Cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh gia lai

108 3 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 13:19

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ MAI HUYỀN CHO VAY DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH GIA LAI LUẬN VĂN THẠC SĨ TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ MAI HUYỀN CHO VAY DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH GIA LAI LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: TS VŨ MẠNH BẢO TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 TĨM TẮT LUẬN VĂN Doanh nghiệp vừa nhỏ chiếm tỷ lệ gần tuyệt đối kinh tế tư nhân, hầu hết Ngân hàng thương mại trọng đến thị trường doanh nghiệp vừa nhỏ nhằm mở rộng thị trường phân tán rủi ro tín dụng Tuy nhiên thị trường vừa nhỏ nhiều hội song tiềm ẩn nhiều rủi ro số lượng giao dịch lớn, chi phí cao rủi ro xuất phát từ đặc điểm DNVVN Vấn đề làm để phát triển cho vay đồng thời kiểm soát rủi ro cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ để khai thác hiệu nguồn khách hàng tiềm Thực tế đòi hỏi ngân hàng thương mại phải nỗ lực đưa giải pháp sát thực với đối tượng DNVVN để đạt mục tiêu kinh doanhchi nhánh hệ thống ngân hàng thương mại cổ phẩn lớn Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- chi nhánh Gia Lai với toàn hệ thống Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam hướng tới chuẩn mực quốc tế cho vay quản trị rủi ro tín dụng cho vay phân khúc DNVVN Luận văn nêu số nội dung: - Về sở lý luận: Luận văn nêu tổng quan tín dụng DNVVN, đặc điểm DNVVN, lý luận phát triển cho vay, chất lượng hoạt động cho vay tiêu chí đánh giá phát triển chất lượng cho vay DNVVN - Về mặt thực tiễn: Luận văn đánh giá thực trạng cho vay đối tượng DNVVN Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-chi nhánh Gia Lai đồng thời rút nguyên nhân từ làm sở để đưa giải pháp phát triển cho vay DNVVN hiệu Bên cạnh đó, luận văn đưa kiến nghị, đề xuất NHCT Việt Nam, NHNN Chính phủ nhằm tạo hành lang pháp lý đồng cho giải pháp ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-chi nhánh Gia Lai Với giải pháp mà tác giả đề xuất đề tài ứng dụng vào thực tế góp phần phát triển cho vay DNVVN NHCT Gia Lai nhằm giúp cho NHCT Gia Lai mở rộng thị trường cho vay, đồng thời tăng trưởng tín dụng an toàn, bền vững điều kiện cạnh tranh gay gắt LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là: Nguyễn Thị Mai Huyền Sinh ngày 27 tháng 11 năm 1981 Gia Lai Q qn: Bình Định Hiện cơng tác tại: Phòng Khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-chi nhánh Gia Lai Là học viên cao học khóa 17, lớp 17B3 Trường ĐH Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh Cam đoan đề tài: Cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-chi nhánh Gia Lai Chuyên ngành: Tài chính-Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 Người hướng dẫn khoa học: TS Vũ Mạnh Bảo Được thực Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng nội dung cơng bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm cam đoan Tác giả Nguyễn Thị Mai Huyền LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến TS Vũ Mạnh Bảo dành nhiều thời gian hướng dẫn cho nhiều góp ý quan trọng q trình thực luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất Thầy khoa đào tạo sau đại học Trường đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh, bạn lớp cao học, anh chị em đồng nghiệp Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh Gia Lai tận tình giúp đỡ góp ý giúp tơi hồn thiện luận văn Cuối xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến gia đình ln tạo điều kiện tốt cho tơi q trình học tập thực luận văn MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC BIỂU ĐỒ CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ 1.1 Những vấn đề doanh nghiệp vừa nhỏ .1 1.1.1 Khái niệm doanh nghiệp vừa nhỏ 1.1.2 Tiêu chí xác định doanh nghiệp vừa nhỏ .1 1.1.3 Đặc điểm doanh nghiệp vừa nhỏ .2 1.1.4 Vai trò doanh nghiệp vừa nhỏ kinh tế .2 1.2 Tín dụng ngân hàng doanh nghiệp vừa nhỏ 1.2.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng 1.2.2 Đặc điểm tín dụng ngân hàng DNVVN 1.2.3 Vai trò tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ 1.2.4 Các hình thức cho vay dành cho DNVVN 1.3 sở lý luận phát triển cho vay nâng cao chất lượng cho vay DNVVN 1.3.1 sở lý luận phát triển cho vay 1.3.1.1 Khái niệm phát triển cho vay 1.3.1.2 Mối quan hệ phát triển nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ 1.3.1.3 Chỉ tiêu đánh giá việc phát triển cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ 1.3.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ 1.3.2 sở lý luận chất lượng hoạt động cho vay DNVVN 11 1.3.2.1 Khái niệm chất lượng cho vay 11 1.3.2.2 Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ 11 1.3.2.3 Các tiêu chí đánh giá chất lượng cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ 12 1.3.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ 13 1.4 Kinh nghiệm NHTM khác mở rộng quy mô cho vay DNVVN vấn đề nghiên cứu Vietinbank Gia Lai 15 1.4.1 Kinh nghiệm số NHTM cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ 15 1.4.1.1 Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển chi nhánh Gia Lai 15 1.4.1.2 Tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai 16 1.4.1.3 Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Gia Lai 18 1.4.2 Những vấn đề nghiên cứu tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Vietinbank chi nhánh Gia Lai 19 KẾT LUẬN CHƯƠNG 21 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA TẠI VIETINBANK CHI NHÁNH GIA LAI 22 2.1 Khái quát Vietinbank Gia Lai 22 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 22 2.1.2 Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh 23 2.2 Tình hình phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ địa bàn tỉnh Gia Lai 28 2.2.1 Số lượng doanh nghiệp vừa nhỏ địa bàn tỉnh Gia Lai 28 2.2.2 Đặc điểm doanh nghiệp vừa nhỏ địa bàn tỉnh Gia Lai 30 2.3 Thực trạng hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - chi nhánh Gia Lai .33 2.3.1 Thực trạng phát triển cho vay 33 2.3.2 Thực trạng chất lượng cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - chi nhánh Gia Lai .37 2.3.2.1 Nợ xấu/ Tổng dư nợ 37 2.3.2.2 Nợ hạn/Tổng dư nợ 38 2.3.2.3 Nợ xử lý rủi ro 38 2.3.2.4 Vòng quay vốn 38 2.4 Đánh giá hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - chi nhánh Gia Lai .39 2.4.1 Những kết đạt .39 2.4.1.1 Đã xây dựng mơ hình kinh doanh phù hợp với chiến lược phát triển cho vay DNVVN 39 2.4.1.2 Bước đầu số sản phẩm cho vay dành riêng cho đối tượng DNVVN 40 2.4.1.3 Đã xây dựng hệ thống xếp hạng nội hỗ trợ cho trình cho vay DNVVN 42 2.4.1.4 Nhận thức tốt công tác quản trị rủi ro 42 2.4.1.5 chế kiểm tra giám sát nội phát huy tác dụng giúp kiểm soát dư nợ 43 2.4.2 Những tồn tại, hạn chế cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - chi nhánh Gia Lai .43 2.4.2.1 Các quy định cho vay mang tính chất chung chung, chưa phù hợp với đặc điểm DNVVN 43 2.4.2.2 Chất lượng hoạt động cho vay DNVVN Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Gia Lai tốt tiềm ẩn nhiều rủi ro .48 2.4.2.3 Tỷ trọng thu nhập chưa tương xứng với tiềm khách hàng DNVVN 49 2.4.3 Nguyên nhân tồn tại, hạn chế hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Namchi nhánh Gia Lai 50 2.4.3.1 Nguyên nhân bên ngân hàng Vietinbank .50 2.4.3.2 Nguyên nhân từ ngân hàng Vietinbank Gia Lai 56 KẾT LUẬN CHƯƠNG 56 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN QUY MÔ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ TẠI VIETINBANK GIA LAI 58 3.1 Định hướng khoản cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ Vietinbank Gia Lai năm 2017 tầm nhìn chiến lược đến năm 2020 .58 3.1.1 Định hướng Nhà nước 58 3.1.2 Định hướng tỉnh Gia Lai 59 3.1.3 Kế hoạch phát triển Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 60 3.1.4 Mục tiêu phát triển cho vay Vietinbank Gia Lai đến năm 2020 61 3.2 Giải pháp phát triển hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ Vietinbank Gia Lai .62 3.2.1 Nhóm giải pháp nghiệp vụ Vietinbank Gia Lai .62 3.2.2 Nhóm giải pháp hỗ trợ 70 3.2.3 Giải pháp doanh nghiệp vừa nhỏ .73 3.3 Các kiến nghị .76 3.3.1 Kiến nghị Chính Phủ 76 3.3.2 Kiến nghị Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam 77 3.3.3 Kiến nghị Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 78 KẾT LUẬN CHƯƠNG 81 KẾT LUẬN 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO 84 PHỤ LỤC: 86 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Chữ viết đầy đủ EWS Early warning system (hệ thống cảnh báo sớm) DNVVN Doanh nghiệp vừa nhỏ DN Doanh nghiệp DNL Doanh nghiệp Lớn NHTM Ngân hàng thương mại Vietinbank; Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương NHCT Việt Nam Việt Nam Vietinbank Gia Lai Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - chi nhánh Gia Lai TCTD Tổ chức tín dụng NHTM Ngân hàng thương mại Vietcombank Gia Lai BIDV Gia Lai Sacombank Gia Lai Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - chi nhánh Gia Lai Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - chi nhánh Gia Lai Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - chi nhánh Gia Lai BCTC Báo cáo tài SXKD Sản xuất kinh doanh SME (Small and Medium Enterprise) Doanh nghiệp vừa nhỏ TSBĐ Tài sản bảo đảm NH Ngân hàng 75 Phương án tốt DNVVN nên sử dụng dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp ngân hàng để giúp DNVVN thuận lợi việc tiếp cận vốn ngân hàng mà không bị lỡ hội kinh doanh Hoạch định kế hoạch kinh doanh ngắn hạn lẫn dài hạn: Để vay vốn ngân hàng thuận lợi đặc biệt để vay vốn trung dài hạn, DNVVN thực phải niềm tin ngân hàng Cụ thể: Cần xây dựng kế hoạch kinh doanh thiết thực, hiệu quả, lâu dài khả thi Việc xây dựng kế hoạch cần phải tính tốn phương án như: Phương án sản xuất xác định sản phẩm chủ lực, nguồn nguyên liệu đầu vào, phương án tiêu thụ, thị trường đầu ra, nhóm khách hàng mục tiêu, phương án tiếp thị sản phẩm, phương án tài chính, tính tốn số tài chính, phân tích nhu cầu nguồn vốn, vốn vay phương án trả nợ, phương án đầu tư phù hợp với lực vốn, công nghệ người, đặc biệt trọng đến phương án lựa chọn cơng nghệ đảm bảo tính tiên tiến, đại, nhằm tạo sản phẩm tính cạnh tranh với chất lượng cao Các DNVVN cần phải mở rộng hoạt động nghiên cứu thị trường, nhiên cứu sản phẩm để bắt kịp nhu cầu thị trường đáp ứng nhu cầu cách tốt nhất, để nắm bắt kịp thời hội kinh doanh quý giá 3.2.2.4 Doanh nghiệp cần trung thành với TCTD Quan hệ cho vay cần đến uy tín khách hàng Khi giao dịch với ngân hàng DN cần gắn kết trung thành khi mối quan hệ lâu năm nhận ưu đãi từ phía ngân hàng Thường DN mời chào lãi suất thấp hơn, điều kiện cho vay ưu đãi từ TCTD khác thấy lợi trước mắt mà vay nhiều nơi để hưởng chăm sóc nhiều ngân hàng Khi ngân hàng không đạt doanh số định khách hàng, khách hàng gặp khó khăn khó nhận ưu tiên giúp đỡ từ phía ngân hàng 3.2.2.5 Tăng cường liên kết, hợp tác với doanh nghiệp lớn để tận dụng nguồn lực 76 Các DNVVN cần chủ động hợp tác với doanh nghiệp lớn ngành, tận dụng ưu sẵn doanh nghiệp lớn quy mô thị trường, quan hệ đối tác nước, kinh nghiệm quản lý điều hành, nhằm phát huy lợi so sánh doanh nghiệp để phát triển Giữa doanh nghiệp lớn doanh nghiệp nhỏ tồn mối quan hệ cộng sinh DNVVN làm đầu mối cung ứng vật tư nguyên liệu, giúp doanh nghiệp lớn phân phối tiêu thụ hàng hoá Doanh nghiệp lớn giúp DNVVN hoạch định chiến lược phát triển doanh nghiệp, chiến lược sản phẩm, đổi công nghệ, trao đổi kỹ quản trị,… Việc liên kết doanh nghiệp làm tăng sức cạnh tranh tất doanh nghiệp, làm tăng hội tồn thành công doanh nghiệp Từ gia tăng thương hiệu, uy tín doanh nghiệp thị trường Liên kết, hợp tác doanh nghiệp phát triển điều kiện thuận lợi cho DNVVN phát huy vai trò mình, tăng uy tín, tăng lực quản lý, tăng khả cạnh tranh, từ tăng khả tiếp cận 3.3 Các kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị Chính Phủ Với chức điều tiết vĩ mơ kinh tế, Chính phủ cần tăng cường hồn thiện khung khổ pháp lý, tạo môi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng, minh bạch, ổn định, thơng thống cho DNVVN phát triển, ổn định thị trường tiền tệ, giải nợ xấu, hạ lãi suất cho vay đảm bảo tính cạnh tranh DNVVN, ban hành hướng dẫn hỗ trợ DNVVN cách chi tiết cụ thể, đảm bảo hỗ trợ đúng, đủ, kịp thời Tăng cường hoạt động trung tâm tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp, giúp DNVVN tiếp cận thông tin, tiếp cận thị trường, tiếp cận với khoa học công nghệ tiến bộ, cải thiện khả quản trị kinh doanh, … để kịp thời triển khai sách ưu đãi DNVVN Tăng cường hoạt động hiệu quỹ phát triển DNVVN quỹ bảo lãnh tín dụng địa phương đáp ứng nhu cầu DNVVN địa bàn 77 Xây dựng hệ thống thông tin minh bạch DNVVN, cung cấp chương trình hướng dẫn DNVVN cách lập báo cáo tài chính, áp dụng chế tài nghiêm khắc để DNVVN tuân thủ chuẩn mực kế toán ban hành, đảm bảo báo cáo tài DNVVN công khai minh bạch, trở thành công cụ cung cấp thơng tin tình hình tài cho TCTD Cải tiến sở hạ tầng thơng tin tín dụng cấp quốc gia, xây dựng sở hạ tầng tạo điều kiện thuận lợi giao thông vùng miền để trao đổi hàng hóa ngày thuận lợi can thiệp trực tiếp Chính phủ vào ngành dịch vụ ngân hàng bao gồm: Cho vay trực tiếp qua tổ chức thuộc sở hữu Chính Phủ chương trình tín dụng Chính Phủ quản lý, Chính phủ cấp vốn riêng cho Ngân hàng để hỗ trợ tài cho thị trường DNVVN 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Tăng cường minh bạch hóa thơng tin, giảm thiểu tình trạng thơng tin bất cân xứng Ngân hàng nhà nước cần đảm bảo việc cung cấp thơng tin DNVVN cách xác, kịp thời, đầy đủ cho NHTM Nâng cao chất lượng hệ thống thơng tin tín dụng NHNN việc phối hợp với quan, ban ngành khác việc thu thập, xử lý thông tin doanh nghiệp thơng qua quan thuế, quyền địa phương, NHTM kể doanh nghiệp Thông qua đó, giúp cho NHTM thuận lợi việc tiếp cận thông tin cần thiết doanh nghiệp vay vốn để từ đưa định cấp tín dụng nhanh chóng Đối với nguồn thơng tin cung cấp từ NHTM, ngân hành nhà nước cần quy định chặt chẽ để buộc NHTM phải cung cấp kịp thời, xác thơng tin quan trọng liên quan đến lịch sử giao dịch khách hàng tình hình dư nợ, trả nợ, chất lượng khoản nợ, thông tin tài sản chấp… phục vụ cho cơng tác thẩm định DNVVN cách xác 3.3.3 Kiến nghị Ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam 78 Xây dựng sách tập trung, trọng đến đến thị trường DNVVN Thị trường DNVVN đặc điểm riêng tất yếu nhu cầu riêng cần ý riêng Để mở rộng cho vay phân khúc khách hàng Vietinbank Gia Lai cần kiến nghị NHCT Việt Nam ban hành quy trình cấp tín dụng riêng biệt, chế nhận tài sản bảo đảm phù hợp, sản phẩm tín dụng riêng biệt để đáp ứng với đặc thù riêng khách hàng Ban hành quy trình tín dụng chuẩn dành riêng cho DNVVN Hiện Vietinbank xây dựng áp dụng quy trình tín dụng chặt chẽ thống tồn hệ thống, nhiên góc độ phục vụ cho đối tượng KHDN nói chung mà chưa quy trình đặc thù dành cho DNVVN, q trình áp dụng quy trình cho DNVVN cần đặt yêu cầu riêng Do cần phải xây dựng quy trình tín dụng vùng cho DNVVN phù hợp với đặc điểm, tính chất đối tượng khách hàng để thực hiệu quả, nhanh chóng việc cấp tín dụng, đáp ứng nhu cầu DNVVN Xuất phát từ đặc điểm khách hàng sản xuất kinh doanh quy mô nhỏ, máy quản lý điều hành chưa chun mơn hóa nên trình độ lập phương án, dự án kinh doanh hạn chế, cung cấp báo cáo tài nhiều thiếu sót khơng đầy đủ, việc ban hành quy trình tín dụng dành riêng cho DNVVN nhằm hướng dẫn chi tiết việc khai thác, công tác thẩm định khách hàng sát với đặc điểm DNVVN giúp cho trình giải cho vay nhanh chóng, chủ động, khoa học, nâng cao chất lượng tín dụng góp phần đáp ứng nhu cầu vay vốn khách hàng Đưa chi tiết danh mục hồ sơ phù hợp cho đối tượng khách hàng để doanh nghiệp vay vốn nắm bắt thủ tục chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, nhanh chóng, xác Bên cạnh cần thiết kế biểu mẫu hồ sơ đơn giản, tinh gọn nội dung đảm bảo tính pháp lý nhằm hỗ trợ cho khách hàng hiểu đúng, đủ yêu cầu chấp hành suốt thời gian vay Thiết kế thêm sản phẩm cho vay dành cho ngành kinh doanh nông sản 79 Ngành nông sản ngành kinh doanh chủ lực số đơng doanh nghiệp tham gia kinh doanh địa bàn tỉnh Gia Lai tinh chất mùa vụ cao, sối động khoảng tháng cuối năm sản phẩm cà phê, tháng năm cao su, hồ tiêu Khi vào mùa vụ, doanh nghiệp nhu cầu thu mua tích trữ cao, nhu cầu vốn vay cao thường khơng đủ tài sản chấp Việc bổ sung sản phẩm đem lại lợi nhuận đáng kể cho ngân hàng Tập trung vào ưu điểm trội sản phẩm quy định thực nhận bảo đảm tiền vay hàng hóa cà phê nhân, tiêu hạt, mủ cao su khối cốm với mức cho vay tối đa so 70% so với giá trị định giá TSBĐ hàng hóa nơng sản Để đáp ứng nhu cầu khách hàng để vừa kiểm soát rủi ro, sản phẩm cần đưa điều kiện: + Khách hàng tình hình tài đến thời điểm vay vốn NHCT đánh giá lành mạnh, không lỗ xác nhận tốn thuế + Khách hàng kho chứa nông sản trực tiếp sở hữu (không phải thuê kho bên thứ ba) đảm bảo quy chuẩn, đủ điều kiện tổ chức thu mua khả tiêu thụ số nơng sản tạm trữ + Tồn hàng hóa nơng sản nhận làm bảo đảm phải bảo hiểm Công ty bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công Thương Giá trị bảo hiểm phải đủ bù đắp dư nợ gốc lãi Xây dựng chế tài sản bảo đảm dành riêng cho phân khúc DNVVN Đây yếu tố quan trọng việc tập trung phát triển phân khúc DNVVN khơng giống doanh nghiệp quy mơ lớn tổng tài sản lớn, DNVVN quy mô tài sản hạn chế thường không đủ đáp ứng nhu cầu vay Việc áp dụng chế tài sản bảo đảm cần xem xét kết hợp nhiều mặt liên quan đến khách hàng DNVVN như: Chấm điểm xếp hạng tín dụng, số thể lực tài chính, dòng tiền khách hàng, tính khả thi hiệu phương án kinh doanh, số năm kinh nghiệm, lịch sử hình thành phát triển doanh nghiệp… để đưa tỷ lệ cho vay tài sản bảo đảm phù hợp Đầu tư công nghệ thông tin, quản lý 80 Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam càn quan tâm đầu tư công nghệ thông tin phần hoạt động kinh doanh nòng cốt biết rõ hệ thống IT MIS để mang lại lợi ích khía cạnh dịch vụ khách hàng, cung cấp sản phẩm, quản lý hiệu chi phí, tạo lợi cạnh tranh 81 KẾT LUẬN CHƯƠNG Vietinbank Gia Lai thành lập năm 1999 So với ngân hàng nguồn gốc từ ngân hàng nhà nước, sau cổ phần hóa Vietinbank thời gian qua thời kỳ suy thoái kinh tế tạo nhiều khâu đột phá, bước vươn lên ngân hàng phát triển nhanh bền vững so với ngân hàng hệ thống từ Duyên Hải miền Trung đến Tây Nguyên (bao gồm Đà Nẵng đến Khánh Hòa tỉnh Tây Nguyên) Liên tục từ năm 2009 – 2016 chi nhánh Vietinbank Việt Nam đánh giá hoàn thành xuất sắc tiêu nhiệm vụ Năm 2013 xếp loại chi nhánh loại hạng Phát huy thành đạt 18 năm xây dựng phát triển, Vietinbank không ngừng đổi toàn diện để phục vụ khách hàng tốt với phương châm chia sẻ - thấu hiểu - hợp tác thành cơng Trong q trình phát triển, tín dụng chi nhánh trọng cho vay phân khúc khách hàng DNVVN Trong giai đoạn 2016 – 2020, định hướng cụ thể Vietinbank Gia Lai trọng đến phân khúc khách hàng DNVVN giảm tỷ trọng cho vay DNL bảo đảm chất lượng cho vay giới hạn kiểm sốt Trong trọng đến doanh nghiệp phát triển ngành nghề mà địa phương mạnh cà phê, cao su, tiêu, mía đường, chè, điều, chăn ni bò sữa … nhà máy chế biến rang say cà phê xuất khẩu, nhà máy sơ chế cao su, nhà máy đường, nhà máy chế biến hoa quả, nhà máy sữa tươi … hỗ trợ nguồn vốn kịp thời cho doanh nghiệp phát triển, tăng khả cạnh tranh, ổn định thị trường truyền thống, phát triển thị trường mới, góp phần tăng trưởng GDP Tỉnh nói riêng nước nói chung Muốn đạt mục tiêu đề ra, Vietinbank Gia Lai cần kịp thời nắm bắt hội giai đoạn Tỉnh kêu gọi đầu tư chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đặc biệt trọng đến DNVVN kịp thời giải pháp cụ thể là: Ban hành quy trình tín dụng chuẩn dành riêng cho DNVVN.; - Xây dựng chế tài sản bảo đảm dành riêng cho phân khúc DNVVN; - Điều chỉnh phận 82 hoạt động lĩnh vực cho vay phù hợp để phát triển phân khúc thị trường DNVVN; - Đào tạo nhân viên nắm vững kỹ cần thiết thị trường DNVVN; - Xác định thị phần trọng tâm ưu tiên; - Cung cấp hàng loạt sản phẩm dịch vụ cho vay ; - Chủ động tìm kiếm khách hàng; - Mở rộng mạng lưới phục vụ khách hàng DNVVN Ngoài ra, UBND tỉnh Gia Lai kế hoạch hỗ trợ DNVVN địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016 – 2020 gồm nhiều chương trình chương trình đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực cho DNVVN, kinh phí đào tạo khoảng tỉ đồng Chi nhánh tư vấn lập chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ tài kế tốn phương pháp lập phương án sản xuất kinh doanh cho DNVVN chương trình xúc tiến thương mại, kinh phí khoảng tỉ đồng Cũng tư vấn tìm kiếm thị trường để thị trường tốt, tăng giá trị hàng hóa tiêu thụ ổn định Với xu phát triển chung đất nước, DNVVN Gia Lai phát triển nhanh chóng Trong thời kỳ 2011 – 2015 1.805 doanh nghiệp đăng ký thành lập với tổng vốn đăng ký 11.700 tỷ đồng Bình quân năm 306 doanh nghiệp với vốn đăng ký 6.48 tỉ đồng Trong năm 2016 502 doanh nghiệp với tổng vốn 3.348 tỉ đồng, vốn đăng ký 6,65 tỉ đồng Hầu hết doanh nghiệp thiếu vốn để mở rộng quy mô, mở rộng ngành nghề, thay đổi công nghệ tăng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao lực cạnh tranh Các ngân hàng nhu cầu mở rộng thị trường cho vay hai bên chưa gặp xúc tiến mạnh mẽ để đáp ứng “cần” rào cản Muốn xóa rào cản để hợp tác giải pháp đưa nhịp cầu cầu nối khách hàng DNVVN chi nhánh Vietinbank Gia Lai trình cho vay sử dụng vốn vay để phát triển 83 KẾT LUẬN Hiện hoạt động tín dụng nguồn thu nhập chủ yếu cho ngân hàng thương mại Hoạt động cho vay phần quan trọng hoạt động tín dụng hầu hết NHTM nhắm đến mục tiêu quan trọng để phát triển Tuy nhiên đối tượng DNVVN vốn đối tượng dễ chịu tác động môi trường kinh doanh, dễ dẫn đến gia tăng rủi ro, gia tăng chi phí cho ngân hàng phục vụ phân khúc Đây hai mặt vấn đề mà NHTM nói chung NHCT Việt Nam nói riêng cần quan tâm Với kết cấu chương, luận văn đạt kết sau: Về mặt lý luận, luận văn tập hợp lý luận hoạt động cho vay DNVVN ngân hàng thương mại Về mặt thực tiễn, thơng qua phân tích thực trạng cho vay DNVVN Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - chi nhánh Gia Lai, luận văn đánh giá kết đạt hạn chế, rủi ro tiềm ẩn hoạt động cho vay DNVVN Qua đưa nhìn nhận mức tầm quan trọng việc phát triển cho vay thị trường DNVVN Về giải pháp thực tiễn, bên cạnh đưa giải pháp dành riêng cho NHCT Gia Lai giải pháp áp dụng chung cho chi nhánh toàn khu vực Tây Nguyên, làm sở để phát triển thị trường DNVVN Do thời gian lực nghiên cứu học viên hạn nên đề tài nghiên cứu khơng tráng khỏi hạn chế, thiếu sót, mong góp ý, nhận xét Quý Thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp nhằm giúp học viên hoàn thiện đề tài nghiên cứu 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Văn Tiến, 2011, Giáo trình ngân hàng thương mại, NXB Thống Kê, TP.HCM Nguyễn Đăng Dờn, 2014, Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Kinh tế TP.HCM Trương Quang Thơng, 2009, Tài trợ tín dụng ngân hàng cho doanh nghiệp nhỏ vừa, NXB Tài Chính Chính phủ, 2009 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 trợ giúp phát triển DNNVV Hà Nội IFC, 2009, Cẩm Nang Kiến Thức Dịch Vụ Ngân Hàng cho doanh nghiệp vừa nhỏ “SME” Báo cáo thường niên Vietinbank, 2016 Vietinbank chi nhánh Gia Lai, (2012, 2013, 2014, 2015), Báo cáo tổng kết kết hoạt động kinh doanh Vietinbank chi nhánh Gia Lai năm 2012, 2013, 2014, 2015 Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Gia Lai, (2012, 2013, 2014, 2015, 2016), Báo cáo tổng kết năm 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 Trần Trọng Huy, 2013, “Tín dụng Ngân hàng Doanh nghiệp nhỏ vừa chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” Luận án tiến sỹ kinh tế Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh 10 Cơng văn số 5012/TGĐ-NHCT6 ngày 05/06/2015 Tổng Giám đốc Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam việc hướng dẫn quy trình phối hợp phòng Khách hàng doanh nghiệp nhỏ vừa - Trụ sở Chi nhánh cơng tác quản lý thúc đẩy bán hàng 11 Mai Thị Lệ Oanh (2010) “Giải pháp phát triển tín dụng doanh nghiệp nhỏ 85 vừa chi nhánh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Đơng Sài Gòn” Luận văn thạc sỹ kinh tế Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh 12 Nguyễn Đức Lệnh, 2015, ‘Giải pháp mở rộng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn TP Hồ Chí Minh giai đoạn nay’ Tạp Chí Ngân Hàng, số 2, tháng 1/2015, trang 36-39 13 Bùi Văn Trịnh Trần Thị Ngọc Quyên, 2016, ‘Giải pháp nâng cao khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa thành phố Cần Thơ’ Tạp Chí Ngân Hàng, số 2, tháng 10/2016, trang 46-50 14 Thời báo kinh tế Sài Gòn từ tháng 3/2016- tháng 12/2016 15 Nguyễn Thị Cúc 2016, ‘Nâng cao hiệu vốn vay cho doanh nghiệp nhỏ vừa’, Tạp Chí Tài Chính, số 632, tháng kỳ 1, trang 77 16 Nguyễn Thị Quỳnh, Nguyễn Thị Dung Nguyễn Thanh Tú, 2016, ‘Chính sách tài hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa: Thực trạng số kiến nghị’ Tạp Chí Tài Chính, số 635, tháng kỳ 2, trang 25 17 Trang thông tin điện tử Chính phủ, 2017, Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa thức Quốc hội thơng qua’, truy cập , truy cập ngày 13/06/2017 18 Trang thông tin điện tử BIDV, 2017 truy cập , truy cập ngày 16/7/2017 86 PHỤ LỤC: PHIẾU KHẢO SÁT KHÁCH HÀNG DNNVV VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CN GIA LAI Xin chào Quý khách! Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, Ngân hàng cần số thông tin đánh giá khách hàng dịch vụ cho vay Vietinbank thời gian qua Rất mong quý khách hàng bớt chút thời gian để đưa ý kiến để dịch vụ chúng tơi ngày hoàn thiện Rất mong hợp tác giúp đỡ quý khách hàng! PHẦN I: THÔNG TIN KHÁCH HÀNG Tên doanh nghiệp: ……………………………………………………………… Địa chỉ:…………………………………………………………………………… Loại hình Doanh nghiệp: ……………………Số năm hoạt động: … Họ tên người đại diện doanh nghiệp: ………………………………………… Chức vụ: ………………………………………………………………………… Xin Ông (Bà) trả lời cách đánh dấu (x) vào □ 87 PHẦN II: THƠNG TIN KHẢO SÁT Câu 1: Đánh giá quý khách quan trọng yếu tố sau phát triển hoạt động cho vay: Yếu tố Không quan trọng Quan trọng Lãi suất vay, phí khoản vay, hạn mức cho vay tỷ lệ cho vay/giá trị tài sản bảo đảm Tính chun nghiệp (Quy trình, thủ tục vay vốn trình độ nhân viên) Uy tín Ngân hàng địa bàn Mạng lưới Câu 2: Phương thức vay vốn khách hàng sử dụng Vietinbank Gia Lai? □ Vay ngắn hạn □ Vay trung dài hạn Câu 3: Ngoài vay vốn khách hàng sử dụng dịch vụ Vietinbank Gia Lai? □ Tiền gửi toán □ Tiền gửi tiết kiệm □Tài trợ thương mại □ Khác Câu 4: Ngồi Vietinbank Gia Lai, khách hàng vay vốn ngân hàng khác hay khơng? □Có □Khơng Câu 5: Khách hàng tiếp tục vay vốn tai Vietinbank Gia Lai hay khơng? □Có □Khơng Câu 6: (Dành cho chọn “khơng” câu “có” câu 4) Quý khách cho biết nguyên nhân lựa chọn Ngân hàng khác để vay vốn? □Quy trình cho vay đơn giản □Lãi suất thấp chi phí ưu đãi 88 □Phục vụ chun nghiệp sách ưu đãi □Có sở hạ tầng tốt hơn, chất lượng cao □Lý khác (nêu rõ ……………………………………………………………….) Câu 7:Từ nguồn thông tin mà quý khách biết đến để lựa chọn vay vốn Vietinbank Gia Lai? □Quảng cáo, tờ rơi, thư ngỏ □Giới thiệu DN, bạn bè khác □Website Ngân hàng □Khác * Đánh giá chất lượng hoạt động cho vay Vietinbank Gia Lai qua tiêu chí: Câu 8: Đánh giá quý khách quy trình, thủ tục cho vay Vietinbank Gia Lai nào? □Quá phức tạp □Phức tạp □Bình thường □Đơn giản □Rất đơn giản Câu 9: Theo quý khách, tốc độ xử lý cơng việc, thời gian hồn thành giao dịch vay vốn Vietinbank Gia Lai nào? □Rất nhanh □Nhanh □Bình thường □Chậm □Rất chậm Câu 10: Nhận xét quý khách tính đa dạng sản phẩm cho vay vốn lưu động ngắn hạn Vietinbank Gia Lai: □Rất đa dạng □Đa dạng □Bình thường □Khơng đa dạng □Kém đa dạng Câu 11: Theo quý khách Vietinbank Gia Lai sản phẩm dành cho doanh nghiệp vừa nhỏ đáp ứng nhu cầu q khách khơng? □ Không đáp ứng □ Không quan tâm □ Đáp ứng phần □ Đáp ứng toàn 89 Câu 12: Ý kiến quý khách mức lãi suất vay vốn Vietinbank Gia Lai áp dụng: □Cao □Bình thường □Hợp lý □Hấp dẫn Câu 13: Ý kiến quý khách mức phí khoản vay Vietinbank Gia Lai áp dụng: □Quá cao □Cao □Bình thường □Hợp lý Câu 14: Trong q trình vay vốn q khách nhân viên ngân hàng tư vấn không ? □ Thường xuyên □ chưa quan tâm mức □Chưa Câu 15: Theo quý kháchtỷ lệ cho vay/giá trị định giá tài sản bảo đảm Vietinbank Gia Lai áp dụng nào? □Cao □Hợp lý □Thấp □Rất thấp Câu 16: Q khách hài lòng thái độ phục nhân viên Vietinbank Gia Lai khơng? □Rất hài lòng □Hài lòng □Bình thường □Khơng hài lòng Câu 17: Khả đáp ứng nhu cầu vốn vay (Số tiền cho vay/hạn mức cho vay) cho khách hàng Vietinbank Gia Lai mức: □Dưới 50% □50% - 80% □80% - 100% Câu 18:Đánh giá chung chất lượng cho vay Vietinbank Gia Lai: □Rất tốt □Tốt □Bình thường □Kém □Rất Câu 19:Ý kiến đóng góp khác quý khách: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn quý khách dành thời gian trả lời bảng khảo sát ý kiến này./ ... DNVVN Doanh nghiệp vừa nhỏ DN Doanh nghiệp DNL Doanh nghiệp Lớn NHTM Ngân hàng thương mại Vietinbank; Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương NHCT Việt Nam Việt Nam Vietinbank Gia Lai Ngân hàng thương. .. DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ MAI HUYỀN CHO VAY DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI. .. thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - chi nhánh Gia Lai TCTD Tổ chức tín dụng NHTM Ngân hàng thương mại Vietcombank Gia Lai BIDV Gia Lai Sacombank Gia Lai Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh gia lai , Cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh gia lai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay