung VietinBank – CN TP.HCM nói riêng Nội dung bao gồm: giải pháp VietinBank – CN TP.HCM kiến nghị Ngân hàng Công thương Việt Nam, giải pháp dựa vào thực tế tác giả hoạt động chi nhánh với mong muốn khắc phục hạn chế tồn Vietinbank – CN TP.HCM 84 KẾT LUẬN Hoạt động tín dụng hoạt động kinh doanh chủ chốt Ngân hàng tạo lợi nhuận, việc hồn thiện hệ thống KSNB hoạt động tín dụng điều cần thiết, việc đảm bảo mục tiêu kinh doanh Ngân hàng giúp phòng ngừa, phát rủi ro Tuy nhiên, thực tế chưa tồn hệ thống KSNB hoạt động tín dụng hồn hảo để hạn chế ngăn ngừa rủi ro xảy hoạt động cho vay Ngân hàng Do đó, việc trì, phát triển hệ thống KSNB hoạt động tín dụng Ngân hàng Cơng thương Việt Nam nói chung VietinBank – CN TP.HCM nói riêng cơng việc vơ quan trọng có ý nghĩa nhằm mang lại phát triển an toàn, bền vững cho hệ thống Ngân hàng Công thương Việt Nam Chính thế, cơng tác KSNB hoạt động tín dụng cần phải đặt vào vị trí với tầm quan trọng nó, Ngân hàng cần xem xét có chủ trương, đạo liệt việc hoàn thiện hệ thống KSNB nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng Ngân hàng Trong trình tìm hiểu dựa kiến thức vào hệ thống KSNB hoạt động tín dụng kết hợp với nghiên cứu tình hình thực tế VietinBank – CN TP.HCM, tác giả có đánh giá mặt hạn chế từ đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống KSNB hoạt động tín dụng Việc KSNB hoạt động tín dụng vấn đề phức tạp, khó để nghiên cứu cách đầy đủ, nỗ lực thân, tác giả hướng từ TS Hồng Thị Thanh Hằng, nhiệt tình hỗ trợ anh/chị/em đồng nghiệp, hy vọng mang lại nhìn rõ góp phần hồn thiện hệ thống KSNB hoạt động tín dụng VietinBank – CN TP.HCM Tác giả mong nhận xét, đóng góp tích cực từ phía thầy nhằm hồn thiện kiến thức thân thời gian tới vii TÀI LIỆU THAM KHẢO A Danh mục tài liệu tham khảo tiếng Việt Đào Minh Phúc Lê Văn Hinh 2012, ‘Hệ thống kiểm soát nội gắn liền với rủi ro hệ thống Ngân hàng TMCP giai đoạn nay’, Tạp chí Ngân hàng, số 24 tháng 12/2012, trang 20 – 26 Học viện chuyên gia, Kiểm soát nội theo chuẩn COSO 2013 , truy cập http://hocvienchuyengia.vn/Portfolio/kiem-soat-noi-bo-coso-2013/,[truy cập ngày 20/07/2017] Huỳnh Kiều Uyên 2012, Đánh giá thực trạng kiểm toán nội hoạt động tín dụng ACB, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh NHCT 2014, Quy định nội số: 14708/TGĐ-NHCT17 ngày 24/10/2014 Ngân hàng Công Thương Việt Nam quy tắc làm việc máy kiểm tra kiểm soát nội NHCT 2016, Quyết định nội số: 1289/QĐ-HĐQT-NHCT1.1 ngày 23/12/2016 Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam việc phân cơng nhiệm vụ phòng ban NHCT 2016, Thông báo nội số: 1817/TB-TGĐ-NHCT17 ngày 9/10/2015 Ngân hàng Công Thương Việt Nam việc triển khai ứng dụng mơ hình vòng kiểm sốt hoạt động quản lý rủi ro NHCT NHNN Việt Nam 2005, Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam v/v “ ban hành quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng rủi ro hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng” NHNN Việt Nam 2007 , khoản 3, Điều Quyết định 18/2007/QĐ-NHNN sửa đổi, bổ sung Điều Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN việc phân chia nhóm nợ NHNN Việt Nam 2011, Thông tư 44/2011/TT-NHNN ngày 29/12/2011 quy định hệ thống kiểm soát nội kiểm toán nội tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngồi viii NHNN Việt Nam 2014, Thơng tư 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 10 Ngân hàng Nhà Nước quy định giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngồi 11 Nhóm tác giả biên soạn: PGS.TS Lý Hoàng Ánh, PGS.TS Nguyễn Đăng Đờn, ThS.NCS.GCV Nguyễn Quốc Anh, ThS.NCS Dương Ngọc Hào ThS.NCS.GV Nguyễn Thị Hiền 2014, Giáo trình Thẩm định Tín dụng , NXB Kinh tế TPHCM 12 Phan Hồng Hảo 2015, Tính hữu hiệu Kiểm sốt nội hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP An Bình, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh 13 Phạm Quang Huy 2014, ‘Bàn COSO 2013 định hướng vận dụng việc giám sát trình thực thi chiến lược kinh doanh’, Phát triển&hội nhập, số 15 (25) ( tháng 03 – 04/2014) , trang 29 – 33 14 Thùy linh Việt Trinh 2014, Quy trình rủi ro tín dụng thẩm định Ngân hàng, NXB Tài chính, Hà Nội 15 TS Hồ Diệu 2003, Tín dụng Ngân hàng, tái lần 1, NXB Thống kê, Hà Nội B Danh mục tài liệu tham khảo tiếng Anh Basel Committee on Banking Supervision 2000, Principles for the Management of Credit Risk, Switzerland: Bank for International Settlements COSO 1992 - Framework Guidance on COSO COSO 2013 Guidance on COSO Website IFAC (2012), “Evaluating and Improving Internal Control in Organizations”, Journal of Accounting Manson, Bernard 1992, The Practitioner's Guide to Interest Rate Risk Management, From Better World Books Ltd (Dunfermline, United Kingdom) ix PHỤ LỤC I: PHIẾU KHẢO SÁT VỀ THỰC TRẠNG KIỂM SỐT HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI VIETINBANK – CN TP.HCM Xin chào, tên Trần Lê Thương Huyền Với mục tiêu hoàn thành luận văn đề tài “Hồn thiện hệ thống kiểm sốt nội hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh”, để có sở khách quan nhằm đánh giá thực trạng Chi nhánh, tơi mong anh/chị/em vui lòng bớt chút thời gian quý báu để trả lời câu hỏi khảo sát Mức độ đồng ý anh/chị/em với ý kiến bảng khảo sát sau: Rất thấp Thấp Trung bình Cao Rất cao Tôi xin cam kết không công khai thơng tin mà anh/chị/em cho mục đích khác mà sử dụng vào mục đích nghiên cứu để hoàn thiện luận văn Rất cám ơn giúp đỡ vô quý giá anh/chị/em!  Thông tin người khảo sát – Họ tên: – Chức vụ: – Bộ phận công tác: x  Nội dung khảo sát: STT Nội dung câu hỏi Mơi trường kiểm sốt Chất lượng kế hoạch chương trình đào tạo Ngân hàng nhân viên nhân viên tín dụng Chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật nhân viên Ngân hàng Mức độ cụ thể, rõ ràng quy định Ngân hàng văn chức năng, trách nhiệm cán quản lý nhân viên Chính sách cụ thể luân chuyển cán bộ, nhân viên theo định kỳ Những định hướng, sách phát triển tín dụng, mức độ chấp nhận rủi ro Ngân hàng có phù hợp với xu thị trường Đánh giá rủi ro hoạt động tín dụng Mức độ xác, kịp thời đầy đủ hệ thống cảnh báo, chấm điểm nội rủi ro hoạt động tín dụngNgân hàng đối diện Nội dung cập nhật quy định sách nhà nước, mơi trường kinh doanh Chất lượng quy trình kiểm tra, thẩm định chất lượng tín dụng đánh giá tình hình tài chính, khả trả nợ khách hàng rủi ro gặp Hoạt động kiểm sốt hoạt động tín dụng Hệ thống báo cáo, văn Ngân hàng đầy đủ, khoa học phục vụ cho việc thừa hành quản lý hoạt động Tính tuân thủ nguyên tắc công việc phải kiểm tra thơng qua người Sự rõ ràng trách nhiệm cụ thể quyền hạn chế phân cấp ủy quyền phê duyệt nghiệp vụ tín dụng Các hệ số tiêu hoạt động kinh doanh có đánh giá lực cán Sự tuân thủ quy định cơng việc cần phải làm sau cấp tín dụng (rà soát hồ sơ, kiểm soát sau giải ngân,…) Việc lưu trữ hồ sơ, chứng từ Tính tuân thủ thủ tục kiểm sốt đảm bảo an tồn hệ thống thơng tin máy tính, có hệ thống lưu phòng trường hợp cắp, chuyển liệu bên xi Sự thường xuyên kiểm tra, đối chiếu theo kế hoạch đột xuất hoạt động tín dụng Hệ thống thông tin truyền thông Mức độ chi tiết đầy đủ thông tin việc diễn giải nghiệp vụ tác nghiệp Chất lượng thông tin truyền đạt đến phận để phục vụ việc đánh giá kiểm soát rủi ro hoạt động tín dụng Sự thuận tiện việc trao đổi thông tin thực qua mạng nội Thơng tin truyền thơng cảnh báo rủi ro tín dụng đến lãnh đạo nhân viên trì thường xuyên Về hoạt động giám sát Chất lượng hệ thống giám sát, kiểm soát thực suốt trình cho vay Tần suất hoạt động giám sát, kiểm soát nội hoạt động tín dụng Độ xác kịp thời đánh giá thông báo yếu kém, sơ sót hệ thống KSNB hoạt động tín dụng đến cấp quản lý Thực trạng hệ thống kiểm sốt nội hoạt động tín dụng Mức độ hiệu Hệ thống KSNB Ngân hàng việc ngăn ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng nâng cao hiệu hoạt động tín dụng Mức độ phù hợp với thực tê văn bản, quy định, quy trình Ngân hàng Mức độ thực tế việc tác nghiệp sát theo quy định, quy chế xii PHỤ LỤC II: KẾT QUẢ KHẢO SÁT VỀ THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI VIETINBANK – CN TP.HCM STT Nội dung câu hỏi Mơi trường kiểm sốt Chất lượng kế hoạch chương trình đào tạo Ngân hàng nhân viên nhân viên tín dụng Chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật nhân viên Ngân hàng Mức độ cụ thể, rõ ràng quy định Ngân hàng văn chức năng, trách nhiệm cán quản lý nhân viên Chính sách cụ thể luân chuyển cán bộ, nhân viên theo định kỳ Những định hướng, sách phát triển tín dụng, mức độ chấp nhận rủi ro Ngân hàng có phù hợp với xu thị trường Đánh giá rủi ro hoạt động tín dụng Mức độ xác, kịp thời đầy đủ hệ thống cảnh báo, chấm điểm nội rủi ro hoạt động tín dụngNgân hàng đối diện Nội dung cập nhật quy định sách nhà nước, mơi trường kinh doanh Chất lượng quy trình kiểm tra, thẩm định chất lượng tín dụng đánh giá tình hình tài chính, khả trả nợ khách hàng rủi ro gặp Hoạt động kiểm sốt hoạt động tín dụng Hệ thống báo cáo, văn Ngân hàng đầy đủ, khoa học phục vụ cho việc thừa hành quản lý hoạt động Tính tuân thủ nguyên tắc công việc phải kiểm tra thơng qua người Sự rõ ràng trách nhiệm cụ thể quyền hạn chế phân cấp ủy quyền phê duyệt nghiệp vụ tín dụng Các hệ số tiêu hoạt động kinh doanh có đánh giá lực cán Sự tuân thủ quy định cơng việc cần phải làm sau cấp tín dụng (rà soát hồ sơ, kiểm soát sau giải ngân,…) Việc lưu trữ hồ sơ, chứng từ Tính tuân thủ thủ tục kiểm sốt đảm bảo an tồn hệ thống thơng tin máy tính, có hệ thống lưu phòng trường hợp cắp, chuyển liệu bên 0% 7% 75% 18% 0% 4% 4% 57% 36% 0% 4% 7% 36% 50% 4% 7% 7% 36% 50% 4% 0% 14% 43% 39% 4% 0% 14% 54% 29% 4% 4% 4% 14% 75% 4% 0% 4% 50% 43% 4% 7% 11% 64% 18% 0% 4% 4% 36% 39% 18% 4% 4% 11% 71% 11% 4% 4% 11% 71% 11% 4% 11% 50% 29% 7% 4% 18% 57% 18% 4% 4% 7% 7% 29% 54% xiii Sự thường xuyên kiểm tra, đối chiếu theo kế 0% 7% hoạch đột xuất hoạt động tín dụng Hệ thống thơng tin truyền thông Mức độ chi tiết đầy đủ thông tin việc 4% 4% diễn giải nghiệp vụ tác nghiệp Chất lượng thông tin truyền đạt đến phận để phục vụ việc đánh giá kiểm 0% 11% soát rủi ro hoạt động tín dụng Sự thuận tiện việc trao đổi thông tin 0% 11% thực qua mạng nội Thông tin truyền thông cảnh báo rủi ro tín dụng đến lãnh đạo nhân viên trì thường 0% 4% xuyên Về hoạt động giám sát Chất lượng hệ thống giám sát, kiểm soát 0% 4% thực suốt trình cho vay Tần suất hoạt động giám sát, kiểm sốt nội 0% 11% hoạt động tín dụng Độ xác kịp thời đánh giá thơng báo yếu kém, sơ sót hệ 0% 7% thống KSNB hoạt động tín dụng đến cấp quản lý Thực trạng hệ thống kiểm sốt nội hoạt động tín dụng Mức độ hiệu Hệ thống KSNB Ngân hàng việc ngăn ngừa, hạn chế rủi ro 0% 11% tín dụng nâng cao hiệu hoạt động tín dụng Mức độ phù hợp với thực tê văn bản, 0% 7% quy định, quy trình Ngân hàng Mức độ thực tế việc tác nghiệp sát theo 0% 7% quy định, quy chế 64% 25% 4% 64% 29% 0% 14% 68% 7% 14% 68% 7% 46% 50% 0% 50% 43% 4% 46% 39% 4% 54% 39% 0% 46% 43% 0% 46% 46% 0% 61% 32% 0% ... Hệ thống kiểm sốt nội hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh TP Hồ Chí Minh hoạt động nào? – Hệ thống kiểm sốt nội hoạt động tín Ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam. .. nhằm hồn thiện hệ thống kiểm sốt nội hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh 1 Chương CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI... luận hệ thống kiểm sốt nội hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại Chương II: Thực trạng hệ thống kiểm sốt nội hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP công thương việt nam chi nhánh TP hồ chí minh , Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP công thương việt nam chi nhánh TP hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay